Průvodce funkcí Náborová stanice

Připojení se ke klanu 

Jestliže se chcete účastnit klanových válek, ale ještě nejste v žádném klanu, musíte se k nějakému připojit.

Výběr klanu

Kompletní seznam klanů naleznete na oficiálním webu po kliknutí na „Komunita“ a poté „Klany“.

Nejúčinnějším způsobem, jak najít ten správný klan, je vyplnit svůj osobní profil. Osobní data, která vyplníte na stránce Můj profil, budou použita k automatickému vyhledávání klanu.

Jak vytvořil vlastní osobní profil: 

 1. Přihlaste se na stránku http://worldoftanks.eu
 2. Přejděte na Můj profil > Osobní profil.
 3. Zadejte požadovaná osobní data.Vaše herní statistiky jsou importovány a aktualizovány automaticky.
 4. Zaškrtnutím příslušného políčka zveřejněte svůj osobní profil všem nabírajícím klanům. Jestliže jste již členem klanu, ve výsledcích vyhledávání se neobjevíte.§
 5. Klikněte na Uložit a najít klan. Vytvoří se seznam klanů, na kterém budou ty doporučené označeny 

Prvních 5 doporučených klanů se rovněž zobrazí ve speciální miniaplikaci na vašem profilu.

Kliknutím na   se vám zobrazí podmínky pro nábor členů do vybraného klanu. Jsou-li oficiální přihlášky klanem zakázány, tento symbol se u něj nezobrazí.

Svůj osobní profil si můžete kdykoliv upravit. Výsledky automatického hledání klanu budou podle toho upraveny. Chcete-li upravit osobní profil, přejděte na Můj profil > Osobní profil.

Přihláška do otevřeného klanu 

Rozhodnete-li se připojit ke klanu, začněte nejprve oficiální přihláškou.

Postup podání přihlášky do klanu:

 1. Přejděte na Můj profil > Najít klan.
 2. Vyberte klan, ke kterému se chcete přidat, a klikněte na   
 3. Napište zprávu důstojníkům klanu. Tato zpráva bude připojena k vaší oficiální přihlášce.
 4. Klikněte na Podat přihlášku.

Počkejte, až si vaši přihlášku přečtou důstojníci klanu. Bude-li odsouhlasena, dostanete oficiální pozvánku do klanu.

Poslat můžete až 100 přihlášek denně.

Jestliže má klan zakázané oficiální přihlášky, ikona      bude neaktivní.

Přihláška do uzavřeného klanu 

Chcete-li se připojit ke klanu, který nepřijímá oficiální přihlášky (je uzavřený), zkuste se obrátit na velitele klanu.

Postup kontaktování velitele klanu:

 1. Najděte klan, ke kterému se chcete přidat, a klikněte na jméno velitele, čímž se zobrazí jeho hráčský profil.
 2. Klikněte v nabídce na možnost Odeslat zprávu.
 3. Napište předmět a text své zprávy.
 4. Klikněte na Odeslat.

Počkejte, až si vaši přihlášku přečte velitel klanu. Bude-li odsouhlasena, dostanete oficiální pozvánku do klanu.

Přijmutí pozvánky 

Všechny pozvánky do klanů, které jste obdrželi, uvidíte v Můj profil > Pozvánky. Každá pozvánka je platná 7 dnů od data, kdy vám přišla.

Chcete-li přijmout pozvánku, klikněte na Přijmout > Ano. Připojíte se do klanu s hodností rekruta.

Stránku klanu, ke kterému jste se připojili, uvidíte v Můj profil > Můj klan.

Chcete-li se připojit k jinému klanu, musíte nejprve opustit ten současný.

Opuštění klanu 

Postup pro opuštění klanu:

 1. Přejděte na Můj profil > Můj klan.
 2. V nabídce klikněte na Opustit klan > Ano.

Jakmile opustíte klan, nemůžete posílat přihlášky do dalších klanů po dobu 48 hodin.

Vojenský personál 

Chcete-li zúčastnit klanových válek, musíte se nejprve zúčastnit alespoň jedné bitvy ve hře World of Tanks s jakýmkoliv vozidlem 5. nebo vyšší úrovně. Klan dostává jeden žeton za každého člena klanu, který splňuje tuto podmínku. Všechny žetony jsou uloženy v klanových rezervách na globální mapě.

