Operace Gambit: Pravidla & předpisy

Přehled operace Gambit

Celá akce bude rozdělena do tří fází s postupně se prodlužujícím trváním, z nichž všechny budou obsahovat stejné klíčové mechaniky. Místo prostého rozdělení akce na tři fáze budou fáze sloužit klanům k tomu, aby jim pomohly získat lepší přehled o pravidlech a následně díky tomu mohly opravit možné chyby v plánování.

Stejně jako dříve, i nyní budou hráči a klany muset získávat body slávy, aby během operace Gambit dosáhli dobrého výkonu. Hráči budou dostávat body slávy za účast v bitvách, ale celková úspěšnost jejich klanů v rámci akce určí počet cen, které získají. Klany budou dostávat body slávy za účast v bitvách i za plnění speciálních podmínek dané fronty pro získávání bodů.

Bojiště je rozděleno na tři navazující fronty a každá z nich se liší v počtu získaných bodů slávy a přístupu k jejich získání. V jakoukoliv chvíli může klan využít speciální mechaniku pro opuštění mapy a výměnu všech svých bodů slávy za výzkumné body.

Výzkumné body lze investovat do různých technologií, které zvýší míru zisku klanových i osobních bodů slávy a také usnadní akce klanu na mapě. Klany tedy musí investovat body slávy rozumně, aby tím zvýšily počet dalších obdržených bodů slávy.

Nejlepších výsledků dosáhnou ty klany a hráči, kteří dokáží najít rovnováhu mezi získáváním bodů slávy a jejich výměnou za technologie, přičemž budou zároveň předvádět dobré výkony v bitvách.

1. Obecná pravidla

1.1. Akce „Operace Gambit“ bude probíhat od 24. listopadu do 21. prosince.

1.2. Akce bude rozdělena do 3 fází a globální mapa bude mezi nimi vždy na den zmrazena. Globální mapa bude také na 2 dny zmrazena kvůli vydání aktualizace, a toto zmrazení již bylo pro operaci Gambit naplánováno. Přesné datum dvoudenního zmrazení bude oznámeno později.

1.3. Do akce se mohou zapojit všechny klany - stávající i zbrusu nové.

1.4. Mapa je rozdělena na 3 fronty: Základní, Progresivní a Elitní. Šance přístupu na území Progresivní a Elitní fronty je omezena.

1.5. Vzpoury jsou vypnuty.

1.6. Všechny akce probíhají ve formátu „Veteráni“ (15x15, vozidla X. úrovně).

1.7. Délka bitvy: 15 minut.

1.8. „Mlha války“ je zapnuta.

1.9. Postihy za nedostavení se do bitvy jsou platné.

1.10. Příjmy provincií ve zlaťácích jsou vypnuty. Během operace Gambit poskytují provincie svým vlastníkům 1 až 3 speciální bonusy.

1.11. Vlastníci provincií se neúčastní turnajů o vyloďovací provincie, vyloďovacích aukcí a bitev v turnajích, a také se neúčastní útoků na území svých vlastních provincií.

1.12. Klany, které drží obsazená území, mohou požádat o vyloďovací turnaje v rámci Základní fronty.

1.13. Klany nemohou napadnout vyloďovací provincie v rámci Základní fronty po zemi.

1.14. Klany mohou napadnout vyloďovací aukce v rámci Progresivní a Elitní fronty po zemi.

1.15. Velitelství je vypnuto. Divize lze zorganizovat v libovolné provincii.

1.16. Organizace a údržba divize jsou bezplatné.

1.17. Moduly divizí jsou v omezeném rozsahu zapnuty. Všechny zorganizované divize jsou automaticky vybaveny jedním modulem — Inženýrským praporem, který snižuje dobu obnovení pro přemístění divize přes vlastněné provincie o 50 %.

1.18. Vyloďovací provincie v rámci Základní fronty jsou dynamické a své umístění mění po ukončení vyloďovacích bitev.

1.19. Maximální počet účastníků vyloďovacího turnaje — 32.

1.20. Maximální počet účastníků vyloďovacího turnaje prvního dne fáze, během „Přerozdělení světa“ — 16.

1.21. Vyloďovací aukce v rámci Progresivní a Elitní fronty jsou dynamické a své umístění mění po ukončení bitev mezi zájemci o provincii.

1.22. Maximální počet účastníků vyloďovací aukce v rámci Progresivní fronty — 16, v rámci Elitní fronty — 8.

1.23. Maximální počet souběžných žádostí o vylodění v rámci Základní fronty, které má klan k dispozici — 6. Počet souběžných žádostí o vylodění závisí na počtu členů klanu, kteří mají ve své garáži vozidla X. úrovně.

