Aktualizace 9.22

1. Náhled aktualizace 9.22—Revize technologického stromu SSSR

Aktualizováno

Udělejte si chvilku volna od slavnostní mely Sváteční operace a seznamte se se změnami, které proběhnou u sovětských vozidel! Aktualizace 9.22 se zaměří na nejméně hrané tanky tohoto národa a oživí je za pomoci vložení nových vozidel, promíchání struktury stromu a několika návratů starých vozidel.

Nejprve si rychle připomeneme, oč se jedná. Vozidlo SU-100M1 a jeho vrstevníky zahlédnete na bojišti jen zřídka, a nejinak je tomu u sovětských středních tanků, které mají věže v zadní části korby. Ať už za to může poměrně složitý styl hry, drastické změny v hratelnosti od úrovně k úrovni, nebo kombinace obojího, na skutečnosti to nic nemění. Jen pár lidí by si tato vozidla odemklo, a ještě méně lidí by s nimi hrálo. Toto kolo revize technologického stromu se zaměří na to, aby byla tato vozidla opět relevantní, a dá celé linii ucelenou sktrukturu a výrazný herní příběh. Kromě toho nabízí tato aktualizace nový pohled na hraní s těžkými tanky s pomocí nových vozidel VIII. – X. úrovně, která mají věž v zadní části korby.

Pojďme se blíže podívat na to, co bychom chtěli změnit, jak to uděláme a proč, abychom se ujistili, že až testování začne, tak budeme všichni zajedno.

Střední tanky

Linie vozidla A-44 vám vypověděla jen málo o tom, s jakým tankem budete hrát na X. úrovni. Po zvládnutí silných i slabých stránek středních tanků se vzadu umístěnými věžemi na úrovních VII. – IX. by člověk očekával podobnou hratelnost i na vrcholu linie. Místo toho jste však dostali klasický střední tank na krátkou vzdálenost, což vás mohlo frustrovat a vážně to podkopávalo oblíbenost celé linie. Byla to poměrně drsná jízda, takže se není čemu divit, že se po této linii vydalo jen pár lidí.

Co by vás mohlo přesvědčit, abyste jí dali druhou šanci? Možná to, že jí dáme věc, kterou postrádala ze všeho nejvíc: ucelenost. Aktualizace 9.22 to udělá tak, že přesune Objekt 430 dolů na IX. úroveň, kde vytvoří novou mini-linii dobře obrněných útočných středních tanků s velkou alfou.

Na X. úrovni se objeví nováček: Objekt 430U.

Tento nováček, který představuje menší cíl, má poměrně dobře sklopený pancíř a slušnou pohyblivost, dokáže snadno objet nepřítele z boku, rozstřílet ho díky své velké alfě a pak se bez úhony přesunout k dalšímu v řadě.

Объект 430У = Object 430U

Trio s věžemi vzadu také nakonec dostane nový stroj na X. úrovni. Ten bude pokračovat ve stylu linie se silným pancířem věže a nabídne hratelnost, která bude vypadat jako přirozený postup z tanku Objekt 430 Variant II.

Nová linie těžkých tanků

Po nějakou dobu byli Britové a Němci jedinými národy, které vám nabídly těžké tanky X. úrovně s věžemi namontovanými v zadní části korby. Někteří si hru s nimi užívali, zatímco ostatní si raději zvolili více konvenční možnost, ale jen málokdo by tvrdil, že stroje FV 215b, Pz.Kpfw. VII a miláček globální mapy, VK 72.01 (K), byly nudné. Tato banda přivítá v aktualizaci 9.22 velmi sovětskou posilu, která představí neotřelý pohled na konstrukci klasických tanků IS na úrovních VIII – X (přímo od tanku IS).

Stroje IS-M, Objekt 705 a Objekt 705A ukazují nepříteli předek korby ve tvaru hlavy štiky a chlubí se charakteristickou alfou tohoto národa, která je částečně kompenzována parametry míření. To však v tomto případě není to hlavní. Hlavní je umístění věže v zadní části korby. Kombinace odolného pancíře, slušné pohyblivosti a na jejich třídu silných děl jim umožňuje bez problému sekýrovat ostatní tanky.

