Frontová linie: Pravidla a předpisy

Vítejte, velitelé!

Aktualizace 1.0.1 bude obsahovat režim „Frontová linie“, který bude k dispozici nějakou chvíli po jejím vydání. Od 7. května do 3. června se bude ve hře konat akce „Frontová linie: cesta ke slávě“, která bude na tomto novém režimu založena.

Pro hráče je zde spousta nových funkcí: Bitvy 30 na 30 na obrovské mapě o rozloze 9 km² v HD kvalitě, spousta nových herních mechanik a dodatečné odměny za postup během herní akce.

Vyberte si v rozbalovacím seznamu typů bitev odpovídající záložku a vstupte do fronty na frontovou linii.

Rozvrh

Začátek akce:

7. května 2018

15:00 UTC

Konec akce

3. června 2018

24:00 UTC

Hlavní čas:

15:00 - 22:00 UTC

Hlavní čas:

13:00 – 24:00 UTC

 


Obecný přehled

 • Bitvy probíhají mezi dvěma týmy s 30 hráči v každém.
 • V tomto režimu jsou povolena pouze vozidla VIII. úrovně.
 • K boji v režimu frontové linie mohou hráči využít všechna vozidla VIII. úrovně, která mají k dispozici v garáži, a také dvě pronajatá vozidla VIII. úrovně.

Každý tým má svůj vlastní cíl:

 • Útočníci by měli prolomit obranu a zničit alespoň 3 z 5 bunkrů na nepřátelském území.
 • Obránci by měli odrážet nepřátelské útoky, dokud časomíra bitvy nevyprší.

Boj probíhá na mapě o rozloze 9 km², která se dá rozdělit do tří horizontálních linií:

 • První obranná linie (zóny A, B a C): startovní bod pro útočící i bránící tým.
 • Druhá obranná linie (zóny D, E a F): fronta se do této oblasti přesune v okamžiku, kdy je alespoň jedna zóna v první obranné linii obsazena.
 • Třetí obrannou linii (není rozdělena na zóny) představuje oblast mapy, kde probíhá finální bitva. Zde se nacházejí hlavní cíle — bunkry se silnými velkorážnými děly. Útočníci je musí zničit, aby si zajistili vítězství.

Na začátku jsou týmy rovnoměrně rozděleny na každou z front: 10 vozidel na jednu frontu v zónách první obranné linie.

Každá ze zón v první a druhé linii má základnu. Když útočníci základnu obsadí, ovládnou tím celou zónu a další zóna (vertikálně) se zpřístupní pro obsazení.

Např. po obsazení základny v zóně A je útočící tým schopný obsadit zónu D.

Pokud je obsazena alespoň jedna zóna v druhé linii, zpřístupní se tím třetí linie a útočníci se mohou pokusit o zničení hlavních cílů (bunkrů).

Když útočící tým začne s obsazováním základny, tak toto obsazování probíhá obecně vzato podle standardních pravidel, ale s drobnými dodatky:

 • Body za obsazování základny se vynulují pouze po zničení nepřátelského vozidla, které základnu obsazuje.
 • Poškození vozidla nebo poškození modulu vozidla na určitou dobu obsazování základny tímto nepřátelským vozidlem zablokuje.
 • Čím více základem je v první obranné linii obsazeno, tím méně bodů bude potřeba pro obsazení základen v druhé obranné linii. Pokud útočníci obsadí jednu základnu v první obranné linii, budou muset pro obsazení základny v druhé obranné linii získat 450 bodů. Dvě obsazené základny v první linii sníží požadovaný počet bodů za obsazování druhé linie na 250. Všechny obsazené základny v první linii pak sníží požadovaný počet bodů za obsazování druhé linie na 150.
 • Obsazené zóny nelze získat zpět.

V případě ztráty zóny ji musí obránci opustit během 1 minuty, po které je do této zóny přivolán nálet, jenž způsobí vážné škody všem bránícím vozidlům, co se v ní nacházejí.

A naopak, pokud se útočící vozidla dostanou do zóny v druhé obranné linii, zatímco předchozí zóna ještě není obsazena, tak tato vozidla obdrží značné škody v důsledku dělostřeleckého úderu.

Jakmile útočníci obsadí alespoň jednu zónu v druhé linii, tak mohou zničit hlavní cíle.

Hlavní cíle představuje pět velkých bunkrů se spřaženými velkorážnými děly:

 • Každý cíl má 3 500 bodů výdrže
 • Čelní pancíř/věž: Nelze prostřelit
 • Boční pancíř: 165 mm
 • Zadní pancíř: 90 mm
 • Zranitelná místa: 70 mm (poklopy) a 25 mm (ventilace)

Základní doba trvání bitvy v režimu frontové linii činí 12 minut. Tento čas se dá prodloužit díky efektivním akcím útočícího týmu.

