Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Britský obrněný Jeep, část 2.

Komunitní přispěvovatel „Listy“ přináší pokračování článku o obrněném transportéru Universal Carrier. V této části se podíváme na některé jeho následovníky a nepříliš úspěšná využití tohoto vozidla. Přečtěte si, jak kreativní dokážou být světové špičky armádního světa!

Nasazení vozidel do služby se rozmohlo natolik, že si na ně chtěla šáhnout nejedna dobrodružná duše. Jednoduchá konstrukce umožňovala snadné úpravy. Každý prapor měl seznam vlastních požadavků a použití dle představ velitele jednotky. Když dáte všechny tyto faktory dohromady, brzy pochopíte, proč došlo k tak velkému množství místních přestaveb. Většinou se jednalo o snahu nasadit na vozidla větší zbraně a zvýšit tak jejich palebnou sílu. Často se jednalo o zbraně ukořistěné nepřátelům. Jedním z příkladů může být jistá neznámá kanadská jednotka 21. armádní skupiny, která namontovala na svá vozidla Carrier 14 protitankových zbraní PIAT ve snaze utvořit jakýsi druh mnohatrubkového dělostřeleckého systému.

(PIAT disponoval také explozivní municí)

Pak vznikaly také oficiální varianty. Carrier bylo samo o sobě malé levné obrněné vozidlo. Spousta oficiálních projektů potřebovala k realizaci právě obrněné vozidlo. To znamenalo pro vozidlo Carrier posun vpřed.

Jedním z projektů byla například „kudlanka nábožná“. Jednalo se o vozidlo na podvozku Carrier s nízkou karoserií a dvěma členy posádky, kteří leželi uvnitř. V případě potřeby se karoserie zavěšená v zadní části vozidla napřímila, čímž bylo možné pálit ze dvou děl Bren prostřednictvím takto vzpřímené věže i na cíle za překážkou. Jediný exemplář tohoto tanku je v současné době zachován v Bovingtonském tankovém muzeu. Na následujícím obrázku věž směřuje dozadu.

Úspěšným byl také kanadský projekt s namontovaným dělem 2-Pounder. Jedná se o verzi, která se ve hře World of Tanks vyskytuje jako britský stíhač tanků 2. úrovně. 

Vozidlo Carrier bylo součástí i v dalších, méně úspěšných experimentů. Ve dvou případech byly na vozidlo Carrier namontovány rakety. Na jednom byly namontovány dvě rakety směřující dolů a dozadu pod úhlem 45 stupňů. Pokud se náhodou vozidlo Carrier někde zaseklo, stačilo rakety odpálit a jejich tah vytlačil vozidlo zpět z bažin na pevnou půdu.

Na jiném bylo zase namontováno rovnou šest raket směřujících dolů. Hlavní myšlenka spočívala v tom, že po odpálení raket by vozidlo Carrier bylo schopno přeskočit překážku a ideálně dopadnout mezi překvapené členy německých jednotek a následně je zničit. Kromě zřejmého problému, že vozidlo Carrier nepatří zrovna mezi dobrá útočná vozidla, se při testování ukázalo, že dopadá vždy na střechu.

       

 

Úspěšnější vozidlo, které vycházelo z konceptu vozidla Carrier a bylo nasazeno do aktivní služby, se jmenovalo Conger. Jednalo se o vozidlo Universal Carrier s vyjmutým motorem přestavěné na přívěs.
Vozidlo Conger bylo odtaženo na určené místo pomocí tanků Churchillových jednotek AVRE (obrněná vozidla královských ženistů) a zaparkováno vedle minového pole. Jednotky AVRE se poté stáhly do ústraní a odpalování ze zařízení ovládali vzdáleně. Z vozidla Conger byla odpálena raketa, která k sobě měla připojenou hadici. Ta se následně naplnila kapalnou výbušninou a odpálila, čímž došlo k vyklizení všech min.

