Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Operace Veritable - Obrněná vozidla a speciální vybavení

„Celé to bylo o Spandau versus Bren“ 


Bez ohledu na to, jak moc bych zde chtěl podrobně popisovat bitvu a plánování Operace Veritable, místo, jaké mám k dispozici, je prostě nedostatečné. Nicméně všude je k dispozici velké množství odborného materiálu, takže pokud máte potřebu...

Dnes se zaměříme výhradně a krátce na pancíř & speciální vybavení, neboť tato operace představuje noční můru každého tankisty - ukazuje, jak dramatický vliv mohou mít špatný terén a počasí na vojenskou Operaci. Zapadlý tank není nic jiného, než bunkr a představuje snadný cíl.

Cíl Operace Veritable (ve zkratce)

Operace Veritable začala 8. února 1945 a následující komentáře jsou založeny na posudcích po akci, byly napsány 21. skupinou armád, Britskými ozbrojenými silami a plukovníkem P.N. Vealem, velitelem 9. královského obrněného regimentu a držitelem Vojenského kříže.

Operace byla pouze jednou z řady určené k tomu, aby se Spojencům podařilo proniknout do Německa ze západu a zničit opoziční německou armádu. Jejím zvláštním cílem bylo zničit německé pozice mezi řekou Más a řekou Rýn a prorazit mezi nimi jižním směrem. Po dokončení tohoto úkolu by byla 21. skupina armád připravena na další fázi, s frontou vytvořenou podél řeky Rýn.

Plánem bylo vytvořit dvě klepeta, která by obklíčila zabarikádované německé síly. Britské a kanadské síly měly za úkol vytvořit severní „kleště“ a americké síly měly vytvořit jižní v operaci známé jako Operace Grenade. Nicméně německým jednotkám se podařilo rozvodnit řeku Roer takovým způsobem, že americké jednotky musely svůj útok odložit.

Na poznámce z denních hlášení stojí: „Nalevo 53 (velšská) pěší divize plynule postupovala a zabezpečila vyvýšené místo v severozápadním rohu Reichswaldu, bylo zajato 200 válečných zajatců. Stav půdy způsobil velké problémy. Tanky Churchill a mostní jednotky dokázaly držet krok s pěchotou, ale Flails (protiminové tanky) a Crocodilles uvízly okamžitě při překročení počáteční linie.“

Velící generál Dwight D. Eisenhower prohlásil: „Operace Veritable byla jedním z nejkrutějších bojů celé války, trpkým pomalým střetem„ mezi Spojenci a německými jednotkami.

Obrněná vozidla

Doufalo se, že po počátečním vpádu by následoval větší průlom prostřednictvím obrněné techniky, ale počasí a povrch to znemožnily. Záplavy a nepříznivé počasí omezily pohyb jen na silnice a cesty. To způsobilo jejich masivní přetížení. Německá armáda si uvědomila vzniklou situaci, udělala ze všech vesnic a měst opevnění, vybudovala protitankové příkopy a poničila silnice. Nakonec nikdo nedokázal projet s obrněnou technikou a musela se použít pěchota. V případech, kdy se obrněná technika snažila pracovat nezávisle, byly obrovské ztráty.

Takže nejefektivnější použití obrněné techniky byla blízká podpora, role, která je i v dnešním světě nepostradatelná a to jak pro poskytnutí obrovského množství palebné síly, ale je i velmi důležitá pro pěchotu, slouží jako skvělá podpora jejich morálky. A boj závisel hlavně na pěchotě. I s leteckou nadvládou se musela bitva spoléhat na divoké boje pěšáků proti pěšákům. Jeden velitel na místě prohlásil „Celou dobu to byl boj Spandau versus Bren”  .

„S ohledem na slepotu tanků v lesích je nezbytné, aby u všech postupů jak ve dne, tak v noci, pěchota postupovala před tanky, bez ohledu na to, zda tanky postupují po hřebeni, nebo přes les. Aby se zabránilo padání stromů na pěšáky, měla by pěchota pochodovat přibližně 30 yardů před tanky. Aby se to dodržovalo, v noci se musí používat světelné signály. Pěchota musí nést snadno viditelné znamení na zádech a velitelé pěchoty a tanků musí být blízko u sebe. V jednom případě nesla pěchota na zádech bílé hrnky a byla asi o 80 yardů vpředu, kde signalizovala zpět červenými světly tankům pokaždé, když se zastavila. Tento systém fungoval uspokojivě. Musí být zajištěna křídla, stejně jako přední ochrana.“

