Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Tanková akademie: Úhlování pancíře a „Side-scraping“

Rekruti, tankisté, hráči!

Vítejte u další lekce Tankové akademie. Na základě velkého zájmu vyjádřeného v nedávném hlasování se dnešní lekce bude věnovat úhlování Vašeho tanku vůči nepřátelské palbě. To znamená využití fyzikálních zákonů a jednoduché geometrie ke zvýšení účinku Vašeho pancéřování. Dnes se naučíte o konkrétních variantách tohoto manévru, jak přesně fungují a jak je na bojišti úspěšně provést.

Zároveň je na našem portále nové hlasování, kde můžete spolurozhodovat, jakému dalšímu tématu se bude Tanková akademie věnovat. A nakonec si ještě oznámíme, že příští díl akademie bude věnován tématu: 2 manévry: Peek-A-Boo a pozice „hull down“

Než se pustíme do samotných manévrů, podíváme se rychle na základy mechaniky průbojnosti pancíře a výpočtu účinné tloušťky pancíře. Pokud už máte o zmiňovaném přehled, klidně to přeskočte, a posuňte se na Úhlování pancíře, kde si názorně ukážeme, jak tento základní manévr provést. A nakonec, ti zkušenější z Vás by se měli seznámit s pokročilejší variantou úhlování pancíře, nazývanou „Side Scraping“. Dávejte dobrý pozor, protože právě tyto znalosti mohou sehrát rozhodující roli ve Vašem přežití na našem virtuálním bojišti.

Průbojnost pancíře a účinná tloušťka pancíře

Termín průbojnost pancíře označuje schopnost děla prorazit nepřátelský pancíř. Hodnota se udává v milimetrech, tedy pokud má dělo pro průbojné střelivo průbojnost 110, znamená to, že je s běžným průbojným střelivem schopno probít v průměru 110 mm pancíře na vzdálenost 100 metrů. Konečná hodnota ale může být vyšší či nižší až o 25 %.

To znamená, že abyste se vyhnuli poškození střelami vypálenými z takového děla, tloušťka Vašeho pancíře musí být větší než alespoň průměrná průbojnost daného děla. Pokud ale srovnáte tloušťku pancíře většiny vozidel s hodnotami průbojnosti většiny děl na těch daných úrovních, všimnete si, že to první z nich se zdá být nedostatečné vůči tomu druhému. Tedy alespoň na papíře. A zde přichází na scénu pojem účinná tloušťka pancíře.


Účinná tloušťka pancíře

Rozdíl mezi tloušťkou pancíře a účinnou tloušťkou pancíře je často tím velkým rozdílem mezi teoretickou a skutečnou hodnotou. Ve zkratce, účinná tloušťka pancíře může vysoce překonávat hodnotu uvedenou na papíře, v závislosti na úhlu nastavení plátu oproti přicházející palbě. Čím vyšší úhel, tím větší účinná tloušťka. A to je právě to, proč tolik obrněných vozidel jaká na bojištích potkáte nebo sami řídíte, nepřipomíná dokonalé krabice, nýbrž mají „skloněné“ nebo „zkosené“ pláty. Vedle posílení efektivity Vašeho pancéřování takováto konstrukce má jednu další zásadní výhodu - čím vyšší úhel, tím větší šance na odraz.

Zde máte šikovnou tabulku, ukazující, jak moc zkosený pancíř zvedá účinnou tloušťku pancíře.

Úhel dopadu

Účinná tloušťka pancíře

90°

(pravý úhel)

100 %

(normální hodnota)

80°

101,54 %

70°

106,42 %

60°

115,47 %

50°

130,54 %

40°

155,57 %

30°

200 %

20°

292,38 %

Méně než 20°

Odraz

Jak vidíte, čím ostřejší je úhel dopadu, tím účinnějším se stává pancíř. Pokud byste se rádi dozvěděli něco více o této herní mechanice a jak přímo ve hře funguje, možná oceníte následující návod:

Důležité: Prosím vezměte na vědomí, že video je z listopadu 2012. Od jeho původního vydání se určité prvky herní mechaniky změnily. Například průbojné střely nyní prorazí „měkké“ překážky, jako jsou ploty nebo tenké zdi, a mohou tak poškodit vozidla za nimi. Nebo odražené střely mohou stále způsobit poškození, pokud zasáhnou další vozidlo. Mějte to při sledování tohoto videa na paměti.


Úhlování pancíře

Jak už jste si určitě všimli, když srovnáme jednotlivá vozidla na dané úrovni nebo dané třídy, velmi se liší ve své konstrukci. Odlišnosti mohou být v jejich velikosti, tvaru, rozmístění pancéřování. To poslední právě vozidlu poskytuje určitou míru ochrany. Ve výsledku, když pojedete třeba s těžkými tanky, nemůžete u několika různých vozidel očekávat stejnou úroveň odolnosti a ochrany. Ve skutečnosti je některá vozidla snazší prostřelit než jiná, z části právě i kvůli odlišnostem v tloušťce pancíře, a z části proto, že pláty pancíře jsou špatně zkosené, pokud vůbec. Pokud jedete v jednom z takových nešťastných strojů, musíte se naučit, jak „uměle“ zkosit Váš pancíř, abyste optimalizovali svou účinnou tloušťku pancíře a zvýšili tak své šance na přežití na bojišti. To můžete provést pomocí manévru úhlování pancíře, také známého jako diamantová nebo nezranitelná pozice.

