Hodnocené bitvy

Unavuje vás hledání důstojného protivníka? Pak se připravte na hodnocené bitvy — soutěžní režim pro zkušené hráče, kteří se setkají jen s těmi nejhrozivějšími soupeři, a dostanou za to řádné odměny.

Režim hodnocených bitev vychází z pravidel standardních bitev, jeho součástí je systém tvorby týmů na základě ZK a je k dispozici pouze pro vozidla X. úrovně. Začínáte bez jakékoliv hodnosti a postupujete tím, že vyhráváte a střádáte prýmky.

Klíčové definice

Rozbalit

Sezóna: časový úsek, kdy je režim hodnocených bitev dostupný. Předpisy a odměny se mohou mezi sezónami měnit.

Liga: rozdělení lídrů sezóny s ohledem na jejich bojové výkony. Celkem existují tři ligy: Zlatá, Stříbrná a Bronzová. V ligách jsou dostupné bonusové bitvy.

Divize: tři po sobě jdoucí postupy hodnostmi od 0 do 15. Jakmile je dosaženo finální hodnosti, je hráč přesunut do další divize, v níž postup začíná od začátku. V divizích jsou dostupné bonusové bitvy.

Kvalifikace: první fáze hodnoceného postupu, která sestává z 20 povinných bitev. Po průchodu kvalifikací začínají hráči se svým putováním divizemi.

Hodnost: prvek postupu v rámci sezóny. Hodnosti jsou specifické pro každý účet a nezávisí na vozidle, s nímž byly získány.

Prýmek: prvek postupu, který určuje „vzdálenost“ k další hodnosti. V závislosti na výsledcích bitvy může hráč prýmek získat, ztratit ho, nebo si ho udržet. Počet prýmků mezi hodnostmi se může lišit.

Bonusová bitva: dodatečná bitva, v níž je zdvojnásoben počet získaných prýmků. Bonusové bitvy se připisují po dokončení kvalifikace a každé divize. Počet dostupných bonusových bitev závisí na bojových výkonech v předchozí divizi či kvalifikaci. Hráč také získává bonusové bitvy navíc za počet prýmků získaných v kvalifikaci. Bonusové bitvy jsou dostupné jednou za den s každým vozidlem, které je v hodnocených bitvách povoleno.

Trvalá hodnost: hodnost, o kterou hráč nemůže přijít ani po ztrátě prýmku. Počáteční hodnosti v každé divizi jsou vždy trvalé. V rámci divize také může být jedna či více trvalých hodností.

Záštita hodnosti: možnost udržení určitých hodností i případě ztráty prýmku. Záštity mají výdrž, která dovoluje před ztrátou hodnosti určitý počet prohraných bitev.

Lídři sezóny: žebříček hráčů účastnících se hodnocených bitev – pozice závisí na bojových výkonech a dalších statistických parametrech. Pro umístění mezi lídry sezóny musí hráč dokončit kvalifikaci a divize stávající sezóny.

Sprinter: hráč, který postoupil do ligy mezi prvními N hráči.

Příměří: určitý časový úsek dne, kdy je režim hodnocených bitev na stávajícím serveru nedostupný.

Hlavní čas : určitý časový úsek dne, kdy je režim hodnocených bitev na konkrétních serverech dostupný pro hraní.

Obecný výkon: poměr mezi získanými prýmky a celkovým počtem hodnocených bitev odehraných v rámci sezóny. Tento parametr určuje pozici hráče mezi lídry sezóny.

Výkony v divizích a poměr mezi prýmky získanými v divizi a počtem bitev v ní odehraných. Určuje počet bonusových bitev v další divizi či v ligách.

Kalendář hodnocených bitev: zobrazuje hlavní čas a období fází na serverech.

Základní zkušenosti: zkušenosti, které se získávají v bitvě, a nezahrnují bonusy z prémiového účtu či klanových a osobních záloh. Jsou zobrazeny na záložce týmových výsledků ve výsledcích bitvy.

Úlohové zkušenosti: dodatečné zkušenosti připisované za plnění akcí souvisejících s určitou úlohou v hodnocených bitvách (odhalování, asistované poškození, blokování a udělování poškození atd.). Úlohové zkušenosti jsou podílem základních zkušeností.

