Poznámky o aktualizaci 9.22

Zdokonalení systému tvorby týmů

  • Zdokonalení systému tvorby týmů zajistí rovnoměrnější přidělování mezi typy bitev, které mají hráči zapnuté (Standardní bitva, Útok/Obrana, Střetnutí, Velká bitva). Systém výběru typu bitvy vezme v úvahu historii hráčových předchozích bitev. Velké bitvy nebudou přicházet v řadě.

Zdokonalení úpravy vzhledu vozidel

  • Dolní panel rozhraní úpravy vzhledu bude obsahovat znak „Použito“ pro prvky, které jsou použity na vozidle.
  • Zvětšila se místa, na která lze kliknout u emblémů a nápisů.
  • Při nákupu prvků úpravy vzhledu se hráčům zobrazí text „Koupit a odejít“. Pokud hráč nic nekoupí, ale pouze prvek (prvky) úpravy vzhledu změní, zobrazí se text „Použít a odejít“.

Změny v hodnocených bitvách

Změny v nové sezóně:

  • Sezóna bude nyní trvat 21 dní a není rozdělena do fází
  • Počet hodností se zvýšil z 5 na 15
  • Byly přepracovány podmínky získávání prýmků:
    • Nejlepších 10 hráčů vítězného týmu a nejlepší hráč poraženého týmu dostanou 1 prýmek
    • Nejlepší 3 hráči vítězného týmu dostanou 1 prýmek navíc
    • Hráči, kteří obsadí 11 - 15 místo ve vítězném týmu a 2 - 5 místo v poraženém týmu, si prýmek uchovají
    • Hráči, kteří obsadí 6 - 15 místo v poraženém týmu, o prýmek přijdou
  • Byla přidána nová funkce: záštita hodnosti. Některé hodnosti budou „zaštítěny“. Záštita bude mít určitý počet bodů výdrže.
  • Rozhraní hlavní obrazovky v hodnocených bitvách bylo přepracováno kvůli řádnému zobrazení informací o 15 hodnostech
  • Bylo přepracováno rozhraní odměn za hodnosti a sezónu. Nyní se na něj lze dostat z hlavní obrazovky a obsahuje:
    • Informace o odměnách za každou hodnost
    • Informace o odměnách za sezónu
  • Změnila se výtvarná podoba hodností vozidel: byly nahrazeny za body hodnosti. Princip získávání bodů hodnosti zůstává beze změn.
  • Z panelu vozidel bylo odstraněno zobrazení hodností vozidel. Hodnosti vozidel byly nahrazeny za body hodnosti ve statistikách vozidla.
  • Bylo přepracováno rozhraní postupu hodností vozidel: při dosažení maximální hodnosti uvidí hráči počet získaných bodů hodnosti v garáži.
  • Bylo přepracováno rozhraní žebříčku pro režim hodnocené bitvy.

Zdokonalení v režimu opevnění

  • V šarvátkách a ofenzívách může velitel bojové místnosti vybrat hráče, který bude používat bojové zálohy (Nálet a Dělostřelecký úder) - může to být jakýkoliv hráč z odřadu, včetně legionářů. Hráč se stane předsunutým pozorovatelem a využívá zálohy v bitvě.

Aktualizace 9.22 představí v technologickém stromě dvě oznámená vozidla

  1. Vozidlo X. úrovně, které bude vyzkoumáno po tanku T-10
  2. Vozidlo X. úrovně, které bude vyzkoumáno po tanku Objekt 430 verze II

V technologickém stromu budou vozidla označena speciálním symbolem, který hráče informuje, že odpovídající vozidla budou do hry přidána v nejbližších aktualizacích.

