Obecné informace o akci „Úsvit průmyslu“

Tato akce poběží od 13. února do 23. února.

Během této rozsáhlé herní akce budou klany i hráči získávat body slávy.

Hráči mohou za účast v bitvách získávat body slávy a ty můžou dále kdykoliv během akce vyměnit za osobní bonusy, které mohou zvýšit míru získávání osobních bodů slávy. Jakmile akce skončí, můžou hráči nashromážděné body slávy vyměnit za rozmanité odměny.

Hráči po každé bitvě získají různé zdroje, které mohou být využity v dílně na sestavení prémiových vozidel.

Klany budou získávat body slávy jak v bitvách, tak i plněním speciálních podmínek.

Klan může kdykoliv během akce využít speciální mechaniku, která převádí klanové body slávy na výzkumné body.

Výzkumné body lze investovat do různých technologií, které zvyšují míru získávání klanových bodů slávy a zjednodušují klanové akce na mapě.

Pokud budou klany zacházet se svými body slávy efektivně, mohou získat ještě více bodů slávy za všechny bitvy, ve kterých bojují.

Klany, kterým se podaří udržet optimální rovnováhu mezi shromažďováním bodů slávy a jejich investováním do technologií a přitom dosahovat dobrých výsledků v bitvě, budou mít největší šanci v této akci uspět.

 

1. Obecná pravidla

1.1. Akce vypukne 13. února, 09:00 CET, a poběží do 24. února, 09:00 CET.

1.2. Akce bude sestávat z jediné fáze bez jakýchkoliv přestávek nebo dní volna.

1.3. Akce se budou moci účastnit všechny klany (existující i nově vytvořené).

1.4. Mapa bude rozdělena na tři fronty: Základní, Progresivní a Elitní. Přístup na území Progresivní a Elitní fronty je omezen.

1.5. Vzpoury jsou vypnuty.

1.6. Všechny bitvy se budou hrát ve formátu „Veteráni“: 15 proti 15 s vozidly X. úrovně.

1.7. Doba trvání bitvy bude 15 minut.

1.8. „Mlha války“ je zapnuta.

1.9. Postihy za nedostavení se do bitvy jsou zapnuty.

1.10. Příjmy provincií ve zlaťácích jsou vypnuty. Provincie poskytne svému vlastníkovi jeden až dva speciální bonusy.

1.11. Vlastník provincie se nesmí účastnit turnajů ve vyloďovacích provinciích, vyloďovacích aukcích nebo turnajů mezi vyzyvateli při útocích po zemi na jeho vlastní provincie.

1.12. Pokud klany vlastní jakákoliv území na jakékoliv frontě, mohou podat žádost o účast ve vyloďovacích turnajích na území Základní fronty a ve vyloďovacích aukcích na Progresivní a Elitní frontě.

1.13. Klany nemohou napadnout vyloďovací provincie na území Základní fronty po zemi.

1.14. Klany mohou napadnout vyloďovací aukce na území Progresivní a Elitní fronty po zemi.

1.15. Velitelství jsou vypnuta. Divize lze vytvořit v libovolné provincii.

1.16. Vytvoření divize je bezplatné.

1.17. Moduly divizí jsou zapnuty, ale omezeny. Všechny vytvořené divize budou automaticky vybaveny jedním modulem „Inženýrský prapor“, který snižuje omezení pohybu mezi vlastněnými provinciemi o 50 %.

1.18. Vyloďovací provincie v rámci území Základní fronty jsou dynamické a své umístění mění po ukončení vyloďovacích bitev.

1.19. Maximální počet účastníků v rámci vyloďovacího turnaje je 32.

1.20. V první den „přerozdělení světa“ je maximální možný počet účastníků vyloďovacího turnaje 16.

1.21. Vyloďovací provincie v rámci území Progresivní a Elitní fronty jsou dynamické a své umístění mění po skončení bitev.

1.22. Maximální počet účastníků v rámci vyloďovací aukce na území Progresivní fronty je 16, na území Elitní fronty pak 8.

1.23. Posunutí bitev o 15 minut je zapnuto pro 50 % provincií.

1.24. Uzamykání vozidel je zapnuto pro bitvy na provinciích Elitní fronty. Základní doba uzamknutí je 72 hodin.

1.25. Mapy: Opatství, Útesy, El Halluf, Ensk, Rybářský přístav, Dálnice, Himmelsdorf, Karélie, Charkov, Lakeville, Dubový lesík, Malinovka, Doly, Murovanka, Plzeň, Prochorovka, Redshire, Ruinberg, Pouštní řeka, Klidné pobřeží, Step, Studzianki, Westfield.

Glosář

Během akce „Úsvit průmyslu“ bude použit rozmanitý soubor mechanik a pojmů (podobných těm z předchozích akcí). Stručný glosář níže vám pomůže lépe pochopit mechaniky popsané v tomto dokumentu:

