Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Ženy ve 2. světové válce: Na domácí frontě a dále

Tankisté,

s nově přidanými osobními misemi se do hry dostává i ženská posádka a tuto příležitost bychom chtěli využít i k tomu, abychom oslavili Mezinárodní den žen a připomněli si roli žen v průběhu 2. světové války.

Ženy v průběhu 2. světové války zastávaly důležitou roli nejen doma, ale i v uniformách. Druhá světová válka vyústila ve světový konflikt nebývalého rozměru, absolutní potřeba mobilizace veškerého obyvatelstva učinila rozšíření role ženy nevyhnutelným. Nejenže daly své syny, manžele, otce a bratry do válečných sil, ale obětovaly i svůj vlastní čas, energii a některé z nich i vlastní život.

Pojďme se podívat na roli žen různých národů, které byly zapojeny do druhé světové války, jak u Spojenců tak u Osy.

 

Britské ženy ve 2. světové válce


Plakát zobrazuje počet žen zaměstnaných na
domácí frontě

Když Británie vstoupila do války, stejně jako v 1. světové válce, pro ženskou populaci se otevřely dříve zakázané pracovní příležitosti. A ženy hrály v úspěchu tohoto státu ve válce podstatnou roli.

Ve Velké Británii byly ženy ve válce nezbytné, jak v civilu, tak v armádě. Příspěvek civilistů, jak mužů, tak žen v britském válečném úsilí, byl uznán s použitím termínu „Domácí fronta“, která znamenala bitvy, které se bojovaly na vnitrostátní úrovni - příděly, recyklace nebo válečné práce, jako například v muničních továrnách nebo na farmách, a které umožnily více mladým mužům připojit se k armádě.

Na začátku byly povolány pouze ženy ve věkovém rozpětí 20-30 let, ale v polovině roku 1943 už téměř 90 procent svobodných žen a 80 procent vdaných žen pracovalo v továrnách, na polích a v ozbrojených silách tohoto státu.

 • 640 000 žen sloužilo v ozbrojených silách.
 • 55 000 žen obsluhovalo zbraně a poskytovalo nezbytnou protivzdušnou obranu.
 • 80 000 žen sloužilo v Land Army.

Navíc zde bylo mnohem více žen v různých rolích jako například pilotování neozbrojených letounů, řízení sanitek, nebo práce za nepřátelskou linií jako tajní agenti pod SOE (Special Operations Executive). Tyto ženy byly obvykle vysazeny padákem v okupované Francii, nebo přistály ve speciálních letounech Lysander. Jejich práce byla nesmírně nebezpečná, jedna malá chyba mohla vést k zajetí, mučení a smrti.

Ženy  v AST obsuhující dálkoměr.

Asi nejznámější službou bylo Auxiliary Territorial Service - ATS. Ženy, které obsluhovaly protiletadlová děla byly známy jako „Ack Ack Girls“. Rozkaz od Winstona Churchilla ale zakázal ATS dámám skutečnou palbu z AA zbraní, protože byl přesvědčen o tom, že by nebyly schopné se vyrovnat s vědomím, že mohly zasáhnout a zabít mladé německé muže. Paradoxně jim bylo dovoleno sledovat letadla, chystat munici a být tam, kde začala palba, takže měly klíčovou roli při tomto činu.

Práce prováděné ženami během války zahrnovaly:

 • Mechaničky
 • Inženýrky
 • Řidičky tanků
 • Stavitelky lodí
 • Práce v továrnách - výroba bomb a částí vojenských letadel
 • Řízení hasicích vozů
 • Instalatérky
 • Řidičky sanitek
 • Zdravotní sestry

Princezna Elizabeta (nynější Královna) v Pomocné teritoriální službě (ATS), duben 1945.

 

Americké ženy ve 2. světové válce

Spojené státy se rychle oddaly totální válce po japonském útoku na Pearl Harbor. Odhodlání zahrnovalo použití všech amerických sil - včetně žen.

  

Dva vojáci ženské zálohy námořní pěchoty Spojených států se připravují naložit hlubinnou nálož (vlevo) a ženy pilotky opouštějí svůj B-17, „Pistol Packin' Mama“, v Lockbourne AFB, Ohio (vpravo).

Téměř 350 000 amerických žen sloužilo v uniformě, jak doma, tak v zahraničí, ženy byly dobrovolnicemi v nově vytvořených vojenských uskupeních Women’s Army Auxiliary Corps (WAACs, později Women’s Army Corps), Navy Women’s Reserve (WAVES), Marine Corps Women’s Reserve, Women Airforce Service Pilots (WASPS), Army Nurses Corps a Navy Nurse Corps.

Žena dokončuje předek námořního bombardovacího letounu B-17F v Long Beach, v Kalifornii. Je jednou z mnoha schopných ženských pracovníků společnosti Douglas Aircraft Company
(Alfred Palmer/OWI/LOC).

