Tanková akademie: Útok z úkrytu a skrývání korby

Rekruti, tankisté, velitelé,

vítejte na další přednášce tankové akademie. Na základě vašeho hlasování se dnešní téma bude týkat další dvou manévrů – útoku z úkrytu a skrývání korby. Přestože jsou oba manévry považovány za základní, jejich správné provedení vyžaduje určitou dávku dovednosti, zkušenosti a smyslu pro načasování. Z těchto důvodů mohou uvedené informace a tipy pomoci zlepšit výkon i hráčům, kteří již nepatří mezi začátečníky. Dnešní přednáška vás tedy může obohatit bez ohledu na to, zda patříte mezi laiky nebo veterány.

Ještě než se dostaneme k samotným tématům, máme pro vás ještě jedno oznámení. V příští přednášce se budeme zabývat přehledem schopností posádky. Nezapomeňte také hlasovat pro následující téma. Hlasování je jako vždy k dispozici na hlavní stránce webu.

Úvodem dnešní přednášky probereme manévr skrývání korby a jeho dvě hlavní varianty. Při jedné využijete náměr děla svého tanku a při druhé se budete krýt za různými vhodnými terénními překážkami. Ve druhé části přednášky si povíme o taktice útoku z úkrytu.

 

Skrývání korby

Každý zkušený tankista ví, že skrývání korby patří k jedněm z nejlepších pozic, ve kterých se můžete nacházet, ať už řídíte jakékoliv obrněné vozidlo. Tím totiž, jak už název napovídá, zabraňujete vystavení mnohdy slabšího pancéřování své korby nepříteli. V důsledku toho je většina slabých míst bezpečně skryta před nepřátelskou palbou a z celé siluety tanku zůstává odkryta pouze věž. Díky menšímu profilu vás nelze tak snadno zasáhnout. Jak jistě víte, přední strana věže je u většiny tanků nejlépe chráněným místem, takže pokud se nacházíte v pozici se skrytou korbou, a proti nepříteli čelíte svou hlavní, lze vás jen velmi těžko ohrozit.

Manévr lze provést dvěma způsoby: pomocí náměru děla nebo využitím terénu pro krytí.

 

1. způsob: využití náměru děla

Pojmem „náměr děla“ označujeme schopnost pohybu děla po vertikální ose. Čím vyšší je jeho záporná hodnota, tím níže lze dělo sklonit. Dobrý náměr děla vám umožní nejen mířit na nepřátele z vyšších poloh, ale také využít terénních nerovností ke skrytí korby. Při zachování možnosti účinně ostřelovat nepřátele se tak můžete skrýt například za horizontem kopce.

Jak využít náměru děla a techniky skrývání korby v boji? Je to poměrně jednoduché. Nejprve dojeďte k horizontu, ale dávejte pozor, abyste nezajeli příliš daleko. Pokud byste tak učinili, vystavili byste nepříteli svůj zranitelnější pancíř korby. Upravte svou polohu tak, aby byla z druhé strany výčnělku viditelná pouze věž. Pokud si nejste jisti, zda skutečně vykukuje pouze věž, oddalte co nejvíce svůj pohled (ve výchozím nastavení kolečkem myši), stiskněte a podržte pravé tlačítko myši a jejím pohybem se podívejte na tank zepředu ze zhruba stejné výšky, z jaké by na vás hleděl nepřítel. Pokud uvidíte jen věž, je pozice správná. Nyní stačí vyčkat, až se nepřítel přiblíží, a pěkně si ho vychutnat!

Jakmile po vás začne nepřítel střílet, je vhodné při nabíjení popojíždět tankem dopředu a dozadu. Při použití této taktiky vás nepřítel ve většině případů může poškodit pouze zásahem do poklopů na věži či jiných relativně malých zranitelných bodů na věži. Tímto pohybem snížíte nepříteli šanci, aby úspěšně zamířil na taková slabá místa a způsobil vám poškození.

 

Důležité: Mějte na paměti, že tato verze manévru není vhodná pro všechny tanky. Abyste jej mohli provést, musíte mít dobré záporné hodnoty náměru děla. Proto si před provedením manévru ověřte, zda vaše vozidlo umožňuje dostatečné sklonění děla. V opačném případě riskujete vystavení korby nepříteli a v některých případech dokonce i zranitelné velmi spodní části svého vozidla.

 

2. způsob: využití terénních překážek

Při této verzi manévru se ke krytí snažíte využít různých terénních překážek, jako jsou hromady trosek, vraky tanků, skály, malé vyvýšeniny a podobně. Tento manévr můžete vyzkoušet s libovolným tankem za předpokladu, že najdete překážku dostatečně velkou alespoň pro zakrytí korby tanku.

