Pochod národů: Předpisy

Obecné informace

 • Data akce: 15. - 29. listopadu
 • Období registrace: 8. - 22. listopadu
 • Soutěže: čtyři soutěže s vozidly úrovně VII, VIII, IX a X. V rámci každé soutěže se vytvoří devět žebříčků (jeden pro každý národ vozidel).
 • Úkol: Umístěte se v žebříčku podle celkových základních zkušeností získaných v pěti náhodných bitvách pro každý žebříček.
  • Například, chce-li se hráč zařadit do žebříčku sovětských vozidel X. úrovně, může odehrát 3 bitvy s Т-62A, jednu bitvu s IS-7 a jednu bitvu s IS-4 (celkem pět bitev odehraných se sovětskými vozidly X. úrovně).
 • Výherní fond: 36 000 jedinečných odznaků, více než 591 let prémiového účtu a více než 1 000 000 osobních záloh.

Předpisy:

 1. Registrace a účast
  1. V soutěži „Pochod národů“ se budou moci zúčastnit a vyhrát odměny pouze zaregistrovaní hráči.
  2. Registrace bude k dispozici v herním klientovi od 8. 11. 2017, 08:00 SEČ do 22. 11. 2017, 08:00 SEČ.
  3. Pro každou ze čtyř soutěží je vyžadována samostatná registrace.
  4. Soutěže se budou konat od 15. 11. 2017, 08:00 SEČ do 29. 11. 2017 08:00 SEČ.
  5. Počítají se pouze náhodné bitvy odehrané od 08:00 SEČ do 02:00 SEČ.
  6. Bitvy odehrané v „Pochodu národů“ budou zohledněny pouze po registraci v odpovídající soutěži.
  7. Hráči, kteří svou registraci zruší, se nebudou moci do vybrané soutěže znovu zaregistrovat a zapojit.
 2. Popis akce
  1. „Pochod národů“ sestává ze čtyř soutěží pro odpovídající úrovně vozidel (vozidla úrovně VII, VIII, IX a X).
  2. Pro každou úroveň vozidel je vytvořeno devět žebříčků (jeden na národ).
  3. Seznam vozidel, která se mohou soutěže zúčastnit, je k dispozici v herním klientovi.
 3. Popis žebříčku
  1. Žebříčky zohledňují získané základní zkušenosti (zkušenosti získané „Za odvážný odpor“ se počítají). Množství započítaných zkušeností nezahrnuje žádné zkušenosti navíc z prémiových vozidel, osobních záloh, násobitelů za první vítězství dne či jakýchkoliv jiných speciálů.
  2. Pro postup do vybraného žebříčku by měl hráč odehrát pět či více bitev s vozidly určitého národa a úrovně, podle požadavků žebříčku.
  3. Výsledky bitev se v rámci akce shromažďují automaticky a jsou k dispozici v herním klientovi.
  4. Žebříčky se aktualizují jednou za hodinu.
  5. Počítají se pouze náhodné bitvy. Velké bitvy se nepočítají.
  6. Bitvy odehrané v četě (včetně dynamických čet) se nepočítají.
  7. Pro výhru v soutěži či obsazení výherního místa by měl hráč obsadit nevyšší pozici v žebříčku na konci akce. Úspěch uprostřed soutěže se neodměňuje.
  8. Pokud mají dva nebo více hráčů stejné indikátory, pak vyšší pozici v žebříčku obsadí ten hráč, který ve své nejlepší bitvě získal nejvyšší množství základních zkušeností. Pokud jsou i tyto parametry stejné, obdrží hráči stejné odměny udělované za vyšší pozici.
 4. Odměny
  1. Tabulka odměn
  2. Pokud hráč obsadí výherní místa v několika žebříčcích, tak dostane osobní zálohy a čas prémiového účtu za každé výherní místo.
  3. Pokud hráč vyhraje v několika žebříčcích, za které se uděluje stejný odznak, tak dostane pouze jeden odznak.
