Aktualizace 9.19.1

1. Veřejný test

Aktualizováno

Matchmaker

Čety: verze 9.18 zabránila dělostřelectvu v zakládání a vstupu do čet. Toto omezení představovalo dočasné opatření, které nám mělo pomoci s posouzením dopadů komplexních změn u dělostřelectva. V týdnech po spuštění verze 9.18 jsme si ohledně této změny vyslechli obrovské množství připomínek. Po analýze údajů vracíme dělostřelectvo zpět do čet, s omezením na maximálně jedno dělostřelectvo na četu.

Typy vozidel: týmy, které měly velmi rozdílné složení vozidel, patřily mezi nejkritičtější potíže systému tvorby týmů, a nebylo možné vyřešit je všechny najednou. Proto tyto potíže opravujeme po jednotlivých krocích. Aktualizace 9.18 značně snížila počet špatně vyvážených týmů díky tomu, že na seznam faktorů, které systém při sestavování dvou týmů zvažuje, přidala stíhače tanků. Většina zpětné vazby nám jasně ukázala, že to funguje dobře, a rozdíl v počtu dělostřelectev, lehkých tanků a stíhačů tanků poklesl ve většině případů na maximálně jedno vozidlo.

K vyřešení celého problému to však nestačilo. Například tým s průzkumníkem na X. úrovni by byl dosazen proti týmu s jedním průzkumníkem na VIII. úrovni, což lze jen stěží považovat za férovou situaci. 9.19.1 toto ukončuje, protože zavádí další logiku, která vyvažuje sestavy týmů podle typů vozidel a čet v rámci úrovně. Pokaždé, když systém vytvoří bitvu, tak se ujistí, že obě strany mají podobný počet stíhačů tanků, lehkých tanků a dělostřelectva na každé úrovni v bitvě. Řekněme, že máme tým, který má na vrcholu stíhač tanků, uprostřed dva průzkumníky a na spodku dělostřelectvo. Systém se při sestavování nepřátelského týmu pokusí použít zrcadlový obraz. A jako vždy, pokud by vás nalezení přesné shody nechalo čekat příliš dlouho, systém svá pravidla uvolní, aby vás dostal do bitvy rychleji.

Seznamy týmuSeznamy týmů jsou přepracovány, aby vám pomohly s lepším přehledem v bitvě, analýzou protivníků a plánováním vaší taktiky. Vozidla jsou uváděna od těžkých tanků. Hned pod nimi uvidíte střední tanky, a za nimi následují stíhače tanků a lehké tanky až po dělostřelectvo. Vozidla, která náleží do stejné třídy, jsou seřazena podle názvu. Ta, která začínají číslicemi, jsou ukázána jako první, za nimi následuje latinská abeceda a ve spodní části jsou pak vozidla pojmenovaná v azbuce.

Výcvikový tábor

Nadcházející aktualizace bude znamenat zavedení nového úvodního zážitku, který se bude rozvíjet v několika fázích, počínaje verzí 9.19.1. V ní vám dáme výcvikový tábor. Později plánujeme pokračovat v rozvíjení zážitku pomocí dalších nových výcvikových prvků.

První fáze adaptace pozve nováčky k průzkumu základních mechanik hry díky odehrání série čtyř bitev, jež jsou plné tipů, které vysvětlí základy hry a taktiky pomocí různých map a scénářů. Abychom vytvořili hladký proces učení, zavádí výcvikový tábor komplexní rozhraní garáže krok za krokem.

Kurz vás provede garáží hezky jednou funkcí za druhou, a vytvoří tak pro nové tankisty jasnou cestu, kterou by měli následovat, aby se připravili k boji. Nejprve si projdete naprosté základy: nákup a vylepšení vozidla, řízení, střelbu, typy pancíře, zvládání kritických zásahů, výcvik posádky, vylepšování vozidel a spotřební doplňky. V průběhu procesu dostanete podrobné informace o všech nejdůležitějších prvcích své stávající fáze.