Změny v technických vlastnostech následujících vozidel

SSSR

Budou přidána následující vozidla:

  • IS-M (úroveň VIII)
  • Objekt 430U (nahrazuje Objekt 430 na úrovni X)
  • Objekt 268 verze 4 (nahrazuje Objekt 263 na úrovni X)
  • Objekt 257 (úroveň IX)
  • Objekt 263 (úroveň IX)
  • Objekt 430 (úroveň IX)
  • Objekt 705A (úroveň IX)
  • Objekt 705 (úroveň X)

Odstraněná vozidla:

  • Objekt 263 (úroveň X)
  • Objekt 430 (úroveň Х)
  • SU-122-54 (úroveň IX)

Změny v technických vlastnostech následujících vozidel:

  • T-54 první prototyp
    • Výkon motoru V-44 se změnil z 520 h.p. na 760 hp
  • T-44-100
    • Rozptyl za pohybu se snížil o 40 %
    • Rozptyl při otáčení korby se snížil o 40%
    • Rychlost couvání se změnila z 20 km/h na 23 km/h
    • Výkon motoru V-44 se změnil z 520 h.p. na 760 hp
  • Т-44
    • Rozptyl za pohybu s podvozkem T-44 se snížil o 20 %
    • Rozptyl za pohybu s podvozkem T-44M se snížil o 22 %
    • Rozptyl při otáčení korby s podvozkem T-44 se snížil o 20 %
    • Rozptyl při otáčení korby s podvozkem T-44M se snížil o 22 %
    • Rychlost couvání se změnila z 20 km/h na 23 km/h
    • Výkon motoru V-54-6 se změnil z 680 hp na 760 hp
  • SU-101
    • Dělo 122 mm D-25S mod. 1944 bylo nahrazeno za dělo 122 mm D-25-SU-101, které má následující parametry:
      úhel náměru děla: 18,3 deg.
      Úhel sklápění děla: 3 deg.
      Rozptyl na 100 m: 0,44
      Čas nabíjení: 11,1 s
      Čas zaměření: 2,5 s
      UBR-471: poškození 390, průbojnost 210 mm
      BR-471D: poškození 390, průbojnost 248 mm
      UOF-471: poškození 530, průbojnost 64 mm
    • Kapacita bedny s municí zůstává beze změny
    • Rozptyl za pohybu s podvozkem SU-101 se snížil o 33 %
    • Rozptyl za pohybu s podvozkem SU-102 se snížil o 37 %
    • Rozptyl při otáčení korby s podvozkem SU-101 se snížil o 33 %
    • Rozptyl při otáčení korby s podvozkem SU-102 se snížil o 37 %
    • Rychlost otáčení podvozku SU-101 se změnila z 34 stupňů/s na 23 stupňů/s
    • Rychlost otáčení podvozku SU-102 se změnila z 36 stupňů/s na 25 stupňů/s
    • Rozptyl děla 100 mm D-10S mod. 1944 se změnil z 0,35 m na 0,4 m
    • Rozptyl děla 100 mm D-54S se změnil z 0,35 m na 0,39 m
    • Rozptyl děla 122 mm M62-C2 se změnil z 0,37 m na 0,42 m
    • Rozptyl při rotaci děla 100 mm D-10S mod. 1944 se zvýšil o 25 %
    • Rozptyl při rotaci děla 100 mm D-54S se zvýšil o 25 %
    • Rozptyl při rotaci děla 122 mm M62-C2 se snížil o 25 %
    • Doba nabíjení děla 100 mm D-10S mod. 1944 se změnila z 6,2 s na 7,1 s
    • Doba nabíjení děla 100 mm D-54S se změnila z 6,7 s na 9,1 s
    • Doba nabíjení děla 122 mm M62-C2 se změnila z 12 s na 12,6 s
    • Čas zaměření děla 100 mm D-10S mod. 1944 se změnil z 1,7 s na 2,3 s
    • Čas zaměření děla 100 mm D-54S se změnil z 2,1 s na 2,3 s
    • Čas zaměření děla 122 mm M62-C2 se změnil z 3,1 s na 2,5 s
    • Dohled se změnil z 380 m na 350 m
    • Rychlost rotace děla se změnila ze 44 stupňů/s na 26 stupňů/s