 • Dílna: nová mechanika, která po skončení bitev na globální mapě přidává do herního klienta speciální zdroje, přetváří tyto zdroje a dokáže z nich vytvořit prémiová vozidla.
 • Experimentální moduly: sada speciálních modulů, které vylepšují různé charakteristiky vozidel. Pouze v rámci této akce. Jednorázové použití. Budou rozdány všem účastníkům akce v omezeném a pevně stanoveném množství. Nelze je doplnit.
 • Zdroje: rozmanité herní předměty, které hráči obdrží po skončení bitvy. Je možné je přeměnit v dílně.
 • Součásti: předměty, které jsou sestaveny za využití zdrojů v dílně. Jsou používány k sestavení prémiových vozidel.
 • Výrobní fronta: prvek dílny. Pořadí předmětů určených k výrobě.
 • Fronty: herní oblast je rozdělena na tři fronty a každá z nich má různé podmínky přístupu a mechaniky. Každá následující fronta má méně provincií, větší konkurenci a lepší odměny.
 • Bonusy: klanová vylepšení získaná z provincií a získaná těmi klany, které provincie vlastní.
 • Technologie: speciální výhody, které klany obdrží investováním dříve získaných bodů slávy.
 • Laboratoř: místo pro nakupování technologií. Technologie lze zakoupit za výzkumné body, které se dají získat pouze směnou klanových bodů slávy.
 • Investování: speciální mechanika na směnu klanových bodů slávy za výzkumné body, které jsou vyžadovány pro nákup technologií. Pokud klan vlastní provincie na frontách akce při využití funkce investování, bude tento klan z mapy automaticky odstraněn.
 • Vyloďovací aukce: hybrid vylodění a aukce, kde část klanů činí nabídky na vylodění v klanových bodech slávy, zatímco další část účastníků se do ní dostane s využitím bonusů a technologií.
 • Klanové úkoly: úkoly, které klanu při jejich splnění umožňují získávat body slávy, výzkumné body a různé technologie.
 • Osobní bonusy: speciální posílení, které hráči získávají výměnou za body slávy.
 • Bonusové odměny: různorodé odměny, které mohou hráči získat výměnou za nahromaděné osobní body slávy po skončení akce.

 

2. Dílna

Během akce „Úsvit průmyslu“ budou v herním klientovi dostupné speciální mechanika a nástroje. Umožňují využít speciální zdroje získávané po skončení bitev k výrobě prémiových vozidel VII.–VIII. úrovně, která mohla být dříve získána na globální mapě.

Dílna se nachází na obrazovce klanů.

2.1 Zdroje

Po skončení bitvy na globální mapě její účastníci získají rozmanité zdroje.

Množství těchto zdrojů je stejné pro všechny členy týmu a odvíjí se od následujících faktorů:

 • Bitevní fronta: Množství zdrojů získaných na Progresivní frontě je větší než na Základní, ale menší než na Elitní frontě.
 • Vítězství či porážky: Klan obdrží více zdrojů za vítězství.
 • Počet zničených nepřátelských vozidel: Čím více nepřátelských vozidel bude zničeno, tím více zdrojů tým získá (započítává se počet zničených vozidel v závěru bitvy bez ohledu na to, kdo je zničil).
 • Experimentální moduly (viz odstavec 3 Pravidel) na zničených nepřátelských vozidlech: Zničení vozidel, která na sobě mají experimentální moduly, bude odměněno zdroji navíc.

Zdroje získané v bitvách mohou být využity na vytvoření součástí. Součásti mohou být využity k sestavení prémiových vozidel.

Vozidla, která lze získat z dílny během akce „Úsvit průmyslu“:

Šrot je základním zdrojem, který lze využít k získání ostatních zdrojů. V dílně lze ze šrotu získat ostatní zdroje: železné kovy, neželezné kovy a náhradní díly. Proces přeměny šrotu v ostatní zdroje je okamžitý.

 

Všechny předměty je možné rozložit na součásti. Tento proces je také okamžitý, ale množství získaných zdrojů bude menší než množství využité k sestavení.

Zdroje je možné použít k sestavení: částí motoru, pancíře, podvozku, výzbroje, kování a nástrojů.

Získané součásti budou využity k sestavení prémiových vozidel.

Sestavení vozidel nějaký čas potrvá.

V jednu chvíli je totiž možné sestavovat pouze jeden předmět (včetně vozidel). Je ale možné nastavit si výrobní frontu.

Předměty ve výrobní frontě je možné přesouvat nebo odstraňovat. Při odstraňování předmětu z fronty (včetně současného) budou zdroje plně vráceny do inventáře.

Získané zdroje v Záznamu bitvy

Pár dní poté, co se dílna otevře, bude k jejím funkcím přidán Záznam bitvy. Ten bude zobrazovat množství zdrojů získaných za bitvu od začátku této akce.

Dílna bude dostupná až do konce období vyhraněného pro výměnu bodů slávy za bonusové odměny (12. března 2020, 09:00 CET).

Po uzavření dílny budou všechny nevyužité zdroje odepsány.

Sestrojená vozidla budou hráčům připsána během několika dní po skončení období vyhraněného na výměnu bodů slávy za bonusové odměny a po shrnutí výsledků Aukce za bony.

 

3. Experimentální moduly

Všichni účastníci této akce získají experimentální moduly, které ovlivňují technické parametry vozidel.

Tyto moduly mohou být použity pouze v bitvách na globální mapě.

Na vozidle může být namontován pouze jeden experimentální modul. Bude funkční pouze po dobu jedné bitvy (modul nebude odstraněn v případě technického vítězství).

Namontovaný modul není možné odstranit nebo nahradit, proto buďte opatrní.

Experimentální moduly není možné namontovat na dělostřelectvo.

Všem hráčům bude uděleno 18 experimentálních modulů (3 moduly každého typu). Během akce je nelze doplnit. Používejte je proto zejména v důležitých bitvách!

Pokud je namontován experimentální modul, bude během bitvy označen speciálním ukazatelem v rozhraní bitvy.

Po skončení bitvy budou všechny nevyužité moduly odepsány.

Modul Efekt
Systém řízení palby

+30 % ke stabilizaci děla

-5 % k výdrži vozidla

Dodatečné pancéřování

+20 % k výdrži vozidla

+30 % k hmotnosti vozidla

Silné nálože

+15 % k alfa poškození

+20 % k času zaměření (delší čas zaměření)

Klimatizační systém +30 % k hlavní kvalifikaci všech členů posádky
Kompozitní protistřepinová vložka

+5 % k výdrži vozidla

+10 % k hmotnosti vozidla

Systém turbodmychadla +20 % k výkonu motoru

4. Herní oblast

4.1. Herní oblast bude rozdělena na tři fronty: Základní, Progresivní a Elitní.

4.2. Hlavní časy akce: 19:00, 20:00, 21:00 a 22:00 CET pro všechny fronty.

5. Fronty

Existují tři fronty s různými přístupovými podmínkami, odlišnými zisky osobních a klanových bodů slávy a rozdílnými strategickými mechanikami.