Stačí vyhledat vhodný kryt a najet k němu. Nezapomeňte se ujistit, že zpoza krytu trčí pouze věž. Můžete využít výše zmíněný trik s oddálením pohledu a podržením pravého tlačítka myši pro ověření polohy. Zkontrolujte také, zda máte chráněny pásy a boky.

Jakmile se ocitnete pod palbou, je vhodné se v této pozici v průběhu nabíjení opět lehce pohybovat. V tomto případě má nepřítel největší šanci váš poškodit zamířením na vaše slabá místa, takže byste měli udělat vše pro to, abyste mu to řádně zkomplikovali.

 

Důležité: Při skrývání korby nezapomínejte na dělostřelectvo. Pokud vás nemohou sestřelit běžné tanky, patří ostřelování shora k nejúčinnějším metodám, jak vás z úkrytu vyhnat. Proto si můžete být jisti, že jedna z prvních věcí, kterou nepřítel udělá po zpozorování takto ukrytého tanku, je zavolání dělostřelecké podpory. Jakmile začnou o váš tank jevit zvýšenou pozornost nepřátelská samohybná děla, stáhněte se a najděte si jinou pozici.

 

Útok z úkrytu

Název tohoto manévru v angličtině (Peek-A-Boo) představuje dětskou hru, při které jeden z účastníků překvapuje jiného, když se nedívá. Je to prakticky přesné označení tohoto manévru, protože využívá stejný základní princip – tedy překvapit nepřítele útokem, když nedává pozor, či se zaměřuje na něco jiného. Manévr se hodí k obraně strategicky důležitých zúžených míst na mapě a je nejúčinnější, pokud s vámi spolupracuje alespoň jeden spoluhráč, který od vás dokáže odvést pozornost nepřítele.

Útok z úkrytu je velmi oportunistická taktika, která vyžaduje dobrou prostorovou představivost, jakož i smysl pro načasování z vaší strany. Při obraně zúžených míst musíte sledovat nejen nepřítele před sebou, což vám pomůže zvolit správný okamžik útoku, ale též pohyb ostatních nepřátelských jednotek na vaší minimapě. Tím snížíte riziko, že vás někdo překvapí ze zálohy.

Jak si tedy vybrat ten správný okamžik útoku? Pokud jste si jisti, že vozidlo před vámi o vaší přítomnosti neví, můžete se odvážit a kdykoli vyjet zpoza rohu, zasadit mu ránu, a pak se rychle stáhnout a nabít. V opačném případě vyčkejte, až nepřítel vystřelí a nebude tak moci palbu opětovat, nebo až otočí svou věž od vás tak daleko, aby do vás už po vašem útoku nedokázal vystřelit. Jakmile se tak stane, vyjeďte, vystřelte a stáhněte se, než stihne zareagovat.

Vozidla s velmi vysokou rychlostí střelby mohou před ústupem zkusit vystřelit dvakrát. Toto však doporučujeme pouze zkušeným hráčům, kteří jsou schopni posoudit potenciální dobu nabíjení tanku, jemuž čelí. V opačném případě může váš plán bolestivě překazit odveta nepřítele. Pokud však máte jistotu, že dokážete vystřelit dvakrát, než se váš nepřítel vzpamatuje, je vhodné jedním z výstřelů zničit nepříteli pásy, čímž jej znehybníte a připravíte pro své spoluhráče, nebo dokonce zastavíte jeho postup úplně.

 

Důležité: Při vyjetí zpoza rohu se ujistěte, že máte korbu správně nakloněnou a že nevystavujte své hnací kolo. Tímto způsobem snížíte nepříteli šance na průstřel vaší korby, případně aby vás znehybnil a zabránil vám v ústupu. Nechat se znehybnit ve zúženém místě není nic příjemného a taková situace obvykle nedopadá příliš dobře.

 

Tím končí dnešní téma. Nyní byste měli být schopni provést tři další manévry a zvýšit tak svou bojeschopnost. 

A nezapomeňte, že příště se budeme zabývat přehledem schopností posádky. Také nezapomeňte hlasovat pro nadcházející téma. Možnosti pro tento týden jsou tyto:

  • zahájení bitvy,
  • přehled spotřebních doplňků,
  • manévry: tzv. face-hugging a side-hugging

To je pro dnešek vše. Rozchod!

 

Vašimi přednostmi jsou smysl pro načasování a schopnost využívat terén!

Zavřít