Vozidla Conger se používala při podpoře 6. gardové tankové brigády při útoku na vesnici Overloon. Vedoucí eskadra 4. gardy Coldstream zabloudila, čímž ve vedení zůstala velitelská eskadra, zatímco dvě další eskadry vyčistily obě strany města. Němci nastražili před městem minové pole a velitelská eskadra vpadla rovnou do něj. 42 členů sboru Královských ženistů jednotky AVRE, oddílu 617, kteří táhli vozidla Congers, se přesunulo nahoru a s minimálním úsilím rychle prorazili minové pole a umožnili 6. gardě vpadnout do města a vytlačit Němce pryč.

(Odpálení nálože z vozidla Conger)

Jedním z problémů konstrukce vozidla Conger byla zakřivená dráha letu rakety. Znamenalo to, že vyčištěný pruh byl zakřivený taktéž, což znesnadňovalo práci útočícím tankům.

(Fotografie kráteru způsobeného při nehodě vozidla Conger)

Při doplňování nádrže na přívěsu došlo jednou k nehodě, kdy masivní výbuch zničil několik tanků. Zemřelo bohužel také několik ženistů. Tato událost upozornila na rizika spojená s použitím vozidla Conger, které bylo kvůli tomu staženo ze služby.

Poslední šílený nápad, který stojí za zmínku (přestože jich bylo bezpochyby ještě více), se týká použití vozidla Universal Carrier jako stíhače tanků.

Jak určitě víte, před válkou měli Britové řadu podivných nápadů souvisejících s tanky, jelikož uvažovali hodně v souvislosti s námořnictvem. Přišli tedy s námořní myšlenkou, kterou se pokusili uplatnit v tankovém odvětví a využít k tomu právě nebohé vozidlo Carrier.
Koncept byl následující: Během bitvy v poušti měla být vozidla Carrier osazena nosiči pro hlavně děla 6-Pounder s otočným držákem. Konkrétně šlo pouze o hlavně bez dalších částí děla. Hlavně měly být nabity jediným nábojem, který bylo možné odpálit pomocí elektrického proudu.

Tato vozidla by pak fungovala podobně jako motorové torpédoborce v průběhu námořních bitev. Na bojišti by se pohybovaly plnou rychlostí a při spatření nepřátelského tanku by stačilo hlavně zamířit a vystřelit. K pohlcení zpětného rázu by se využila již prázdná hlaveň jako protiváha a odpálila se v zadní části vozidla. Po spotřebování všech hlavní by se vozidlo stáhlo zpět k opětovnému osazení novou sadou hlavní a proces by se opakoval.
Naštěstí pro posádku těchto vozidel se tento nápad nikdy nedostal do výroby.

 

Na pláži 

Vozidla sloužila úspěšně po celou dobu války. Po jejím skončení jich zůstaly po celém světě rozesety tisíce. V rámci poválečné demobilizace byla buď sešrotována, nebo prodána rozličným zájemcům. Vozidla Carrier se objevila na nejrůznějších místech a jedno z nich urazilo opravdu dlouhou cestu. 

Tento konkrétní kousek byl poprvé ukořistěn Japonci v roce 1941. Poté přežil pět let s omezeným počtem náhradních dílů a byl stále funkční i v den oficiálního konce války (Den vítězství nad Japonskem). Odolného vozidla Carrier se poté zmocnili Indonéští národní povstalci. Někdy v průběhu bylo vozidlo přestavěno na lehký tank zkonstruováním obrněné střechy a jednoduché věže. Kotva na věži by naznačovala, že přestavbu provedlo Japonské námořnictvo (SNLF). Po nasazení proti Indickým vojskům k nastolení pořádku bylo vozidlo Carrier ukořistěno, tentokrát naposled, v bitvě o město Surabaya.

 

Pokud tedy narazíte na vozidlo, které vypadá jako Carrier po boji s lesním požárem, nebuďte překvapeni, jelikož objevit se může vskutku kdekoliv!

Zavřít