Klanové války: Svět v plamenech – Průvodce vítěznými body a body slávy

Vítězné body a body slávy – pravidla udělování a kompenzace

 

1.  Vítězné body

Vítězné body jsou body, které klany získávají jako odměnu za dokončení misí během akce Svět v plamenech.

Během akce Svět v plamenech bude každá provincie vydělávat klanu, který ji vlastní, 100 vítězných bodů za tah (2 400 vítězných bodů za 24 hodin).

Vítězné body získané klanem během této akce nelze převést na zlaťáky.

Jestliže klan vyhraje bitvu povstání nebo turnaj o vylodění, tak 75 % vítězných bodů z této provincie nasbíraných bývalým vlastníkem během celé doby vlastnění přejde na vítězný klan (příklad: jestliže klan vyhraje bitvu povstání nebo vyloďovací bitvu proti nepříteli, který provincii vlastnil 10 tahů, vítězný klan získá 750 vítězných bodů).

Klan, který ztratí nějakou provincii jakožto výsledek bitvy, ztratí 75 % vítězných bodů získaných během toho, co byla provincie pod jeho kontrolou (příklad: jestliže klan ztratí provincii, kterou vlastnil 24 hodin, pak tento klan ztratí 1 800 vítězných bodů). 25 % vítězných bodů klanu zůstane v bezpečí a nedotknutelných až do konce akce.

Pokud se klan během Světa v plamenech přesune z jedné mapy na druhou nebo mapu zcela opustí, všechny vítězné body získané za vlastnictví provincií budou ztraceny.

 

2.  Body slávy 

Body slávy jsou body, které získávají jednotliví hráči samostatně a nijak nezávisí na vítězných bodech klanu. Jestliže hráč opustí klan a přejde do jiného klanu, všechny body slávy mu zůstanou na účtu bez jakýchkoliv změn.

Body slávy budou udělovány následovně:

 • Body slávy jsou udělovány členům klanu za účast v bitvách během akce Svět v plamenech.
 • Základní množství bodů slávy, které hráči získají z této herní akce, se bude rovnat součtu zkušeností účastníků bitev děleno 15. Počítají se pouze základní zkušenosti. Modifikátory za prémiový účet a bonusové akce nejsou zahrnuty.
 • Hráč, který bojuje v bitvě o provincii (s výjimkou povstání a turnaje o vylodění), obdrží body slávy vypočítané ze základního množství znásobeného modifikátorem x5.
 • Hráč, který se zúčastní povstání nebo vylodění, získá pouze základní množství bodů slávy za každou bitvu s výjimkou bitvy proti vlastníkovi provincie. Finální bitvy proti vlastníkovi provincie nebo bitvy mezi vyzyvateli (uchazeči o vlastnictví provincie) budou pro násobení základního množství bodů slávy využívat modifikátor x5.
 • Celkový počet bodů slávy se vypočítává po uplatnění všech platných modifikátorů. Podrobný popis všech modifikátorů najdete v článku s pravidly akce Svět v plamenech

 

3. Kompenzace vítězných bodů a bodů slávy 

3.1   Pravidla kompenzace vítězných bodů

3.1.1 Jestliže došlo mezi klany k bitvě o provincii, ale výsledky nebyly obdrženy kvůli technickým problémům, bude následovat kompenzace vítězných bodů dle následujících pravidel.

3.1.2  Jestliže je mapa události nedostupná pro všechny klany, nebude poskytnuta žádná kompenzace vítězných bodů.

3.1.3  V případě, že dojde k odlišným technickým problémům týkajícím se jednotlivých klanů, kompenzace vítězných bodů bude učiněna na základě incidentů zaslaných Centru podpory Wargaming. Incident musí obsahovat následující informace:

 • datum a čas incidentu;
 • podrobné informace o problému; a
 • důkazy dokumentující problém (obrázek ze hry, záznam bitvy atd.).

Incidenty, které neobsahují výše uvedené informace, nebudou zpracovány a kompenzace nebude udělena.

3.1.4  Rozhodnutí ohledně kompenzace vítězných bodů je pouze na administrátorovi a zakládá se na zhodnocení všech jednotlivých zaslaných incidentů, které budou zváženy případ od případu.

3.2  Pravidla pro kompenzaci bodů slávy

3.2.1 Jestliže hráč dokáže skrze zaslaný incident prokázat, že počet bodů slávy, které měl získat, neodpovídá počtu zobrazenému v Síni slávy, bude mu udělena kompenzace.

DŮLEŽITÉ! Informace o statistikách hráčů se obnovují každých 24 hodin.

3.2.2  Jestliže bude mít hráč technické problémy, které způsobí, že získá nesprávný počet bodů slávy, administrátor může ztracené body kompenzovat.

3.2.3  V případě opravdu zásadních technických problémů bude kompenzace bodů slávy učiněna na základě průměrného počtu zkušeností za bitvu, což je 500 bodů. Toto množství bude znásobeno všemi příslušnými modifikátory, které se týkají této akce.

Podrobný popis pravidel udělování bodů slávy a modifikátorů naleznete v článku s pravidly akce Svět v plamenech.

3.2.4  Jestliže má hráč individuální technické problémy, kompenzace bodů slávy musí být směřována na Službu podpory Wargaming. Incident musí obsahovat následující informace:

 • datum a čas incidentu;
 • podrobný popis problému; a
 • důkazy dokumentující problém (obrázek ze hry, záznam bitvy atd.).

V případě jakéhokoliv sporu ohledně udělování a kompenzací bodů slávy nebo vítězných bodů si administrátor hry World of Tanks jednostranně vyhrazuje právo učinit konečné rozhodnutí.

4.  Vyšší moc 

Jestliže dojde k zásahu vyšší moci týkajícímu se kompenzace bodů slávy nebo vítězných bodů, případně k prodloužení doby řešení problému z důvodu nutnosti dalších akcí, administrátor World of Tanks si jednostranně vyhrazuje právo učinit konečné rozhodnutí.

Zavřít