 • Každá z obsazených zón (A, B, C) přidává k časomíře bitvy 2 minuty.
 • Každá z obsazených zón (D, E, F) přidává k časomíře bitvy 2 minuty. Obsazení poslední zóny přidá k časomíře 4 minuty.

Prodloužení:

 1. Pokud čas bitvy uplyne a alespoň jeden hráč útočícího týmu zůstává v kruhu základny, spustí se prodloužení.
 2. Maximální doba trvání prodloužení činí 90 sekund.

Prodloužení končí v okamžiku, kdy žádný z útočníků neobsazuje základnu.


Popis dalších herních mechanik

V režimu frontové linie budou k dispozici nová objevení, body doplnění, a také bojové zálohy (ty mohou pomoci k výhře i v beznadějné situaci).

Mechanika nového objevení

 • Na začátku každé bitvy má každý hráč jedno nové objevení.
 • Každých 5 minut se připíše jedno další nové objevení.
 • Maximální počet nastřádaných nových objevení by neměl překročit 2.
 • Celkový počet nových objevení není omezen.

Hráči se nebudou moci znovu objevit v zónách, kde již bojuje 12 jiných spojenců.

Když je hráčovo vozidlo zničeno a jsou k dispozici nová objevení, je hráč přesunut na obrazovku nového objevení, kde si může vybrat vhodné vozidlo a bod pro nové objevení v rámci zón ovládaných hráčovým týmem.

Kvůli velkým rozměrům mapy jsme také zavedli další funkci: ta umožní změnu koridoru v bitvě. Například, se tato funkce může hodit v případě, kdy jste zničili nepřítele na křídle a obsadili poslední zónu, a nyní se musíte rychle přesunout na jiné křídlo, abyste tam podpořili své spojence. Při stisknutí J se zobrazí panel výběru vozidel. To vám umožní vybrat si jiné vozidlo a znovu se objevit na jiném křídle. V tomto případě se první vozidlo samo zničí, ale občas mohou vést takovéto akce k vítězství.

Bojové zálohy

V režimu frontové linie bude k dispozici šest bojových záloh použitelných v bitvě.

Každý typ vozidla má určitý počet slotů na bojové zálohy: jeden slot pro střední/těžké tanky, dva sloty pro stíhače tanků a tři sloty pro lehké tanky a dělostřelectvo. Takové rozdělení pomůže každému typu vozidla s ovlivněním stávající bojové situace: například lehké tanky budou moci kromě průzkumu koordinovat své akce s týmem s využitím velkého množství bojových záloh.

Bojové zálohy by se měly vybírat v garáži, ještě před vstupem do bitvy.

Sloty bojových záloh jsou zobrazeny nalevo od standardních spotřebních doplňků.

Každá bojová záloha má 5 úrovní. Dají se vylepšovat pomocí zásobovacích bodů, které se udělují za získávání úrovní, jež budou popsány níže.

Vylepšujte bojové zálohy, protože vám mohou v bitvách skutečně pomoci.

Jak bojové zálohy fungují (hodnoty efektivity jsou uvedeny pro maximální úroveň (5)):

Nálet

Přivolá bombardér, který shodí 40 pum do oblasti o rozměrech 50 x 30 metrů. Vozidla v oblasti dopadu obdrží drobné škody a jsou na 16 s ochromena. Nálet je nejúčinnější proti hbitým cílům a velkým formacím nepřátel. Hráči dostanou malé množství zkušeností za poškození, které s touto bojovou zálohou způsobí. Hráči také dostanou dodatečnou odměnu za ochromení nepřátelských vozidel.

Zkušenosti a kredity budou připsány za způsobení poškození s pomocí této bojové zálohy.

Dělostřelecký úder

Dělostřelecká jednotka vypálí během 4 sekund 16 granátů do oblasti o rozloze 10 metrů. Vozidla v centru dělostřeleckého úderu obdrží značné škody; zároveň jsou vozidla na okrajích úderu relativně v bezpečí. Dělostřelecký úder je nejúčinnější proti pomalým cílům. Hráči dostanou malé množství zkušeností za poškození, které s touto bojovou zálohou způsobí.

Zkušenosti a kredity budou připsány za způsobení poškození s pomocí této bojové zálohy.

