Klanové války: Svět v plamenech - Pravidla a předpisy

Událost Svět v plamenech bude probíhat na vlastní mapě od 13. května do 24. května.

 

1.  Obecná pravidla události Svět v plamenech

1.1.  Svět v plamenech začne na vlastní mapě této události dne 13. května a potrvá do 24. května. Události se mohou zúčastnit všechny klany, jak ty již existující, tak i ty založené po jejím začátku.

1.2.  Bitev během události se mohou účastnit všechna vozidla až do 8. úrovně.

DŮLEŽITÉ! Během události Svět v plamenech bude zamykání tanků vypnuto.

1.3.   Pro tuto událost bude 5. května otevřena druhá mapa. První den bude probíhat „přerozdělení světa“ a dokud samotná událost nezačne, bude tato mapa fungovat v testovacím režimu za běžných pravidel Klanových válek.

1.4.  Přerozdělení světa bude také aktivní od 13. do 14. května: 

 • Bude možné vylodění ve všech provinciích.
 • Provincii Střední Anglie bude vlastnit klan Wargaming.net.
 • Špionáž a kontrašpionáž budou zapnuté.
 • Povstání a vyplenění budou vypnuté.
 • Maximální počet žádostí o vylodění bude během fáze přerozdělení světa omezen na 32.

 

Pokud bude během vyloďovací bitvy výsledkem remíza, vlastnictví provincie přejde na útočící klan.

1.5.  Přerozdělení světa skončí 14. května. Poté vstoupí v platnost pravidla události Svět v plamenech:

 • Povstání a vyplenění budou zapnuté.
 • Pravděpodobnost povstání bude zásadně zvýšena.
 • Špionáž a kontrašpionáž budou zapnuté.
 • Maximální počet žádostí o vylodění bude 64.

 

1.6. Během události Svět v plamenech se může klan kdykoliv pohybovat mezi oběma mapami nebo jednu z map zcela opustit, což ale bude mít za následek ztrátu všech provincií na dané mapě.

1.7.  Pokud se klan během Světa v plamenech přesune z jedné mapy na druhou nebo mapu zcela opustí, všechny vítězné body získané za vlastnictví provincií budou ztraceny.

1.8.  Jakmile klan opustí mapu (ať již zcela, nebo pohybem z mapy na mapu), všechny žetony klanu a velitelství klanu budou z této mapy odstraněny. Přejdou do rezerv a budou znovu dostupné za 24 hodin. Aktivní rezervní žetony bude možné okamžitě použít na jedné z map během dalšího tahu následujícího po opuštění mapy.

 

2.  Vítězné body během události Svět v plamenech

2.1.  Hlavním cílem události je bojovat o teritoria za podmínek zvýšené pravděpodobnosti povstání..

2.2. Každá provincie bude během Světa v plamenech vydělávat 100 bodů slávy bodů za tah (2 400 bodů slávy bodů za 24 hodin).

2.3. Jestliže klan vyhraje bitvu z povstání nebo turnaj o vylodění, tak 75 % bodů slávy bodů z této provincie nasbíraných bývalým vlastníkem během celé doby vlastnění přejde na vítězný klan (příklad: jestliže klan vyhraje bitvu z povstání nebo vyloďovací bitvu proti nepříteli, který provincii vlastnil 10 tahů, vítězný klan získá 750 bodů slávy bodů).

DŮLEŽITÉ! Výše uvedené pravidlo platí pouze pro povstání a turnaje o vylodění. Jestliže klan vyhraje standardní bitvu o provincii, nezíská od bývalého vlastníka žádné Vítězné body. Bude získávat standardních 100 bodů za tah jako příjem z provincie.

2.4. Klan, který ztratí nějakou provincii jakožto výsledek bitvy, ztratí 75 % bodů slávy bodů získaných během toho, co byla provincie pod jeho kontrolou (příklad: jestliže klan ztratí provincii, kterou vlastnil 24 hodin, pak tento klan ztratí 1 800 bodů slávy bodů). 25 % bodů slávy bodů zůstane pro klan v bezpečí a nedotknutelných až do konce akce.

2.5. NPC jsou z tohoto počítání vyloučeny, ale získávají a ztrácí Vítězné body stejným způsobem jako ostatní účastníci této události. Jestliže klan dobude provincii, kterou vlastnilo NPC, získá klan 75 % bodů slávy bodů, které předchozí vlastník z této provincie nasbíral.

 

3.  Body slávy během události Svět v plamenech

3.1.  Základní množství Bodů slávy, které hráči získají z této herní akce, se bude rovnat součtu zkušeností účastníků bitev děleno 15. Počítají se pouze základní zkušenosti. Modifikátory za prémiový účet a bonusové akce nejsou zahrnuty.

3.2. Hráč, který se zúčastní povstání nebo vylodění, získá pouze základní množství Bodů slávy za každou bitvu s výjimkou bitvy proti vlastníkovi provincie.

3.3.  Všechny modifikátory koeficientů, které budou během události platné, jsou uvedeny v tabulce níže. Koncový počet Bodů slávy se vypočítává po uplatnění všech platných modifikátorů. Je-li splněno více podmínek, modifikátory se sčítají.