 

Sovětské ženy ve 2. světové válce

Sovětské ženy hrály ve 2. světové válce klíčovou roli. Na rozdíl od Němců, Sověti mobilizovali jejich ženy dřív a obešli „pomocnou“ etapu úplně. Spousta sovětských žen byla bez uniforem a tudíž byly de facto považovány za partyzány.

Ženy 588. regimentu nočních bombardérů v pozadí s jejich letouny.

Okolo 800 000 žen sloužilo v Rudé armádě během 2. světové války a téměř polovina z nich byla v jednotkách na přední linii. Spousta z nich byla vycvičena v pouze ženských jednotkách. A až třetina sloužících žen dostala navíc výcvik s minomety, lehkými a těžkými kulomety, nebo automatickými puškami. Dalších 300 000 žen sloužilo v protiletadlových jednotkách.

Mezi nejznámějšími jednotkami byly Noční čarodějnice, vojenské pilotky 558. nočního bombardovacího pluku, později známého také jako 46. gardový tamáňský noční bombardovací letecký pluk sovětských vzdušných sil. Pluk založila plukovník Marina Raskova a vedla jej major Jevdokija Beršanská. 

 

Německé ženy ve 2. světové válce


Hitler měl velmi jasno o roli ženy v rámci svého nacistického režimu. Tato role byla ta, že ženy měly být především dobré matky, které vychovají své děti doma, zatímco jejich muži pracují.

Ale válka tuto situaci podstatně změnila a od některých nacistických ideologií bylo jednoduše upuštěno, neboť to bylo nevyhnutelné.  V letech 1944-45 více než 500 000 žen dobrovolně vstoupilo do pomocných sil Německé branné moci (Wehrmacht).

Německé ženy sloužily v protiletadlových jednotkách, znaly všechny zbraně, ale nesměly z nich vystřelit. Hitler a jeho poradci věřili, že veřejné povědomí by nikdy netolerovalo, aby tyto pomocnice střílely ze zbraní. Opravdu německá propaganda varovala všechny ženy v pomocných službách, aby se z nich nestaly „ženy střelkyně“ (flintenweiber). „Ženy střelkyně“ byl pohrdavý německý termín pro všechny sovětské ženy, které ovládaly, nebo střílely ze zbraní.

„V listopadu 1944 vydal Hitler oficiální příkaz, že žádná žena nemá být vyškolena v používání zbraní. Jedinou výjimkou byly ženy v odlehlých oblastech Říše, které mohly být snadno obsazeny Sověty. V jedné z těchto oblastí byla 22letá žena Erna oceněna Železným křížem (2. třídy), když se jí podařilo spolu s mužským seržantem a vojínem zničit tři tanky pomocí panzerfaustu. Vskutku, německá propaganda doporučovala panzerfaust jako tu nejvíce ženskou zbraň. Freikorps (svobodné sbory) vznikly v roce 1945 a byly vycvičeny v používání panzerfaustu, ručních granátů a automatických pušek.“ (Výňatek z Journal of Military History, svazek 57, číslo 2 (duben 1993), pp. 301-323.)

 

Jinde v Evropě...

 

 Michelle Dubois: popkulturní zástupce ženského odboje.

Jugoslávie

Kolem 100 000 žen sloužilo s 600 000 muži v Titových Národněosvobozeneckých vojscích a partyzánských oddílech Jugoslávie. Jejich propaganda zdůrazňovala svou podporu ženských práv a rovnosti žen, používala přitom zobrazení tradičních lidových hrdinek. Po válce byly ženy zařazeny do tradičních rolí, ale Jugoslávie byla ojedinělá, protože její historikové věnují velkou pozornost roli žen v odporu.

Mnoho žen také sloužilo v odporu Francie, Itálie a Polska.

Francouzský ženský odpor se stal součástí populární kultury. Jedním z nejvýznamnějších příkladů je postava Michelle Dubois ze sitcomu BBC „Allo Allo!“

 

Často, když si připomínáme největší a nejznámější války lidských dějin, zapomínáme na naše ženy, jako kdyby byly vymazány z historie, nebo splývaly s okolím.

Doufáme, že tento článek přinese alespoň malou změnu ve vnímání žen a jejich rolí v této temné hodině lidské historie, jakou je válka. Ženy, které zde byly zmíněny, obětovaly mnohé pro svou domovinu a její ochranu, a to by mělo být uznáváno.

 

Sledujte The_Challengera na   !

 


 Zdroje:

“The Journal of Military History”, svazek 57, číslo 2 (duben, 1993), pp. 301-323

 D’ Ann Campbell, online edice "Women in Combat”

Bernard A. Cook (2006). "Women and war: a Historical Encyclopaedia from Antiquity to the Present”

veřejná doména

Zavřít