1.24. Posunutí bitev o 15 minut je zapnuto v 50 % provincií.

1.25. Zamrzání vozidel je zapnuto v bitvách o provincie Elitní fronty. Doba zamrznutí je 144 hodin.

1.26. Mapy operace Gambit:

 • Opatství
 • Letiště
 • Arktida
 • Útesy
 • El Halluf
 • Ensk
 • Rybářská zátoka
 • Fjordy
 • Himmelsdorf
 • Karelia
 • Lakeville
 • Malinovka
 • Doly
 • Horský průsmyk
 • Murovanka
 • Prokhorovka
 • Redshire
 • Ruinberg
 • Pouštní řeka
 • Step

2. Speciální pravidla

Během operace Gambit bude platit spousta nových konceptů a mechanik, které nebyly nikdy dříve využity. Níže je uveden stručný glosář, který pochopení dále popsaných mechanik usnadní:

 • Fáze — akce je rozdělena do tří fází, aby bylo umožněno postupné seznámení s mechanikami a oprava možných počátečních chyb v plánování.
 • Fronty — bojiště každého regionu je rozděleno na tři fronty s různými přístupovými podmínkami a mechanikami. Každá následující fronta obsahuje méně provincií, intenzivnější rivalitu a hodnotnější odměny.
 • Bonusy — klanová vylepšení jsou přidělena do provincií a klany k nim získají přístup při obsazení provincie.
 • Technologie — speciální výhody, které klany získají investováním dříve získaných bodů slávy.
 • Laboratoř — místo, kde lze zakoupit technologie. Technologie lze zakoupit za výzkumné body, které je možné získat pouze z klanových bodů slávy.
 • Investování — speciální mechanika, která zkonvertuje všechny nashromážděné klanové body slávy na výzkumné body pro nákup technologií. Pokud klan vlastní při investování během akce provincie na frontách, tak bude z mapy odstraněn.
 • Vyloďovací aukce — spojení vylodění a aukce, kde část klanů činí nabídky na vylodění v bodech slávy, zatímco další část se do ní dostane s využitím bonusů a technologií.

3. Bojiště

3.1. Hlavní časy akce: od 19:00 to 22:00 SEČ

3.2. Bojiště je rozděleno na 3 fronty: Základní, Progresivní a Elitní.

4. Fronty

Mapa je rozdělena na 3 fronty s různými přístupovými podmínkami, různým počtem klanů a množstvím získaných osobních bodů slávy a různými strategickými mechanikami. Každá provincie na globální mapě obsahuje jeden až tři bonusy, které poskytují vlastníkovi provincie strategické výhody. Přidělení bonusů do provincií zůstává stejné po celou akci.

4.1. Základní fronta

4.1.1. V rámci Základní fronty lze klanové body slávy získat jedině za bitvy.

4.1.2. Žádosti o vylodění v rámci základní fronty jsou k dispozici pro každý klan, který má alespoň 15 hráčů s vozidly X. úrovně.

4.1.3. V rámci Základní fronty jsou k dispozici dynamická vylodění; zároveň mohou žádosti o vylodění na Základní frontě podat klany, které vlastní provincie na jiných frontách.

4.2. Progresivní fronta

4.2.1. V rámci Progresivní fronty lze klanové body slávy získat jak za bitvy, tak i za držení provincií.

4.2.2. Existují tři způsoby, jak k provinciím na Progresivní frontě získat přístup:

 • Obsaďte provincii s bonusem, který poskytuje žádost o vyloďovací aukci v rámci Progresivní fronty.
 • Kupte si v laboratoři technologii „Žádost o vyloďovací aukci v rámci Progresivní fronty“.
 • Učiňte nabídku v bodech slávy ve vyloďovací aukci (podívejte se na bod 5 předpisů)

4.2.3. Ve srovnání se Základní frontou bude v provinciích Progresivní fronty platit na body slávy získané v bitvách násobitel 1,1.

4.2.4 Za udržení provincie v rámci Progresivní fronty jsou klany odměněny v bodech slávy, jejich počet se snižuje s každým uplynulým dnem vlastnictví. Tyto klanové body se získávají jednou za den, po skončení bitev v provincii.

Trvání vlastnictví provincie na Progresivní frontě (dny) Klanové body slávy
1 4 000
2 3 000
3 2 000
4 1 000
5+ 0

To znamená, že když klany obsadí provincii v rámci Progresivní fronty poprvé, tak získají 4 000 klanových bodů slávy. Pokud ji udrží druhý den, dostanou 3 000 klanových bodů slávy, pokud ji udrží třetí den — 2 000 klanových bodů slávy a tak dále.

4.2.5. Při opětovném obsazení provincie (vyjma obsazení po investování) zůstává bonus stejný, jako kdyby klan provincii stále ovládal. Například, klad ovládal provincii po 3 dny, pak ji ztratil, a pak ji následujícího dne znovu získal. V takovém případě dostane klan 1 000 klanových bodů slávy za první den opětovného obsazení a 0 klanových bodů slávy další den.

