Ohnivá cesta: hlavní informace

Akce začíná 4. července a končí 15. července.

Po celou dobu trvání této rozsáhlé herní akce by měly klany i hráči získávat body slávy.

Hráči mohou získat body slávy za účast v bitvách a kdykoliv během akce se dají vyměnit za osobní bonusy, které mohou zvýšit míru zisku osobních bodů slávy. Jakmile akce skončí, dají se nastřádané osobní body slávy vyměnit za různé odměny.

Klany budou získávat body slávy v bitvě a za plnění speciálních podmínek.

Klan může kdykoliv během akce využít speciální mechaniku, která zkonvertuje klanové body slávy na výzkumné body.

Výzkumné body lze investovat do různých technologií, které zvýší míru zisku klanových bodů slávy a usnadní akce klanu na mapě.

Provedou-li to efektivně, mohou klany, které své body slávy investují moudře, získat během vybojovaných bitev ještě více bodů slávy.

Klany, kterým se povede dosáhnout nejlepší rovnováhy mezi získáváním bodů slávy a jejich investováním do technologie, a které dosáhnout nejlepších výsledků v bitvách, budou mít nejvyšší šanci na úspěch v této akci.

1. Poctivá hra

1.1 Během této akce je přísně zakázáno sdílení účtů se třetími stranami.

1.2 Jakákoliv výměna a prodej herního zboží je zakázán a bude potrestán. To mezi jinými zahrnuje prodej umístění mezi výherci tanků či bodů slávy.

1.3 Zmanipulované bitvy jsou předpisy zakázány. Klany a hráči, kteří poruší pravidla, mohou ztratit všechny své body slávy (jak osobní, tak i klanové), a vyhrazujeme si právo k dočasné či trvalé blokaci jejich herních účtů.

1.4. V případě sporných situací spojených se získáváním bodů slávy (podezření na zmanipulované bitvy atd.) si administrátor hry vyhrazuje právo na vyžádání záznamu bitvy, screenshotů a poskytnutí jiných souvisejících informací. Pokud nebudou požadované informace poskytnuty, tak může správce rozhodnout na základě svého uvážení. Důrazně vám doporučujeme zapnutí možnosti „Ukládat záznam bitvy“ v nastavení hry.

2. Obecná pravidla

2.1. Akce „Ohnivá cesta“ bude probíhat od 4. července, 10:00, do 15. července, 10:00.

2.2. Akci bude tvořit jediná fáze bez přestávek či dní volna.

2.3. Do akce se budou moci zapojit všechny klany (stávající i nově založené).

2.4. Mapa bude rozdělena na tři fronty: Základní, Progresivní a Elitní. Přístup na území Progresivní a Elitní fronty je omezen.

2.5. Vzpoury jsou vypnuty.

2.6. Všechny bitvy se budou hrát ve formátu „Veteráni“, 15 proti 15 s vozidly X. úrovně.

2.7. Trvání bitvy bude 15 minut.

2.8. „Mlha války“ je zapnuta.

2.9. Postihy za nedostavení se do bitvy jsou zapnuty.

2.10. Příjmy provincií ve zlaťácích jsou vypnuty. Provincie bude svému vlastníkovi poskytovat 1 až 2 speciální bonusy.

2.11. Vlastník provincie se nemůže účastnit turnajů ve vyloďovacích provinciích, vyloďovacích aukcích nebo turnajů mezi vyzyvateli při útocích na jeho vlastní provincie po zemi.

2.12. Pokud klany vlastní jakákoliv území na jakékoliv frontě, mohou podat žádost o účast ve vyloďovacích turnajích na území Základní fronty a ve vyloďovacích aukcích na Progresivní a Elitní frontě.

2.13. Klany nemohou napadnout vyloďovací provincie na území Základní fronty po zemi.

2.14 Klany mohou napadnout vyloďovací aukce na území Progresivní a Elitní fronty po zemi.

2.15 Velitelství jsou VYPNUTA. Divize lze zorganizovat v libovolné provincii.

2.16 Organizace a údržba divize jsou bezplatné.

2.17 Moduly divizí jsou ZAPNUTY, ale omezeny. Všechny zorganizované divize budou automaticky vybaveny modulem – Inženýrský prapor – který snižuje uzamčení pohybu mezi vlastněnými provinciemi o 50 %.

2.18 Vyloďovací provincie v rámci území Základní fronty jsou dynamické a své umístění mění po ukončení vyloďovacích bitev.

2.19 Maximální počet účastníků v rámci vyloďovacího turnaje je 32.

2.20 V první den „Přerozdělení světa“ je maximální možný počet účastníků vyloďovacího turnaje 16.

2.21 Vyloďovací provincie v rámci území Progresivní a Elitní fronty jsou dynamické a své umístění mění, jakmile jsou bitvy u konce.

2.22 Maximální počet účastníků v rámci vyloďovací aukce na území Progresivní fronty je 16, a na území Elitní fronty pak 8.

