Vytvoření Čety

Četa je malá skupinka hráčů, kteří spolu mohou vstoupit do bitvy. Každý hráč má možnost si vytvořit svojí četu o velikosti dvou nebo tří hráčů. Podporučík čety s dvěmi i třemi hráči nemusí být vlastníkem prémiového účtu. 

Pro vytvoření čety následujte tyto pokyny:
  • Otevřete menu pod červeným tlačítkem "Bitva!".
  • Zvolte možnost "Četa".

Title

Po vytvoření čety, uvidíte dvě okna ve své garáži - "Pozvánka do čety" a "Četa".

  • V prvním okně uvidíte seznam svých přátel, kteří jsou právě ve hře. Vyberte ty, které chcete pozvat a kliknutím na jejich jméno je přidejte do seznamu pozvánek:

  • Poté musíte odeslat pozvánky stisknutím tlačítka "Pozvat".
  • Vaši přátelé dostanou pozvánku v okně v pravém dolním rohu. Pro přijetí pozvání musí na toto pozvání kliknout.

Poznámka - Lze nastavit omezení, aby Vás mohli do čety pozvat jen vaši přátelé. Jděte do nastavení World of Tanks a v sekci "Hra" zaškrtněne "Přijímat pozvánky pouze od hráčů ze seznamu přátel". Kliknutím na tlačítko OK nastavení potvrdíte.


  • Po přidání hráče do čety může být okno na pozvání zavřeno. Nebo můžete pozvat třetího hráče!
  • Pro vstoupení do bitvy jako četa, jednoduše zvolte vozidlo jaké chcete použít, klikněte na "Připraven" v okně "Četa" a počkejte, až Vaši přátelé potvrdí, že jsou také připraveni.

  • Jakmile jsou všichni připraveni, stiskněte tlačítko "Bitva!" a předveďte, co Vaše dobře organizovaná četa na bojišti dokáže!

Hodně štěstí ve World of Tanks!

Zavřít