Soumrak bohů: Pravidla

Tankisté!

Nová herní akce „Soumrak bohů“ bude probíhat na své vlastní mapě, fungující nezávisle na souběžně běžící světové mapě s běžnými pravidly. 

 (1)    Hlavní pravidla akce

Akce „Soumrak bohů“ bude probíhat ve dnech 2. až 13. září. Mohou se zúčastnit všechny klany, bez ohledu na to, zda byl klan založen před nebo po zahájení akce.

Všech bitev se mohou zúčastnit vozidla až do VIII. úrovně.

V den začátku akce (2. září) pak bude mapa promazána a dojde k přerozdělení světa.

 

 • Všechny akce provedené hráči budou zrušeny.
 • Výnosy z vypleněných provincií budou obnoveny.
 • Všechny žetony a velitelství na mapě „Soumrak bohů“ budou dostupné pro první kolo této akce.

 

Poznámka! Vozidla zničená v bitvě během této akce nebudou zmrazena.

Přerozdělení světa bude probíhat od 2. do 3. září.

 • Všechny provincie budou dostupné pro vylodění.
 • Špionáž a kontrašpionáž budou zapnuty.
 • Povstání a plenění budou vypnuty.
 • Maximální počet účastníků vylodění během přerozdělení světa je 32.

 

Pokud během vyloďovacího turnaje skončí bitva s vlastníkem provincie remízou, provincii získává útočící klan.

Přerozdělení skončí 3. září v 9:00, poté vstoupí v platnost pravidla akce „Soumrak bohů“:

 • Povstání a plenění budou zapnuty.
 • Maximální počet účastníků vylodění bude 64.

 

(2) Speciální pravidla akce a jak se probojovat do Ásgardu

Pravidla pro počáteční provincie mapy akce:

 • Den po přerozdělení světa se na mapě akce objeví náhodně rozmístěné uzavřené brány Ásgardu.
 • Okolo těchto bran může v některých provinciích vypuknout vzpoura, ostatní provincie jsou standardní a povstání v nich nejsou povolena.
 • Klany ve standardních provinciích okolo bran mohou útočit na provincie se zavřenými branami a mohou je dobýt.
 • Klany vlastnící provincie s povstáním okolo zavřených bran mohou útočit na provincie se zavřenými branami a mohou také bránit vlastní provincie s povstáním. Příští den klany vlastnící provincie se zavřenými branami a klany vlastnící provincie okolo nich mohou bojovat o vlastnictví samotných bran.
 • V určitý čas po Hlavním čase se brány otevřou a povstání v přilehlých provinciích ustanou.
 • Brány budou otevřeny po 24 herních hodin. Po tuto dobu mohou klany bojovat o provincii s otevřenou branou.
 • Žetony náležící klanu, který dokáže dobýt provincii s otevřenou branou budou přeneseny do jedné ze startovních provincií Ásgardu.
 • Algoritmus pro objevení bran a povstání se bude opakovat. Vždy se objeví nové brány v náhodných provinciích a celý proces začne znovu.

Vzhledem ke speciálním pravidlům pro Soumrak bohů může nastat situace, že bouřící se provincie sousedící s provincií se zavřenou bránou je napadena dříve, než v ní propukly nepokoje. V takovém případě:

 1. Všechny útoky na tuto provincii budou zrušeny. Všechny nepřátelské žetony použité k akci budou přesunuty zpět do zásob a zůstanou dostupné (zelené).
 2. Všechny bitvy Střetnutí spojené s bouřící se provincií budou zrušeny a žetony navráceny útočícím klanům (bojující o tuto provincii ve Střetnutí) a zpět do rezervy.
 3. V případě Střetnutí však čipy vlastníka bouřící se provincie zůstanou na mapě a bitva bude pokračovat tam, kde začala. Pokud teritorium neobsahuje žádné čipy, klan se stane vlastníkem provincie bez bitvy (ať už jde o Střetnutí nebo Standardní bitvu).

 

Důležité: doporučujeme klanovým důstojníkům, aby výše zmíněnému věnovali pozornost a rozmístili všechny čipy až po té, co se objeví zavřené brány a bouře.

Zavřená bránaOtevřená brána

(3)    Pravidla Ásgardu:

 • Ásgard je speciálním územím mapy pro tuto akci. Na něm se klany střetnou v souboji o možnost zapojit se do konečné bitvy mezi Temnotou a Světlem během Ragnaroku.
 • Počet bran vedoucích do Ásgardu je 36.
 • Počet počátečních provincií Ásgardu je menší, než počet bran do nich vedoucích.
 • V počátečních provinciích Ásgardu proběhnou vyloďovací meziturnaje mezi klany procházejícími branami.
 • Klany nebudou moci v provinciích Ásgardu umístit své velitelství. Na všechny akce bude možné použít pouze počet žetonů přenesených do počáteční provincie Ásgardu.
 • Hlavním posláním celé akce je dobýt jednu z centrálních provincií Ásgardu, nazvaných provincie Valhally. Jen klany, které dokáží obsadit provincii Ásgardu budou mít možnost dobýt provincie Valhally.           

Pravidla finální bitvy během Ragnaroku:

 • V poslední den akce, 12. září, se uzavřou hranice mezi provinciemi Valhally a dalšími provinciemi. Útočení na provincii Valhally je v poslední den akce bezpředmětné. Všechny použité žetony budou resetovány a vráceny do zásob.
 • Klan Temných bohů zaútočí v Ásgardu na všechny tři provincie Valhally.
 • Temní bohové budou bojovat v osmičlenných týmech se stroji X. úrovně.