2.23 Maximální počet žádostí o vylodění na území, které jsou klanu dostupné v rámci základní fronty, je 6. 

2.24 Posunutí bitev o 15 minut je ZAPNUTO pro 50 % provincií.

2.25. Uzamykání vozidel je ZAPNUTO v bitvách o provincie Elitní fronty. Základní doba uzamknutí je 72 hodin.

2.26. Mapy:

 • Opatství
 • Útesy
 • El Halluf
 • Ensk
 • Rybářský přístav
 • Dálnice
 • Himmelsdorf
 • Karélie
 • Lakeville
 • Dubový lesík
 • Malinovka
 • Doly
 • Murovanka
 • Prochorovka
 • Redshire
 • Ruinberg
 • Pouštní řeka
 • Klidné pobřeží
 • Step
 • Westfield

3. Speciální pravidla

V rámci akce „Ohnivá cesta“ se budou používat různé složité mechaniky a pojmy (které se podobají těm z akce „Vojáci štěstěny“). Níže je uveden stručný glosář, který má pochopení mechanik popsaných v dokumentu usnadnit:

 • Fronty: herní oblast je rozdělena na tři fronty s různými podmínkami přístupu a mechanikami. Každá následující fronta má méně provincií, vyšší rivalitu a lepší odměny.
 • Bonusy: klanová vylepšení jsou k dispozici z provincií a získávají je ty klany, které provincie vlastní.
 • Technologie: speciální výhody, které klany získají investováním dříve získaných bodů slávy.
 • Laboratoř: místo pro nakupování technologií. Technologie lze zakoupit za výzkumné body (které se dají získat pouze směnou klanových bodů slávy).
 • Investování: speciální mechanika na konverzi klanových bodů slávy na výzkumné body (vyžadované pro nákup technologií). Pokud klan vlastní při využití funkce investování provincie na frontách akce, tak bude takový klan z mapy automaticky odstraněn.
 • Vyloďovací aukce: hybrid vylodění a aukce, kde některé klany činí nabídky na vylodění v klanových bodech slávy, zatímco ostatní klany se aukce účastní prostřednictvím bonusů a technologií.
 • Klanové úkoly: úkoly, které klanu umožňují získávat body slávy, výzkumné body a různé technologie.
 • Osobní bonusy: speciální výhody, které hráči získají výměnou za osobní body slávy.
 • Odměnové bonusy: různé odměny, které mohou hráči získat výměnou za nastřádané osobní body slávy, jakmile akce skončí.

4. Herní oblast

4.1. Všechna časová pásma budou hrát v jediné herní oblasti, bez rozdělení na regiony.

4.2. Herní oblast je rozdělena na tři fronty: Základní, Progresivní a Elitní.

4.3. Hlavní časy akce: od 19:00 UTC+2 do 22:00 UTC+2.

5. Fronty

Existují tři fronty s různými přístupovými podmínkami, různým ziskem osobních a klanových bodů slávy a různými strategickými mechanikami.

Každá provincie globální mapy má 1 či 2 bonusy, které poskytují klanu, jenž je vlastní, strategické výhody.

Rozdělení bonusů v provinciích zůstává během celé akce beze změny.

5.1. Základní fronta

5.1.1 Na Základní frontě se dají body slávy získat jedině z bitev.

5.1.2 Žádosti o vylodění na území základní fronty jsou k dispozici pro každý klan, který má alespoň 15 členů s vozidlem X. úrovně.

5.1.3 Na území Základní fronty jsou k dispozici dynamická vylodění.Zároveň mohou žádosti o vylodění na této frontě podat klany, které již vlastní provincie na libovolné frontě.

5.1.4Základní fronta sestává ze 636 provincií. Hlavní čas je od 19:00 UTC+2 do 22:00 UTC+2

5.2. Progresivní fronta

5.2.1 Na Progresivní frontě se dají body slávy získat jak za bitvy, tak i za držení provincií.

5.2.2 Existují čtyři způsoby, jak k provinciím na Progresivní frontě získat přístup:

 • Obsaďte provincii, která poskytuje „žádost o účast ve vyloďovací aukci na Progresivní frontě“.
 • Kupte si z laboratoře technologii, která poskytuje „žádost o účast ve vyloďovací aukci na Progresivní frontě“.
 • Učiňte nabídku (v bodech slávy) ve vyloďovací aukci. Minimální nabídka na Progresivní frontě činí 100 klanových bodů slávy (podívejte se na odstavec 8 v pravidlech).
 • Splňte klanový úkol „Zkušený nájezdník“ (podívejte se na odstavec 8 pravidel).

5.2.3 Provincie na Progresivní frontě poskytují k bodům slávy získaným v bitvách 10% bonus (oproti Základní frontě, podívejte se na odstavec 9 v pravidlech).