  4. Pokud hráč obsadí místa mezi nejlepšími 10 a nejlepšími 1 000 hráči s vozidlem stejné úrovně, ale odlišného národa, tak dostane oba unikátní odznaky: Odznaky Tankové eso a Tankový expert pro korespondující určité úrovně.
  5. Pokud hráč obsadí místa mezi nejlepšími 10 nebo nejlepšími 1 000 hráči s vozidlem stejné úrovně, ale odlišného národa, tak dostane pouze jeden odznak, v závislosti na obsazené pozici.
  6. Pokud hráč obsadí místa mezi nejlepšími 10 nebo nejlepšími 1 000 hráči s vozidly odlišné úrovně, tak získá pouze jeden odznak (zlatý nebo ocelový v příslušném pořadí) pro odpovídající úroveň vozidel.
  7. Pokud jsou všechny parametry pořadí identické, tak se hráči podělí o jedno místo a postoupí do stejné výherní ligy.
 5. Výsledky
  1. Odměny za soutěž „Pochod národů“ budou uděleny během 14 dní po jejím skončení, po vyloučení hráčů, kteří porušili Pravidla hry, z konečných žebříčků.
  2. Chcete-li odměny získat, přihlaste se do herního klienta ne později, než 180 dní po skončení sezóny.
 6. Porušení pravidel a tresty
  1. Pro „Pochod národů“ platí stejná pravidla jako pro náhodné bitvy - všechny tresty se udělují na základě Pravidel hry a LSKU.
  2. Herní akce probíhá mezi náhodnými spojenci a protivníky. V případě zmanipulovaných bitev (když hráč či skupina hráčů záměrně vytváří podmínky, které zajistí dosažení vysokých výsledků v základních zkušenostech) budou výsledky hráče(ů) zrušeny pro všechna vozidla, jež se akce zúčastnila, bez ohledu na vozidlo použité ve zfalšované bitvě. Navíc budou takoví hráči potrestáni v souladu s Pravidly hry.
  3. Pokud má správce podezření na neférovou hru ve výherních bitvách, má právo požadovat záznamy těchto bitev. Pokud hráč odmítne záznamy poskytnout, bude ze seznamu výherních míst vyloučen.
  4. Pokud je účet hráče trvale zablokován, pak je takový hráč vyloučen jak z účasti na akci, tak i z žebříčků akce.
  5. Žebříčky se při vyloučení hráčů aktualizují automaticky.
  6. Pokud se domníváte, že blokace byla neoprávněná, můžete se proti tomuto rozhodnutí odvolat prostřednictvím Centra zákaznické podpory.
  7. Pokud bude hráčova neoprávněná blokace zrušena před ukončením soutěže, pak se vrátí do žebříčků a jeho výsledky budou obnoveny.

Odměny

Rozbalit
Skupina odměn -Skupina I
Místa
1–10
Skupina II,
Místa
11–1 000
Skupina III
Místa
1 001–2 000
Skupina IV,
Místa
2 001–3 000
Skupina V,
Místa
3 001 – 4 000
Odznaky Tankové eso Tankový expert      
Prémiový účet 3 dny prémiového účtu 3 dny prémiového účtu 1 den prémiového účtu 1 den prémiového účtu 1 den prémiového účtu
Osobní zálohy: ZK 5x osobní záloha: +50 % ZK na 2 hodiny 5x osobní záloha: +50 % ZK na 2 hodiny      
Osobní zálohy: kredity 5x osobní záloha: +50 % kreditů na 2 hodiny 5x osobní záloha: +50 % kreditů na 2 hodiny 5x osobní záloha: +50 % kreditů na 2 hodiny    
Osobní zálohy: Volné ZK 5x osobní záloha: +300 % volných ZK na 2 hodiny 5x osobní záloha: +300 % volných ZK na 2 hodiny 5x osobní záloha: +200 % volných ZK na 2 hodiny 5x osobní záloha: +100 % volných ZK na 2 hodiny  
Sbalit
Zavřít