Předpisy Závodů ve zbrojení

V části 12.2 se mírně mění několik pravidel. Pozměněná pravidla jsou označena bílou barvou. Děkujeme za pochopení.

Hlavní informace

 • Závody ve zbrojení budou probíhat od 29. května do 12. června a bude je tvořit jedna fáze.
 • Po celou dobu trvání této rozsáhlé herní akce budou klany i hráči získávat body slávy.
 • Hráči získávají body slávy za účast v bitvách, ale úspěch klanu v rámci akce přímo ovlivní počet a množství odměn.
 • Klany budou získávat body slávy jak v bitvě, tak i za plnění speciálních podmínek.
 • Bojiště bude rozděleno na tři navazující fronty. Způsob, jakým se dají body slávy získat, a počet bodů slávy, které se dají získat, se na každé frontě liší.
 • V jakoukoliv chvíli může klan zkonvertovat klanové body slávy na výzkumné body.
 • Výzkumné body lze investovat do různých technologií, které zvýší míru zisku klanových i osobních bodů slávy, a také usnadní akce klanu na mapě.
 • Pokud to provedou efektivně, mohou klany, které body slávy investují moudře, získat během bitev ještě více bodů slávy.
 • Klany, které dosáhnou nejlepší rovnováhy mezi získáváním bodů slávy a jejich investováním do technologií, budou mít při dosahování dobrých výsledků v bitvách nejlepší šanci na úspěch v této akci.

1. Obecná pravidla

 • Akce Závody ve zbrojení bude dostupná od 29. května, 13:00 až do 12. června, 13:00 SELČ
 • Akce bude sestávat z jedné fáze bez přestávek či dní volna.
 • Do akce se budou moci zapojit všechny klany (stávající i nově založené).
 • Mapa bude rozdělena na tři fronty: Základní, Progresivní a Elitní. Přístup na území Progresivní a Elitní fronty je omezen.
 • Vzpoury jsou vypnuty.
 • Všechny bitvy se budou hrát ve formátu „Veteráni“, 15 proti 15 s vozidly X. úrovně.
 • Trvání bitvy bude 15 minut.
 • „Mlha války“ je zapnuta.
 • Postihy za nedostavení se do bitvy jsou zapnuty.
 • Příjmy provincií ve zlaťácích jsou vypnuty. Během akce „Závody ve zbrojení“ bude provincie poskytovat svému vlastníkovi 1 až 3 speciální bonusy.
 • Vlastník provincie se neúčastní turnajů o vyloďovací provincie, vyloďovacích aukcí nebo turnajů mezi vyzyvateli při útocích na jeho vlastní provincie po zemi.
 • Pokud klany vlastní jakákoliv území na jakékoliv frontě, mohou podat žádost o účast ve vyloďovacích turnajích na území Základní fronty a ve vyloďovacích aukcích na Progresivní a Elitní frontě.
 • Klany nemohou napadnout vyloďovací provincie na území Základní fronty po zemi.
 • Klany mohou napadnout vyloďovací aukce na území Progresivní a Elitní fronty po zemi.
 • Velitelství jsou vypnuta. Divize lze zorganizovat v libovolné provincii.
 • Organizace a údržba divize jsou bezplatné.
 • Moduly divizí jsou zapnuty, ale omezeny. Všechny zorganizované divize budou automaticky vybaveny jedním modulem „Inženýrský prapor“, který snižuje omezení pohybu mezi vlastněnými provinciemi o 50 %.
 • Vyloďovací provincie v rámci území Základní fronty jsou dynamické a své umístění mění po ukončení vyloďovacích bitev.
 • Maximální počet účastníků v rámci vyloďovacího turnaje je 32.
 • V první den „Přerozdělení světa“ je maximální možný počet účastníků vyloďovacího turnaje 16.
 • Vyloďovací provincie v rámci území Progresivní a Elitní fronty jsou dynamické a své umístění mění, když jsou bitvy mezi vyzyvateli u konce.
 • Maximální počet účastníků v rámci vyloďovací aukce na území Progresivní fronty je 16, a na území Elitní fronty pak 8.
 • Maximální počet žádostí (dostupných klanu v rámci tahu na globální mapě) o vylodění na území Základní fronty je 6. Počet zároveň dostupných žádostí o vylodění závisí na počtu členů klanu, kteří mají ve své garáži vozidla X. úrovně. Například, pokud má 92 členů klanu vozidlo X. úrovně, bude pro klan k dispozici 6 žádostí. Pokud bude mít vozidlo X. úrovně 89 členů klanu, bude mít klan k dispozici pouze 5 žádostí.
 • Posunutí bitev o 15 minut je zapnuto pro 50 % provincií.
 • Uzamykání vozidel v bitvách na Elitní frontě je zapnuto. Základní doba uzamknutí je 144 hodin.