5.2.4 Vlastnictví provincie na Progresivní frontě je odměněno body slávy, jejichž počet se za každý den vlastnictví snižuje. Body slávy se připisují během výpočtu dalšího tahu, když jsou bitvy v provincii u konce. Pokud klan opustí mapu před výpočtem tahu, tak tyto klanové body slávy nezíská.

Doba vlastnění provincie klanem na Progresivní frontě (herní dny) Klanové body slávy
1 4000
2 3000
3 2000
4 1000
5+ 0

To znamená, že když klan obsadí provincii Progresivní fronty poprvé, tak získá 4 000 klanových bodů slávy. Pokud si klan udrží vlastnictví provincie druhý den, dostává 3 000 klanových bodů slávy, 2 000 klanových bodů slávy za třetí den atd.

5.2.5 Když je provincie obsazena opakovaně (vyjma obsazení po investování), zůstává bonus beze změny, jako by ji klan vlastnil. Například, klan vlastní provincii po tři dny, pak ji ztratí, a pak ji následujícího dne znovu obsadí. V takovém případě dostane klan 1 000 klanových bodů slávy za první den opětovného vlastnictví a 0 klanových bodů slávy za následující den.

5.2.6 Investování pak počítadlo vlastnictví provincie vynuluje. Pokud je provincie opakovaně obsazena, tak související příjmy začínají znovu od začátku. 5.2.7 Progresivní fronta sestává ze 160 provincií. Hlavní čas je od 19:00 UTC+2 do 22:00 UTC+2

5.3. Elitní fronta

5.3.1 Na Elitní frontě se body slávy dají získat z bitev, za vlastnění provincií a za počet vlastněných provincií.

5.3.2 Existují dva způsoby, jak k provinciím Elitní fronty získat přístup:

 • Kupte si z laboratoře technologii, která poskytuje „žádost o účast ve vyloďovací aukci na Elitní frontě“.
 • Učiňte nabídku (v bodech slávy) ve vyloďovací aukci. Minimální nabídka na Elitní frontě činí 10 000 klanových bodů slávy (podívejte se na odstavec 8 v pravidlech).

5.3.3 Provincie na Elitní frontě poskytují k bodům slávy získaným v bitvách 20% bonus (oproti Základní frontě, podívejte se na odstavec 8 v pravidlech).

5.3.4 Za vlastnictví provincie jsou klany odměněny v klanových bodech slávy, podobně jako u provincií na Progresivní frontě, odstavec pravidel 4.2.4. Tyto body se také za každý den vlastnictví snižují. Body slávy se připisují během výpočtu dalšího tahu, když jsou bitvy v provincii u konce.

Doba vlastnění provincie klanem na Elitní frontě (herní dny) Klanové body slávy
1 12 000
2 9 000
3 6 000
4 3 000
5+ 0

5.3.5 Klany, které na území Elitní fronty vlastní skupiny provincií, získávají klanové body slávy. Na konci herního dne jsou klany, které na území Elitní fronty vlastní 4 či více provincií, odměněny klanovými body slávy v závislosti na počtu vlastněných provincií, když jsou všechny bitvy v provinciích u konce.

Počet provincií vlastněných klanem

Odměna v klanových bodech slávy

1 0
2 0
3 0
4 18 000
5 18 000
6 36 000
7 36 000
8 90 000

Klanové body slávy získané za vlastnictví skupiny provincií se připisují na konci herního dne (v 04:00 UTC+2). Pokud však klan zahájí investování, zatímco vlastní skupinu provincií na Elitní frontě, tak obdrží výzkumné body v plném rozsahu, tedy za všechny klanové body slávy, včetně odměny za vlastnění skupiny provincií.

Pokud si klan udrží vlastnictví provincií do konce bitev v provinciích, a pak opustí globální mapu (zahájením investování), tak klanové body slávy obdrží.

5.3.6 Uzamykání vozidel v bitvách na Elitní frontě je zapnuto.

 • Vozidla zničená v jakékoliv bitvě na území Elitní fronty jsou uzamčena na 72 hodin, vyjma bitev s vlastníkem provincie. Při výhře v bitvě proti vlastníkovi provincie jsou vozidla uzamčena na 36 hodin.
 • Doba uzamčení vozidel se dá snížit pomocí speciální technologie.
 • Uzamčená vozidla se dají využít v bitvách na území Základní a Progresivní fronty.

5.3.7 Elitní fronta sestává z 15 provincií. Hlavní čas je od 19:00 UTC+2 do 22:00 UTC+2

6. Vylepšení pro klany

Klan může využívat různé bonusy a vylepšení, aby zrychlil svůj zisk bodů slávy.

Ty se dělí do dvou skupin: Ty se dělí do dvou skupin: na technologie, které lze zakoupit v laboratoři za výzkumné body nebo získat jako odměnu za splnění klanových úkolů, a na bonusy, jež je možné získat za obsazení a vlastnění provincií, které takové bonusy poskytují. Efekt bonusů a technologií se sčítá. Na více podrobnosti se podívejte v odstavcích 6.3 a 6.4 v pravidlech.