    • Zlepšilo se pancéřování korby
    • Rychlost granátu UOF-472 pro dělo 122 mm M62-C2 se snížila o 10 %
    • Rychlost granátu BR-472 pro dělo 122 mm M62-C2 se snížila o 10 %
    • Rychlost granátu BK-9 pro dělo 122 mm M62-C2 se snížila o 8 %
    • Úhel sklápění děla 100 mm D-10S mod. 1944 se změnil z 2,3 na 3 stupně
    • Úhel sklápění děla 100 mm D-54S se změnil z 2,3 na 3 stupně
    • Úhel sklápění děla 122 mm M62-C2 se změnil z 2,2 na 3 stupně
    • Úhly odměru děl 100 mm D-10S mod. 1944 a 100 mm D-54S se změnily z -9,3 /9,3 na -10/12 stupňů
    • Úhly odměru děla 122 mm M62-C2 se změnily z -7,3/7,3 na -10/12 stupňů
    • Rychlost couvání se změnila z 16 km/h na 18 km/h
    • Odolnost vozidla se změnila z 990 na 1 100 HP
  • SU-100M1:
    • Rozptyl za pohybu s podvozkem SU-100M1 se snížil o 30 %
    • Rozptyl za pohybu s podvozkem SU-100M1 se snížil o 33 %
    • Rozptyl při otáčení korby s podvozkem SU-100M1 se snížil o 30 %
    • Rozptyl při otáčení korby s podvozkem SU-100M1 Bis se snížil o 33 %
    • Rychlost otáčení podvozku SU-100M1 se změnila z 32 stupňů/s na 23 stupňů/s
    • Rychlost otáčení podvozku SU-100M1 Bis se změnila z 34 stupňů/s na 25 stupňů/s
    • Rozptyl děla 100 mm D-10S mod. 1944 se změnil z 0,37 m na 0,42 m
    • Rozptyl děla 100 mm LB-1C se změnil z 0,33 m na 0,41 m
    • Rozptyl při rotaci děla 100 mm D-10S mod. 1944 se zvýšil o 25 %
    • Rozptyl při rotaci děla 100 mm LB-1C se snížil o 25 %
    • Doba nabíjení děla 100 mm D-10S mod. 1944 se změnila ze 7,3 s na 7,1 s
    • Doba nabíjení děla 100 mm LB-1C se změnila z 5,9 s na 7,1 s
    • Čas zaměření děla 100 mm D-10S mod. 1944 se změnil z 2 s na 2,3 s
    • Čas zaměření děla 100 mm LB-1C se změnil z 1,7 s na 2,3 s
    • Dohled se změnil z 360 m na 350 m
    • Rychlost rotace děla se změnila ze 44 stupňů/s na 26 stupňů/s
    • Zlepšilo se pancéřování korby
    • Průbojnost granátu UBR-412P pro dělo 100 mm LB-1C se změnila z 235 mm na 258 mm
    • Průbojnost granátu UBR-412 pro dělo 100 mm LB-1С se změnila ze 183 mm na 212 mm
    • Úhly odměru děl 100 mm D-10S mod. 1944 a 100 mm LB-1С se změnily z -8 /8 na -12/12 stupňů
    • Maximální rychlost se změnila z 50 km/h na 54 km/h
    • Rychlost couvání se změnila ze 14 km/h na 16 km/h
    • Odolnost vozidla se změnila z 830 na 850 HP

Francie

Vozidla, která byla přepracována do HD:

  • AMX 40

Změny na základě 2. Společného testu:

  • Objekt 705
    • Zlepšilo se pancéřování přední části prstence věže
  • Objekt 705A
    • Zlepšilo se pancéřování přední části prstence věže
  • Objekt 268 verze 4
    • Těžká protistřepinová vložka, která šla dříve namontovat, byla nahrazena za Supertěžkou protistřepinovou vložku
  • Objekt 257
    • Nepatrně se zlepšil boční pancíř korby

Vozidla přidaná do obchodu:

  • 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger
  • Panzer 58 Mutz
  • M46 Patton KR
  • M56 Scorpion
  • AMX M4 mle. 49
  • AC 4 Experimental

Vozidla odstraněná z obchodu:

  • FCM 50 t
Zavřít