Sbalit

Klíčové vlastnosti hodnocených bitev

 • Pouze vozidla X. úrovně
 • Pravidla standardních bitev
 • Tvorba týmů
 • Sezonní dostupnost
Pouze vozidla X. úrovně

Hodnocených bitev se můžete účastnit pouze s vozidly X. úrovně.

Pravidla standardních bitev

Stejně jako ve standardních bitvách jsou pravidla hodnocených bitev následující:

 • Formát bitvy: 15×15
 • Cíl: obsaďte nepřátelskou základnu, nebo zničte všechna nepřátelská vozidla
 • Trvání bitvy: až 15 minut
 • Mapy: Karelie, Malinovka, Himmelsdorf, Lakeville, Murovanka, Opatství, Westfield, Pouštní řeka, El Halluf, Letiště, Redshire, Step, Rybářský přístav, Horský průsmyk, Mannerheimova linie, Dubový lesík, Dálnice, Klidné pobřeží
Tvorba týmů

Kvalifikace: oba týmy jsou utvořeny z hráčů, kteří bojují v Kvalifikaci.

Třetí a Druhá divize: hráči jsou vybíráni podle svých hodností, které se získávají za efektivní výkony v bitvě. Každý tým je vytvořen z hráčů stejné hodnosti. Není-li to možné, vygeneruje systém tvorby týmů soupisky s hráči různých hodností, ale stejné hodnoty, tj., každý hráč má protivníka stejné hodnosti.

První divize: systém tvorby týmů se snaží sestavit hráče v rámci stejné skupiny dané divize. Není-li to možné, jsou týmy zformovány z hráčů z různých skupin, ale počet hráčů z každé skupiny je v obou týmech stejný.

Skupina První divize III První divize II První divize I
Hodnosti 0–4 5–9 10–14

Ligy: při formování týmů nebere systém v úvahu ligu, do které hráč patří.

Sezonní dostupnost

Režim hodnocených bitev je dostupný pouze během speciálního časového úseku, kterému se říká sezóna.

Chcete-li se zapojit do hodnocených bitev:

 1. V rozbalovací nabídce vedle tlačítka „Bitva!“ vyberte „Hodnocená bitva“.
 2. Vyberte si vozidlo X. úrovně.
 3. Klikněte na tlačítko „Bitva!

Veškeré informace o svém postupu, rozvrhu hodnocených bitev, pravidlech a odměnách můžete najít na obrazovce „Hodnocená bitva“:

 1. V rozbalovací nabídce vedle tlačítka „Bitva!“ vyberte „Hodnocená bitva“.
 2. Klikněte na ikony hodností pod tlačítkem „Bitva!“.

Všechny bitvy probíhají pouze během Hlavního času. Najeďte kurzorem na položku „Hodnocená bitva“ v rozbalovací nabídce vedle tlačítka „Bitva!“ a uvidíte rozvrh hlavního času.

Postup v hodnocených bitvách

Hlavním cílem hodnocených bitev je postoupit do konce sezóny do jedné z výherních lig – Bronzové, Stříbrné či Zlaté.

Pro postup do ligy musíte nejprve vybojovat 20 bitev v kvalifikaci a pak postoupit 3 divizemi získáním 15 hodností v každé. Pro získání hodností musíte sbírat prýmky.

Prýmky

Chcete-li získat hodnost, musíte nastřádat určitý počet prýmků. Čím vyšší je po bitvě vaše pozice v týmovém skóre podle získaných zkušeností, tím je pravděpodobnější, že dostanete prýmek. Když však bitvu prohrajete, můžete prýmek také ztratit, a v některých případech to může vést i ke ztrátě hodnosti.

Jak se dají získat a ztratit prýmky:

 • Prýmek se získává na konci každé bitvy. Prýmky se udělují nejlepším 10 hráčům vítězného týmu a jednomu nejlepšímu hráči týmu poraženého. Pokud se dostanete mezi nejlepší 3 hráče vítězného týmu, dostanete prýmek navíc.
 • Prýmek je uchován, pokud se umístíte ne 11. – 15. pozici ve vítězném týmu, nebo na 2. – 5. pozici v týmu poraženém.
 • Prýmek je ztracen, pokud se umístíte na 6. – 15. pozici v poraženém týmu.
 • Pokud bitva skončí remízou, jsou za poražené považovány oba týmy a podle toho bude zacházeno s jejich prýmky.

Poznámka: množství zkušeností získaných v hodnocené bitvě lze zvýšit pomocí speciálních úlohových zkušeností.