4.2.6 Investování vynuluje dny vlastnictví provincie na nulu, a pokud je provincie znovu obsazena, počítá se její příjem tak, jako by klan řečenou provincii dříve nevlastnil.

4.3. Elitní fronta

4.3.1 Na územích Elitní fronty se klanové body slávy získávají za bitvy, za držení provincií a za počet obsazených provincií.

4.3.2 Existují dva způsoby, jak k provinciím Elitní fronty získat přístup:

 • Kupte si v laboratoři technologii „Žádost o vyloďovací aukci v rámci Elitní fronty“.
 • Učiňte nabídku v bodech slávy ve vyloďovací aukci (podívejte se na bod 5 předpisů)

4.3.3 Ve srovnání se Základní frontou bude v provinciích Elitní fronty platit na body slávy získané v bitvách násobitel 1,2.

4.3.4 Klany získají odměnu ve výši 6 000 klanových bodů slávy za vlastnění provincií, podobně jako u provincií na Progresivní frontě (podívejte se na bod 4.2.4 předpisů). Počet bodů slávy se také bude s každým uplynulým dnem vlastnictví snižovat. Klanové body slávy se získávají jednou za den, po skončení všech bitev v provincii.

Trvání vlastnictví provincie na Elitní frontě (dny) Klanové body slávy
1 6 000
2 4 500
3 3 000
4 1 500
5+ 0

4.3.5 Klany, které vlastní na území Elitní fronty skupiny provincií, získají klanové body slávy. Na konci dne jsou klany, které vlastní provincie na území Elitní fronty, odměněny v klanových bodech slávy na základě počtu vlastněných provincií a po skončení všech bitev v těchto provinciích.

Počet provincií vlastněných na Elitní frontě Odměna v klanových bodech slávy
1 0
2 0
3 0
4 9 000
5 9 000
6 18 000
7 18 000
8+ 45 000

Zároveň, pokud se klanu podaří si provincie udržet, než na nich skončí bitvy, a pak opustí globální mapu, tak bez ohledu na tuto skutečnost zmíněné klanové body slávy dostane.

4.3.6 Zamrzání vozidel v bitvách na Elitní frontě

 • V jakékoliv bitvě na Elitní frontě jsou zničená vozidla zmrazena na 144 hodin, s výjimkou bitev s vlastníky provincií. Při vítězství v bitvách s vlastníky provincií jsou vozidla zmrazena na 72 hodin.
 • Dubu zmrazení vozidel lze snížit s pomocí speciální technologie.
 • Zmrazená vozidla se mohou zapojit do bitev v rámci Základní a Progresivní fronty.

5. Klanová vylepšení

Klany mohou s pomocí různých bonusů a technologií zvýšit své bodové ohodnocení v bodech slávy. Vylepšení se dělí do dvou skupin — na technologie, které lze za výzkumné body zakoupit v laboratoři, a na bonusy, jež je možné získat za obsazení a udržení provincií, které řečené bonusy poskytují. Efekty bonusů a technologií se sčítají. Na podrobnosti se podívejte v bodech 5.3 a 5.4 předpisů.

5.1. Výzkumné body a investování

5.1.1 Investování je speciální mechanika, která v určitém poměru vymění všechny klanem nahromaděné body slávy za výzkumné body. Poměr se dá zlepšit s pomocí určitých technologií.

5.1.2 Při aktivaci této mechaniky je klan odstraněn z globální mapy a všechny aktuálně nahromaděné klanové body slávy jsou zkonvertovány na výzkumné body.

5.1.3 Žádost o investování mohou podat pouze Velitelé klanů a Výkonní důstojníci.

5.1.4 Skutečná konverze bodů slávy na výzkumné body proběhne při zpracování tahu, který následuje po podání žádosti.

5.1.5 Investování nelze provést, jakmile v provinciích, kde má klan naplánované bitvy, začne hlavní čas.

5.1.6 Jakmile je investování hotovo, je obnovena možnost získání úplného bonusu z provincií na Progresivní a Elitní frontě (sekce 4.2 a 4.3 předpisů).

5.1.7 Konverze bodů slávy na výzkumné body je trvalá, a výměna výzkumných bodů za klanové body slávy není povolena. Mějte to na paměti zejména na konci operace Gambit.

5.2. Laboratoř

5.2.1 Laboratoř je speciální obchod, kde můžete za výzkumné body zakoupit různé technologie.

5.2.2 V laboratoři si lze prohlédnou všechna aktivní klanová vylepšení.

5.2.3 Počet dostupných technologií se pro různé fáze liší. Více podrobností o technologiích najdete v sekci 5.4 předpisů.