6.1 Výzkumné body a investování

6.1.1 Investování je speciální mechanika, prostřednictvím které se dají klanové body slávy vyměnit za výzkumné body (v určitém směnném kurzu). Směnný kurz se dá zlepšit s pomocí určitých technologií.

6.1.2 Nastřádané klanové body slávy se dají směnit v plné míře nebo částečně. Čím více klanových bodů slávy se směňuje, tím vyšší je směnný kurz. Počet klanových bodů slávy ke směně se dá nastavit při zahájení investování.

6.1.3 Při použití této mechaniky jsou všechny učiněné (čekající) nabídky v aukcích zrušeny a klan opouští globální mapu. Všechny nastřádané klanové body slávy jsou směněny za výzkumné body. Funkci investování může využít pouze Velitel klanu a Výkonní důstojníci.

6.1.4 Směna bodů slávy za výzkumné body se v podstatě provádí po výpočtu nejbližšího tahu.

6.1.5 Investování se nedá zahájit, jakmile začal hlavní čas v provinciích, kde má klan určené bitvy.

6.1.6 Jakmile je investování dokončeno, obnoví se možnost získání plného bonusu z provincií na Progresivní a Elitní frontě (sekce 4.2 a 4.3 v pravidlech).

6.1.7 Směna bodů slávy za výzkumné body je nevratná. To znamená, že výzkumné body nelze směnit za body slávy. Buďte pozorní, a to zejména na konci akce.

6.2 Laboratoř

6.2.1 Laboratoř je speciální obchod, kde se dají výzkumné body utratit za různé technologie.

6.2.2 V laboratoři si lze prohlédnou všechny momentálně aktivní klanové bonusy.

6.3. Klanové bonusy

6.3.1 Každá provincie na mapě akce má až dva různé bonusy.

6.3.2 Bonusy se aktivují, jakmile klan obsadí provincii, a jsou ukončeny v okamžiku, kdy klan přestane provincii vlastnit.

6.3.3 Pokud klan vlastní několik provincií, které poskytují stejný bonus, tak se efekt nenásobí. Klan získává efekt pouze z nejúčinnějšího bonusu. Například: klan vlastní dvě provincie, z nichž jedna poskytuje bonus +3 % k získaným klanovým bodům slávy, a druhá poskytuje bonus +10 % k získaným klanovým bodům slávy. I když jsou aktivní oba bonusy, klan dostane pouze +10 % k získaným klanovým bodům slávy. Důležité: Důležité: pokud klan vlastní několik provincií poskytujících „žádost o vylodění na Progresivní frontě“, bude mu udělena pouze 1 bezplatná žádost.

6.4. Technologie

6.4.1 Technologie se dá v rámci akce získat jednou a působí až do jejího skončení.

6.4.2 Technologie začíná fungovat okamžitě po zakoupení v laboratoři, nebo poté, co ji klan dostane za splnění klanového úkolu.

6.4.3 Efekt několika technologií stejného typu se sčítá. Proto když klan dostane technologii, která poskytuje +5 % k získaným klanovým bodům slávy, a později dostane technologii, která poskytuje +10% k získaným klanovým bodům slávy, tak klan obdrží celkový bonus +15 % ke klanovým bodům slávy, jež získá.

6.4.4 Náklady na technologie se mohou dynamicky měnit v závislosti na počtu klanů, které si konkrétní technologii zakoupí. Čím více klanů si určitou technologii zakoupí, tím levnější bude pro klany, které ji ještě nemají.

6.5 Tabulka se shrnutím bonusů a technologií dostupných během akce.

Efekt

Technologie

Bonusy
Zvýšený počet klanových bodů slávy získaných v bitvách + + Fronty: Základní, Progresivní, Elitní
Zvýšený počet klanových bodů slávy za vlastnění provincií na Progresivní a Elitní frontě + + Fronty: Základní, Progresivní, Elitní
Žádost o účast v aukci na Progresivní frontě + + Základní fronta
Žádost o účast v aukci na Elitní frontě + + Elitní fronta
Zvýšená odměna za vlastnění provincií na území Elitní fronty + -
Zvýšený efekt bonusů poskytovaných provinciemi + -
Snížené trvání uzamčení vozidel + -
Zvýšený poměr konverze klanových bodů slávy za výzkumné body + -

7. Osobní bonusy

7.1 Hráči mohou směnit své osobní body slávy za osobní bonusy, které urychlí proces získávání osobních bodů slávy.

7.2 Osobní bonus na osobní body slávy se aktivuje, jakmile ho hráč získá.

Upozorňujeme vás, že výše uvedená směna je nevratná, takže pečlivě zvažte svůj čas a úsilí.

Správná rozhodnutí vám umožní získat více bodů slávy a dosáhnout vyšší pozice v rámci akce, zatímco chyby ve vašich výpočtech mohou vést k nižšímu umístění, než byste čekali.