Divize a hodnosti

Pro postup do ligy musíte nejprve projít čtyřmi fázemi hodnocených bitev:

 • Kvalifikace
 • Třetí divize
 • Druhá divize
 • První divize

Kvalifikace je povinných 20 bitev, které musíte odehrát pro postup do divizí a lig. Ačkoliv nejsou v kvalifikaci žádné hodnosti, stále během ní získáváte prýmky. Když dokončíte kvalifikaci a postoupíte do Třetí divize, získáte na základě svých výkonů v kvalifikaci několik bonusových bitev. Prýmky získané v kvalifikaci vám při vašem přechodu mezi divizemi a ligami poskytují dodatečné bonusové bitvy.

Po dokončení kvalifikace začínáte se svým putováním divizemi s 15 hodnostmi v každé. Počáteční hodnost je vždy trvalá. V rámci divize také mohou být hodnosti trvalé a také zaštítěné, které neztratíte okamžitě, když přijdete o prýmek. Záštita není trvalá a po určitém počtu proher ztrácí svou kapacitu.

 • Třetí divize: hodnosti 5, 9 a 12 jsou trvalé.
 • Druhá divize: hodnosti 7 a 11 jsou trvalé, hodnost 13 je ztracena po dvou bitvách se ztrátou prýmku.
 • První divize: hodnost 9 je trvalá, hodnost 12 je ztracena po dvou bitvách se ztrátou prýmku.

To znamená, že obranná kapacita záštity poklesne, když ztratíte prýmek, ale pokud prýmek získáte, bude plně obnovena.

Jakmile postoupíte do další divize, nemůžete už klesnout do té předchozí. V nejhorším případě sestoupíte na počáteční či nejbližší trvalou hodnost stávající divize.

Bonusové bitvy

Když dokončíte kvalifikaci, divizi či ligu, dostanete bonusové bitvy. Počet bonusových bitev, které dostanete, závisí na vaší efektivitě v předchozí fázi. Kromě toho vám počet prýmků získaných v kvalifikaci poskytuje bonusové bitvy navíc.

Bonusová bitva automaticky zdvojnásobuje počet prýmků, které v ní získáte, stejně jako každodenní dvojnásobné zkušenosti za první vítězství. Pokud v bonusové bitvě nezískáte prýmek, tak není vypotřebována, dokud se vám nezdaří bonusová bitva se získáním prýmku.

Dostupnost bonusových bitev je zobrazena na ikonách hodnosti ve vaší garáži. Vozidla, která se mohou zúčastnit bonusové bitvy, jsou označena speciální ikonou.

Podmínky pro získání bonusových bitev

Rozbalit

Po dokončení kvalifikace, třetí a druhé divize:

 • 0 % až 10 % výkon – 2 bonusové bitvy
 • 10 % až 20 % výkon – 3 bonusové bitvy
 • 20 % až 40 % výkon – 4 bonusové bitvy
 • 40 % až 60 % výkon – 5 bonusových bitev
 • 60 % až 90 % výkon – 6 bonusových bitev
 • 90 % až 120 % výkon – 7 bonusových bitev
 • 120 % až 160 % výkon – 8 bonusových bitev
 • 160 % až 250 % výkon – 9 bonusových bitev
 • více než 250 % výkon* – 10 bonusových bitev

Maximální výkon v kvalifikaci činí 200 %.

Po dokončení první divize

 • 0 % až 10 % výkon – 5 bonusových bitev
 • 10 % až 20 % výkon – 8 bonusových bitev
 • 20 % až 40 % výkon – 10 bonusových bitev
 • 40 % až 60 % výkon – 13 bonusových bitev
 • 60 % až 90 % výkon – 15 bonusových bitev
 • 90 % až 120 % výkon – 18 bonusových bitev
 • 120 % až 160 % výkon – 20 bonusových bitev
 • 160 % až 250 % výkon – 23 bonusových bitev
 • více než 250 % výkon* – 25 bonusových bitev

Dodatečné bonusové bitvy za prýmky získané v kvalifikaci:

 • 3 až 5 prýmků – 1 bonusová bitva
 • 6 až 10 prýmků – 2 bonusové bitvy
 • 11 až 20 prýmků – 3 bonusové bitvy
 • 21 až 30 prýmků – 4 bonusové bitvy
 • 31 až 40 prýmků – 5 bonusových bitev
Sbalit

Ligy

Po získání 15. hodnosti v První divizi postoupíte do Bronzové, Stříbrné nebo Zlaté ligy s ohledem na své výkony v bitvách v každé divizi a v kvalifikaci.