Výcvik končí finální výzvou: totální bitvou ve formátu 15 proti 15, kde bojujete společně se 14 boty proti týmu 15 počítačem řízených jednotek. A nejsou to obyčejní boti z World of Tanks. Pro výcvikový tábor jsme vyvinuli mnohem pokročilejší umělou inteligenci.

Úvodní zážitek není jen o učení: po cestě získáváte kredity, ZK, vybavení, spotřební doplňky a prémiový účet. To vám pomůže „šlápnout na plyn“ a dostat do rukou své vůbec první vozidlo X. úrovně plně vybavené, a se sadou dovedností potřebných k úspěchu.

Výcvikový tábor je k dispozici pro nové i zkušené tankisty. Avšak pouze nováčci si mohou uchovat zdroje, které při učení získali.

Změny u osobních misí

Aktualizace 9.19.1 přináší sadu zrevidovaných osobních misí. Jejich obtížnost se po zavedení vylepšeného systému tvorby týmů zvýšila. Tým si prošel vaše připomínky a upravil podmínky misí tak, aby lépe odrážely stávající stav hry. Děkujeme vám za upozornění na problém a za pomoc s jeho opravou!

Nové HD modely

A nakonec, verze 9.19.1 přináší 13  modelů tanků v zářivých a nových HD detailech:

2. 2. veřejný test

Aktualizováno

Poznámky o aktualizaci pro 2. veřejný test

Rozbalit
 • Opraveny chyby uživatelského rozhraní pro výcvikový tábor
 • Opravena chyba objevující se při přepínání z obrazovky bitevních výsledků do obrazovky misí.
 • Opraveny další technické problémy.
Sbalit

3. Shrnutí

Aktualizováno

Matchmaker

Dva měsíce po vydání verze 9.18 dostává hra první balíček úprav systému tvorby týmů, které vycházejí z vašich příspěvků a nasbíraných údajů ze hry. Poté, co jsme dělostřelectvu zakázali vstup a zakládání čet, jsme viděli spoustu rozpaků, a zpětně bychom mohli poněkud lépe vysvětlit, jaké důvody za tímto rozhodnutím stály. Toto omezení bylo navrženo jako dočasné opatření, které nám pomůže posoudit dopady komplexních změn u dělostřelectva na celkový zážitek. Po analýze údajů vracíme dělostřelectvo zpět do čet, s omezením jednoho dělostřelectva na četu.
Aktualizace 9.19.1 také zjednodušuje znázornění týmových prezentaci seznamů a vylepšuje vyvážení podle typů vozidel. Systém nyní vyvažuje soupisky týmů podle stíhačů tanků, lehkých tanků, dělostřelectva a čet v rámci úrovně, a pokouší se při sestavování týmu protihráčů toto vše zrcadlově zkopírovat.
S tím, jak pokračujeme v dolaďování systému tvorby týmů, čeká na realizaci více dalších zdokonalení.

Výcvikový tábor

Máme dobrou zprávu pro tankisty, kteří právě začali s průzkumem hry, chtějí si připomenout základy, nebo přivést na palubu pár dalších přátel! Verze 9.19.1 znovu zavádí úvodní herní zážitek pro nováčky s novým interaktivním systémem, zvaným výcvikový tábor. Ten provede hráče krok za krokem složitým rozhraním garáže, a pomocí různých map a scénářů jim představí taktiky tankového boje a manévrů. Během procesu hráči získají podrobné informace o prvcích, které jsou nejpodstatnější pro danou fázi výuky.
Doufáme, že výcvikový tábor pomůže nováčkům, aby se postavili na nohy, a při pokračování v rozvoji tohoto úvodního kurzu uvítáme vaše připomínky.

Osobní mise

Po zavedení vylepšeného systému tvorby týmů a revizi dělostřelectva raketově vzrostla úroveň obtížností osobních misí. Tým si prošel vaše připomínky a upravil podmínky misí tak, aby lépe odrážely stávající stav hry. Děkujeme vám za upozornění na problém a za pomoc s jeho opravou!