8. Vyloďovací aukce v provinciích Progresivní a Elitní fronty

8,1. Pro přístup na Progresivní a Elitní frontu musí hráči využít vyloďovací aukce.

8,2. Existují dva způsoby jak se aukce zúčastnit: získání přístupu do aukce pomocí technologie či bonusu, nebo učinění nabídky v klanových bodech slávy.

8.3 Hlavním rysem vyloďovacích aukcí je to, že v jednotlivé aukci může být více než jen jeden vítěz. Dále se vítězové aukce navzájem utkají v turnaji. Vítěz turnaje se pak utká s vlastníkem provincie. Maximální počet vítězů aukce závisí na frontě – 16 vítězů na Progresivní frontě a 8 vítězů na elitní frontě.

8.4.8 žádostí o vyloďovací aukci na Progresivní frontě a 4 žádostí o vyloďovací aukci na Elitní frontě jsou vyhrazeny pro klany, které získají přístup obsazením provincie s odpovídajícím bonusem či zakoupením tohoto bonusu v laboratoři.

8.5 Do skončení času podávání žádostí (jeden tah před zahájením bitev) mohou všechny klany učinit pomocí klanových bodů slávy nabídky ve vyloďovací aukci, nebo podat žádost o účast ve vyloďovací aukci pomocí klanových bonusů a technologií, které získaly.

8.6. Jeden tah před zahájením bitev se zformuje turnajová tabulka. Ta zahrnuje klany, které podaly žádost o účast ve vyloďovací aukci prostřednictvím bonusů a technologií, klany které učinily nejvyšší nabídky v klanových bodech slávy a klany, které v dané provincii „přistály po zemi“.

Příklad: Žádost o účast ve vyloďovací aukci na Progresivní frontě podalo 23 klanů. 2 klany vlastní provincie, které jim poskytují odpovídající bonus a 4 klany si žádost zakoupily v laboratoři. 14 klanů učinilo nabídky v klanových bodech slávy a 3 klany přistály v provincii „po zemi“. Jeden tah před zahájením bitev se zformuje turnajová tabulka. Ta bude zahrnovat 6 klanů s odpovídajícími bonusy (2 klany, které vlastní provincie a 4 klany, které si zakoupily technologii), 10 klanů, které učinily nejvyšší nabídky v klanových bodech slávy a 3 klany, jež v provincii přistály „po zemi“. 4 klany, které učinily nejnižší nabídky, se turnaje nezúčastní.

8.7 Pokud několik klanů učiní identické nabídky, dostane přednost ten klan, který nabídku učinil jako první.

Příklad: 10 klanů učinilo identické nabídky do vyloďovací aukce na Elitní frontě. Navíc se do této aukce přihlásili 2 klany, které vlastní odpovídající technologii. V tomto případě vyhraje aukci 8 klanů – 2 klany, které vlastní technologii, a 6 klanů, které své nabídky učinily dříve než ostatní klany.

8.8 Všechny neúspěšné nabídky se klanům, které je učinily, vrátí.

8.9 Bitvy mezi vítězi aukce a klany, které v aukční provincii přistanou „po zemi“, probíhají podle standardních pravidel, jež platí pro turnaje mezi vyzyvateli. Navíc v těchto bitvách platí 5x násobitel na osobní a klanové body slávy v nich získané.

9. Body slávy

9.1 V rámci akce „Ohnivá cesta“ soutěží klany o body slávy, aby si mohly nárokovat nejhodnotnější odměny akce.

9.2 Jak klany, tak i hráči získávají v bitvách body slávy.

9.3 V jakékoliv jednotlivé bitvě získají všichni hráči týmu stejné množství bodů slávy, které je pak ovlivněno koeficientem každého osobního bonusu, jenž je pro každého hráče individuální.

9.4 Vzorec pro výpočet bodů slávy získaných v bitvách:

kde:

 • Fame_Points – body slávy získané v bitvě.
 • Fame_points_base – základní počet bodů slávy na Základní frontě se rovná 1 500, na Progresivní frontě se rovná 1 650 a na Elitní frontě se rovná 1 800.
 • Battle_type_c – násobitel typu bitvy.
 • Event_value_c – násobitel herní akce.
 • Еlo_c – násobitel Elo hodnocení, odpovídající Elo hodnocení fronty pro vozidla X. úrovně.
 • Team_XP — množství zkušeností získaných týmem v bitvě.
 • Battle_XP — celkové množství zkušeností získaných týmy v bitvě.
 • Team_size — daná velikost týmu — 15 hráčů.
 • Bonus_р  — násobitel poskytnutý aktivními bonusy pro body slávy získané v bitvě (různý pro klany a hráče)
 • Technology_р – násobitel poskytnutý aktivními technologiemi pro body slávy získané v bitvách (pouze pro klany)
 • Násobitel typu bitvy (Battle_type_c)
Typ bitvy Násobitel
Turnaj mezi vyzyvateli ve vyloďovací provincii na Základní frontě 1
Turnaj mezi vyzyvateli v běžné provincii na libovolné frontě a turnaj mezi vyzyvateli ve vyloďovací aukci na Progresivní a Elitní frontě 5
Bitva s vlastníkem na všech frontách 5