Když vstoupíte do ligy, dostanete na konci sezóny odměnu pro ligu.

Poznámka: po dokončení kvalifikace, divize nebo vstupu do ligy obdržíte žeton hodnosti. Sbírejte žetony hodnosti, abyste získali roční odměnu.

Výkony hráče

Vaše výkony jsou určeny poměrem získaných prýmků a počtu odehraných bitev. Jedná se o parametr, který určuje výherní ligu, do níž nakonec vstoupíte.

Nejprve se vaše výkony počítají v rámci divize, a jsou-li dostatečně vysoké, získáte po dokončení této divize bonusové bitvy.

Poté, co se probojujete všemi divizemi, je na základě vašich výkonů v každé divizi vypočítán váš obecný výkon. Podle tohoto parametru postoupí všichni hráči, kteří dokončí všechny divize, do výherních lig:

 • Zlatá liga: nejlepších 20 % hráčů
 • Stříbrná liga: dalších 30 % hráčů
 • Bronzová liga: dalších 50 % hráčů

Lídři sezóny

Lídři sezóny jsou hodnocením hráčů v hodnocených bitvách, které vychází z výkonu hráčů a dalších kritérií. Pro postup na seznam hodnocení musíte dokončit kvalifikaci a divize stávající sezóny.

Hráči jsou zařazeni podle svých výkonů. Pokud má několik hráčů stejné výkony, postupně se porovnávají další parametry:

 • Průměrné zkušenosti
 • Průměrné poškození

Chcete-li se podívat na hodnocení hráčů v ligách, klikněte na ikonu hodnosti pod tlačítkem „Bitva!“ ve vaší garáži. Přejděte na záložku„Žebříček sezóny“ v levé části obrazovky a vyberte ligu.

Žebříček sezóny se aktualizuje každých 15 minut.

Mechanika zkušeností

Zkušenosti za zničení nepřátelského vozidla závisí na množství bodů výdrže, které nepřátelské vozidlo ztratí v důsledku vašeho útoku. Maximum zkušeností získáte pouze tehdy, kdy nepřátelské vozidlo ztratí všechny body výdrže díky vámi udělenému poškození.

Po bitvě získáte úlohové zkušenosti, pokud nejen poškozujete a ničíte nepřátele či pomáháte spoluhráčům, ale také jednáte podle typické úlohy pro své vozidlo. Například těžký tank musí blokovat granáty a poškozovat vozidla v boji zblízka, zatímco slabě pancéřované stíhače tanků musí udělit maximální poškození na velkou vzdálenost.

V bitvě existuje 11 hlavních úloh vozidla:

 • Obránce
 • Průlomový tank
 • Palebné krytí
 • Lehké útočné vozidlo
 • Všestranné útočné vozidlo
 • Těžký ničitel
 • Velkorážná podpora
 • Ostřelovač
 • Pásový průzkumník
 • Kolový průzkumník
 • Dělostřelectvo
Obránce

Úlohou těžkých tanků je především vyvíjet nátlak na frontách a držet přesilu nepřátel na uzdě. Tato pomalá a ve většině případů dobře chráněná vozidla mohou díky racionálnímu využití svého silného pancíře zablokovat značné množství poškození.

Úlohové akce:

 • Blokování poškození a výměna HP
 • Udělování poškození ze vzdálenosti nižší než 300 metrů

Typičtí představitelé:

Národ vozidel Vozidla
SSSR IS-4, Objekt 705A
Německo Maus, E100, PzKpfw VII, VK 72.01 (k)
Francie AMX M4 mle. 54
Japonsko Type 5 Heavy
Polsko 60TP Lewandowskiego
Průlomový tank

Úloha pro univerzální těžké tanky. Ačkoliv vozidla v této úloze mají zpravidla silný čelní pancíř a dokáží zahájit útok a posunout ho po určitém křídle vpřed, jsou také dostatečně mobilní, aby v případě potřeby dokázala změnit směr a v pravý čas pomohla týmu.