Každá provincie globální mapy má 1 nebo 2 bonusy, které poskytují klanu, který ji vlastní, strategické výhody.

Rozdělení bonusů do provincií zůstává během celé akce beze změny.

5.1. Základní fronta

5.1.1. Na Základní frontě se dají body slávy získat pouze za bitvy.

5.1.2. Žádosti o vylodění na území základní fronty jsou k dispozici pro každý klan, který má alespoň 15 členů s vozidly X. úrovně.

5.1.3. Maximální počet žádostí o vylodění, které jsou klanu na Základní frontě souběžně dostupné, je 6 (pokud má klan více než 90 členů s vozidly X. úrovně).

5.1.4. Na území Základní fronty jsou k dispozici dynamická vylodění. Zároveň mohou žádosti o vylodění na Základní frontě podat klany, které již vlastní provincie na libovolné frontě.

5.1.5. Základní fronta sestává ze 636 provincií. Hlavní čas je od 19:00 (CET) do 22:00 (CET).

5.2. Progresivní fronta

5.2.1. Na Progresivní frontě se dají body slávy získat jak za bitvy, tak i za držení provincií.

5.2.2. Existují čtyři způsoby, jak k provinciím na Progresivní frontě získat přístup:

 • Obsaďte provincii, která poskytuje „žádost o účast ve vyloďovací aukci na Progresivní frontě“.
 • Kupte si z laboratoře technologii, která poskytuje „žádost o účast ve vyloďovací aukci na Progresivní frontě“.
 • Učiňte nabídku (v bodech slávy) ve vyloďovací aukci. Minimální nabídka na Progresivní frontě činí 100 klanových bodů slávy (viz odstavec 8 pravidel).
 • Splňte klanový úkol „Zkušený nájezdník“ (viz odstavec 10 pravidel).

5.2.3. Provincie na Progresivní frontě poskytují k bodům slávy získaným v bitvách 10% bonus (oproti Základní frontě, viz odstavec 9 pravidel).

5.2.4. Vlastnictví provincie na Progresivní frontě je odměněno body slávy. Jejich počet se snižuje s každým uplynulým dnem vlastnictví. Body slávy se připisují během výpočtu dalšího tahu, když jsou bitvy v provincii u konce. Pokud klan opustí mapu před výpočtem tahu, pak tyto klanové body slávy nedostane.

Doba vlastnění provincie klanem na Progresivní frontě
(herní dny)

Klanové body slávy
1 4 000
2 3 000
3 2 000
4 1 000
5+ 0

To znamená, že když klan obsadí provincii Progresivní fronty poprvé, tak získá 4 000 klanových bodů slávy. Pokud ji udrží druhý den, dostane 3 000 klanových bodů slávy; vlastnictví provincie po třetí den bude odměněno 2 000 klanových bodů slávy a tak dále.

5.2.5. Pokud je provincie obsazena opakovaně (vyjma obsazení po investování), zůstává bonus beze změny tak, jako by ji klan vlastnil. Podívejme se na příklad, kdy klan vlastní provincii po tři dny, pak ji ztratí, a pak ji následujícího dne znovu obsadí. V takovém případě dostane klan 1 000 klanových bodů slávy za první den opětovného vlastnictví a 0 klanových bodů slávy za následující den.

5.2.6. Investování pak počítadlo vlastnictví provincie vynuluje. Pokud je provincie opakovaně obsazena, příjmy začínají znovu od začátku.

5.2.7. Progresivní fronta sestává ze 160 provincií. Hlavní čas je od 19:00 (CET) do 22:00 (CET).

5.3. Elitní fronta

5.3.1. Na Elitní frontě se body slávy dají získat za bitvy, za vlastnění provincií a za počet vlastněných provincií.

5.3.2. Existují dva způsoby, jak k provinciím Elitní fronty získat přístup:

 • Kupte si z laboratoře technologii, která poskytuje „žádost o účast ve vyloďovací aukci na Elitní frontě“.
 • Učiňte nabídku (v bodech slávy) ve vyloďovací aukci. Minimální nabídka na Elitní frontě je 10 000 klanových bodů slávy (viz bod 9 pravidel).

5.3.3. Provincie na Elitní frontě poskytují k bodům slávy získaným v bitvách 20% bonus (oproti Základní frontě, viz bod 8 pravidel).

5.3.4. Za vlastnictví provincie jsou klany odměněny klanovými body slávy a podobně jako u provincií na Progresivní frontě (odstavec pravidel 5.2.4) se jejich množství také za každý den vlastnictví provincie snižuje. Body slávy se připisují během výpočtu dalšího tahu, když jsou bitvy v provincii u konce.

Doba vlastnění provincie klanem na Elitní frontě
(herní dny)
Klanové body slávy
1 12 000
2 9 000
3 6 000
4 3 000
5+ 0

5.3.5. Klany, které na území Elitní fronty vlastní skupiny provincií, získávají klanové body slávy. Na konci herního dne jsou klany, které na území Elitní fronty vlastní 4 či více provincií, odměněny klanovými body slávy v závislosti na počtu vlastněných provincií poté, co jsou všechny bitvy provincií u konce.

Počet provincií vlastněných klanem Odměna v klanových bodech slávy
1 0 bodů
2 0 bodů
3 0 bodů
4 18 000 bodů
5 18 000 bodů
6 36 000 bodů
7 36 000 bodů
8+ 90 000 bodů

Klanové body slávy získané za vlastnictví skupin provincií se připisují na konci herního dne (ve 03:00 CET). Pokud však klan zahájí investování, zatímco vlastní skupinu provincií na Elitní frontě, pak obdrží výzkumné body v plném rozsahu, tedy za všechny klanové body slávy, včetně odměny za vlastnění skupiny provincií.