Násobitele Elo hodnocení (Elo_c)

Elo hodnocení nepřátelského klanu

Elo_c

<= 1 000

1,0

1 001 – 1 050

1,1

1 051 – 1 100

1,2

1 101 – 1 150

1,3

1 151 – 1 200

1,4

1 201 – 1 250

1,5

1 251 – 1 300

1,6

1 301 – 1 350

1,7

1 351 – 1 400

1,8

1 401 – 1 450

1,9

>=1 451

2,0

9.5 Osobní body slávy

9.5.1 V rámci akce se dají osobní body slávy získat pouze v bitvách.

9.5.2 V rámci akce se osobní body slávy dají vyměnit za osobní bonusy.

9.5.3 Jakmile akce skončí, dají se osobní body slávy vyměnit za odměnové bonusy.

9.6 Klanové body slávy

9.6.1 Klanové body slávy se dají získat bojováním v bitvách a plněním speciálních podmínek na Progresivní a Elitní frontě.

9.6.2 Záznam získaných klanových bodů slávy je k dispozici v profilu na klanovém portálu.

9.6.4 Klanové body slávy lze utratit ve vyloďovací aukci na Progresivní a Elitní frontě. Systém aukcí je vysvětlený v sekci 5 předpisů.

9.6.5 Klanové body slávy lze díky mechanice investování zcela či částečně směnit za výzkumné body.

9.6.6 Klanové body slávy a investované body jsou zobrazeny na globální mapě, což umožňuje posouzení protivníků s ohledem na počet klanových bodů slávy, které utratili za technologie, a ohledně rychlosti, jakou klanové body slávy získávají.

10. Klanové úkoly

10.1. Během akce mohou klany plnit klanové úkoly.

10.2. Tyto úkoly se budou odměňovat technologiemi, výzkumnými body a klanovými body slávy.

10.3. Všechny klanové úkoly, jejich podmínky a odměny jsou k dispozici v rozhraní globální mapy.

Název úkolu

Odměna

Podmínky úkolu

Počet splnění

Zkušební úder

100 výzkumných bodů

Obsaďte provincii Základní fronty

3

Obchvatný úder

5 000 klanových bodů slávy

Obsaďte provincii Progresivní fronty

3

Rozhodující úder

Technologie: +20 % ke klanovým bodům slávy v bitvách

Obsaďte provincii Elitní fronty

1

Zkušený nájezdník

Technologie: bezplatná žádost pro Progresivní frontu

Obsaďte 10 provincií Progresivní fronty

1

Dobře mířená palba

50 výzkumných bodů

Zničte 50 nepřátelských vozidel na libovolné frontě

2

11. Speciální nabídka

Klanům budou za předpokladu splnění určitých podmínek nabídnuty možnosti k investování klanových bodů slávy do výzkumných bodů se speciálním, zvýšeným směnným kurzem: pokud klan hrál bitvy alespoň po 4 dní v rámci akce a nikdy neprovedl investování, tak dostane speciální investiční nabídku zajišťující 50 % výzkumných bodů navíc. Nabídka zůstává dostupná 24 hodin a klan ji může dostat jen jednou za celou akci.

12. Průběh akce

12.1 Před začátkem akce dostanou všechny klany 15 výzkumných bodů, které mohou utratit za technologie v laboratoři.

10.2. V první den akce budou všechny provincie na Základní frontě vyloďovací. Maximální počet žádostí o vylodění – 16.

12.3 Po skončení bitev ve vyloďovacích provinciích budou na Základní frontě zapnuty dynamické vyloďovací provincie. Maximální počet žádostí o tento typ vylodění je 32.

12.4 Druhého dne akce se otevřou dynamické vyloďovací aukce na územích Progresivní a Elitní fronty.

12.5. V poslední den akce se po skončení bitev ve vyloďovacích turnajích už nová dynamická vylodění a aukce nevytvoří.

12.6. Mapa bude zmrazena, akce ukončena a 15. července v 10:00 UTC+2 začne finalizace výsledků akce „Ohnivá cesta“.

12.7 Proces získávání cen a otevření přístupu ke směně bonů za vozidla začne 18. července. Pozor: datum získání cen se může změnit.

13. Speciální postihy za nedostavení se do bitvy

13.1 Celková hodnota postihů se bude vypočítávat ve vztahu k celkovému množství klanových bodů slávy, a to včetně nabídek, které byly učiněny, ale nevyhrály.

13.2 Klanové body slávy jsou z účtu klanu odstraněny. Proto může v důsledku postihů a výsledků aukcí účet klanu zobrazovat záporné množství klanových bodů slávy.