Kompletní seznam změn

Rozbalit

Nový národ

Byly přidány atributy polského národa:

 • Polský národ zahrnut do panelu filtrů vozidel
 • Národní posádka (k dispozici bude jen mužský dabing) s hodnostmi a osobními údaji
 • Polské maskovací vzory, emblémy a nápisy
 • Národní prémiový spotřební doplněk: Chleba se sádlem
Poznámka: Polský národ nebude přidán do technologického stromu.

Změny dělostřelectva

 • Byla přidána možnost pozvání dělostřelectva do čety (s limitem jednoho dělostřelectva na četu).
 • Bylo přidáno praktické zobrazení ukazatele zaměřené oblasti spojeneckého dělostřelectva nad objekty a mosty.
 • Poškození způsobené spojeneckým dělostřelectvem ochromeným nepřátelským vozidlům se nyní bere v úvahu při výpočtu vítězných znaků na dělo. Nyní se toto poškození připisuje společně s poškozením způsobeným nepřátelským vozidlům při zničení pásu a odhalení, a s poškozením způsobeným nepřátelským vozidlům.
 • • Změnily se podmínky Goreho medaile:
  • nyní stačí způsobit 2 000 poškození bez poškození spojenců
  • způsobte se samohybným dalekonosným dělem poškození přesahující desetinásobek bodů výdrže vašeho vozidla.
 • Na záložku „Oznámení v bitvě“ byla přidána samostatná možnost pro odznaky výkonů v bitvě a záznam celkového poškození ochromených cílů.
 • Změnilo se nastavení kamery v režimu alternativního míření. Snížila se citlivost kamery na menší nerovnosti.
 • Množství získaných zkušeností a kreditů za poškození ochromených nepřátelských vozidel se zvýšilo o 20 %.

Změny v podmínkách osobních misí.

LT-7: Lovec dělostřelectva, pro 4. sadu:

 • Odhalte 3 nepřátelská dělostřelectva a poškoďte je. Zničte minimálně 1 nepřátelské dělostřelectvo.

ST-7: Překvapivý úder, pro všechny sady:

 • Poškoďte minimálně 1 nepřátelské dělostřelectvo.
 • Zničte minimálně 1 nepřátelské dělostřelectvo.
 • Poškoďte minimálně 2 nepřátelská dělostřelectva. Zničte minimálně 1 nepřátelské dělostřelectvo.
 • Poškoďte minimálně 3 nepřátelská dělostřelectva. Zničte minimálně 1 nepřátelské dělostřelectvo.

ST-8: Překvapivý úder, pro všechny sady:

 • Zničte minimálně 3 nepřátelské střední tanky.

ST-9: Překvapivý úder, pro všechny sady:

 • Způsobte minimálně 500 HP poškození nepřátelským těžkým tankům. Zničte minimálně 1 nepřátelský těžký tank.
 • Způsobte minimálně 1000 HP poškození nepřátelským těžkým tankům. Zničte minimálně 1 nepřátelský těžký tank.
 • Způsobte minimálně 1 500 HP poškození nepřátelským těžkým tankům. Zničte minimálně 2 nepřátelské těžké tanky.
 • Způsobte minimálně 2 000 HP poškození nepřátelským těžkým tankům. Zničte minimálně 2 nepřátelské těžké tanky.

TT-6 (přejmenována a zcela změněna). Jídlo o dvou chodech, pro všechny sady:

 • Zničte celkově minimálně 2 těžké či střední tanky.
 • Zničte celkově minimálně 2 těžké či střední tanky stejné či vyšší úrovně.
 • Zničte celkově minimálně 3 těžké či střední tanky.
 • Zničte celkově minimálně 4 těžké či střední tanky.