Speciální vybavení

Z operačního hlášení 9RTR (plukovník P.N. Veale, držitel Vojenského kříže):

„Použití tanků Crocodile slavilo obrovský úspěch,“ dle hlášení „proti opevněním. Zákopy v lesích a zastavěných místech, vážný a odhodlaný odpor jsme překonali pomocí plamene, který nadále nepřítele děsí. Postup začal v 10:30, ale terén byl v otřesném stavu a Flails (protiminová vozidla) Crocs (plamenometné tanky)  nedokázaly pokračovat, oblast výchozí linie byla brzy poseta zapadlými stroji. Ale obyčejné tanky Churchill pomalu ale jistě pokračovaly po těžkém terénu. Prvních 1 000 yardů jsme se nesetkali s odporem, ale pokusná palba kulomety  Besa byla běžně používána jak dopředu, tak do boků.“

 
„Flails“, které mohly být vzácně použity, byly na cestách beznadějně zapadlé.

Hlášení jasně tvrdí, žeWASPům se pro většinu operací obecně dává přednost před tanky Crocodile. WASP mají tu výhodu, že jsou přímo pod velitelem praporu, a proto jsou dostupné celou dobu. Svou užitečnost prokázaly při odstraňování nepřítele z lesů, vesnic a hospodářských budov. Plamenomety BADGER (RAM) byly použity poprvé právě v této Operaci.“

BADGER RAM byla adaptace kanadského křižníkového tanku RAM. Podvozek tanku Ram byl ideální, zvláště pak tehdy, pokud byla odstraněna hlavní věž a udělalo se místo pro nádrže plamenometu WASP.

    
WASP (vlevo) a Badger RAM Flame (vpravo)

Většina těchto upravených tanků Ram, nazývaných Badger, nesla plamenomet Wasp namísto předního kulometu ráže .30. Tato montáž poskytovala široký rozsah odměru zbraně. Projektor byl ve skutečnosti namontován obráceně, ale to nemělo vliv na přesnost zbraně. Zadní část byla použita pro palivo plamenometu a většina, ale ne všechny „Badgery“, zakryly otevřenou věž pancéřovým plátem. Pozdější verze měly pomocnou věž na vršku pancéřového plátu, což poskytlo kupoli pro velitele a kulomet ráže .30 na zahnání německé pěchoty, která se dostala nebezpečně blízko.

A když jsme stále u tématu plamenometů, typ LIFEBUOY (ruční plamenomet) byl používán během Operace Veritable, ale zprávy tvrdí, „že uživatelé v něj neměli důvěru, byl mechanicky nespolehlivý a příliš těžký“.


AVsRE
(obrněná vozidla královských inženýrů) používala proti opevněním a bunkrům, které byly mimo schopnosti krokodýlů petardy (výbušniny).

Jednou byl železobetonový bunkr se 40 Němci zničen třemi AVsRE, které vystřelily salvy 24 střel, prorazily 4 stopy betonu a 30 Němců se okamžitě vzdalo. AVsRE nesoucí hať byly úspěšné při přemostění kráterů na silnicích a protitankových příkopů.

   
AVRE 290mm Petard Mortar a munice (vlevo) a AVRE s hatí (vpravo). 


Úryvek ze zprávy připravené kapitánem J.B Conacherem  R.Sigs

 

Operace Veritable byla považována za vojenský úspěch, a cesta pro konečný postup do Německa byla volná. Během operace jsme se naučili několik kritických věcí, které byly platné jak v té době, tak i v mé službě u obrněných vozidel dnes.

„Na operaci, ve které bojují tanky a pěchota v úzké spolupráci v zalesněném prostoru, by nemělo být pohlíženo jako na zcela jiný typ války v porovnání s operacemi v normálních evropských podmínkách. Platí stejné principy a pravidla, i když musí často být poupravena dle neobvyklých podmínek jako například snížená viditelnost, nebo omezený manévrovací prostor. Tyto dva faktory stejně jako spousta omezení a těžkostí opravdového pěšáka dělají pro velitele velmi obtížným ovlivnit bitvu, jakmile vyslal vojsko do útoku.“ (Velící důstojník, 9RTR) 

 

Sledujte The_Challengera na  teď!

 


Zdroje

Fotografie zapůjčeny z achivů IWM London & LIFE Magazine

Report on Operation Veritable-21st Army Group (1946)

9 RTR AA Review (1945)

Zavřít