Předpisy 1. sezóny hodnocených bitev 2019

Definice

Sezóna: časové období, kdy je režim hodnocených bitev k dispozici. Předpisy a odměny se mohou mezi sezónami měnit.

Liga: rozdělení lídrů sezóny s ohledem na jejich bojové výkony. Celkem existují tři ligy: Zlatá, Stříbrná a Bronzová. V rámci lig jsou dostupné bonusové bitvy.

Divize: tři navazující postupy hodnostmi od 0 do 15; jakmile je dosaženo finální hodnosti, je hráč přesunut do další divize, v níž postup začíná od začátku. V rámci divizí jsou dostupné bonusové bitvy.

Kvalifikace: první postup, který obsahuje 15 hodností. V rámci kvalifikace nejsou bonusové bitvy dostupné.

Hodnost: prvek postupu v rámci sezóny. Hodnosti jsou společné pro celý účet a nezávisí na vozidle, s nímž byly získány.

Prýmek: prvek postupu, který určuje „vzdálenost“ k další hodnosti. V závislosti na výsledku bitvy může hráč prýmek získat, ztratit nebo si ho uchovat. Počet prýmků mezi hodnostmi se může lišit.

Bonusová bitva: mechanika, která automaticky zdvojnásobuje počet prýmků získaných v bitvě, v níž prýmky získáte (když získáte 1–2 prýmky). Je k dispozici jednou za den s každým vozidlem, které je v hodnocených bitvách povoleno. Bonusové bitvy se připisují po dokončení každé divize. Počet bonusových bitev závisí na výkonech hráče v divizi.

Hodnost, kterou lze ztratit: hodnost, o kterou může hráč po ztrátě prýmku přijít.

Záštita hodnosti: funkce, která dovoluje uchování určitých hodností dokonce i při ztrátě prýmku (záštity mají svou výdrž).

Lídři sezóny: žebříček hráčů, kteří se účastní hodnocených bitev; pozice závisí na bojových výkonech a dalších statistických parametrech. Pro zařazení mezi lídry sezóny musí hráč dokončit kvalifikaci a divize stávající sezóny.

Sprinter: hráč, který skončil v lize mezi prvními 100 hráči.

Příměří: určitý časový úsek dne, kdy není režim hodnocených bitev na stávajícím serveru k dispozici.

Hlavní čas: určitá část dne, kdy se dají hodnocené bitvy na určitých serverech hrát.

Obecný výkon: poměr mezi získanými prýmky a celkovým počtem odehraných hodnocených bitev v rámci sezóny. Tento parametr určuje pozici hráče mezi lídry sezóny.

Výkon v divizi je poměr mezi prýmky získanými v divizi a počtem bitev v rámci ní odehraných. Určuje počet bonusových bitev v další divizi nebo v ligách.

Kalendář hodnocených bitev: zobrazuje hlavní čas a období fází na serverech.

Základní zkušenosti: zkušenosti, které se získávají v bitvách bez prémiového účtu nebo klanových a osobních záloh. Jsou zobrazeny ve výsledcích bitvy na záložce „Týmové skóre“.

Zkušenosti dané úlohy: dodatečné zkušenosti, které se připisují za provádění akci v souladu s určitou úlohou vozidla v hodnocených bitvách (odhalování, asistované poškození, blokování a udělování poškození atd.). Zkušenosti dané úlohy jsou podílem základních zkušeností.

Jak se zapojit

Nová sezóna hodnocených bitev bude dostupná od 20. května, 10:00 (SELČ).

Chcete-li se do režimu zapojit, je potřeba jakékoliv vozidlo X. úrovně.

Chcete-li se přepnout do režimu hodnocených bitev, musíte ho vybrat prostřednictvím výběru režimu bitvy v garáži.

Hodnocené bitvy jsou na určitých serverech dostupné pouze během hlavního času. Hlavní čas se může během sezóny změnit.

 • Pracovní dny: 14:00 – 02:00 SELČ
 • Víkendy: 10:00 – 02:00 SELČ

Formát a trvání

Formát

 • Hodnocené bitvy se hrají v sezónách.
 • Hodnocené bitvy se hrají ve formátu 15 proti 15 (standardní bitva).
 • Bitva trvá 15 minut.
 • Podmínky vítězství: zničte všechna nepřátelská vozidla, nebo obsaďte nepřátelskou základnu.
 • Mapy: Opatství, Letiště, Útesy, El Halluf, Rybářský přístav, Dálnice, Himmelsdorf, Karélie, Lakeville, Dubový lesík, Malinovka, Mannerheimova linie, Horský průsmyk, Murovanka, Prochorovka, Redshire, Ruinberg, Pouštní řeka, Klidné pobřeží, Siegfriedova linie, Step, Westfield.
 • Čety nejsou v tomto režimu dostupné.