5.3. Bonusy

5.3.1 Každá provincie na mapě akce má jeden až tři různé bonusy.

5.3.2 Bonusy jsou zapnuty v okamžiku, kdy se klan stane vlastníkem provincie, a jsou vypnuty, když ji klan ztratí.

5.3.3 Pokud klan vlastní několik provincií se stejným typem bonusu, tak se jeho efekt nesčítá. Klan získává efekt pouze z nejvyššího bonusu. Například pokud klan ovládá dvě provincie a jedna z nich má „+3 % k osobním bodům slávy“, zatímco druhá má „+10 % k osobním bodům slávy“, tak nakonec členové klanu získají za bitvu pouze bonus „+10 % k osobním bodům slávy“.

5.4. Technologie

5.4.1 Technologie se kupuje jednou za fázi a je aktivní po celou dobu trvání fáze.

5.4.2 Technologie budou aktivní ihned po jejich zakoupení v laboratoři.

5.4.3 Efekt technologií stejného typu se sčítá. To znamená, že když klan koupí technologii „Zvýšené množství osobních bodů slávy za bitvu +5 %“ a později zakoupí technologii „Zvýšené množství osobních bodů slávy za bitvu +10 %“, tak budou členové klanu za bitvy dostávat +15 % osobních bodů slávy.

5.4.4 Náklady na technologie se mohou dynamicky změnit v závislosti na počtu klanů, které si konkrétní technologii zakoupí. Čím více klanů si určitou technologii zakoupí, tím levnější bude pro klany, které ji ještě nezakoupili.

5.5. Souhrnná tabulka bonusů a technologií, které jsou během fází k dispozici

Vylepšení Technologie Bonusy Fáze, během které je vylepšení k dispozici
Zvýšený počet osobních bodů slávy za bitvu + +
Základní, Progresivní a Elitní fronty
1
Zvýšený počet klanových bodů slávy za bitvu + +
Základní, Progresivní a Elitní fronta
1
Zvýšený počet klanových bodů slávy za vlastnictví provincií na Progresivní a Elitní frontě + +
Základní, Progresivní a Elitní fronty
1
Žádost o aukci na Progresivní frontě + +
 Základní fronta
2
Žádost o aukci na Elitní frontě + - 2
Zvýšená odměna za počet provincií na územích Elitní fronty + +
 Elitní fronta
2
Zvýšený bonusový efekt z provincií + - 2
Snížení doby zmrazení vozidel + - 3
Zvýšený směnný kurz klanových bodů slávy za výzkumné body + - 3

6. Vyloďovací aukce v provinciích Progresivní a Elitní fronty

6.1. Na území Progresivní a Elitní fronty se lze dostat pouze prostřednictvím vyloďovacích aukcí.

6.2. Existují dva způsoby účasti ve vyloďovací aukci: získání přístupu do aukce pomocí technologie či bonusu, nebo učinění nabídky v klanových bodech slávy.

6.3. Hlavním rysem vyloďovacích aukcí v operaci Gambit je to, že v aukci může být více než jen jeden vítěz. To znamená, že vítězové aukce se navzájem utkají v turnaji a vítěz turnaje pak bojuje proti vlastníkovi provincie. Maximální počet účastníků turnaje závisí na frontě: 16 účastníků na Progresivní a 8 účastníků na Elitní frontě - maximální počet účastníků se může v případě potřeby zvýšit.

6.4. Pro klany, které získaly přístup obsazením provincie s odpovídajícím bonusem nebo zakoupením zmíněného bonusu v laboratoři, je vyhrazeno 8 žádostí o vyloďovací aukci na Progresivní frontě a 4 žádosti o vyloďovací aukci na frontě Elitní.

6.5. Během období podávání žádostí o aukci (1 tah před zahájením bitev) mohou všechny klany učinit ve vyloďovacích aukcích nabídky v klanových bodech slávy nebo podat žádosti s pomocí dostupných bonusů a technologií.

6.6. Na rozdíl od standardních pravidel pro vliv se předběžné výsledky nevypočítávají.

6.7. Jeden tah před zahájením bitev se zformuje turnajová tabulka s 16 týmy na Progresivní frontě a s 8 týmy na Elitní frontě. Je vytvořena z klanů, které poslaly s pomocí technologií a bonusů žádosti o vyloďovací aukci a z klanů, které učinily nejvyšší nabídku v klanových bodech slávy. Příklad: žádost o účast ve vyloďovací aukci na Progresivní frontě poslalo 20 klanů. Jsou zde 2 klany, které vlastní provincie s příslušnými bonusy, a 4 klany, které si tuto žádost koupily v laboratoři. Dalších 14 klanů učinilo nabídky v klanových bodech slávy. Jeden tah před zahájením bitev se zformuje turnajová tabulka 6 klanů s odpovídajícími vylepšeními (jsou zde 2 klany, které vlastní provincie s příslušným bonusem, a 4 klany, které si tuto technologii zakoupily) a 10 klanů, jež učinily nejvyšší nabídku v klanových bodech slávy. 4 klany, které učinily nejnižší nabídky, se turnaje účastnit nebudou.