Pokud si klan udrží vlastnictví provincií do skončení bitev v provinciích a poté opustí globální mapu (nikoliv zahájením investic), pak obdrží klanové body slávy.

5.3.6. Uzamykání vozidel v bitvách na Elitní frontě je zapnuto.

 • Vozidla zničená v jakékoliv bitvě na Elitní frontě jsou uzamčena na 144 hodin, vyjma bitev s vlastníkem provincie. Při výhře v bitvě proti vlastníkovi provincie jsou vozidla uzamčena na 72 hodin.
 • Doba uzamčení vozidel se dá snížit pomocí speciální technologie.
 • Uzamčená vozidla se dají využít v bitvách na území Základní a Progresivní fronty.

5.3.7. Elitní fronta sestává z 15 provincií. Hlavní čas je od 19:00 (CET) do 22:00 (CET).

6. Klanová vylepšení

Klan může využívat různé bonusy a vylepšení, aby urychlil svůj zisk bodů slávy.

Ty se dělí do dvou skupin: na technologie, které lze zakoupit v laboratoři za výzkumné body nebo získat jako odměnu za splnění úkolů, a na bonusy, jež je možné získat za obsazení a vlastnění provincií, které takové bonusy poskytují. Efekty bonusů a technologií se sčítají. Na více podrobností se podívejte v odstavcích 6.3 a 6.4 pravidel.

6.1. Výzkumné body a investování

6.1.1. Investování je speciální mechanika sloužící ke směně klanových bodů slávy za výzkumné body (v určitém směnném kurzu). Směnný kurz se dá zlepšit pomocí určitých technologií.

6.1.2. Nahromaděné klanové body slávy se dají směnit najednou nebo po částech. Čím více klanových bodů slávy se směňuje, tím je směnný kurz příznivější. Počet klanových bodů slávy ke směně se dá nastavit při zahájení investování.

6.1.3. Při použití této mechaniky jsou všechny učiněné (čekající) nabídky v aukcích zrušeny a klan opouští globální mapu. Všechny nahromaděné klanové body slávy jsou směněny za výzkumné body. Funkci investování může využít pouze Velitel klanu a Výkonní důstojníci.

6.1.4. Směna bodů slávy za výzkumné body se provádí po výpočtu nejbližšího tahu.

6.1.5. Investování nelze zahájit, jestliže začal hlavní čas v provinciích, ve kterých má klan určené bitvy.

6.1.6. Jakmile je investování dokončeno, obnoví se možnost získání plného bonusu z provincií na Progresivní a Elitní frontě (sekce 5.2 a 5.3 pravidel).

6.1.7. Směna bodů slávy za výzkumné body je nevratná. To znamená, že výzkumné body nelze směnit za body slávy. Buďte proto prosím pozorní, zejména v závěru akce.

6.2. Laboratoř

6.2.1. Laboratoř je speciální obchod, kde se dají výzkumné body utratit za různé technologie.

6.2.2. V laboratoři si lze prohlédnout všechna aktivní vylepšení klanu.

6.3. Klanové bonusy

6.3.1. Každá provincie na mapě akce má až dva různé bonusy.

6.3.2. Bonusy se aktivují, jakmile klan obsadí provincii, a jsou ukončeny, když klan přestane provincii vlastnit.

6.3.3. Pokud klan vlastní několik provincií, které poskytují stejný bonus, efekt bonusu se nenásobí. Klan získává efekt pouze z nejúčinnějšího bonusu. Například, vlastní-li klan dvě provincie a jedna z nich poskytuje bonus +3 % k získaným osobním bodům slávy, druhá provincie poskytuje bonus +10 % k získaným osobním bodům slávy. Přestože jsou oba bonusy aktivní, celkově dostanou členové klanu pouze +10 % k osobním bodům slávy. (To se vztahuje také na volné vylodění na Progresivní frontě, které je omezeno na 1).

6.4. Technologie

6.4.1. Technologie se získává v rámci akce a působí až do jejího skončení.

6.4.2. Technologie začíná fungovat okamžitě po zakoupení v laboratoři nebo poté, co ji klan dostane za splnění klanového úkolu.

6.4.3. Efekt několika technologií stejného typu se sčítá. To znamená, že pokud klan dostane technologii, která poskytuje +5 % k získaným osobním bodům slávy, a později dostane technologii, která poskytuje +10 % k získaným osobním bodům slávy, pak členové klanu obdrží bonus +15 % k osobním bodům slávy, jež získají.

6.4.4. Náklady na technologie se mohou dynamicky změnit v závislosti na počtu klanů, které si technologii zakoupí. Čím více klanů si určitou technologii zakoupí, tím levnější bude pro klany, které ji ještě nemají.

6.5. Shrnutí technologií a bonusů

Efekt Technologie Bonusy
Zvýšený počet osobních bodů slávy získaných v bitvách + Fronty: Základní, Progresivní, Elitní
Zvýšený počet klanových bodů slávy za vlastnění provincií na Progresivní a Elitní frontě + Fronty: Základní, Progresivní, Elitní
Žádost o účast v aukci na Progresivní frontě + Fronty: Základní fronta
Žádost o účast v aukci na Elitní frontě
Zvýšená odměna za vlastnění provincií na území Elitní fronty + Fronty: Elitní fronta
Zvýšený efekt bonusů poskytovaných provinciemi
Snížené trvání uzamčení vozidel
Zvýšená míre konverze klanových bodů slávy za výzkumné body
Zvýšený bonus za výhru proti protivníkovi, který má více klanových bodů slávy

7. Osobní bonusy

7.1. Hráči můžou své osobní body slávy vyměnit za osobní bonusy, které urychlí proces získávání dalších osobních bodů slávy.