Úlohové akce:

 • Blokování poškození a výměna HP
 • Udělování poškození ze vzdálenosti nižší než 300 metrů

Typičtí představitelé:

Národ vozidel Vozidla
SSSR  IS-7, Objekt 277, Objekt 279, Objekt 260, ST-II
USA T110E5
Británie Super Conqueror, FV215b, T95/FV4201 Chieftain
Čína 113, WZ-111 model 5A
Palebné krytí

Úloha pro střední tanky s průměrným pancířem, ale spolehlivými děly a vysokou pohyblivostí. Tato vozidla sebejistě hrají jako podpůrná vozidla v druhém sledu útoku. Zapojují se do boje zblízka proti izolovaným cílům, když je možné využít proti nim obchvat, a často vystřelí jako první díky jejich pohyblivosti a relativně dobrému maskování.

Úlohové akce:

 • Udělování poškození vozidlům v rámci dohledu (při odhalení svépomocí)
 • První odhalování nepřátel

Typičtí představitelé:

Národ vozidel Vozidla
SSSR К-91
Německo Leopard 1
Francie AMX 30 B, Bat.-Chatillon 25 t
Československo TVP T 50/51
Itálie Progetto M40 mod. 65
Lehké útočné vozidlo

Úloha pro víceúčelové střední tanky s racionálním čelním pancířem věže. Tato vozidla mohou efektivně hrát na jakoukoliv vzdálenost, podporovat skupiny těžkých vozidel nebo iniciovat rychlou změnu směru spolu s lehkými tanky a pohyblivými stíhači tanků.

Úlohové akce:

 • Udělování poškození vozidlům v dohledu (díky vlastnímu odhalování)
 • Blokování poškození a výměna HP

Typičtí představitelé:

Národ vozidel Vozidla
SSSR Т-62А, Objekt 140
USA M60, T95E6
Británie Centurion AX
Japonsko STB-1
Čína 121, 121B
Všestranné útočné vozidlo

Úloha pro pomalé, ale dobře obrněné střední tanky. Tato vozidla mohou efektivně krýt obránce v prvním a druhém sledu.

Úlohové akce:

 • Udělování poškození vozidlům v dohledu (díky vlastnímu odhalování)
 • Blokování poškození

Typičtí představitelé:

Národ vozidel Vozidla
SSSR Objekt 907, Т-22 medium, Objekt 430U
USA M48A5 Patton
Německo E 50 M
Švédsko UDES 15/16
Těžký ničitel

Úloha pro stíhače tanků nebo těžké tanky se systémem nabíjení zásobníku. Navzdory nízkému komfortu při střelbě se tato vozidla chlubí skvělou palebnou silou a mohou představovat extrémní podporu pro obránce při zadržování nepřátel a vyvíjení tlaku na frontách.

Úlohové akce:

 • Udělování poškození vozidlům v rámci dohledu (při odhalení svépomocí)
 • Blokování poškození a výměna HP

Typičtí představitelé:

Národ vozidel Vozidla
SSSR Objekt 268, Objekt 268/4
Německo Jagdpanzer E 100
USA T57 Heavy Tank, T110E4, T110E3
Francie AMX 50 B, AMX 50 Foch (155), AMX 50 Foch B
Británie FV217 Badger
Čína WZ-113G FT
Švédsko Kranvagn
Velkorážná podpora

Úloha pro stíhače tanků s výkonnými děly, které mohou používat HESH granáty. Jejich děla jsou poměrně pomalá a nejsou dostatečně přesná na to, aby dokázala udělovat konzistentní poškození na dlouhou vzdálenost. Navíc si skromné pancéřování od těchto stíhačů tanků žádá, aby zaujaly pozice za svými silněji obrněnými spojenci.

Úlohové akce:

 • Udělování poškození z krátké a střední vzdálenosti

Množství úlohových zkušeností získaných za tuto úlohu závisí na vzdálenosti mezi vámi a nepřítelem. Čím nižší vzdálenost, tím více úlohových zkušeností získáte za udělené poškození. Úlohové zkušenosti nezískáte za poškozování nepřátel na vzdálenost 445 metrů či vyšší.

Typičtí představitelé:

Národ vozidel Vozidla
Británie FV215b (183), FV4005 Stage II
Ostřelovač

Úloha přepadových a lehce obrněných stíhačů tanků, které mají skvělé maskování a přesná děla, aby zasáhly cíle na dlouhou vzdálenost.

