Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Vylodění v Normandii – Guderianova hlášení

Článek, který máte před sebou, Vám narozdíl od mnohých podobných nebude vyprávět o vylodění v Normandii z pohledu spojenců. Naopak, chceme Vám poskytnout unikátní pohled na stav německých tankových sil „Panzertruppen“ před a během vylodění v Normandii.

Chtěli bychom tak oslavit 70. výročí Dne D podělením se s Vámi o nové vědomosti!

Malý historický přehled - Spojenecká invaze:

Bitva o Normandii byla invazí a upevněním spojeneckých sil v Normandii, ve Francii.

Vylodění v Normandii bylo největší námořní invazí v dějinách. Účastnilo se ho téměř 5 000 vyloďovacích a výsadkových plavidel, 289 doprovodných plavidel a 277 minolovek.

Vylodění začalo operací Neptun, obecně známou jako Den D.

Původně se měla odehrát 1. května 1944, byla však o měsíc odložena, aby bylo více času na soustředění více vojáků a výbavy. Další plánované datum bylo 5. červen 1944, ale i tehdy byla operace kvůli nepříznivému počasí odložena na následující den.

V Den D překonalo kanál La Manche téměř 160 000 vojáků, do konce měsíce pak dorazilo 875 000 mužů.

Do spárů smrti („Into the Jaws of Death“) od Roberta F. Sargenta Výsadková plavidla vysazují jednu z prvních vln vojáků na Omaha Beach.

 

Aby zůstalo místo výsadku tajemstvím, byl připraven klamný plán - operace Fortitude. Ta přivedla Němce k domněnce, že hlavním cílem bude Pas de Calais (konkrétně část operace „Fortitude South“).

Když vylodění konečně započalo, proti spojencům stálo pouze 14 z 50 německých divizí ve Francii. Na většině pláží spojenci narazili na silný odpor, ale pouze v úseku Omaha bylo možné vážně pochybovat o úspěchu výsadku.

I když se Spojencům nepodařilo dosáhnout všech cílů prvního dne, přesto vytvořili předmostí, které během následujících měsíců postupně rozšiřovali. Nakonec invazí do Francie velkou měrou přispěli ke konečnému vítězství ve druhé světové válce.

Nyní se podívejme na druhou stranu invaze, konkrétně na to, co působilo německýcm armádám v Normandii potíže. V jakém stavu byly „Panzertruppen“ (možná pro Spojence nejnebezpečnější složka německé armády)? Abychom tomu porozuměli, věnujeme se v našem článku zejména hlášením generála Heinze Guderiana.  

Tanková výsadková plavidla při přípravách na proražení z Normandie vykládají zásoby na pláži Omaha

 

Situace v Normandii - německý pohled

Před spojeneckým vyloděním mělo Německo ve Francii a Beneluxu k dispozici 50 divizí. Z toho bylo během přistání spojenců 6. června 1944 devět tankových divizí a jedna divize tankových granátníků SS na západě.

Jen tři z těchto divizí byly připraveny se v plné síle pokusit odrazit útok.

Zbývajících šest divizí bylo po stažení z východní fronty doposud doplňováno na plný stav, proto se invazi nepostavily v plné síle. Přesné hlášení o jejich stavu se často liší, protože jednotky často dostaly přiřazeny další tanky těsně před samotným bojem.

19. června 1944 zaslal generál Guderian Hitlerovi taktickou analýzu, rozebírající některé z hlavních potíží, na které tankové síly od počátku Bitvy o Normandii narazily.

Níže najdete upravenou verzi, popisující některé z hlavních potíží tankových sil, operujících během těchto bojů. Naše komentáře jsou v každé sekci zvýrazněny tučně a kurzívou:

 

(i) O nasazení tankových sil na invazní frontě do 10. června

  • Nepřítel v boji dokonale využívá vzdušné kontroly a své materiální převahy. Je agresivní, ale ne natolik, aby jej to stálo příliš mnoho sil. 

-  Co to znamená? V červnu 1944 bylo Kriegsmarine (německé námořnictvo) zablokováno a nemohlo nasadit v Normandii své hlavní síly. Se zdecimovanou Luftwaffe (německé letectvo) tak Wehrmacht přišel o dvě své hlavní podpůrné složky a tím byl velmi takticky znevýhodněn.

  • Kvůli nepřátelské kontrole vzdušného prostoru mají tankové jednotky postupující po silnicích velký nedostatek paliva.

-    Britové důkladně uplatňují svou opotřebovávací taktitu, dříve použitou v Severní Africe. Tu ohrožovali, nebo úplně přerušili německé zásobovací trasy, čímž způsobili vážné nedostatky válečného materiálu.

