Nová Síň slávy a World of Tanks Rating

1. Zdokonalené osobní hodnocení

Aktualizováno

Při průzkumu vašich preferencí jsme na fóru prošli mnoho vláken a zjistili jsme, že osobní hodnocení zavedené ve verzi 8.8 vypadá v porovnání s nabídkami třetích stran zastarale a poněkud nedostatečně.

V současné době vypočítává osobní hodnocení spíše celkový postup účtu, než aby vyhodnocovalo výkony hráčů, což vede k nepružným statistikám, které toho o vašich protivnících či osobní efektivitě vypovídají jen málo. Čím více bitev odehrajete, tím vyšší je vaše hodnocení. Navíc vložení režimů hry, které se v hratelnosti na míle liší, do jednoho souhrnu, vedlo k pochybným žebříčkům, kde se míchají hrušky a jablka. Jen stěží zde existuje nějaké kritérium, podle kterého by se dalo určit, zda je hráč schopný, nebo jen hraje v odlišných režimech hry. Navíc se hodnocení vypočítává jako nedělitelná hodnota a nebere v úvahu nuance vozidel.

S využitím současného nástroje jsme se na tyto problémy zaměřili a navrhli zcela nový přístup k posuzování kvality hráčů. Spolu s řešením stávajících problémů jsme se snažili o to, aby bylo hodnocení flexibilní a agilní.

Zdokonalené osobní hodnocení analyzuje výkony hráče v náhodných bitvách. Podle specifické sady kritérií posuzuje bojovou efektivitu pro každý tank, aby poskytlo vyhodnocení celkových výkonů hráče. Systém plynule reaguje na změny probíhající ve hře a statistiky porovnává oproti průměrným ukazatelům na celém serveru, aby zajistil dostatečně velký vzorek údajů k určení nejlepších a nejhorších hodnot s maximální přesností. Nezastavili jsme se v půlce cesty a provedli jsme také revizi Síně slávy, vylepšili ji na základě nového hodnocení a zdokonalili její uživatelské rozhraní, abychom interakci s ní usnadnili.

Nový systém hodnocení vyrazil na testovací jízdu společně s verzí 9.20. Můžete ho omrknout v Síni slávy. Všechny vás zveme, abyste ho vyzkoušeli, podělili se o své dojmy a pomohli nám s doladěním obou funkcí až k jejich ostrému spuštění! Než to však uděláte, tak jsme zde pro vás připravili úplný přehled principů výpočtů nového hodnocení a o předělané Síni slávy.

Staré osobní hodnocení bude během testování také k dispozici. Jakmile nový nástroj doladíme, bude stávající hodnocení odstraněno a nahrazeno novým systémem.

1. Principy výpočtů

 • Pouze náhodné bitvy:  výpočty jsou omezeny na nejoblíbenější režim hry, náhodné bitvy, aby zajistily relevantní posouzení, které nemíchá statistiky ze scénářů, jež se od sebe liší v hratelnosti.
 • Vnímavé ke změnám ve hře: hodnocení flexibilně reaguje na změny vyvážení a změny v bojové strategii, jelikož posuzuje vaše statistiky proti průměrným ukazatelům na serveru.
  • Příklad: Když ukazatel průměrného poškození pro vozidlo poklesne na celém serveru — vaše hodnocení to žádným způsobem neovlivní. Podobné to bude, pokud se po aktualizaci stane poškození zastavené pancířem důležitějším parametrem, tak se jeho vliv na hodnocení daného vozidla zvýší. Tímto způsobem vždy získáte hodnocení hráče, které je v souladu se stavem hry.
 • Specifická hodnocení vozidel: Nyní se hodnocení vypočítává pro každý tank samostatně a tyto skóre konkrétních vozidel se pak využívají k posouzení celkového výkonu hráče. Poté, co si vyberete tank, systém seřadí ukazatele výkonu podle jejich důležitosti pro toto konkrétní vozidlo.

Parametry výkonu

 • Způsobené poškození: většina bitev se vyhrává ničením nepřátelských vozidel, což znamená, že hlavní cestou k vítězství je způsobené poškození
 • Asistované poškození (po odhalení/omráčení a zničení pásů): Každý hráč ví, že bez odhalení nepřátel nezpůsobí poškození nikdo. Efektivní odhalování, znehybňování a ochromování značně přispívá k vítězství
 • Celkové poškození zastavené pancířem: schopnost zablokovat nepřátelské granáty, využít výhody pancíře vozidla a přitáhnout na sebe nepřátelskou palbu - to jsou klíčové vlastnosti mnoha obrněných vozidel
 • Počet zničených nepřátelských vozidel: každý hráč se dostal do situace, kdy zničení nepřátelského vozidla bylo důležitější, než způsobit poškození
 • Přežité bitvy: čím déle hrajete, tím více poškození způsobíte a tím více nepřátelských vozidel odhalíte. A pokud jste přežili bitvu, tak jste nejspíše vyhráli

Každý z těchto parametrů má v závislosti na konkrétním vozidle při hodnocení různý vliv.