Inženýrství

Poskytuje setrvalý 30% bonus k rychlosti doplňování a 30% bonus k rychlosti obnovení bodů doplnění. Útočící tým získává 60% bonus k rychlosti obsazování základen. Při poškození protivníka zablokuje obránce obsazování základny na dalších 5 sekund. Navíc mohou obránci zablokovat obsazení základny tak, že vjedou dovnitř kruhu základny. Bojová záloha „Strojírenství“ je neúčinnější pro spojence při útoku na základny či jejich obraně, nebo při častém využívání bodů doplnění.

Povzbuzení

Povzbuzení zlepšuje výkon posádky vozidla a všech spojenců (10 % k hlavní kvalifikaci) v okruhu 40 metrů na 40 sekund. Když vozidlo opustí oblast efektu, tak ten zůstává aktivní po dalších 10 sekund. Povzbuzení se sčítá s ostatními bonusy pro posádku a je díky tomu nejúčinnější v kombinaci s ostatními prémiovými spotřebními doplňky a vybavením (například Zvláštním přídělem potravy a Vylepšenou ventilací). Když spojenci způsobí pod vlivem efektu vaší bojové zálohy poškození, získáte dodatečné zkušenosti. Když několik hráčů aktivuje bojovou zálohu ve stejnou chvíli, dostane bonus ten, který tak učinil jako první.

Průzkumný let

Při aktivaci přikáže průzkumnému letadlu odhalit 750metrovou oblast sestávající ze 4 kruhů, z nichž každý má 300 m v průměru. Průzkumný let trvá 15 sekund a odhalí vozidla v dohledu letadla, která pak zůstanou na 20 sekund viditelná. Průzkumný let bude nejúčinnější při použití v okolí hráčova vozidla, které nemá podporu spojeneckých průzkumníků. Všechny informace o odhalených nepřátelích obdrží pouze hráč, který bojovou zálohu aktivoval, ale budou pak odvysílány v rámci dosahu rádiového signálu. Hráč dostane zkušenosti za poškození, které spojenci způsobí odhaleným cílům.

Zkušenosti a kredity se připíší za poškození způsobené nepřátelským vozidlům, která průzkumný letoun odhalil.

Kouřová clona

Do uvedené oblasti (200 x 50 m) je vypáleno pět kouřových granátů. Kouřová clona vydrží 30 sekund. Blokuje dohled a ukrývá vozidla v rámci uvedené oblasti. Vozidla uvnitř kouřové clony mají 2/3 z hodnoty dohledu. Kouřová clona bude nejúčinnější k ukrytí spojenců před nepřátelskou palbou nebo k vytvoření bezpečné pozice. Hráči budou dostávat zkušenosti, když ukrytí spojenci poškodí nepřátelská vozidla.

 

Bod doplnění

Kromě základny má každá zóna i bod doplnění.

Body doplnění doplňují granáty a obnovují výdrž vozidla, poškozené moduly a zraněné členy posádky.

Pokud hráč obdrží během opravy poškození, je proces na 300 sekund pozastaven.

Jakmile je vozidlo plně opraveno, tak bude bod doplnění na 2 minuty nedostupný.

Na konci bitvy se budou hráčům účtovat plné náklady za obnovenou výdrž, ale ne více než za 100 % výdrže vozidla.

Příklad:

 • Hráč opraví vozidlo třikrát, pokaždé 20 % z plné výdrže vozidla: zaplatí za 60% opravu
 • Hráč opraví vozidlo třikrát, pokaždé 40 % z plné výdrže vozidla: zaplatí za 100% opravu namísto 120%.
 • To znamená, že opravy nad plnou výdrž vozidla jsou bez poplatků.

Budou se účtovat celkové náklady za doplněné granáty.

V tomto případě, když počet spotřebovaných granátů přesáhne kapacitu bedny s municí, tak budou náklady strženy z kreditů získaných v bitvě.

Spotřební doplňky fungují podobně jako v náhodných bitvách: pokud jsou použity alespoň jednou, tak budou strženy, a to bez ohledu na celkový počet jejich použití.

Pronajatá vozidla

Abychom akci a její odměny zpřístupnili co největšímu počtu hráčů, zavádíme dvě speciální vozidla, která umožní účast v režimu všem hráčům, bez ohledu na to, zda mají vozidlo VIII. úrovně či nikoliv. Speciální vozidla jsou: sovětský střední tank VIII. úrovně T-44 a americký těžký tank VIII. úrovně T32.

Pokud již hráč má tato vozidla ve své garáži, tak se speciální vozidla k jeho účtu přesto připíší. To znamená, že hráč může mít v garáži dva stejné tanky T32.

Tato pronajatá vozidla budou dostupná pouze pro režim frontové linie. Po skončení akce budou vozidla z účtů odstraněna.