7.2. Osobní bonus za osobní body slávy je aktivován v okamžiku, kdy jej hráč získá.

Nezapomeňte, že výše zmíněná výměna je nevratná, takže pečlivě zvažte vynaložený čas a námahu.
Správná rozhodnutí vám během akce umožní získat více bodů slávy a dosáhnout vyšší pozice a naopak – chyby ve vašich propočtech můžou snadno vést k horšímu umístění, než v jaké doufáte.

8. Vyloďovací aukce v provinciích Progresivní a Elitní fronty

8.1. Pro přístup na Progresivní a Elitní frontu musí hráči využít vyloďovací aukce.

8.2. Existují dva způsoby účasti v aukci: získání přístupu do aukce pomocí technologie či bonusu nebo učinění nabídky v klanových bodech slávy.

8.3. Hlavním rysem vyloďovacích aukcí je to, že v aukci může být více než jen jeden vítěz. Poté se vítězové aukce navzájem utkají v turnaji. Vítěz turnaje se pak utká s vlastníkem provincie. Maximální počet účastníků turnaje závisí na frontě — 16 vítězů na Progresivní frontě a 8 vítězů na Elitní frontě.

8.4 8 žádostí o vyloďovací aukci na Progresivní frontě a 4 žádosti o vyloďovací aukci na Elitní frontě jsou vyhrazeny pro klany, které získají přístup obsazením provincie s odpovídajícím bonusem či zakoupením tohoto bonusu v laboratoři.

8.5. Jeden tah před zahájením bitvy mohou všechny klany učinit nabídky do vyloďovací aukce v klanových bodech slávy nebo podat žádost o účast ve vyloďovací aukci pomocí klanových bonusů a technologií, které mají.

8.6. Jeden tah před zahájením bitev je vytvořena turnajová tabulka. Ta zahrnuje klany, které podaly žádost o účast ve vyloďovací aukci prostřednictvím bonusů a technologií, klany, které učinily nejvyšší nabídky v klanových bodech slávy, a klany, které v dané provincii dorazily „po zemi“.

Příklad: Žádost o účast ve vyloďovací aukci na Progresivní frontě podalo 23 klanů. 2 klany vlastní provincie, které jim poskytují odpovídající bonus, a 4 klany si žádost zakoupily v laboratoři. 14 klanů učinilo nabídky v klanových bodech slávy a 3 klany přistály v provincii „po zemi“. Jeden tah před začátkem bitvy je vytvořena turnajová tabulka. Ta bude zahrnovat 6 klanů s odpovídajícími bonusy (2 klany, které vlastní provincie, a 4 klany, které si zakoupily technologii), 10 klanů, které učinily nejvyšší nabídky v klanových bodech slávy, a 3 klany, jež v provincii přistály „po zemi“. 4 klany, které učinily nejnižší nabídky, se turnaje nezúčastní.

8.7. Pokud několik klanů učiní identické nabídky, dostane přednost ten klan, který nabídku učinil jako první.

Příklad: 10 klanů učinilo identické nabídky do vyloďovací aukce na Elitní frontě. Navíc se do této aukce přihlásily 2 klany, které vlastní odpovídající technologii. V tomto případě vyhraje aukci 8 klanů — 2 klany, které vlastní technologii, a 6 klanů, které svou nabídku učinily dříve než ostatní klany.

8.8. Všechny neúspěšné nabídky se klanu vrátí.

8.9. Bitvy mezi vítězi aukce a klany, které v aukční provincii přistály „po zemi“, probíhají podle standardních pravidel, jež platí pro turnaje mezi vyzyvateli. Navíc v těchto bitvách platí 5x násobitel na osobní a klanové body slávy v nich získané.

9. Body slávy

9.1. V rámci akce „Úsvit průmyslu“ soutěží klany o body slávy, aby si mohly nárokovat nejhodnotnější odměny akce.

9.2. Jak klany, tak i hráči získávají v bitvách body slávy.

9.3. V každé bitvě všichni hráči týmu získají stejné množství bodů slávy, jež je dále ovlivněno koeficientem osobního bonusu, který se může u každého hráče lišit.

9.4. Vzorec pro výpočet bodů slávy získaných v bitvách:

kde:

 • Fame_Points — body slávy získané v bitvě
 • Fame_points_base — základní počet bodů slávy na Základní frontě se rovná 1 500, na Progresivní frontě 1 650 a 1 800 na Elitní frontě
 • Battle_type_c — násobitel typu bitvy
 • Event_value_c — násobitel herní akce (v akci Ohnivá cesta se rovnal 1)
 • Еlo_c — násobitel Elo hodnocení, odpovídá Elo hodnocení fronty pro vozidla X. úrovně
 • Team_XP — množství zkušeností získaných týmem v bitvě
 • Battle_XP — celkové množství zkušeností získaných týmy v bitvě
 • Team_size — daná velikost týmu — 15 hráčů
 • Bonus_р — násobitel poskytnutý aktivními bonusy pro body slávy získané v bitvě (různý pro klany a hráče)
 • Technology_р — násobitel poskytnutý aktivními technologiemi pro body slávy získané v bitvě (pouze pro klany)

Násobitel typu bitvy (Battle_type_c)

Typ bitvy Násobitel
Turnaj mezi vyzyvateli ve vyloďovací provincii na Základní frontě 1
Turnaj mezi vyzyvateli v běžné provincii na libovolné frontě a turnaj mezi vyzyvateli ve vyloďovací aukci na Progresivní a Elitní frontě 5
Bitva s vlastníkem na všech frontách 5

Násobitelé Elo hodnocení (Elo_c)

Elo hodnocení nepřátelského klanu

Elo_c

<=1 000

1,0

1 001–1 050

1,1

1 051–1 100

1,2

1 101–1 150

1,3

1 151–1 200

1,4

1 201–1 250

1,5

1 251–1 300

1,6

1 301–1 350

1,7

1 351–1 400

1,8

1 401–1 450

1,9

>=1 451

2,0

9.5. Osobní body slávy

9.5.1. V rámci akce se dají osobní body slávy získat pouze v bitvách.

9.5.2. Během této akce mohou být osobní body slávy vyměněny za osobní bonusy.

9.5.3. Po skončení akce můžou být osobní body slávy vyměněny za bonusové odměny.

9.6. Klanové body slávy

9.6.1. Klanové body slávy se dají získat bojováním v bitvách a plněním speciálních podmínek na Progresivní a Elitní frontě.