ИС-М = IS-M

Využívejte jejich silné stránky, a tyto stroje vám dokáží, že jsou šikovné v podpoře útoku i v likvidaci nepřátelských průlomů. Bojují jako kříženci mezi Pz.Kpfw. VII a IS-7, a tento styl hry se při postupu vzhůru úrovněmi nemění. Od 122mm děla na VIII. úrovni až po neuvěřitelné 152mm dělo, když se dostanete na Objekt 705A.

Объект 705А = Object 705A

Svižný tank T-10 s pevnou věží lze často zahlédnout na bojišti, jak rychle mění směr a po cestě rozsévá destrukci. Ať už je však jakkoliv skvělý, tak mezi odolné tanky IS-3 a IS-7 moc nezapadá, a proto bude nahrazený za Objekt 257. Nebojte, T-10 úplně neodstraníme. V průběhu předešlých let mnohokrát prokázal svou hodnotu, takže dostane vlastní mini-linii s vozidlem na X. úrovni, které bude přirozeným krokem vzhůru z tohoto tanku. Na tomto nováčkovi stále pracujeme a odhalíme vám ho, až se s ním posuneme dále.

Alternativní linie stíhačů tanků

Této skupině stíhačů tanků jsme se snažili vrátit význam již poměrně dlouhou dobu. Prostá úprava parametrů vozidel v aktualizaci 9.20 nás však nikam neposunula. Plně jsme si tento problém uvědomili a navrhli jsme nové řešení, kterým je přepracování linie do podoby útočných stíhačů tanků na střední až krátkou vzdálenost.

Koncept

  • Vysoká pohyblivost vpřed a vzad v kombinaci se střední obratností, což jim umožní rychle dojet na klíčové pozice, obsadit je, a pak se stáhnout do bezpečí.
  • Dobrý čelní pancíř k odrážení nepřátelských granátů, ale slabý boční pancíř a spodní čelní plát pancíře.
  • Průměrné poškození na výstřel s vysokou dobou dobíjení jako kompenzací za pohyblivost a ochranu.
  • Přesnost a čas zaměření vyvážené tak, aby byly efektivní na střední a krátkou vzdálenost, ale aby se zároveň jejich efektivita snížila při palbě z velké vzdálenosti.
  • Špatné úhly elevace děla kvůli historické konstrukci.

Přizpůsobení linie tomuto konceptu si vyžádalo řadu změn ve struktuře linie a úprav ve vyvážení. Začali jsme přesunem vozidla Objekt 263 o úroveň níže, kde může se svým poškozením na výstřel a pancířem představovat rozumný přínos. Dalším krokem bylo navržení správného vozidla na X. úroveň, a pro tuto úlohu jsme si vybrali Objekt 268 Variant 4. Od svých předchůdců zdědil rychlost, pancíř a dobré dělo, ale na rozdíl o nich muže mít namontované dělo s ráží nad 130 mm, netrpí nevýhodami z otevřené kabiny a dokáže každým výstřelem naservírovat 650 poškození.

Stroje Objekt 263 a Objekt 268 Variant 4 ukázaly v testech výtečné výsledky. Vozidla skvěle blokovala poškození a vedla si jako útočné stíhače tanků — rychlé, obrněné, s průměrným poškozením na výstřel a na stíhače tanků ne příliš velkým poškozením za minutu. Vyslovili jste se však proti přesunu vozidla Objekt 263 na IX. úroveň, a my jsme to nemohli ignorovat. Vzali jsme tedy obě vozidla do dalšího kola testů, abychom si ověřili původní výsledky. Objekt 263 zůstal beze změny, ale u Objektu 268 Variant 4 jsme snížili alfa poškození ze 750 na 650, abychom odstranili náhlou změnu v alfa poškození a době nabíjení mezi úrovněmi VIII a X.