Do vozidel bude přidána posádka vycvičená na 100 %. Posádka nebude mít žádné další schopnosti či specializace. Do pronajatých vozidel však můžete bez přeškolení přesunout jiné členy posádky.

Až akce skončí, budou vozidla z účtů hráčů odstraněna. Veškerý majetek (granáty, spotřební doplňky a vybavení) bude přesunut do skladu. Zkušenosti získané s pronajatými vozidly budou přesunuty na tanky T1 a MS-1. Posádka bude přesunuta do kasáren.


Ekonomika

Pět jednoduchých, ale důležitých aspektů: způsob získávání zkušeností/kreditů a způsob výpočtu nákladů na opravy a granáty.

 1. Hráči platí za každé zničené vozidlo jen jednou, a to bez ohledu na to, kolikrát bylo během bitvy zničeno. Náklady na opravy se strhnou pouze jednou.
 2. Hráči budou platit pouze za spotřební doplňky a granáty, které využili v bitvě. Doplňte si granáty a vraťte se do bitvy. Hlavní náklady za doplnění granátů a spotřebních doplňků se účtují pouze tehdy, když je vozidlo zničeno.
 3. Kredity se získávají podle podobných vzorců, obdobně jako v náhodných bitvách. Je zde drobný rozdíl: s ohledem na dlouhé trvání bitvy a možnost využití značného počtu vozidel jsme zavedli úpravu koeficientů, abychom zabránili pádu hráčů do červených čísel. Režim je zajímavý a my chceme, aby se hráči mohli soustředit pouze na hraní.
 4. Zkušenosti se získávají obdobně jako v náhodných bitvách, plus dodatečné koeficienty za dosažené hodnosti. Zkušenosti se rozdělují mezi všechna vozidla, která se od bitvy zapojila, a to v závislosti na výkonech s každým vozidlem.
 5. Osobní zálohy, záloha „Bojové platby“ a prémiová vozidla: všechny tyto bonusy v režimu frontové linie platí.

Poznámka! Chceme povzbudit jen poctivé hráče, kteří bojují bez ohledu na stávající situaci v bitvě. Z tohoto důvodu bude koeficient úpravy výnosnosti fungovat pouze pro ty hráče, kteří v bitvě zůstanou až do samotného konce. Pokud bitvu opustíte před koncem: úprava výnosnosti bude zrušena a náklady na opravy budou naúčtovány v plné míře. Hráči, kteří bitvu opustí, dostanou šanci k návratu do boje během 5 minut po odchodu. V takovém případě se vynulování výnosnosti neuplatní.


Vypnutá palba do spojenců

Palba do spojenců bude v režimu frontové linie vypnuta. K tomu existuje několik důvodů. Zaprvé, chceme posoudit efekt takové změny na hratelnost. Potřebujeme porozumět změnám v chování hráčů a změnám ve statistikách. Vysokou důležitost mají ohledně takových změn vaše připomínky: zda takové změny stojí za zavedení do celé hry.


Ocenění za efektivitu v bitvě

Hráči mohou získat za efektivitu v bitvě určitá ocenění:

Mistrný útočník

Železný štít

Generál armády

Profesionální válečník

Malá armáda

Jako útočník získejte celkem 100 bodů za obsazování základny nebo zničte nepřátelský hlavní cíl.

Jako obránce způsobte 1 800 poškození vozidlům v základnách zón nebo v dosahu 150 m od hlavních cílů.

Buďte na konci bitvy nejlepším hráčem s nejvyšším množstvím ZK, a také získejte hodnost „Generál“.

Uděluje se hráčů, kteří během bitvy způsobili a asistovali největší množství poškození (alespoň 10 000).

Uděluje se četě, která zničila v jedné bitvě alespoň 20 nepřátelských vozidel. Tento titul získá každý člen čety.

 


Získávání hodností v bitvě a postup v herní akci „Frontová linie: cesta ke slávě“

Získávání hodností v bitvě

Režim frontové linie nabízí jedinečný postup v hodnostech: hráči mohou být přímo v bitvě povýšeni až na generála!

Bitvy nyní mají systém hodností. Celkem nabízí pět hodností. Množství získaných zkušeností ve výsledcích bitvy vede k zisku určité hodnosti: od vojína po generála.

V každé bitvě dostanou hráči při předvedení určité bojové efektivity a zisku zkušeností nové hodnosti. Systém hodností počítá celkové množství zkušeností získaných se všemi vozidly konkrétního hráče v bitvě.