Parametr „Poškození zastavené pancířem“ toho prozradí jen málo o tanku Bat.-Chat 25 T a jiných špatně obrněných vozidlech, ale vypovídá hodně o dobře chráněných tancích, jako jsou Maus nebo IS-7. Proto bude toto hodnocení zařazeno vysoko pro tank Maus, ale bude mít menší důležitost pro bojovou efektivitu tanku Bat.-Chat. Bat-Chat je zaměřený na působení poškození, takže pro něj je vysoko zařazen tento parametr. A čím více poškození nepřátelům způsobí, tím vyšší je jeho bojová efektivita.

Podobně je definován počet zničených protivníků u vozidel s vysokou rychlostí palby a nízkým poškozením na výstřel (např. T-62A), a mnohem méně důležitý než způsobené poškození je u JagdPZ E-100 a jiných strojů s devastujícím alfa poškozením.

Stejná logika platí i pro ostatní parametry: jejich důležitost se mění od vozidla k vozidlu, zatímco úroveň jejich vlivu pro každé vozidlo závisí na průměrných hodnotách na serveru.

2. Hodnocení vozidel

Hodnocení vozidel závisí na dvou parametrech: hráčova flexibilita a jeho statistiky s vybraným vozidlem.

PARAMETR 1 –  FLEXIBILITA

Systém vyhodnocuje flexibilitu hráče tím, že posuzuje jednotně vysoké průměrné hodnoty parametrů, na kterých u vybraného vozidla záleží nejvíce. Vliv parametru (tj. důležitost koeficientu) na konečnou hodnotu hodnocení je ~25 %.

Statistiky pro všechny hráče jsou rozděleny do několika stejných skupin (percentil) podle každého z klíčových parametrů. Tyto skupiny sestávají ze stejného počtu  hráčů, zatímco počet skupin rozdělených podle konkrétního klíčového parametru závisí na statistikách vozidla. Například různá vozidla mohou mít různý počet skupin pro své „Poškození zastavené pancířem“.

Udržením v konkrétní skupině získáte určitý počet bodů. Čím vyšší jsou vaše statistiky, tím vyšší je i vaše skupina a tím více bodů získáte. Udržení v nejvyšších skupinách podle nejdůležitějšího parametru vozidla také poskytuje více bodů.

Co to znamená z hlediska každodenního chování hráče? Jednoduše řečeno je vaše flexibilita nyní odměněna. Dostaňte z vozidla co nejvíce a to se promítne do vašeho osobního hodnocení.

PARAMETR 2 – STATISTIKY

Statistiky hráče se posuzují oproti průměrným parametrům serveru pro dané vozidlo. Jedinou výjimku zde tvoří počet přežitých bitev. Vliv hráčových statistik na konečnou hodnotu hodnocení je ~75 % (tj., koeficient důležitosti je 0,75)

Porovnání mezi hodnotami hráče a serveru se u flexibility a statistik násobí koeficienty důležitosti (~0,25 a ~0,75 v příslušném pořadí) a následně se sečtou. Tímto způsobem vychází, že čím lepší jsou výkony hráče s vozidlem v porovnání s výkony všech ostatních hráčů se stejným vozidlem, tím vyšší je u tohoto hráče hodnota druhého parametru.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

 • Posuzování nových vozidel: pokud se již nemůžete dočkat, až omrknete hodnocení nově zavedeného tanku, tak mějte na paměti, že nebude ihned k dispozici. Budeme k dokončení výpočtu potřebovat nějaký čas na shromáždění množiny relevantních údajů.
 • Výpočet hodnocení pro vozidla, která využívá málo hráčů: pokud s vozidlem, na které se díváte, hraje jen malý počet hráčů, využijte systém serverové hodnoty z podobných tanků (např. kopie vozidel či tanky s identickými technickými parametry)
 • Zprůměrování hodnot pro zajištění spravedlivého vyhodnocení: průměrné a nadprůměrné hodnoty se mezi vozidly hodně liší, což by mohlo otevřít cestu ke zneužití systému. Navrhli jsme tedy speciální matematický model, abychom tomu zabránili. Ten hodnocení vozidel vyvažuje a zajišťuje, že dosažení extrémně vysokých hodnocení s vozidly se středními průměrnými hodnotami a naopak, je v podstatě nemožné.