Počet bitev bez účasti ve sledovaném období

Maximální počet žádostí o vylodění

Klanové body slávy

Sledované období

1

 

6

Postihy se nebudou ukládat

3 dny

2

5

-10%

3

3.

-10%

4

1

-10%

 

14. Odměny

Odměny v rámci akce jsou rozděleny na osobní a klanové odměny a udělují se za obsazení pozice v odpovídajících Uličkách slávy. Navíc mohou všichni účastníci akce, kteří získali osobní body slávy, tyto body vyměnit za odměnové bonusy.

Výpočet rozsahů odměn pro klany a hráče probíhá pouze mezi hráči a klany, kterým se podařilo postoupit do Uličky slávy.

Pro vstup do Uličky slávy musí hráč či klan odehrát v rámci akce alespoň 5 bitev.

14.1. Osobní žebříček

14.1.1 Hráči mohou v rámci odměn za svou pozici na osobním žebříčku vyměnit bony za vozidlo za odměnu a získat odznaky, medaile, bony a styl „Damašková ocel“.

14.1.2 Rozdělení bonů podle osobního žebříčku:

Všimněte si prosím, že níže uvedené sumy bonů jsou uplatněny s koeficientem, který vychází z pozice klanu. Ve výsledku se odměna může zvýšit až sedmkrát!

Od

Do

Bony

0%

1 %

1000

1 %

2 %

950

2 %

3 %

900

3 %

5 %

850

5 %

10 %

800

10 %

15 %

750

15 %

20 %

700

20 %

25 %

600

25 %

50 %

500

50 %

75 %

250

14.1.3 Ocenění a podmínky pro jejich získání 

Vítěz ohnivé cesty

Odměna pro členy klanu, který obsadil první místo v akci „Ohnivá cesta“.

Buďte na konci akce členem vítězného klanu

Odehrajte v rámci akce „Ohnivá cesta“ alespoň 5 bitev za klan poté, co jste se do tohoto konkrétního klanu naposledy vstoupili.

Ohnivá cesta: nejlepších 10

Odměna pro členy klanů, které se dostaly mezi nejlepších 10 v akci „Ohnivá cesta“

Buďte na konci akce členem klanu v top 10

Odehrajte v rámci akce „Ohnivá cesta“ alespoň 5 bitev za klan poté, co jste se do tohoto konkrétního klanu naposledy vstoupili.

Neuděluje se v případě, že bylo získáno ocenění „Vítěz ohnivé cesty“

Ohnivá cesta: nejlepších 100

Odměna pro členy klanů, které se dostaly mezi nejlepších 100 v akci „Ohnivá cesta“

Buďte na konci akce členem top 100 klanů

Odehrajte v rámci akce „Ohnivá cesta“ alespoň 5 bitev za klan poté, co jste se do tohoto konkrétního klanu naposledy vstoupili.

Neuděluje se v  případě získání ocenění „Vítěz ohnivé cesty“ nebo „Ohnivá cesta: nejlepších 10“.

Účastník ohnivé cesty

Pamětní odměna za aktivní účast v akci „Ohnivá cesta“

Odehrajte během akce „Ohnivá cesta“ alespoň 5 bitev.

Epická výhra

Odměna pro členy klanu, který měl nejdelší sérii vítězství

Buďte členem klanu, který měl nejdelší sérii vítězství (na konci akce)

Odehrajte v rámci akce „Ohnivá cesta“ alespoň 5 bitev za klan poté, co jste se do tohoto konkrétního klanu naposledy vstoupili.

14.1.4 Ocenění a podmínky pro jejich získání

Legenda globální mapy

Získává se za mimořádné úspěchy na globální mapě

 1. Buďte podle výsledků akce mezi 1 % nejlepším hráčů na osobním žebříčku a buďte členem klanu, který patří mezi 1 % nejlepších klanů.
 2. Odehrajte alespoň 50 % bitev akce „Ohnivá cesta“ za klan, který patří mezi 1 % nejlepších klanů.

Hrdina ohnivé cesty

Odměna za umístění mezi 10 % nejlepších klanů akce „Ohnivá cesta“

 1. Buďte na konci akce členem klanu, který patří mezi 10 % nejlepších klanů
 2. Odehrajte v rámci akce „Ohnivá cesta“ alespoň 5 bitev za klan poté, co jste se do tohoto konkrétního klanu naposledy vstoupili.

14.1.5. Styl „Damašková ocel“ a podmínky jeho získání

Všichni hráči, kteří se na konci akce umístí mezi 10 % nejlepších hráčů na osobním žebříčku, dostanou styl „Damašková ocel“.

14.2 Osobní bonusy

14.2.1 V rámci akce se dají osobní body slávy vyměnit za různé bonusy.

14.2.2 Jakmile akce skončí, zobrazí se cena vozidel za odměnu, uvedená v osobních bodech slávy. Cena se bude rovnat množství osobních bodů slávy, které získal hráč, jenž obsadil 8 000 pozici v Uličce slávy. Kromě osobních bodů slávy bude hráč na získání vozidla za odměnu potřebovat také 4 000 bonů.