Sezóna

 • Sezóna trvá 21 dní.
 • Režim je dostupný od 20. května, 10:00 (SELČ), do 10. června, 10:00 (SELČ).
 • Přesný rozvrh dostupnosti režimu se dá najít v klientovi WoT.

Prýmky

 • I. – III. místo ve vítězném týmu vám vynese 2 prýmky.
 • IV. – X. místo ve vítězném týmu a I. místo v poraženém týmu vám vynese 1 prýmek.
 • XI. – XV. místo ve vítězném týmu a II. – V. místo v poraženém týmu vám prýmek uchová.
 • VI. – XV. místo v poraženém týmu vede ke ztrátě prýmku.
 • Remíza se považuje za porážku pro oba týmy.
 • Pokud několik hráčů získá stejné množství zkušeností, pak všichni získají/uchovají si prýmek. To samé platí v případě, že několik hráčů získá stejné množství zkušeností a dělí se o nejvyšší pozice.

Divize a hodnosti

V rámci každé divize existuje 15 hodností.

Počet prýmků, které jsou vyžadovány pro dosažení další hodnosti, je následující:

Záštita hodnosti

 • Pokud má hráč na stávající hodnosti záštitu, tak si hodnost uchová dokonce i při ztrátě prýmku.
 • Když hráč ztratí prýmek, výdrž záštity se snižuje.
 • Pokud hráč prýmek získá, je záštita plně obnovena.
 • Na 10. hodnosti bude záštita plně prolomena po 2 bitvách, v nichž by došlo ke ztrátě hodnosti.
 • Na 13. hodnosti bude záštita plně prolomena po 1 bitvě, v níž by došlo ke ztrátě hodnosti.

Ligy

S ohledem na své výkony při dokončení kvalifikace a všech divizí budou hráči rozděleni do lig:

 • Zlatá liga: nejlepších 20 % hráčů.
 • Stříbrná liga: nejlepších 30 % hráčů.
 • Bronzová liga: dalších 50 % hráčů.

V lize budou hráči pokračovat v získávání prýmků a ovlivňování obecného výkonu a pozice na žebříčku lídrů sezóny.

Systém tvorby týmů

Systém tvorby týmů se pokouší o sestavení týmů z hráčů stejné hodnosti v rámci každé konkrétní divize. Nelze-li tyto podmínky splnit, tak se prahová hodnota hodnosti rozšíří.

S ohledem na hodnosti mají týmy zrcadlové složení.

Při sestavování týmů nebere systém v úvahu příslušnost hráče ke konkrétní lize.

Pokud se systému tvorby týmů nepodaří týmy sestavit během 10 minut, tak se bitva nevytvoří a hráči budou posláni zpátky do garáže.

Lídři sezóny

Pozice hráče na žebříčku lídrů sezóny závisí na jeho obecném výkonu.

Pokud má několik hráčů stejný výkon, porovnávají se postupně další parametry:

 • Průměrné zkušenosti;
 • Průměrné poškození.

Pokud jsou všechny tyto parametry stejné, pak všichni hráči skončí v lize na nejvyšší sdílené pozici.

Žebříček lídrů sezóny se v herním klientovi a na portálu zpřístupní, jakmile sezóna začne.

Žebříček lídrů sezóny se aktualizuje každých 15 minut.

Odměny

Odměny za sezónu

Roční odměny

Úroveň přístupu k roční odměně se určuje podle počtu žetonů hodnosti, získaných hráčem v rámci sezón v daném roce.

Žetony hodnosti se získávají za dokončení každé divize a postup do Zlatá liga. Žetony hodnosti se připisují na konci sezóny.

To znamená, že hráč může v rámci sezóny získat až pět žetonů hodnosti.

Porušení pravidel hry a tresty

Pro hodnocené bitvy platí pravidla náhodných bitev. Všechny tresty se uvalují podle Pravidel hry a Licenční smlouvy. Pokud hráč porušuje Pravidla hry nebo Licenční smlouvu konečného uživatele, bude z žebříčku vyloučen během sezóny, po skončení sezóny nebo před obdržením odměn za sezónu.

Jelikož systém palby do spojenců byl v hodnocených bitvách zrevidován, je ochromování spojenců v tomto režimu hry ekvivalentem poškozování spojeneckých vozidel („týmové poškození“). V tomto případě může být hráči, který ochromuje spojenecká vozidla, udělen trest či blokace (v souladu s Pravidly hry pro udělování týmového poškození).

Všechny tresty a omezení za „týmové poškození“ a „týmová zabití“ uplatňuje systém automaticky, bez zásahu pracovníků Podpory pro hráče. Poznámka: systém bere v úvahu všechny možné okolnosti, které prohřešek doprovází, a to jak polehčující, tak i přitěžující. Proti podmínkám omezení uvalených automatickým systémem se nelze odolat.

Zavřít