6.8. Nabídky klanů, které do turnaje nepostoupily, se klanům vrátí.

6.9. Bitvy finalistů aukce probíhají podle standardních pravidel „vyzyvatelů v turnaji o provincii“ s 5x násobitelem osobních a klanových bodů slávy.

7. Body slávy

7.1. V operaci Gambit bojují klany o body slávy, které jim umožňují soutěžit o nejlepší odměny akce.

7.2. Klany i hráči získají body slávy za bojování v bitvách. Všichni hráči jednoho týmu získají za bitvu stejný počet bodů.

7.3. Výpočet bodů slávy v bitvě,

 • Fame_Points — počet bodů slávy za bitvu.
 • Fame_points_base — základní množství bodů slávy; v operaci Gambit je to 1 500 bodů.
 • Battle_type_c — násobitel typu bitvy.
 • Event_value_c — násobitel herní akce.
 • Еlo_c — násobitel Elo hodnocení, odpovídá Elo hodnocení fronty pro vozidla X. úrovně.
 • Team_XP — množství zkušeností získaných týmem v bitvě.
 • Battle_XP — celkové množství zkušeností získaných týmy v bitvě.
 • Team_size — uvedená velikost týmu — 15.
 • Bonus_р  — násobitel z aktivních bonusů pro body slávy za bitvu (různý pro klany a hráče).
 • Technology_р — násobitel z aktivovaných technologií pro body slávy za bitvu (různý pro klany a hráče).

Násobitel typu bitvy (Battle_type_c)

Typ bitvy Násobitel
Turnaj vyzyvatelů ve vyloďovací provincii na Základní frontě 1
Turnaj vyzyvatelů v běžné provincii na libovolné frontě a turnaj vyzyvatelů ve vyloďovací aukci na Progresivní a Elitní frontě. 5
Bitva s vlastníkem ve všech provinciích 5

Násobitel herní akce (Event_value_c)

Typ provincie Násobitel
Vyloďovací provincie na Základní frontě 1
Provincie na základní frontě 1
Provincie na Progresivní frontě (včetně vyloďovacích aukcí) 1,1
Provincie na Elitní frontě (včetně vyloďovacích aukcí) 1,2

Násobitele Elo hodnocení (Elo_c)

Elo hodnocení nepřátelského klanu Elo_c
<=1000 1,0
1001–1050 1,1
1051–1100 1,2
1101–1150 1,3
1151–1200 1,4
1201–1250 1,5
1251–1300 1,6
1301–1350 1,7
1351–1400 1,8
1401–1450 1,9
>=1451 2,0

7.4 Osobní body slávy

7.4.1 Osobní body slávy se v akci získávají pouze za účast v bitvách.

7.4.2. Osobní body slávy se po dobu trvání akce ukládají bez ohledu na fázi a datum vstupu či opuštění klanu.

7.4.3. Historie získaných osobních bodů slávy bude k dispozici v profilu hráče na portálu hry.

7.5. Klanové body slávy

7.5.1 Klanové body slávy se dají získat za účast v bitvách, a také za splnění speciálních podmínek na územích Progresivní a Elitní fronty.

7.5.2 Historie získaných klanových bodů slávy bude k dispozici v profilu klanu na klanovém portálu.

7.5.3 Pokud po skončení bitvy a získání různého množství bodů slávy získal vítězný klan méně klanových bodů slávy (včetně nabídek ve vyloďovacích aukcích, které nevyhrály), pak by mělo být 5 % z rozdílu (včetně nabídek ve vyloďovacích aukcích, které nevyhrály) převedeno od poraženého klanu k vítěznému klanu. Příklad: V bitvě jsou dva klany. Vítězný klan měl na konci této bitvy 1 000 klanových bodů slávy a poražený klan měl 101 000 klanových bodů slávy. Rozdíl v jejich klanových bodech slávy činí 100 000. 5 000 pak představuje 5 % z tohoto rozdílu. Poražený klan tedy ztratí 5 000 klanových bodů slávy, které budou převedeny vítěznému klanu.

7.5.4. Klanové body slávy lze utratit ve vyloďovací aukci na územích Progresivní a Elitní fronty. Mechanika aukcí je popsána v sekci 5 předpisů.

7.5.5. Klanové body slávy lze prostřednictvím mechaniky investování zkonvertovat na výzkumné body.

7.5.6. Klanové body slávy (s přihlédnutím k množství investovaných bodů) jsou zobrazeny na globální mapě, což hráčům umožňuje odhadnout nepřátelské klany podle množství bodů utracených za technologie a podle rychlosti získávání klanových bodů slávy.