14.2.3 Lze vybrat pouze vozidlo, které hráč momentálně nemá ve své garáži.

14.2.4 Všechna vozidla za odměnu přijíždějí s veteránskou sadou úpravy vzhledu.

14.2.5 Možnost výměny bodů slávy za odměnové bonusy bude dostupná do 1. srpna, 10:00 UTC+2.

14.2.6 Všechny odměnové bonusy a jejich cena v osobních bodech slávy budou v dostupné v herním klientovi.

14.3. Klanový žebříček

Důležité: Uvědomte si prosím, že některé mechaniky akce jsou nevratné a mohou ovlivnit postup klanu v rámci akce v případě, že dojde k nějakým nekalým akcím ze strany důstojníků klanu, nebo v případě zcizení jejich účtů.

Berte prosím své zabezpečení vážně a zvažte před zahájením akce tyto tři rady:

 • Pro velitele klanů – buďte obezřetní při výběru hráčů, kteří mají přístup k pravomocím důstojníků a operacím na mapě. Je dobrým nápadem počet takových hráčů po dobu trvání akce omezit.
 • Nikdy nepřevádějte svůj účet na jakoukoliv třetí stranu — není to bezpečné a porušuje to pravidla hry.
 • Důrazně vám doporučujeme, abyste před zahájením akce změnili heslo ke svému účtu.

14.3.1 V závislosti na pozici klanu v klanovém žebříčku je suma bonů pro hráče v daném klanu ovlivněna následujícím násobitelem:

Od

Do

Klanový násobitel

0%

1 %

7

1 %

2 %

6.5

2 %

3 %

6

3 %

5 %

5.5

5 %

10 %

5

10 %

15 %

4

15 %

20 %

3

20 %

25 %

2.5

25 %

50 %

2

50 %

100 %

1

To znamená, že když je hráč mezi 7 % nejlepších hráčů podle osobních bodů slávy a klan je mezi 7 % nejlepších klanů, tak hráč dostane 800 bonů (podle osobního žebříčku) *5 (klanový násobitel) = 4 000 bonů.

14.3.2 Hráč dostává klanový násobitel pouze od klanu, ke kterému patří v okamžiku ukončení akce „Závody ve zbrojení“, a to v případě, že byly splněny následující podmínky: odehrál alespoň 5 bitev v rámci akce jako člen tohoto klanu po posledním vstupu do tohoto konkrétního klanu.

14.3.3 Na rozdíl od ostatních odměn se budou zlaťáky rozdělovat za určenou pozici, a nikoliv za umístění mezi určitým procentem hráčů. Celkový výherní fond ve výši 8 415 000 zlaťáků bude mezi klany rozdělen následujícím způsobem:

umístění

Odměna

1

200 000

2

150 000

3

100 000

4

95 000

5

90 000

6

85 000

7

80 000

8

75 000

9

70 000

10

65 000

11

64 000

12

63 000

13

62 000

14

61 000

15

60 000

16

59 000

17

58 000

18

57 000

19

56 000

20

55 000

21

54 000

22

53 000

23

52 000

24

51 000

25–45

50 000

46–75

40 000

76–135

30 000

136–195

20 000

196–330

10 000

 

14.4. Nejlepších 10 klanů akce obdrží pozvánku k účasti v novém turnaji „Clan Rumble“, který se bude konat krátce po akci.

15. Aukce za bony

Hráči, kteří vstoupili do Uličky slávy, ale nezískali dostatek bodů slávy na jejich výměnu za vozidlo, se mohou zapojit do aukce za bony a zkusit vyhrát jedno ze čtyř klanových vozidel (T95/FV4201 Chieftain, Objekt 907, 121В, M60).

15.1. Aukce začíná od otevření okna pro výměnu osobních bodů slávy za bonusy, dne 18. července (poznámka: počáteční datum aukce se může změnit. Končí 1. srpna v 10:00 UTC+2

15.2. Hráči, kteří vstoupili do Uličky slávy, ale nezískali dostatek bodů slávy na jejich výměnu za vozidlo, se mohou za aukce za bony zapojit a učinit nabídku v hodnotě alespoň 5 000 bonů. Všimněte si, že osobní body slávy se dají vyměnit za bony a ty pak využít v aukci.

15.3. Hráč může nabídku kdykoliv zrušit a učinit nabídku jinou.

15.4. Na konci aukce získají hráči, kteří učinili nejvyšších 1 000 nabídek, své vozidlo vybrané z okna nabídek.

15.5. Pokud se vyskytne několik hráčů s nejnižší vítěznou nabídkou, tak vozidla dostanou hráči, kteří učinili vítězné nabídky nejdříve.

15.6. Nabídky, které byly učiněny, ale nevyhrály, se vrátí hráčům, kteří je učinili.

Zavřít