 

Pravidla udělování vítězných bodů:

Podmínky

Počet vítězných bodů

Přenesení klanových žetonů

1 000

Obsazení jakékoli základní provincie Ásgardu (kromě Valhally)

2 000

Obsazení jakékoli provincie Valhally

10 000

Informace o vítězných bodech budou zveřejněny po proběhnutí prvních bitev akce. Data o vítězných bodech budou aktualizována každou hodinu.

 

Pravidla udělování bodů slávy:

Základní počet bodů slávy, jaké mohou hráči získat, bude roven součtu zkušeností účastníků bitvy, vydělenému 15, bez započítání prémiového účtu nebo speciálních bonusů.

Klan účastnící se povstání nebo vyloďovací bitvy získá za každou bitvu základní počet bodů slávy, s výjimkou bitev proti vlastníkům provincií.

Všechny násobitele koeficientů platné během akce jsou uvedeny v tabulce níže. Konečný počet bodů slávy bude vypočítán po uplatnění všech koeficientů. Pokud bude splněno více podmínek, koeficienty se sčítají.

Podmínky

Násobení koeficientu bodů slávy

Účast v bitvách o vylodění nebo při povstání během akce „Soumrak bohů“.

Základní počet

Účast v bitvě o provincii (útok na nepřátelskou provincii, obrana provincie, střetnutí).

5x

Účast v bitvě proti vlastníkovi provincie během povstání nebo ve vyloďovacím turnaji.

5x

 

Koeficienty pro jednotlivé typy provincií:

Provincie

Koeficient

Základní provincie na běžné mapě

1,0

Provincie s povstáním na běžné mapě

1,0

Brány Ásgardu

2,0

Jakákoli provincie v Ásgardu (kromě Valhally)

4,0

Valhalla

10,0

Při výpočtu bude brán v úvahu jak typ bitvy tak typ provincie.

Mějte na paměti: Podvodné bitvy jsou porušením pravidel. Trestem je odebrání bodů slávy nebo zablokování herního účtu.

Pokud dojde k rozporu týkajícímu se jakékoli části akce, například při udělování bodů slávy, nebo k obviňování z podvádění atd., správci World of Tanks mohou požádat o záznamy bitev, screenshoty nebo jiné informace týkající se sporu. Pokud požadované informace nebudou poskytnuty, bude rozhodnuto bez nich. Veškerá rozhodnutí závisí jen na správcích World of Tanks. Doporučujeme zapnout si v nastavení hry nahrávání záznamů.

Informace o hráčově pozici v Uličce slávy budou aktualizovány každou hodinu.

 

(4)    Odměny a ocenění za Soumrak bohů

Seznam cen za akci „Soumrak bohů“:

20 nejlepších klanů podle vítězných bodů bude odměněno zlaťáky:

 • 1. místo – 500 000 do klanové pokladny;
 • 2. místo – 300 000 do klanové pokladny;
 • 3. místo – 100 000 do klanové pokladny;
 • 4. - 8. místo – 50 000 do klanové pokladny;
 • 9. - 12. místo – 30 000 do klanové pokladny;
 • 13. - 20. místo – 10 000 do klanové pokladny;

Pokud dva nebo více klanů mají stejné množství vítězných bodů a jsou na stejném místě, obdrží odměnu oba dva.

Tanky udělené za „Soumrak bohů“:

Prvních 300 hráčů v Uličce slávy získá čínský prémiový těžký tank VIII. úrovně 112.  Pokud hráč již tento tank má v garáži, obdrží místo něj náhradu 12 250 zlaťáků a místo v garáži.

 

Všichni hráči, kteří se v Uličce slávy umístí na 301 až 4 000 místě , získají americký prémiový střední tank T23E3. Pokud hráč již tento tank v garáži má, obdrží místo něj náhradu  7 000zlatých a místo do garáže.

 

Čínský tank 112 a americký tank T23E3 nejsou speciální tanky.

Medaile za „Soumrak bohů“:

Volání Valkýr

 

Vyhrajte turnaj o vylodění o provincii, sousedící s branami.


Brány Ásgardu

 

Zúčastněte se turnaje o vylodění v provincii Ásgardu.


Thórovo kladivo

 

Obsaďte startovní provincii Ásgardu.


Ódinovo kopí

 

Obsaďte provincii Valhally.

 

Uděluje se všem členům klanu.


Fenrirova hlava

 

Porazte klan „Temní bohové“ při obraně provincií Valhally v Ásgardu.

 

Uděluje se všem členům klanu.

Během akce „Soumrak bohů“ budou pro hráče dostupné dvě mapy: jedna mapa bude nadále fungovat dle běžných pravidel světové mapy, zatímco na druhé bude probíhat tato akce. Každý klan má možnost přecházet mezi mapami nebo mapu opustit. Pokud se rozhodne mapu opustit, ztratí na této mapě všechny provincie.

 

• Přejít na mapu Soumrak bohů.

• Přejít na světovou mapu s běžnými pravidly.

 

Nezapomínejte, že všechny World of Tanks akce můžete sledovat přes kalendář událostí.

 

Mnoho štěstí ve Vašich bitvách! 

Zavřít