Splněná podmínka

Modifikátor Bodů slávy

Účast v turnajových bitvách nebo povstáních během události Svět v plamenech

základní množství

Účast v bitvě o provincii (útok na nepřátelskou provincii, bránění vlastní provincie, střetnutí)

5x

Účast v bitvě s vlastníkem provincie během povstání nebo vyloďovacího turnaje

5x

 

DŮLEŽITÉ! Jestliže dojde ke sporu ohledně získávání Bodů slávy, nebo bodů slávy bodů (kvůli podezřelým bitvám atd.), může si administrátor vyžádat záznam bitvy, obrázky ze hry nebo jiné relevantní informace. Nejsou-li tyto informace dodány, administrátor si vyhrazuje právo učinit rozhodnutí bez těchto informací. Doporučujeme Vám zapnout v nastaveních funkci „ukládat záznam bitvy“.

3.4.  Informace v Síni slávy budou aktualizovány každou hodinu.

 

4. Odměny a ocenění za událost Svět v plamenech

4.1. Medaile akce Svět v plamenech

 • Klan, který během akce Svět v plamenech získá největší počet bodů slávy bodů, bude odměněn medailí Věčný plamen 1. třídy. Chce-li hráč tuto medaili získat, musí být na soupisce klanu v čase skončení akce.        
 • Klan, který během akce Svět v plamenech získá druhý největší počet bodů slávy bodů, bude odměněn medailí Věčný plamen 2. třídy. Chce-li hráč tuto medaili získat, musí být na soupisce klanu v čase skončení akce.
 • Klan, který během akce Svět v plamenech získá třetí největší počet bodů slávy bodů, bude odměněn medailí Věčný plamen 3. třídy. Chce-li hráč tuto medaili získat, musí být na soupisce klanu v čase skončení akce.

DŮLEŽITÉ! Jestliže bude mít několik klanů stejný počet bodů slávy bodů, medaile bude udělena všem členům všech těchto bodově vyrovnaných klanů.

 • Medaile Ohnivý válečník bude udělena hráčům, kteří během akce Svět v plamenech vyhrají 5 a více bitev.
 • Medaile Ohnivá bouře bude udělena všem členům klanu, který během akce Svět v plamenech vyhraje nejvíce bitev. Pokud dva nebo více klanů budou mít stejný nejvyšší počet vyhraných bitev, medaili obdrží všichni jejich členové. S touto medailí zároveň klan získá do své pokladnice 100 000 zlaťáků.
 • Všichni členové klanu, který dokáže dobýt 2 nebo více provincií s povstáním, obdrží medaili Stoupající plameny.
 • Medaile Zuřící inferno bude udělena všem členům klanu, který během akce Svět v plamenech dokáže dobýt co největší počet provincií s povstáním. S touto medailí zároveň klan získá do své pokladnice 100 000 zlaťáků.
 • Všichni členové klanu, který dokáže ubránit dvě nebo více provincií s povstáním, obdrží ocenění Krotitel ohně.
 • Medaili Požárník obdrží všichni členové klanu, který dokáže během akce Svět v plamenech ubránit nejvíce provincií s povstáním. S touto medailí klan zároveň získá do své pokladnice 100 000 zlaťáků.
 • Ocenění Poznamenán ohněm obdrží všichni hráči, kteří se zúčastní alespoň 3 bitev během akce Svět v plamenech. 

4.2. Odměny udělované během události Svět v plamenech

Dvacet klanů s nejvyšším počtem bodů slávy bodů získá do své pokladnice následující množství zlaťáků:

 • 1. místo – 300 000 zlaťáků
 • 2. místo – 200 000 zlaťáků
 • 3. místo – 100 000 zlaťáků
 • 4. – 6. místo – 80 000 zlaťáků
 • 7. – 10. místo – 60 000 zlaťáků
 • 11. – 15. místo – 40 000 zlaťáků
 • 16. – 20. místo – 20 000 zlaťáků

 

Jestliže bude mít několik klanů stejný počet bodů slávy bodů, všechny tyto klany dostanou příslušný počet zlaťáků. 

5.  Tank jako odměna za účast v události Svět v plamenech

5.1. Za aktivní účast v bitvách obdrží hráči jako odměnu speciální tank. Pro událost Svět v plamenech jsme vybrali americký střední tank 7. úrovně T23E3.

5.2. Tento tank získá 6 000 hráčů, kteří získají během akce Svět v plamenech nejvyšší počet Bodů slávy. Jestliže několik hráčů na seznamu výherců bude mít stejný počet bodů slávy jako hráč na 6 000. místě, počet výherců tanku T23E3 bude navýšen o všechny tyto hráče.

 

Další informace o bodů slávy bodech pro klany naleznete v příslušné sekci.

Informace o Bodech slávy jednotlivých hráčů naleznete v Síni slávy.

 

Nejste ještě členem klanu? Neváhejte navštívit naše náborové centrum a staňte se členem klanu ještě dnes!

Zavřít