Úlohové akce:

 • Udělování poškození ze střední a dlouhé vzdálenosti
Množství úlohových zkušeností získaných za tuto úlohu závisí na vzdálenosti mezi vámi a nepřítelem. Čím vyšší vzdálenost, tím více úlohových zkušeností získáte za udělené poškození. Úlohové zkušenosti nezískáte za poškozování nepřátel na vzdálenost 100 metrů či nižší.

Typičtí představitelé:

Národ vozidel Vozidla
Německo Grille 15
Švédsko Strv 103B
Pásový průzkumník

Úloha pro klasické lehké tanky – vozidla s vysokým maskováním a dohledem, jejichž hlavním úkolem je odhalování nepřátel a lov izolovaných cílů. Pásoví průzkumníci mohou efektivně pomáhat svým spojencům a přitom zůstat zcela neodhaleni.

Úlohové akce:

 • První odhalování nepřátel
 • Pomáhání spojencům s poškozováním nepřátelských vozidel díky vašemu odhalování, zatímco zůstáváte zcela neodhaleni
 • Udělování poškození vozidlům v rámci dohledu (při odhalení svépomocí)

Typičtí představitelé:

Národ vozidel Vozidla
SSSR Т-100 LT
Německo Rheinmetall Panzerwagen
USA XM551 Sheridan
Francie AMX 13 105
Čína WZ-132-1
Británie Manticore
Kolový průzkumník

Úloha pro kolové lehké tanky. Tato vozidla jsou neuvěřitelně pohyblivá, ale nemohou se chlubit skvělým dohledem. Jejich maskování a kola, která nelze zničit jako klasické pásy, umožňují těmto průzkumníkům, aby se s větší dynamikou pohybovali po celém bojišti a pomáhali spojencům.

Úlohové akce:

 • První odhalování nepřátel
 • Pomoc při ničení nepřátelských vozidel díky odhalovaní či ničení pásů
 • Udělování poškození vozidlům v rámci dohledu (při odhalení svépomocí)

Typičtí představitelé:

Národ vozidel Vozidla
Francie Panhard EBR 105
Dělostřelectvo

Úloha pro samohybná děla, která mohou udělit masivní poškození a ochromit nepřátelská vozidla pomocí svých HE granátů v dělostřeleckém režimu.

Úlohové akce:

 • Pomoc spojencům s udělováním poškození díky ochromování nepřátelských vozidel
 • Udělování poškození nepřátelským samohybným dělům
 • Ochromení dvou či více nepřátelských vozidle současně

Typičtí představitelé:

Národ vozidel Vozidla
SSSR Objekt 261
Německo G.W. E 100
USA T92 HMC
Francie Bat.-Châtillon 155 58
Británie ConquerorGC

Každá úspěšná akce v dané úloze je vyznačena speciální ikonou ve vašem panelu událostí na obrazovce bitvy. Přesné množství získaných úlohových zkušeností je zobrazeno na záložce „Podrobná zpráva“ v okně „Výsledky bitvy“.

Prvky vzorce pro výpočet zkušeností:

 • Poškozování a ničení nepřátelských vozidel
 • Asistence
 • Provádění akcí dané úlohy
Poškozování a ničení nepřátelských vozidel
 • Poškození udělené samostatně
 • Vozidla zničená samostatně
 • Udělené kritické poškození
 • Zkušenosti navíc za celkové poškození udělené spojenci
 • Trest za poškozování a ochromování spojenců
Asistence
 • Pomáhání spojencům v udělování poškození díky odhalování, ničení pásů a ochromování
 • Obsazení/obrana základny
 • První odhalování nepřátel
Provádění akcí dané úlohy

Vypočítávají se podle následujícího vzorce:

Ed – zkušenosti za poškozování nepřátel

Ek – zkušenosti za ničení nepřátel

Ea – zkušenosti za asistování spojencům

K1, 2, 3 – úlohové koeficienty

Provádění akcí dané úlohy v bitvě zvyšuje koeficienty K1, K2 a K3. Každé vozidlo má s ohledem na svou úlohu jeden až tři koeficienty.

Odměny v hodnocených bitvách

Účast v hodnocených bitvách je pro vás šancí, jak vyhrát hodnotné ceny. Chcete-li se podívat na všechny dostupné odměny a podmínky jejich získání, klikněte na ikonu hodnosti pod tlačítkem „Bitva!“ ve vaší garáži. Přejděte na záložku„Odměny“ v levé části obrazovky.