Změny v technických vlastnostech vozidel

Čína:

 • 121: Úhel sklopení děla 122 mm 60-122T se změnil z -3,5 stupňů na -5 stupňů.
 • 113: Úhel sklopení děla 122 mm 60-122TG se změnil z -5 stupňů na -7 stupňů. (na stranách)
 • Do čínské větve byl přidán nový vyzkoumatelný těžký tank X. úrovně, WZ-111-5A. Vozidlo se bude zkoumat přes WZ-111-4.

Přepracování do HD kvality

Vozidla přepracovaná do HD kvality:

 1. SU-8
 2. SU-26
 3. M3 Light
 4. M4A3E8 Sherman
 5. M36 Jackson
 6. AMX 13 F3 AM
 7. AMX 105 AM mle. 47
 8. AMX 105 AM mle. 50
 9. Lorraine 39L AM
 10. Pz.Kpfw. IV Hydrostat.
 11. D1
 12. Universal Carrier 2-pdr
 13. Churchill Gun Carrier

Další změny

 • Bojový výcvik byl nahrazen výcvikovým táborem.
 • Změněny mechaniky indikátoru průrazu pancíře.
 • V režimu opevnění může velitel v bitevní místnosti před začátkem bitvy v ofenzívách nastínit strategii na minimapu. Všichni hráči v bojové místnosti tato znázornění uvidí.
 • Rozdíl v počtu lehkých tanků, stíhačů tanků, dělostřelectva a čet v rámci každé jednotlivé úrovně se sníží.
 • Byla přidána možnost pozvání dělostřelectva do čety (omezení je jedno dělostřelectvo na četu).
 • Změnilo se pořadí zobrazení vozidel podle typu v týmových panelech (v rámci jednotlivých úrovní). Nové pořadí zobrazení: těžké tanky, střední tanky, stíhače tanků, lehké tanky, dělostřelectvo. V rámci typu jsou vozidla řazena abecedně.
 • Čínský dabing byl znovu nahrán se zcela novým hlasem a požadovaným dialektem.
 • Byl aktualizován sovětský ženský dabing. Byly znovu nahrány některé fráze.
 • Na základě žádostí hráčů se změnil efekt radiové komunikace ženského dabingu. Nyní bude znít ženský dabing jasněji a s přízvukem.
 • Byla vizuálně přepracována nabídka pro tlačítko ESC.

Opravy chyb

 • Opraven problém, v němž chyba (pro dokončení 15. osobní mise) nezobrazila ikonu ženského člena posádky.
 • Opravena nesprávná funkce tlačítka Resetování ve srovnání vozidel.
 • Opravena chyba, kdy byla nevhodná vozidla zobrazena jako dostupná pro plnění misí.
 • Opraven problém, při kterém se klient nezapnul na režim celé obrazovky v systémech s použitím dvou nebo více obrazovek.
 • Opraven problém, ve kterém nebylo možné změnit velikost okna v garáži.
 • Opraven problém, kdy se bratři ve zbrani, vylepšená ventilace a národní spotřební doplňky ovlivňovaly aktivní modifikátory kamufláže s nenaučenými schopnostmi kamufláže.
 • Opraven popis dostupný pro odměnu Sinajský Lev.
 • Opravena chyba kdy náborová kancelář nebylo možné uzavřít, když byla odměna obdržena.
 • Opravena chyba kdy v některých případech nešlo celou posádku vytrénovat na 100 %.

Vylepšení

 • Přidáno varování, že část nerozdělených bojových zkušeností bude použita pro získání hlavní kvalifikace při rekvalifikaci člena posádky na plukovní škole nebo rychlých kurzech.
 • Přidáno upozornění, že prodej herního majetku bude proveden s ohledem na slevy.
 • Zlepšilo se okno pro obnovení člena posádky. Přidáno varování o vypršení období bezplatné obnovy v okně obnovení člena posádky.
 • Zobrazení množství mistrovských odznaků: Hrdina v záložce služebního záznamu nyní vypadá podobně.
 • Při přenosu z porovnávací obrazovky vozidla do okna náhledu vozidla zůstane nastavená konfigurace.
Sbalit
Zavřít