Důležité tipy pro nově příchozí

 • Jak funguje systém turnaje a jak předejít technickým porážkám
 • Video průvodce o tom, jak vytvořit tým nebo se k němu přidat. (Video/Text)
 • Nějaké nejasnosti? Na oficiálním fóru v turnajové sekci se nás můžete zeptat na cokoli.

Omezení vozidel

 • Obecným pravidlem je, že nejsou zakázána žádná vozidla.
 • Použití prémiových vozidel, munice a spotřebních doplňků je povoleno.
 • Pokud jsou některá vozidla omezena, jsou jako taková specificky zmíněna v pravidlech.

Hráč & týmová pravidla

 • Všichni kapitáni týmů se musí trvale informovat čtením fóra. Všichni kapitáni by se neměli ostýchat napsat do sekce na fóru jakoukoli otázku, kterou mají ohledně turnaje.
 • Kapitán týmu je zodpovědný pouze za svůj tým: pouze kapitán týmu může provádět žádosti jménem svého týmu na fóru. Tyto žádosti zahrunují změna statutu týmu, výměna hráčů apod.
 • Jména týmu a hráčů nesmí porušovat pravidla tvorby jmen společnosti Wargaming.net. Jakýkoliv tým porušující tato pravidla bude diskvalifikován. Velice urážlivá jména mohou vyústit až v zákaz přístupu do hry.
 • Všechna jména mohou být složena jen z písmen a číslic. Týmy nesmí používat speciální znaky, nevytisknutelná slova apod. Všechna jména musí být jasně čitelná. Tým, který pravidlo poruší může být bez varování diskvalifikován.
 • Každý hráč může na turnaji, poháru nebo mistrovství nastoupit pouze za jeden tým.
 • Není povoleno mít za sebe zástupce, který v turnaji zastupuje za hráče. Jakýkoli tým porušující toto pravidlo přijde o případné odměny.

Správa

 • Správci řeší případné neshody.
 • Rozhodnutí správce je konečné.
 • Organizátor si rezervuje právo upravovat pravidla před turnajem nebo během něj, kdy bude případné změny oznamovat hráčům skrze oficiální fórum nebo zveřejněním na portálu.
 • Stížnosti na porušení herních pravidel jsou akceptovány pouze skrze systém nahlašování ve hře.
 • V případě sporu se na kapitány týmů obrátí správce skrze osobní zprávy na fóru nebo ve hře v závislosti na hráčově dostupnosti.

Odměny

 • Herní zlaťáky a další odměny jsou obvykle posílány do týdne (maximálně dvou) po skončení turnaje.
 • Pokud vašemu týmu chybí po dvou týdnech zlaťáky nebo jiné odměny, můžete situaci nahlásit na fóru uvedením v části určené konkrétnímu turnaji.
 • Odměny a medaile (pro každého hráče týmu, není-li specifikováno jinak)
 • Mají-li dva nebo více týmů/hráčů stejný počet bodů, bude jejich umístění vycházet z výsledku vzájemných zápasů.
 • Některé turnaje nemají po zápasech každý s každým žádnou vyřazovací fázi. V takových případech je odměna udělována na základě získaných bodů.

Kompenzace

 • Kompenzace bude udělována účastníkům v případě technických problémů s TMS (Tournament Management Systém) nebo herním serverem, když nebude možné pokračovat v turnaji.
 • Kompenzace nebude udělována automaticky, každý případ bude zhodnocen samostatně. Sledujte fórum, kde budou případné aktuální informace.
 • Kompenzace bude mít hodnotu 1 osobní zálohy (+50 % ZK na 2 hodiny).

Nahlašování a záznamy bitev

 • Týmy jsou povinny pořizovat záznamy všech bitev a na vyžádání je předložit. Pokud jsou záznamy vyžádány (např. k vyřešení sporu mezi týmy), podrobnosti kam je zaslat budou poskytnuty administrátory.
 • Záznamy je možné z důvodu snadného přístupu nahrát na web World of Tanks Replays.
 • V případě neshody budou kapitáni týmů kontaktování na fóru a musí odpovědět do 72 hodin. Jestliže neodpoví nebo neposkytnou záznamy bitev, může to mít za následek zrušení vítězství a odebrání odměn.
 • Jakákoliv činnost, která jde proti duchu hry, například domluvené výsledky bitev nebo jiné zneužití herní mechaniky, mohou vést k diskvalifikaci a/nebo dalším herním sankcím.

Jiné

 • Formát turnaje, velikost týmu a délka bitvy budou uvedeny na samostatných stránkách turnajů.
 • Před každým turnajem se dobře seznamte s novinkami, oznámeními a pravidly, ať máte všechny informace.
 • Adminů se pak zeptejte na cokoli, co vám není jasné na našich fórech.
Zavřít