7.6. Tajné dohody budou považovány za porušení předpisů a mohou být potrestány úplným odebráním bodů slávy oběma klanům a účastníkům bitvy, a také suspendací účtů provinilců.

7.7. V případě sporných situací v získávání bodů slávy (podezření na dohodu atd.) si administrátor hry vyhrazuje za účelem prošetření situace právo na vyžádání záznamu bitvy, screenshotů a jiných informací. Pokud nebudou požadované informace poskytnuty, tak může správce rozhodnout na základě svého uvážení. Doporučujeme vám využívat možnost „Ukládat záznam bitvy“ v nastavení hry.

8. Fáze

Akce bude probíhat ve 3 fázích, takže si klany budou moci zvyknout na složitá pravidla operace Gambit.

8.1 1. fáze

8.1.1 Fáze začne 24. listopadu  a skončí 26. listopadu.

8.1.2 Hlavní cíl fáze — seznámení se základními mechanikami operace Gambit.

8.1.3 V laboratoři bude pro klanové hráče k dispozici omezený počet technologií (podívejte se na sekci 3 předpisů).

8.1.4 Všechny klany získají 15 výzkumných bodů na zakoupení technologií z laboratoře.

8.1.5 V první den fáze budou pro vylodění k dispozici všechny provincie Základní fronty. Maximální počet žádostí o vylodění — 16.

8.1.6 Po skončení vyloďovacích bitev bude na provinciích Základní fronty zapnuto dynamické vylodění. Maximální počet žádostí o taková vylodění — 32.

8.1.7 Druhého dne fáze budou zapnuty vyloďovací aukce v provinciích Progresivní a Elitní fronty.

8.1.8 Po skončení fáze bude zapnuta vynucená mechanika investování pro všechny klany, které se do akce zapojily. Všechny technologie zakoupené klanem v laboratoři budou odstraněny a všechny utracené výzkumné body budou vráceny na účet klanu.

8.1.9 Všechny postihy klanu budou odstraněny a globální mapa bude zcela vyčištěna.

8.2. 2. fáze

8.2.1 Fáze začne 28. listopadu a skončí 2. prosince.

8.2.2 Hlavní cíl fáze — rozšířené studium mechanik akce a hromadění bodů slávy pro rychlý start ve třetí fázi akce.

8.2.3 Laboratoř odemkne přístup k novým technologiím.

8.2.4 V první den fáze budou pro vylodění k dispozici všechny provincie Základní fronty. Maximální počet žádostí o vylodění — 16.

8.2.5 Po skončení vyloďovacích bitev bude na provinciích Základní fronty zapnuto dynamické vylodění.

8.2.6 Druhého dne fáze budou zapnuty vyloďovací aukce v provinciích Progresivní a Elitní fronty.

8.2.7 Po skončení fáze bude zapnuta vynucená mechanika investování pro všechny klany, které se do akce zapojily. Všechny technologie zakoupené klanem v laboratoři budou odstraněny a všechny utracené výzkumné body budou vráceny na účet klanu.

8.2.8 Všechny postihy klanu budou odstraněny a globální mapa bude zcela vyčištěna.

8.3. 3. fáze

8.3.1 Fáze začne 4. prosince a skončí 21. prosince.

8.3.2 Představuje hlavní fázi celé akce „Operace Gambit“. Jako výsledek této fáze určí množství bodů slávy vítěze.

8.3.3. V této fázi poskytne laboratoř přístup ke všem technologiím.

8.3.4. V první den fáze budou pro vylodění k dispozici všechny provincie Základní fronty. Maximální počet žádostí o vylodění — 16.

8.3.5 Po skončení vyloďovacích bitev bude na provinciích Základní fronty zapnuto dynamické vylodění.

8.3.6 Druhého dne fáze budou zapnuty vyloďovací aukce v provinciích Progresivní a Elitní fronty.

8.3.7 Na konci fáze 3 se vypočítají celkové výsledky akce a nejlepší klany a hráči získají své odměny.

9. Speciální předpisy pro postihy za nedostavení se do bitvy

9.1. Výše postihů se bude vypočítávat z celkového počtu bodů slávy, včetně nabídek, které nevyhrály.

9.2. Klanové body slávy budou strženy z účtu klanu. To znamená, že po stržení postihů a výhrách v aukcích může účet klanu zobrazovat zápornou hodnotu bodů slávy.

Počet nedostavení se za počítané období Maximální počet žádostí o vylodění Klanové body slávy Počítané období
1 6 Postihy nebudou uloženy 3 dny
2 5 -10 %
3 3 -10 %
4 1 -10 %

10. Odměny

Výpočet výherního rozsahu pro klany a hráče bude proveden pouze mezi těmi klany a hráči, co se dostanou do Uličky slávy. Aby se dostali do Uličky slávy, musí jak klany, tak hráči, vybojovat v regionu alespoň 5 bitev a získat alespoň 100 bodů slávy.