Объект 268 Вариант 4 = Object 268 Variant 4

Posledním a pravděpodobně nejobtížnějším úkolem byla úprava vozidel středních úrovní pro hratelnost útočných strojů na střední a krátkou vzdálenost. Stíhač SU-122-54 do konceptu nezapadal kvůli svému tradičnímu umístění věže. Měli jsme před sebou velké dilema: jasně vybočoval z linie s ohledem na hratelnost, ale byl velmi cenný z historického úhlu pohledu. Jako dočasné řešení jsme vyzkoušeli jeho přesun o úroveň dolů, abychom zjistili, zda to může fungovat. Naneštěstí nebyl dobrý v blokování poškození ani na úrovni VIII a stále prostě a jednoduše vypadal jako velký krok stranou s ohledem na hratelnost. To je důvod, proč jsme SU-122-54 odstranili a vytvořili tak linii zcela složenou z vozidel s věží/nástavbou v zadní části korby.

Druhé kolo Supertestu nás utvrdilo v přesvědčení, že námi navržený koncept linie přetváří tyto stíhače tanků do více žádoucího stavu a dává jim výraznou osobitost, kterou dříve postrádaly. Tyto dobře obrněné a rychlé stroje, schopné udělit slušné alfa poškození, jsou určené k provádění průlomů na křídlech a měly by zajistit příjemný zážitek ze hry. V současné době vychází tento druhý předpoklad z údajů ze Supertestů. Už se nemůžeme dočkat, až se vám tyto stíhače tanků dostanou do rukou, abyste mohli tuto hypotézu otestovat, určit, zda jsou nutná další vylepšení, a společně s námi usilovat o co nejlepší výsledek.

2. The New Alpha in Town: Meet the Object 430U

Aktualizováno

Přetvoření Objektu

Objekt 430 byl vždy slušný střední tank X. úrovně. Měl vše potřebné, aby z něho byla oblíbená volba pro ty, kteří se rozhodnou pro bojování zblízka, místo aby odstřelovali protivníky nebo pomáhali lidem v přední linii z druhého sledu.

Objekt však nikdy nedosáhl mezi hráči takového úspěchu jako T-62A a Objekt 140. Specifikace vozidla 430 se vždy podobaly specifikacím jeho „starších bratrů“, což z něho dělalo jen kopii známých modelů. Je toho však více: abyste se k němu dostali, museli jste projít několik strojů s věžemi namontovanými vzadu a zcela jiným stylem hry, což vás nakonec donutilo k zahození všech zkušeností získaných při hraní s vozidly VII. – IX. úrovně.

S výborným dělem, pohyblivostí a dohledem je stále skvělou volbou, když se chcete zblízka a osobně utkat s nepřítelem. Na střední tank má dokonce i slušný pancíř, ale postrádá něco, co z něho dělá zábavný stroj — charakter. To je důvod, proč ho na bojišti moc často nevidíte.

Tady je způsob, jakým to chceme napravit.

Zaprvé a především přesuneme tank 430 na IX. úroveň linie s klasickým uspořádáním, kde z něho bude následník po T-44. Zadruhé, protože tank T-44 už má silné 122mm dělo, tak počínaje aktualizací 9.22 připraví tento tank cestu k nové linii sovětských strojů — středních útočných tanků s děsivou alfou.

S provedením těchto změn zůstane linie A-44 prozatím bez tanku nejvyšší úrovně. V tuto chvíli jednu možnost zvažujeme, ale chceme se ujistit, že vybraný tank bude do dané úlohy dostatečně zapadat, takže než od nás uslyšíte o schváleném kandidátovi, můžete očekávat nějaké to testování. Pokud tedy máte v plánu výzkum vozidla nejvyšší úrovně z linie A-44, bude rozumné střádat body ZK na tanku Objekt 430 II, až dokud nové vozidlo nezavedeme do technologického stromu. Na druhou stranu, získání tanku 430 před vydáním verze 9.22 vám může ušetřit čas na vaší cestě k tanku 430U.