  • Příjezd oddílu Tigerů I. tankového sboru SS byl nejprve očekáván v poledne 10. června. Kvůli nepřátelské kontrole vzdušného prostoru byl opožděn. Každý pokus o přesun během dne vedl k množství zničených vozidel na silnicích.

-  Bez řádné vzdušné podpory poskytované Luftwaffe musely tankové kolony postupovat v noci, aby se vyhnuly náletům. Jejich reakční doba se tak výrazně prodloužila.

 Zničený německý Panther

 

(ii)  O možnosti zničení nepřátelského předmostí za využití dostupných tankových sil.

  • Nezdá se být možné Spojence s jejich dostupnými silami a výbavou zahnat zpět do moře, pokud:
    • a)  Děla 60 až 70 válečných lodí mohou bez vyrušení pálit za pomoci leteckých pozorovatelů
    • b) Spojenci mohou bez překážek soustředit sílu svého letectva na tento malý prostor.

Masivní námořní uskupení, se kterým Spojenci připluli do Normandie, jim umožňovalo podporovat své jednotky jak z moře, tak ze vzduchu. Tuto ohromnou palebnou sílu navíc mohli soustředit na poměrně malou oblast, čímž dále ztěžovali Němcům jejich situaci.

 

(iii)  Do boje proti předmostí nemůže být nasazeno více tankových jednotek, než kolik může být v tu dobu zásobováno.

  • Stále nebyly zaručeny zásoby pro tři tankové divize, již nasazené do boje.

-  Podle Guderiana nebyl dostatek zásob pro více než 3 již dříve zmíněné divize.  To je nezvratný důkaz o stavu zásobování německých sil v roce 1944.

 

Druhou možností je, že Guderian usiloval o zásobování již nasazených tankových divizí personálem a materiálem, aby zajistil jejich vysokou bojovou sílu. Výše uvedené úryvky jasně vypovídají o spojenecké převaze jak v zásobování tak co se podpory týče, čímž byla dále snižována efektivita tankových divizí umístěných v Normandii.


Spojenecké invazní plány a německé pozice v Normandii.

 

Guderianovým závěrem bylo, že navzdory „střetnutí s lépe vyzbrojeným nepřítelem“, jeho jednotky a tak i všichni němečtí vojáci nakonec v Bitvě o Normandii zvítězí. A to zejména díky jejich „lepšímu bojovému duchu“. Věřil v převahu svých mužů nad Spojenci.

Stejnou víru mělo i japonské vedení armády. Spoléhání se, že morálka a bojových duch převáží nad vlivem výzbroje, zásob a početní převahy se v obou případech ukázalo jako chybné. Závislost na tak vrtkavém faktoru vede k podobně nejistému výsledku strategie.

Dále, tento pohled často postrádá znalost motivace, stavu morálky a bojového ducha nepřátelských vojsk, která v případě Normandie a v mnoha dalších případech, byla velmi odhodlána splnit své poslání.

Rok 1944 a Bitva o Normandii poukázala jakou cenu Německo již zaplatilo za vedení tak dlouhé války. Je to jasný důkaz toho, že Německo, stejně jako celá Osa, neměly odpovídající zdroje pro tak dlouhodobé válečné úsilí. V Normandii se jasně projevil nedostatek vojáků* i materiálu.

*Německé záznamy dokonce naznačují, že průměrný početní stav byl na jaře 1944 okolo 50%.

Abychom Vám dali příklad o zásobovací situaci Spojenců, podívejme se třeba na stav britských palivových zásob: roku 1939 byly jejich zásoby 7 milionů tun. V roce 1941, po dvou letech totální války, měli zásoby stále 4,5 milionu tun!

 

A tak se historie opakuje, když Německo vstoupilo do války, kterou nakonec nemohlo vyhrát.


 

Co znamená „D“ v „Den D“ ?

„D“ nevychází z „Deliverance“ (osvobození), „Doom“ (zkáza), „Departure“ (odchod) ani ničeho podobného - „D“ vychází ze slova „Day“ - den. „Den D“ značí den, kdy začíná vojenská operace.

Když je totiž vojenská operace připravována, ne vždy je známo její přesné datum a čas. „Den D“ proto znamená den, kdy operace začne, ať už je to kdykoli.

 

Sledujte The_Challengera na   

 

Zdroje:

Veřejná doména

ddaymuseum.co.uk

PanzerTruppen – Úpravy od Tomase Jenze

 

Zavřít