10.1 Osobní klasifikace

10.1.1 Akce „Operace Gambit“ poskytuje následující odměny: bony, unikátní odznaky, digitální kamufláže a jedinečné medaile. Navíc bude moci 11 000 nejlepších hráčů „Operace Gambit“ vyměnit své bony za vozidlo X. úrovně, které se dříve udělovalo za vítězství na globální mapě.

10.1.2 Speciální směnný kurz bonů za vozidla (М60, VK72.01 K, Objekt 907, Т95Е6 a 121B) činí pouze pro operaci Gambit 4 000 bonů.

10.1.3 Jeden hráč může vyměnit bony pouze za jedno vozidlo.

10.1.4 Při výměně bonů za vozidla je možné využít jak bony získané v operaci Gambit, tak i bony získané za jiné úspěchy.

10.1.5 Možnost výměny bonů za vozidlo bude pro vítěze operace Gambit k dispozici od 23.12.2017 do 31.01.2018.

10.1.6 Pokud hráč, který nepostoupil do výherního rozsahu, získal stejné množství bodů slávy jako hráč na poslední pozici ve výherním rozsahu, pak oba hráči dostanou v osobní klasifikaci stejnou odměnu.

10.1.7 Rozdělení odměn podle osobní klasifikace v každém regionu

Mějte na paměti, že níže zobrazené množství bonů je uvedeno s koeficientem, který vychází z pozice klanu, což znamená, že odměna se může až sedmkrát znásobena!
TOP PROCENTO VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH HRÁČŮ Bony
<=1% 1 000
1–2% 950
2–3% 900
3–5% 850
5–10% 800
10–15% 750
15–20% 700
20–25% 600
25–50% 500
50–75% 250

10.1.11 Podmínky pro získání medailí operace Gambit

Medaile Name Pravidla

Medaile šampióna Gambitu

 • Uděluje se klanovým hráčům, kteří se v akci na globální mapě — Operaci Gambit — umístili jako první.
 • Buďte v čase ukončení akce členem vítězného klanu v libovolném regionu.
 • Odehrajte v operaci Gambit alespoň 5 bitev jako člen tohoto klanu.

Medaile velmistra Gambitu

 • Uděluje se klanovým hráčům, kteří se v akci na globální mapě — Operaci Gambit — dostali mezi 10 nejlepších hráčů.
 • Buďte v čase ukončení akce členem jednoho z 10 nejlepších klanů v libovolném regionu.
 • Odehrajte v operaci Gambit alespoň 5 bitev jako člen tohoto klanu.
 • Neuděluje se, pokud již hráč získal Medaili šampióna Gambitu.

Medaile mistra Gambitu

 • Uděluje se klanovým hráčům, kteří se v akci na globální mapě — Operaci Gambit — dostali mezi 100 nejlepších hráčů.
 • Buďte v čase ukončení akce členem jednoho ze 100 nejlepších klanů v libovolném regionu.
 • Odehrajte v operaci Gambit alespoň 5 bitev jako člen tohoto klanu.
 • Neuděluje se, pokud již hráč získal Medaili šampióna Gambitu nebo Medaili velmistra Gambitu.

Účastník operace Gambit

 • Pamětní žeton za aktivní účast v akci na globální mapě — Operaci Gambit.
 • Odehrajte v operaci Gambit alespoň 5 bitev.

Epická výhra

 • Uděluje se klanovým hráčům, kteří získali největší počet vítězství v řadě.
 • Buďte v čase ukončení akce členem klanu, který získal největší počet vítězství v řadě.
 • Odehrajte v operaci Gambit alespoň 5 bitev jako člen tohoto klanu.

10.1.12 Podmínky pro získání prýmků operace Gambit

Odznak Name Pravidla

Legenda globální mapy

 • Uděluje se hráčům za mimořádné výkony na globální mapě.
 • Buďte v čase ukončení akce mezi 1 % nejlepších hráčů podle osobní klasifikace a buďte členem klanu, který je mezi 1 % nejlepších klanů podle klanové klasifikace v libovolném regionu.
 • Odehrajte alespoň 50 % svých bitev v operaci Gambit jako člen klanu, který je mezi 1 % nejlepších klanů.

Hrdina operace Gambit

 • Uděluje se hráčům, kteří se v akci na globální mapě — Operaci Gambit — dostali mezi 10 % nejlepších klanů.
 • Buďte v čase ukončení akce členem klanu, který se dostal mezi 10 % nejlepších klanů v libovolném regionu.
 • Odehrajte v operaci Gambit alespoň 5 bitev jako člen tohoto klanu.