Odměna za hodnosti

Získání každé hodnosti bude odměněno různými cennostmi:

 • Bony
 • Kredity
 • Zlaťáky
 • Dny prémiového účtu WoT
 • Hodnotnými herními předměty – například vybavením či směrnicemi

Odměna za ligy

Postup do jakékoliv z výherních lig vám vynese speciální odměnu, díky níž na bojišti vyniknete. Čím vyšší liga, tím prestižnější odměna:

 • Speciální odznak pro každou ligu
 • Jedinečný styl pro vozidla X. úrovně, který se pro každou ligu liší
Bronzová liga Stříbrná liga Zlatá liga

Existuje speciální odměna pro sprintery – prvních 100 hráčů, kteří dokončí všechny divize a postoupí do libovolné ligy. Bez ohledu na to, do jaké ligy postoupí, budou odměněni cenami Zlaté ligy. Sprinteři jsou označeni speciální ikonouna žebříčku sezóny.

Poznámka: jakmile na konci sezóny získáte odměnu za ligu, budete muset během další sezóny svou hodnost obhájit.

 • Pokud na konci další sezóny zůstanete ve stejné lize, uchováte si svůj odznak i styl pro vozidlo.
 • Pokud postoupíte do jiné ligy, budou vám předchozí odznak a styl pro vozidlo odebrány a nahrazeny těmi za novou ligu.
 • Pokud do žádné ligy nepostoupíte, tak odznak i styl pro vozidlo ztratíte.

Postupné úspěchy

Hodnocené bitvy vám také dají šanci k získání medailí za speciální úspěchy, které budou zobrazeny na záložce „Ocenění“ ve vašem služebním záznamu:

 • Sezónní křížová výprava
 • Citius, Altius, Fortius!
Sezónní křížová výprava

Tato medaile se uděluje za počet bitev odehraných v divizích, vyjma kvalifikace.

IV. třídy III. třídy II. třídy I. třídy
20 bitev 200 bitev 500 bitev 1 000 bitev
Citius, Altius, Fortius!

Medaile se uděluje za počet prýmků získaných v každé divizi.

IV. třídy III. třídy II. třídy I. třídy
20 prýmků 100 prýmků 250 prýmků 500 prýmků

Roční odměna

Je to nejžádanější a nejhodnotnější odměna, které je po skončení všech sezón udělována nejzkušenějším a nejoddanějším hráčům.

V závislosti na divizi či lize, v níž sezónu končíte, dostanete žetony hodnosti. Na konci roku jsou všechny žetony hodnosti získané ve všech sezónách sečteny.

Divize / Liga Žetony hodnosti za 1. sezónu Žetony hodnosti za 2. sezónu Žetony hodnosti za 3. sezónu
Třetí divize 1 1 1
Druhá divize 2 3 3
První divize 3 4 4
Bronzová / Stříbrná liga 4 5 5
Zlatá liga 5 6 6
 

Čím více žetonů nasbíráte, tím lepší roční odměnu dostanete.

Také dostanete kompenzaci ve výši 500 bonů za každý žeton hodnosti, který vám po udělení roční odměny zůstane.

Porušení pravidel hry a tresty

Pro hodnocené bitvy platí pravidla náhodných bitev. Všechny tresty se ukládají podle Pravidel hry a Licenční smlouvy. Pokud hráč poruší Pravidla hry či Licenční smlouvu konečného uživatele, bude vyloučen ze žebříčku během sezóny, po skončení sezóny nebo před získáním odměn za sezónu.

Jelikož byl systém palby do spojenců v hodnocených bitvách zrevidován, tak je ochromování spojenců v tomto režimu hry ekvivalentem poškozování spojeneckých vozidel („týmového poškození“). V tomto případě lze na hráče, který chromuje spojenecká vozidla, uplatnit trest či blokaci (podle Pravidel hry za způsobování týmového poškození).

Všechny tresty a omezení za „týmové poškození“ a „týmové zničení“ uplatňuje systém automaticky, bez zásahu zaměstnanců Podpory pro hráče. Poznámka: systém bere v úvahu všechny možné okolnosti, které prohřešek doprovázejí, a to jak polehčující, tak přitěžující. Proti podmínkám omezení uvalených automatickým systémem nelze podat odvolání.

Zavřít