Content is available at greater widths of the browser window
OBJEKT 430U
X
Průměrné poškození
440/440/530 BV
Pancíř věže
300/195/65 mm
Průměrné poškození za minutu
2 587 BV/min
POSÁDKA
Velitel (Radista) / Nabíječ / Střelec / Řidič
DĚLO
Průměrné poškození
440/440/530 BV
Průměrná průbojnost
252/340/68 mm
Rozptyl na 100 m
0.4 m
Čas zaměření
2.3 s
Průměrně poškození za minutu
2 587 BV/min
Kadence
5,88 granátů/min
Deprese a elevace děla
-5°/+18°
VĚŽ
Rychlost rotace věže
38 stupňů/s
Dosah signálu
730 m
Dohled
400 m
KORBA
Body výdrže
2 000 BV
Limit zátěže
45 t
Kapacita munice
50 kusů
MOBILITA
Výkon motoru
600 hp
Specifický výkon
14.29 hp/t
Rychlost rotace
52 stupňů/s
Max. rychlost / Rychloust couvání
50/18 km/h
Najeďte na jednotlivé body pro zobrazení více informací

Ve městě je tedy nový šerif. Jaké má specifikace?

Palebná síla

Jak již bylo řečeno, hlavním cílem je zdůraznit úlohu linie jakožto útočných vozidel. Aby se toho dosáhlo, tak oba stroje, 430 i 430U, dostanou 122mm dělo. Postavte se tanku 430U v boji a dostanete ošklivý políček od 122mm ranaře, neboť tohle dělo smázne z vašeho panelu bodů výdrže masivních 440 bodů na každý výstřel. V bitvě mezi četami středních tanků to může být ten nejpádnější argument, takže je dobré mít tento stroj mezi svými spoluhráči. Nevyhnutelnou nevýhodou je to, že nabíjení zabere značně více času. To není zrovna vlastnost, kterou byste čekali od sovětských středních tanků, ale je to férová cena za palebnou sílu.

Pancéřování

Efektivní síla horního čelního plátu pancíře dosahuje až 320 mm. „Čelo“ věže má ještě větší sílu, a to až 380 mm. Jsou tu samozřejmě poklopy, ale ty jsou také dobře obrněné, takže pokud si s tankem zvolíte správnou pozici, můžete být pro svůj tým neocenitelní. Budete si však muset dvakrát rozmyslet, zda si hrát na superhrdinu proti nepřátelským stíhačům tanků či těžkým tankům (obzvláště pokud při tom vystavíte svůj čelní spodní plát, který má pouze 180 mm efektivního pancíře), ale při boji proti „kolegům“ ze stejné třídy vozidel můžete být poměrně sebejistí. A nezapomeňte na 60mm boční pancíř, který vám umožní dráždit protivníky vystavováním korby pod ostrými úhly.

Объект 430У = Object 430U

Pohyblivost

S nejvyšší rychlostí 50 km/h není Objekt 430U zrovna nejrychlejším tankem v soupisce. Tato průměrná hodnota je však vynahrazena dobrým zrychlením a nízkou ztrátou rychlosti při aktivním manévrování. Dostupná dynamika stačí k tomu, aby za skupinou středních tanků nezaostával. Když se pak konečně dostane do boje, promění možnosti jeho pohybu výkon tanku ve skutečný valčík destrukce.

Dohled

Základní dohled činí 400 metrů. Není to nejlepší hodnota, ale dostačuje k nadělování masivních výstřelů. Tank 430U je útočné vozidlo, takže vše se točí okolo toho, abyste v žáru boje zblízka našli tu správnou cestu.

Jak vozidla hrát

  • Využívejte svou pohyblivost, abyste dostali co nejvíce ze síly své alfy a pancíře.
  • Nespoléhejte se na přesnost děla. Přibližte se, ujistěte se, že jste dost blízko, abyste zasáhli slabá místa nepřítele a pokračujte v rozsévání škod.
  • Buďte týmoví hráči. Když se rozhodnete jít jeden na jednoho proti střednímu tanku stejné úrovně, můžete mít potíže díky nižším hodnotám poškození za minutu. Vaší nejlepší možností je pomáhání spoluhráčům při vedení útoku.
Zavřít