Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

2. tažení: 2. fáze již skončila

Druhá fáze 2. tažení klanových válek skončila. Prosíme, berte na vědomí, že mapa tažení je nyní "zmražená" až do 4. prosince, i přesto máte možnost opustit mapu. 

Klanoví válečníci,

čas velkých impérií a krutých revolucí se pomalu chýlí ke konci. Pokud jste už unavení z obrany svých území nebo vzpour proti vládcům, odložte zbraně a připravte se na změnu.

2. fáze: Vlaková loupež

Druhá fáze bude probíhat od 20. listopadu do 1. prosince. Úrovně vozidel vyhrazené pro tuto fázi: 1–8.

Vlakové loupeži bude předcházet krátká fáze „přerozdělení“, během které podlehnou všechny provincie na jeden den vzpouře a bude tak možné se vylodit kdekoli. V průběhu tohoto procesu nedojde k vymazání mapy, takže všechny provincie, které ovládáte na konci 1. fáze, budou ve vašem vlastnictví i na začátku 2. fáze.Zároveň také budou znemožněny vzpoury a plenění, špionáž a kontra-špionáž bude z mapy odstraněna a počet dostupných vyloďovacích zón bude nastaven na 32. V průběhu této fáze budou zmíněné speciální operace opět umožněny a limit na vyloďovacích zónách opět zvýšen na 64. Jestliže dojde během bitvy o území při vyloďování k remíze, za vítěze bude považován útočící tým. 

Během 2. fáze budou přes globální mapu projíždět speciální vlaky plné zboží. Když vlak vstoupí do provincie, udělí tato provincie svému vlastníkovi vítězné body podle jednotlivých kol. Není nutné zmiňovat, že trasy vlaků budou sledovány mnoha klany a žádná provincie, přes kterou vlak bude projíždět, nebude v bezpečí. Ať už pojede vlak kamkoliv, frontová linie ho bude sledovat. Pokud vlak vstoupí na vaše území, užívejte si maximálně bonusy, které poskytuje, ale pozor – vlak vždy přijíždí s hordou nájezdníků a plenitelů v závěsu, kteří se také budou snažit vzít si trochu z jeho nákladu!

Každým regionem mapy bude projíždět několik vlaků rychlostí jedné provincie denně. To znamená, že každý den se vlak přesune ze současné pozice označené     do další provincie, která bude označená takto .

 

Pravidla pro získávání vítězných bodů 

Během 2. fáze lze vítězné body získat pouze v případě průjezdu vlaku jednou z vašich provincií („vlaková provincie“) nebo dobytím vlakové provincie a jejím udržením po dobu více než jednoho kola. Dokud je vlak v provincii, tak klan, který tuto provincii vlastní, začne generovat vítězné body každé kolo v souladu s následujícím vzorcem:

VP = 292 * X (X je počet provincií, které patří klanu, a momentálně jimi projíždí vlak).

Vítězné body získané během této fáze jsou trvalé a nelze je ztratit. To znamená, že i když klan přijde o vlakovou provincii, udrží si vítězné body získané od okamžiku, kdy se zde vlak nacházel až do doby, kdy klan o provincii přišel, nebo kdy vlak provincii opustil. Pokud klan dobude vlakovou provincii, začne získávat vítězné body počínaje následujícím kolem.

Tři nejlepší klany v počtu získaných vítězných bodů budou odměněni speciálním koeficientem použitým pro výpočet bodů slávy jejich členů (těch získaných pouze ve druhé fázi):

  • 1. místo:: x3
  • 2. místo:: x2
  • 3. místo:: x1,5

 

Pravidla pro získávání bodů za slávu

V průběhu vlakové loupeže bude koeficient pro výpočet bodů slávy roven 1,1

Pro bitvy na pevnině zůstane platný koeficient 5,0

Mimo výše uvedeného budou k disposici také tři vedlejší mise. Ty mohou, v případě jejich splnění, poskytnout členům klanů dodatečné koeficienty pro výpočet jejich bodů za slávy.

  • Kombo

Pokud klan vlastní dvě nebo více vlakových provincií, bude do výpočtu bodů za slávu jeho členů přidán koeficient 1,2 za všechny vyhrané bitvy (nezávisle na tom, zda se bitvy odehrály ve vlakové provincii, nebo ne), dokud dvě nebo více vlakových provincií zůstanou pod kontrolou klanu.

  • Cvičný honák

Pokud klan vlastní pouze jednu vlakovou provincii, bude do výpočtu bodů za slávu jeho členů přidán koeficient 1,1 za všechny vyhrané bitvy (nezávisle na tom, zda se bitvy odehrály ve vlakové provincii, nebo ne), dokud jedna vlaková provincie zůstane pod kontrolou klanu.

  • Přepadení

Pokud klan útočí na klan, který vlastní vlakovou provincii, obdrží útočící klan k výpočtům bodů za slávu pro všechny členy koeficient 1,2. Tento bonus platí pro všechny bitvy proti klanu, který vlastní vlakovou provincii, a ne pouze pro boj o vlakovou provincii.

*Vezměte na vědomí, že mise Přepadení se nevztahuje na klan, který vlastní vlakové provincie. Tato mise je dostupná pouze pro klany, které v okamžiku bitvy nemají na svém území žádné vlaky.

 

Další informace o udělování bodů za vítězství a slávu naleznete v průvodci zde.

 

Medaile 

Vítězové 2. fáze obdrží následující medaile:

Název medaile Popis

Nomád

Uděluje se všem členům klanu (kteří jsou součástí klanu v okamžiku zakončení fáze), kteří získali největší množství vítězných bodů během 2. fáze.

Predátor

Uděluje se všem členům klanu (kteří jsou součástí klanu v okamžiku zakončení fáze), kteří získali jakékoliv množství vítězných bodů během 2. fáze.

Štastlivec

Uděluje se všem členům klanu (kteří jsou součástí klanu v okamžiku zakončení fáze), kteří ukořistili více než jednu vlakovou provincii během 24 kol 2. fáze.

Účastník druhé fáze 2. tažení“ (medailon)

Uděluje se všem členům klanu, kteří se zúčastnili alespoň jedné bitvy během 2 fáze (nezávisle na tom, zda se bitva bojovala o vlakovou provincii, nebo ne).

Další informace o vedlejších misích a medailích naleznete v našich Pravidlech a podmínkách a odměny sezóny.

 

Zapomeňte na bílého králíka – následujte vlak! 

Zavřít