10.1.13 Kamufláže operace Gambit a podmínky jejich získání

Maskování Název Pravidla

Letní „digitální“

 • Odehrajte v operaci Gambit alespoň 5 bitev a v čase ukončení akce získejte v libovolném regionu alespoň 100 osobních bodů slávy.

Pouštní „digitální“

 • Buďte v čase ukončení akce mezi 50 % nejlepších hráčů podle osobní klasifikace v libovolném regionu.
 • Uděluje se společně s letní kamufláží.

Zimní „digitální“

 • Buďte v čase ukončení akce mezi 25 % nejlepších hráčů podle osobní klasifikace v libovolném regionu.
 • Uděluje se společně s letní a pouštní kamufláží.

10.2 Klanová klasifikace

DŮLEŽITÉ! Mějte na paměti, že některé mechaniky v operaci Gambit jsou trvalé a mohou mít za následek zastavení postupu klanu v případě, že klanoví důstojníci budou provádět nejasné akce, nebo dojde ke zcizení jejich účtů.

Berte proto v úvahu bezpečnostní hledisko a před začátkem akce si projděte tři rady:

 • Pro velitele klanů — pečlivě vybírejte hráče, kteří mají přístup k funkcím důstojníků a operacím na mapě. Po dobu trvání akce zvažte omezení počtu takových hráčů.
 • Převádění účtu je nebezpečné a zakázané v Pravidlech hry.
 • Před začátkem akce doporučujeme provést změnu hesla k účtu.

10.2.1 V závislosti na pozici klanu v klanové klasifikaci podléhá celkový počet bonů tohoto klanu následujícímu násobiteli:

TOP PROCENTO ZE VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH KLANŮ Klanový násobitel
<=1% 7
1–2% 6,5
2–3% 6
3–5% 5,5
5–10% 5
10–15% 4
15–20% 3
20–25% 2,5
25–50% 2
>=50% a hráči, kteří v okamžiku ukončení akce nepatří k žádnému klanu. 1

10.2.2 Pokud je tedy hráč v regionu mezi 7 % nejlepších hráčů podle osobních bodů slávy a hráčův klan je ve stejném regionu mezi 7 % nejlepších klanů, tak tento hráč získá 800 bonů (podle osobního hodnocení), které budou vynásobeny 5 (klanový násobitel). Celkově získá tento hráč dohromady 4 000 bonů.

10.2.3 Hráč dostane klanový násobitel pouze od klanu, ve kterém je v okamžiku ukončení operace Gambit členem, a pokud jsou splněny následující podmínky.

10.2.3.1 Odehrajte jako člen tohoto klanu alespoň 5 bitev v regionu, kde klan postoupil do výherního rozsahu.

10.2.3.2 Získejte jako člen tohoto klanu alespoň 100 osobních bodů slávy.

10.2.4 Rozdělení zlaťáků - na rozdíl od ostatních odměn se zlaťáky udělují za pevně dané pozice a nikoliv za procentem určené pozice.

10.2.5 Rozdělení zlaťáků

Pozice Množství zlaťáků poslaných do klanové pokladnice
1 200 000
2 150 000
3 100 000
4 95 000
5 90 000
6 85 000
7 80 000
8 75 000
9 70 000
10 65 000
11 64 000
12 63 000
13 62 000
14 61 000
15 60 000
16 59 000
17 58 000
18 57 000
19 56 000
20 55 000
21 54 000
22 53 000
23 52 000
24 51 000
25-45 50 000
46-76 40 000
77-135 30 000
136-195 20 000
196-330 10 000

10.3 Speciální pravidla kompenzací

Během „Operace Gambit“ budou v případě jakýchkoliv technických selhání platit speciální pravidla kompenzací.

10.3.1 Pokud na globální mapě dojde k jakýmkoliv technickým selháním, která ovlivní více než 10 % klanů a za předpokladu, že bitvy nebyly vytvořeny a výsledky bitev se nezapsaly do naší databáze, tak klany v dotčeném regionu dostanou kompenzaci ve výši 150 bodů slávy. Všichni členové takového klanu také dostanou 150 osobních bodů slávy.

10.3.2 Pro případy technických potíží, které se přímo nevztahují ke globální mapě (problémy se servere, kde probíhají bitvy, problémy s přihlášením do hry atd.) - pokud tyto potíže ovlivní více než 10 % klanů a budou mít za následek technické porážky či remízy ve velkém měřítku, tak zrušíme postihy spojené s omezením počtu dostupných žádostí o vylodění a stržením klanových bodů slávy. V takovém případě se nebudou udělovat žádné kompenzace v osobních a klanových bodech slávy, protože nelze provést důvěryhodné vyšetření důvodů nedostavení se do bitvy.

Zavřít