3. Hodnocení účtu

Při navrhování modelu pro hodnocení účtu jsme čelili třem největším výzvám:

 • Stanovení koeficientu důležitosti každého vozidla v hodnocení účtu, který by odpovídal jejich úrovni a počtu bitev, které s nimi byly odehrány
 • Určení vlivu, který by vozidla různých úrovní měla mít na celkové hodnocení
 • Nalezení způsobu porovnání hráčů, kteří předvedli skvělé výsledky s různými vozidly

Po několika iteracích jsme dorazili ke vzorci, který bere v úvahu všechny tyto proměnné:

Jak můžete vidět, je hodnocení účtu definováno vozidly s nejvyšším hodnocením a dostatečným počtem bitev.

 • Koeficient úrovně je koeficientem pro násobení hodnocení vozidel dané úrovně. Násobení zde zajišťuje spravedlivé posouzení hráčů v různých fázích postupu, nebo těch, kteří dávají přednost různým úrovním vozidel.
 • Koeficienty úrovně také minimalizují vliv, který má na pokles v hodnocení vyzkoumání nových vozidel či hraní s prémiovými vozidly.
 • Koeficient výkonu je určený k tomu, aby vyčlenil hráče, kteří předvádí skvělé výkony s několika vozidly tak, že zvýší hodnotu jejich hodnocení.

Při určování koeficientu bere systém v úvahu spíše celkové výkony hráče, než počet odehraných bitev. Tímto způsobem budou nejvyšší pozice v celkovém hodnocení obsazeny hráči, kteří předvádí skvělé výkony s velkým počtem vozidel vysokých úrovní.

Vzhledem ke specifikaci výpočtu a logice vývoje hry se hodnocení účtu vypočítává od prosince 2014 (počínaje verzí 9.5).

4. Síň slávy

Síň slávy také dostala svůj podíl úprav a nyní je k dispozici jak na webové stránce, tak i v herním klientovi. Je vybudována okolo nového hodnocení a nabízí dva typy žebříčků: „Společné hodnocení“, pokud byste chtěli své výkony porovnat s výkony přátel a spoluhráčů z klanu, a „Hodnocení vozidel“, pokud si budete chtít ověřit efektivitu jednoho ze svých tanků.

Značně jsme přepracovali uživatelské rozhraní, abychom vaši interakci se systémem usnadnili:

 • Velmi potřebná možnost hledání, aby vám pomohla sestavit seznam pro porovnání, kdykoli vás napadne konkrétní tankista, nebo když chcete zkontrolovat své výkony oproti výkonům všech členů konkrétního klanu

 • Filtr „Vozidlo“, který funguje stejně jako v Tankopedii, vám pomůže najít hodnocení pro jakýkoliv tank, který chcete

 • Tabulky se mění, dovednosti se zlepšují a výsledky hráče se v průběhu měsíců mohou změnit z dobrých na skvělé. S tím si již nemusíte nadále dělat starosti, jelikož je zde filtr „Čas“, takže si můžete prostě vybrat období, které vás zajímá, a dynamicky sledovat své výsledky nebo výsledky svých spoluhráčů

 • Nyní můžete kliknutím na přezdívku tankisty v hodnocení získat úplný rozpis bojových statistik. Není potřeba navštívit stránku s jeho profilem

 • Pokud chcete nejnovější zprávu o svých osobních úspěších, tak ta je na úvodní stránce Síně slávy

 • Na úrovni bitvy záleží, obzvláště když se podíváte na míru vítězství a počet zničených vozidel. Aby systém zajistil relevantní údaje, vytváří nyní žebříčky podle těchto dvou parametrů pouze od hráčů s průměrnými hodnotami úrovně bitev nastavenými na úroveň 6.5 či vyšší.
Nové hodnocení je integrováno v módu XVM a jeho službách. Pokud se vám líbí, můžete mu věřit, že s pomocí těchto vylepšených algoritmů zajistí nejnovější údaje.

Nová Síň slávy a World of Tanks Rating

Podívejte se na upravený systém a porovnejte své výkony a úspěchy s dalšími tankisty ve vašem regionu.

Zavřít