Pro úspěšné provedení manévru následujte tyto snadné pokyny:

  • Rozpoznejte směr, odkud přichází palba. Pokud nepřítele nevidíte, snažte se zahlédnout stopy jejich střel a sledujte ukazatele poškození, když jste poškozeni.
  • Otočte své vozidlo předkem k nepříteli. Pamatujte, předek je nejtužší částí Vašeho tanku. Zároveň profil Vašeho stroje je nejmenší, když jste k nepříteli natočeni čelem.
  • Natočte svůj předek doprava nebo doleva o asi 30-40 stupňů. Tímto snížíte úhel dopadu, zvýšíte Vaši účinnou tloušťku pancíře a šanci na odraz.
  • Mějte na paměti boční pancíř. Buďte při natáčení opatrní - když to přeženete, můžete příliš vystavit své boky a manévr může mít opačný účinek.

Důležité: Vezměte na vědomí, že některé tanky, zvláště sovětská a čínská větev těžkých tanků, mají přední pláty do tvaru připomínajícího „zobák“. Tato konstrukce dramaticky zvyšuje účinnost předního pancíře, pokud k nepříteli stojíte čelem. Zároveň ale činí dobře provedený manévr úhlování pancíře téměř nemožným. Když se ocitnete v souboji a jste v takovém tanku, vždy se snažte bojovat s nepřítelem tváří v tvář. Úhlování pancíře by totiž ve většině případů vedlo ke zrušení účinnosti tohoto „zkoseného zobáku“. 


Side Scraping

„Side Scraping“ je konkrétní verze manévru úhlování pancíře, vyžadující dvě věci: překážku (dům, velká stála atd), která poslouží jako kryt pro předek Vašeho tanku. A pak tank se spolehlivým bočním pancířem (tlusté pláty, představný pancíř nebo obojí). Manévr má dvě verze, v závislosti na konstrukci Vašeho vozidla a umístění jeho věže:


1. verze: Věž se na tanku nachází uprostřed / mírně dopředu.

Přejeďte k nějakému velkému objektu, jako může být dům nebo velký balvan, a dotkněte se jeho povrchu předkem svého vozidla. Potom se natočte tak, aby zadní část Vašeho vozidla trochu trčela přes okraj Vašeho krytí a trošku couvněte. Pokud to uděláte správně, Váš přední plát zůstane skrytý domem/skálou, zatímco Vy už budete moci střílet na nepřítele před sebou. Ačkoliv side-scraping vystavuje jak věž tak bok Vašeho tanku, trup je k nepříteli před Vámi natočen ve velmi ostrém úhlu. Díky tomu se všechna příchozí palba s velkou pravděpodobností odrazí nebo bude pohlcena Vaším podvozkem. A protože věž je obvykle nejtužší částí tanku, ani tu nebude snadné poškodit. 


2. verze: Věž se na tanku nachází výrazně vzadu/vpředu

Vozidla s věží vzadu jsou možná v tomto manévru nejlepší. Jeho provedení je úplně stejné, jako jsme popsali. Jenže věž posazená vzadu dovoluje použít ještě ostřejší úhel, což znamená ještě více odražených nebo pohlcených střel.

Jak dojde na vozidla s věží vpředu, je to ale trošku složitější. Běžný postup by pochopitelně měl také fungovat, myslete ale na to, že v tomto případě bude těžké vystavit naúhlovaný bok, dostat vlastní dělo do palebné pozice a přitom mít stále přední plán skrytý - věž je prostě příliš blízko k čumáku vozidla. A proto někteří zkušení hráči používají upravenou verzi manévru, kterou lze stručně popsat jako „obrácený side-scraping“. Hlavní rozdíl je ten, že tady se k té krycí překážce přirazíte namísto přední části vozidla tou zadní. Obrácením tanku se věž vozidla dostane dozadu, a to Vám i zvětší rozsah pokrytí, aniž by to negativně ovlivnilo úhel trupu vozidla. Prostě se chováte jako vozidlo s věží vzadu.

POZOR  Mějte na paměti, tento manévr je velmi obtížný a extrémně riskantní. Pokud se nenastavíte správně, můžete svému nepříteli vystavit zadní část tanku. A jak asi tušíte, zadek je tou nejzranitelnější částí jakéhokoliv tanku, takže pokud ho uprostřed bitvy vystrčíte na protivníka, budete bleskurychle zničeni. Pokud si nejste jisti svou schopností hrát s vzadu usazenou věží,  doporučujeme se raději o obrácený side-scraping nepokoušet. 


Tím končí dnešní lekce. Nyní byste měli dokázat nastavit svůj tank správně vůči přicházející palbě a díky tomu maximálně využít potenciál Vašeho pancéřování, což obratem zvýší Vaše šance na přežití bitvy. 

A příště se zaměříme na manévry: „Peek-A-Boo“ a „Hull Down“. Nezapomeňte hlasovat, jakému tématu se chcete věnovat poté. Možnosti tentokrát jsou:

  •         Začátek bitvy
  •         Přehled schopností posádky
  •         Přehled spotřebních doplňků

A to je dnes vše. Pohov!

Trocha fyziky nás zachrání před šrotištěm!

Zavřít