Systém hodností neukazuje pouze efektivitu hráče v konkrétní bitvě, ale také přináší některé bonusy: získaná hodnost poskytuje násobitel bojových zkušeností — čím vyšší hodnost, tím více zkušeností v bitvě získáte. Navíc vám každá získaná hodnost přinese na konci bitvy body prestiže, které jsou vyžadovány pro postup v úrovních akce „Frontová linie: cesta ke slávě“.

Podrobné informace o bodech prestiže jsou uvedeny níže.

Body prestiže a 30 úrovní frontové linie

Pokaždé, když na konci bitvy získá hráč určitou hodnost (od vojína po generála), tak dostane určitý počet bodů prestiže, které mu v akci „Frontová linie“ umožní postup dále.

Celkově vzato je zde 30 úrovní. Za dosažení každé úrovně je hráč odměněn osobními zálohami, kredity, dny prémiového účtu a jinými položkami.

Čím vyšší úroveň, tím lepší odměny.

Hodnost:

Vojín

Seržant

Poručík

Kapitán

Major

Generál

Postup v úrovni:

-

+150

+350

+550

+775

+1 000

ZK bonus:

-

+10 %

+25 %

+50 %

+100 %

+200 %

 

Mechanika prestiže

Při dosažení 30 úrovně v režimu frontové linie můžete spustit dodatečnou výzvu: využijte možnost „Prestiž“ k vynulování svého postupu v úrovních a zkuste dosáhnout nejvyšší úrovně znovu.

Možnost „Prestiž“ vynuluje váš postup v úrovních v rámci herní akce a vynuluje úrovně vašich osobních záloh. To znamená, že hráč začíná od začátku, znovu postupuje všemi úrovněmi a znovu získává všechny odměny.

Kormě standardních bonů zajišťuje hráči každá „Prestiž“ dodatečnou odměnu v podobě 100 bonů, jedinečného odznaku a sady stylu.

Možnost „Prestiž“ můžete využít třikrát. Po třetím vynulování budete mít stále šanci postoupit na 30 úroveň a sesbírat odměny. Ve výsledku můžete všechny odměny posbírat čtyřikrát.

Za dosažení úrovně 30 počtvrté budou hráči navíc odměněni 1 000 bony.

Odměny za dosažení úrovní:

Úrovně

Odměna

Množství

2-5

Kredity

10000

Manuální hasicí přístroj

1

Malá lékárnička

1

Malá sada nářadí

1

6-10

Kredity

15000

Manuální hasicí přístroj

2

Malá lékárnička

2

Malá sada nářadí

2

11-15

Kredity

20000

Automatický hasicí přístroj

1

Velká lékárnička

1

Velká sada nářadí

1

16-20

Kredity

25000

Automatický hasicí přístroj

2

Velká lékárnička

2

Velká sada nářadí

2

21-25

Kredity

30000

Osobní záloha +200 % volných ZK na 2 hodiny

1

Osobní záloha +100 % ZK posádky na 2 hodiny

1

Osobní záloha +50 % ZK na 2 hodiny

1

26 - 29

Kredity

35000

Osobní záloha +50 % ZK na 2 hodiny

1

Osobní záloha +50 % kreditů na 2 hodiny

1

Osobní záloha +200 % ZK posádky na 2 hodiny

1

30

Kredity

200000

Místo v garáži

1

1 den prémiového účtu

1

Frontová medaile
(uděluje se pouze poprvé)

1

 

Odměny za využití možnosti „Prestiž“:

Prestiž

Odměna

1

Styl spojenecké přehlídky

100 bonů

Stuha 1. krok

2

Styl sovětské přehlídky

100 bonů

Stuha 2. krok

3

Zajatý styl

100 bonů

Stuha 3. krok

Dosažení úrovně 30 počtvrté

1000 bonů

 

Zásobovací body a vylepšování bojových záloh

Kormě odměn za každou dosaženou úroveň dostanou hráči také speciální zásobovací body, které jsou potřeba k vylepšení bojových záloh.

Na rozdíl od automatického postupu v úrovních si v tomto případě budou hráči muset odemknout a vylepšit bojové zálohy sami.

Výkon v režimu hry

Bitvy ve frontové linii jsou náročnější na výkon, protože rozloha mapy je 9 km², počet vozidel a budov na mapě je větší a používají se bojové zálohy. Proto se v některých případech dají očekávat potíže s poklesem FPS. V extrémních situacích se nemusí načíst mapa a může dojít k pádu klienta. Pokud k takovým potížím dojde, doporučujeme vám snížení nastavení grafiky v tomto režimu hry.

Ve výběru režimu bitvy se také zobrazí upozornění, které posoudí výkon v režimu s ohledem na konfiguraci PC.

 

Hodně štěstí v bitvách na cestě ke slávě!

Zavřít