9.6.2. Záznam získávání klanových bodů slávy je k dispozici v profilu klanu na klanovém portálu.

9.6.3. Pokud klan, který má méně klanových bodů slávy, porazí klan, která má více klanových bodů slávy (včetně již učiněných, ale neodehraných nabídek), tak 0 % z rozdílu v klanových bodech slávy (včetně již učiněných, ale neodehraných nabídek) se přesunou od poraženého klanu ke klanu vítěznému. Technologie mohou toto množství zvýšit na 4 % z rozdílu v klanových bodech slávy.

Příklad: 2 klany vybojovaly bitvu. Na konci bitvy má vítězný klan 1 000 klanových bodů slávy, zatímco poražený klan má 101 000 klanových bodů slávy. Rozdíl v počtu jejich klanových bodů slávy ční 100 000. 3 % z tohoto počtu jsou 3 000. To znamená, že poražený klan ztratí 3 000 klanových bodů slávy, které budou přesunuty k vítěznému klanu.

9.6.4. Klanové body slávy lze utratit ve vyloďovací aukci na Progresivní a Elitní frontě. Systém aukcí je vysvětlený v sekci 5 předpisů.

9.6.5. Klanové body slávy lze díky mechanice investování zcela či částečně směnit za výzkumné body.

9.6.6. Klanové body slávy jsou s přihlédnutím k investovaným bodům zobrazeny v žebříčku klanů na globální mapě, což umožňuje posouzení protivníků s ohledem na počet klanových bodů slávy, které utratili za technologie, a jejich rychlost získávání klanových bodů slávy.

9.7. Zmanipulované bitvy předpisy zakazují. Klany a hráči, kteří pravidla poruší, ztratí všechny své body slávy (jak osobní, tak i klanové) a jejich herní účty budou zablokovány.

9.8. V případě sporných situací spojených se získáváním bodů slávy (podezření na zmanipulované bitvy atd.) si administrátor hry vyhrazuje právo na vyžádání záznamu bitvy, screenshotů a poskytnutí ostatních souvisejících informací. Pokud nebudou požadované informace poskytnuty, administrátor může rozhodnout na základě svého uvážení. Důrazně doporučujeme zapnutí možnosti „Ukládat záznam bitvy“ v nastavení hry.

10. Klanové úkoly

10.1. Během akce mohou klany plnit úkoly.

10.2. Úkoly budou odměňovány technologiemi, výzkumnými body a klanovými body slávy.

10.3. Všechny klanové úkoly, jejich podmínky a odměny jsou k dispozici v rozhraní globální mapy.

 • Zkušební úder
 • Obchvatný úder
 • Rozhodující úder
 • Zkušený nájezdník
 • Dobře mířená palba
Zkušební úder

Odměna

100 výzkumných bodů

Podmínky úkolu

Obsaďte provincii Základní fronty

Počet splnění: 3

Obchvatný úder

Odměna

5 000 klanových bodů slávy

Podmínky úkolu

Obsaďte provincii Progresivní fronty

Počet splnění: 3

Rozhodující úder

Odměna

Technologie: +20 % ke klanovým bodům slávy v bitvách

Podmínky úkolu

Obsaďte provincii Elitní fronty

Počet splnění: 1

Zkušený nájezdník

Odměna

Technologie: bezplatná žádost pro Progresivní frontu

Podmínky úkolu

Obsaďte 10 provincií Progresivní fronty

Počet splnění: 1

Dobře mířená palba

Odměna

50 výzkumných bodů

Podmínky úkolu

Zničte 50 nepřátelských vozidel na libovolné frontě

Počet splnění: 2

11. Speciální nabídka

Klanům budou za předpokladu splnění určitých podmínek nabídnuty možnosti k investování klanových bodů slávy do výzkumných bodů se speciálním zvýšeným směnným kurzem: klan musí hrát bitvy po dobu alespoň 4 dní a neprovedl předtím žádné investování.

Pokud klan splní tuto podmínku, získá speciální nabídku investování, díky které obdrží o 50 % výzkumných bodů víc. Tato nabídka zůstane dostupná po dobu 24 hodin a může být klanu během akce učiněna pouze jednou.

12. Postup akcí

12.1. Před začátkem akce dostanou všechny klany 15 výzkumných bodů, které mohou utratit za technologie v laboratoři.

12.2. V první den akce budou všechny provincie na Základní frontě vyloďovací. Maximální počet žádostí o vylodění je 16.

12.3. Po skončení bitev ve vyloďovacích provinciích budou zapnuta dynamická vylodění v provinciích Základní fronty. Maximální počet žádostí pro tento typ vylodění je 32.

12.4. Druhý den akce budou otevřeny dynamické vyloďovací aukce na územích Progresivní a Elitní fronty.

12.5. V poslední den akce (23. února) se po skončení bitev ve vyloďovacích turnajích už nová dynamická vylodění a aukce nevytvoří.

12.6. 24. února v 09:00 CET bude mapa zmrazena, akce skončí a začne finalizace výsledků celé akce.

12.7. Proces rozdávání cen a otevření přístupu ke směně bonů za vozidla začne 27. února.

Poznámka: datum zahájení rozdávání cen se může změnit.

13. Zvláštní postihy za nedostavení se do bitvy

13.1. Celková hodnota postihů se bude vypočítávat z celkového množství klanových bodů slávy, včetně nabídek, které byly učiněny, ale nebyly vyhrány.