Maximální počet členů klanu je 100. Seznam aktuálního vojenského personálu v klanu lze vidět na stránce Detaily klanu.

Rekrutovat a spravovat seznam vojenského personálu v klanu mohou pouze důstojníci (velitel, zástupce velitele a náborář ­­— viz Pozice a práva).

Pozvání hráče 

Postup pozvání hráče do klanu:

 1. Přejděte na Můj profil > Můj klan.
 2. V nabídce klikněte na Najít hráče.
 3. Napište jméno hráče, kterého si přejete pozvat.
 4. Klikněte na Odeslat pozvánku. Vybranému hráči bude poslána pozvánka do vašeho klanu.

Jakmile hráč přijme vaši pozvánku, připojí se k vašemu klanu s hodností rekruta. V klanových rezervách na globální mapě se objeví nový žeton, jakmile začne další tah. Žeton bude možné přemístit po 24 hodinách.

Jestliže se hráč připojí ke klanu, když je globální mapa zmražena, žeton se objeví v rezervách pouze poté, co je hra obnovena a začne nový tah. 

Poslat můžete až 100 pozvánek denně.

Hledání nových rekrutů 

Nemáte-li zrovna žádné vhodné kandidáty do klanu, můžete použít automatické vyhledávání, které najde nejlépe odpovídající hráče. Chcete-li zapnout automatické vyhledávání, vyplňte své podmínky náboru nových členů.

Postup vyplnění podmínek náboru:

 1. Přejděte na Můj profil > Můj klan.
 2. V nabídce klikněte na Podmínky náboru.
 3. Vyplňte všechna požadovaná pole.
 4. Klikněte na Uložit a najít hráče. Vytvoří se seznam hráčů. Ti nejlépe odpovídající vašim podmínkám budou označeni    .

Čas strávený ve hře udaný v tabulce u každého hráče je zobrazen ve vašem místním časovém formátu.

Kliknutím na     pozvete hráče do klanu. Chcete-li pozvat více hráčů, zaškrtněte jejich jména na seznamu a klikněte na Pozvat do klanu.

Kliknutím na      můžete danému hráči poslat zprávu.

 

Povolení přihlášek 

Jakožto velitel klanu můžete rozhodovat o tom, jestli klan bude přijímat oficiální přihlášky od hráčů.

Postup povolení přihlášek do vašeho klanu:

 1. Zadejte podmínky náboru svého klanu.
 2. Přejděte na Můj klan > Upravit.
 3. V části Ostatní zkontrolujte, zda jsou přihlášky povoleny. Jestliže potřebujete změnit nastavení, klikněte na Upravit.
 4. Vyberte požadovanou možnost.
 5. Klikněte na Uložit. Přihlášky do klanu jsou nyní povoleny. Podmínky náboru vašeho klanu si nyní může prohlédnout každý hráč hledající klan.

Když Váš klan dosáhne 100 členů, podmínky náboru se automaticky skryjí a přihlášky do klanu zakáží.

Příjem přihlášek

Všechny přihlášky do klanů, které jste obdrželi, uvidíte v Můj profil > Přihlášky. Každá přihláška je platná týden od data, kdy vám přišla.

Chcete-li přijmout přihlášku, klikněte na položku Přijmout > Ano. Přihlášený hráč se připojí do klanu s hodností rekruta.

Vyloučení hráčů 

Hráče mohou z klanu vylučovat pouze velitel a zástupci velitele klanu.

Postup vyloučení hráčů z klanu:

 1. Přejděte na Můj profil > Můj klan.
 2. Na seznamu vojenského personálu vyberte jednoho nebo více hráčů, které chcete vyloučit. Tlačítka pod tabulkou se stanou aktivními.
 3. Klikněte na položku Vyloučit z klanu > Vyloučit.

Jakmile je hráč vyloučen z klanu, nemůže posílat přihlášky do dalších klanů po dobu 48 hodin. Žeton v klanových rezervách na globální mapě bude odstraněn, jakmile začne další tah.

 

Jestliže hráč opustí klan, když je globální mapa pozastavena, žeton bude odstraněn z rezerv pouze poté, co je hra obnovena a začne nový tah.

Zavřít