13.2. Klanové body slávy jsou z účtu klanu odstraněny. Proto může v důsledku postihů a výsledků aukcí účet klanu zobrazovat záporné množství klanových bodů slávy.

Počet nedostavení se do bitvy ve sledovaném období

Maximální počet žádostí o vylodění

Klanové body slávy

Sledované období

1

6

Postihy se nebudou ukládat

3 dny

2

5

-10 %

3

3

-10 %

4

1

-10 %

 

14. Odměny

Odměny akce jsou rozděleny na osobní a klanové a jsou k mání za dosažení odpovídající pozice v Uličce slávy. Kromě toho mohou všichni účastníci, kteří získali osobní body slávy, vyměnit tyto body za bonusové odměny.

Výpočet odměněných rozmezí pro klany i hráče bude probíhat pouze mezi těmi hráči a klany, kteří se dokázali probojovat do Uličky slávy.

Pro umístění v Uličce slávy musí hráč nebo klan odehrát alespoň 5 bitev v rámci této akce.

14.1. Osobní žebříček

14.1.1. Odměny za umístění v osobním žebříčku zahrnují 3D styl „Grafit“ pro Objekt 907, styl „Damašková ocel“, bony, odznaky a možnost výměny bonů za vozidlo za odměnu.

14.1.2. Rozdělení bonů podle osobního žebříčku:

Nezapomeňte, že níže uvedená množství bonů jsou uplatněna s koeficientem, který vychází z pozice klanu. Ve výsledku se tak mohou odměny zvýšit až sedmkrát!
Umístění Bony
0 %–1 %

1 000

1 %–2 % 950
2 %–3 % 900
3 %–5 % 850
5 %–10 % 800
10 %–15 % 750
15 %–20 % 700
20 %–25 % 600
25 %–50 % 500
50 %–75 % 250

14.1.3. Odměny a podmínky jejich získání

Odměna

Podmínky

Hrdina akce „Úsvit průmyslu“

Odměna pro členy klanu, který obsadil první místo v akci „Úsvit průmyslu“.

Buďte na konci akce členem vítězného klanu.

Odehrajte během „Úsvitu průmyslu“ alespoň 5 bitev po vstupu do klanu.

Nejlepších 10 v „Úsvit průmyslu“

Odměna pro členy klanů, které se dostaly mezi 10 nejlepších v akci „Úsvit průmyslu“ na globální mapě.

Buďte na konci akce členem jednoho z 10 nejúspěšnějších klanů.

Odehrajte během „Úsvitu průmyslu“ alespoň 5 bitev po vstupu do klanu.

Neuděluje se v případě, že bylo získáno ocenění Hrdina akce „Úsvit průmyslu“.

„Úsvit průmyslu“ Top 100

Odměna pro členy klanů, které se dostaly mezi 100 nejlepších v akci „Úsvit průmyslu“ na globální mapě.

Buďte na konci akce členem jednoho ze 100 nejúspěšnějších klanů.

Odehrajte během „Úsvitu průmyslu“ alespoň 5 bitev po vstupu do klanu.

Neuděluje se v případě, že bylo získáno ocenění Hrdina akce „Úsvit průmyslu“ nebo ocenění „Úsvit průmyslu“ Top 10.

Účastník akce „Úsvit průmyslu“

Pamětní ocenění za aktivní účast v akci „Úsvit průmyslu“.

Odehrajte během akce „Úsvit průmyslu“ alespoň 5 bitev.

 

Epická výhra

Odměna pro členy klanu, který měl nejdelší sérii vítězství.

Buďte členem klanu, který měl (na konci akce) nejdelší sérii vítězství.

Odehrajte během „Úsvitu průmyslu“ alespoň 5 bitev po vstupu do klanu.

 

14.1.4. Odznaky a podmínky jejich získání

Odznak

Podmínky

Legenda globální mapy

Získává se za mimořádné úspěchy na globální mapě.

1. Buďte podle výsledků akce mezi 1 % nejlepších hráčů v osobním žebříčku a buďte členem klanu, který patří mezi 1 % nejlepších klanů.

2. Odehrajte alespoň 50 % bitev v rámci akce za klan, který patří mezi 1 % nejlepších klanů.

Hrdina akce „Úsvit průmyslu“

Získává se za umístění mezi 10 % nejlepších hráčů v akci „Úsvit průmyslu“ na globální mapě.

1. Buďte na konci akce členem klanu patřícího mezi 10 % nejlepších klanů.

2. Odehrajte v rámci akce alespoň 5 bitev za klan poté, co do něj vstoupil nejnovější člen.

14.1.5. 3D styl „Grafit“ a podmínky jeho získání

4 000 nejlepších hráčů na osobním žebříčku po skončení akce získá 3D styl „Grafit“ pro Objekt 907.

14.1.6. Styl „Damašková ocel“ a podmínky jeho získání

Všichni hráči umístění mezi 10 % nejlepších hráčů v osobním žebříčku po skončení akce obdrží styl „Damašková ocel“.

Styl může být použit na jakékoliv vozidlo VIII., IX. nebo X. úrovně. Může být použit opětovně na ostatní vozidla těchto úrovní bez omezení.

14.1.7. Obtisky a podmínky jejich získání

Hráči, kteří získali medaili a odznak Hrdina akce „Úsvit průmyslu“, obdrží také sadu 6 obdobných obtisků.

14.2. Osobní bonusy

14.2.1. Během akce mohou být osobní body slávy vyměněny za rozmanité bonusy.

14.2.2. Po skončení akce bude zobrazena cena vozidel za odměnu ve formě množství osobních bodů slávy. Jejich cena bude rovna množství osobních bodů slávy, které získal hráč umístěný na 11 500. pozici v Uličce slávy. K této ceně v osobních bodech slávy bude hráč k získání vozidla za odměnu potřebovat ještě 4 000 bonů. Vozidla, ze kterých bude možné vybírat (X. úroveň):

 • T95/FV4201 Chieftain
 • Objekt 907
 • VK 72.01
 • M60
 • 121B
 • T95E6

14.2.3. Hráč si může zvolit pouze takové vozidlo, které momentálně nemá ve své garáži.

14.2.4. Všechna vozidla za odměnu přijíždějí s veteránskou sadou úpravy vzhledu.

14.2.5. Všechny bonusové odměny a jejich cena v osobních bodech slávy budou dostupné pouze v herním klientovi na obrazovce klanů.

14.2.6. Možnost výměny bodů slávy za bonusové odměny bude dostupná do 12. března, 09:00 (CET).

Styly

Dobyvatel

Přemožitel

Veterán

Klanový digitální

Roztříštěný kámen

Soumrak

Další odměny

Až 5 členek posádky

Až 3 000 bonů

Až 3 350 000 kreditů

Až 14 dní prémiového účtu WoT

Emblémy

Osobní zálohy

Směrnice

14.3. Klanový žebříček

DŮLEŽITÉ!

Nezapomeňte, že některé mechaniky akce jsou nevratné a mohou ovlivnit postup klanu. To zahrnuje i jakékoliv nekalé akce ze strany důstojníků klanu nebo v případě zcizení jejich účtů.

Berte prosím své zabezpečení vážně a zvažte před zahájením akce tyto rady:

 • Velitelé klanů – buďte obezřetní při výběru hráčů, kteří mají přístup k pravomocím důstojníků a operacím na mapě. Je dobré počet takových hráčů po dobu trvání akce omezit.
 • Nikdy nepřevádějte svůj účet na jakoukoliv třetí stranu — není to bezpečné a porušuje to pravidla hry.
 • Důrazně vám doporučujeme, abyste před zahájením akce změnili heslo ke svému účtu.

14.3.1. V závislosti na pozici klanu v klanovém žebříčku je množství bonů pro hráče v daném klanu ovlivněno následujícím násobitelem:

Umístění Klanový násobitel
0 %1 % 7
1 %2 % 6,5
2 %–3 % 6
3 %–5 % 5,5
5 %10 % 5
10 %15 % 4
15 %–20 % 3
20 %–25 % 2,5
25 %–50 % 2
50 %–75 % 1
75 %100 % 1

To znamená, že pokud je hráč mezi 7 % nejlepších hráčů podle osobních bodů slávy a klan je mezi 7 % nejlepších klanů, tak hráč dostane 800 bonů (podle osobního žebříčku) *5 (klanový násobitel) = 4 000 bonů.

14.3.2. Hráč získá klanový násobitel podle klanu, ke kterému patří v okamžiku ukončení akce, a to v případě, že byla splněna následující podmínka: Odehrál alespoň 5 bitev v rámci akce jako člen tohoto klanu po posledním vstupu do tohoto konkrétního klanu.

14.3.3. Na rozdíl od ostatních odměn se budou zlaťáky rozdělovat za určenou pozici a nikoliv za umístění mezi určitým procentem hráčů.

Celkový výherní fond ve výši 8 415 000 zlaťáků bude mezi klany rozdělen následujícím způsobem:

 • Umístění 1—10
 • Umístění 11—20
 • Umístění 21—330
Umístění 1—10

Umístění

Odměna

1 200 000

2

150 000 

3

100 000 

4

95 000 

5

90 000 

6

85 000 

7

80 000 

8

75 000 

9

70 000 

10

65 000 

Umístění 11—20

Umístění

Odměna

11

64 000 

12

63 000 

13

62 000 

14

61 000 

15

60 000 

16

59 000 

17

58 000 

18

57 000 

19

56 000 

20

55 000 

Umístění 21—330

Umístění

Odměna

21

54 000 

22

53 000 

23

52 000 

24

51 000 

25—45

50 000 

46—75

40 000 

76—135

30 000 

136—195

20 000 

196—330

10 000 

14.4. V případě, že po skončení této akce vypukne turnaj Rivalské klany, X nejlepších klanů bude pozváno přímo, zatímco ostatní klany se budou muset zúčastnit otevřené kvalifikace. Účast bude omezena na hráče, kteří jsou již v Uličce slávy příslušné akce uvedeni.

15. Aukce za bony

Hráči, kteří vstoupili do Uličky slávy, ale nezískali dostatek bodů slávy na jejich výměnu za vozidlo, se mohou zapojit do aukce za bony a zkusit vyhrát jedno z vozidel za odměnu.

15.1. Aukce začíná od zahájení období pro výměnu osobních bodů slávy za bonusy 27. února, 09:00 CET. Končí 12. března, 09:00 CET.

Poznámka: datum zahájení aukce se může změnit.

15.2. Hráči, kteří vstoupili do Uličky slávy, ale nezískali dostatek bodů slávy na jejich výměnu za vozidlo, se mohou zapojit do aukce za bony a učinit nabídku v hodnotě alespoň 5 000 bonů.

Všimněte si, že osobní body slávy se dají vyměnit za bony a ty se dají dále využít v aukci.

15.3. Hráč může nabídku kdykoliv zrušit a učinit nabídku jinou.

15.4. Na konci aukce získají hráči, kteří učinili nejvyšších 1 200 nabídek, vozidlo, které si vybrali během období vytváření nabídek. Vozidla jim budou připsána 13. března. Nezapomeňte nicméně, že datum jejich připsání se může změnit.

15.5. Pokud se vyskytne několik hráčů s nejnižší vítěznou nabídkou, pak vozidla připadnou hráčům, kteří učinili vítězné nabídky nejdříve.

15.6. Nabídky, které byly učiněny, ale nevyhrály, se vrátí hráčům, kteří je učinili.

Zavřít