Mapy pro „Závody ve zbrojení“:

 • Opatství
 • Letiště
 • Útesy
 • El Halluf
 • Ensk
 • Rybářský přístav
 • Himmelsdorf
 • Karélie
 • Lakeville
 • Malinovka
 • Doly
 • Horský průsmyk
 • Murovanka
 • Prochorovka
 • Redshire
 • Ruinberg
 • Pouštní řeka
 • Step
 • Westfield

2. Speciální pravidla

V rámci „Závodů ve zbrojení“ budou využity různé složité mechaniky a podmínky (které se podobají těm v „Operaci Gambit“). Níže je uveden stručný glosář, který mechaniky pospané v dokumentu objasňuje:

 • Fronty: herní oblast je rozdělena na tři fronty a každá z nich má různé podmínky přístupu a mechaniky. Každá následující fronta má méně provincií, intenzivnější rivalitu a lepší odměny.
 • Bonusy: klanová vylepšení jsou k dispozici z provincií a získávají je ty klany, které provincie vlastní.
 • Technologie: speciální výhody, které klany získají investováním dříve získaných bodů slávy.
 • Laboratoř: místo pro nakupování technologií. Technologie lze zakoupit za výzkumné body (které se dají získat pouze směnou klanových bodů slávy).
 • Investování: speciální mechanika na směnu klanových bodů slávy za výzkumné body (vyžadované pro nákup technologií). Pokud klan vlastní při využití funkce investování provincie na frontách akce, tak bude takový klan z mapy automaticky odstraněn.
 • Vyloďovací aukce: hybrid vylodění a aukce, kde část klanů činí nabídky na vylodění v klanových bodech slávy, zatímco další část účastníků se do ní dostane s využitím bonusů a technologií.
 • Klanové úkoly: úkoly, které klanu umožňují získávat body slávy, výzkumné body a různé technologie.

3. Hrací pole

 • Všechna časová pásma „Závodů ve zbrojení“ budou hrát v jediné herní oblasti, bez rozdělení na regiony.
 • Herní oblast je rozdělena na tři fronty: Základní, Progresivní a Elitní.
 • Hlavní čas: každý den od 19:00 do 22:00 SELČ.

4. Fronty

 • Existují tři fronty s různými přístupovými podmínkami, různým ziskem osobních a klanových bodů slávy a různými strategickými mechanikami.
 • Každá provincie globální mapy má 1 – 3 bonusy, které poskytují klanu, jenž je vlastní, strategické výhody.
 • Rozdělení bonusů do provincií zůstává během celé akce beze změny.

4.1. Základní fronta

 • Na Základní frontě se dají body slávy získat jedině za bitvy.
 • Žádosti o vylodění na území základní fronty jsou k dispozici pro každý klan, který má alespoň 15 členů s vozidly X. úrovně.
 • Na území Základní fronty jsou k dispozici dynamická vylodění; zároveň mohou žádosti o vylodění na Základní frontě podat klany, které již vlastní provincie na libovolné frontě.
 • Základní fronta sestává ze 433 provincií.

4.2. Progresivní fronta

 • Na Progresivní frontě se dají body slávy získat jak za bitvy, tak i za držení provincií.
 • Existují čtyři způsoby, jak k provinciím na Progresivní frontě získat přístup:
  • Obsaďte provincii, která poskytuje „žádost o účast ve vyloďovací aukci na Progresivní frontě“.
  • Kupte si z laboratoře technologii, která poskytuje „žádost o účast ve vyloďovací aukci na Progresivní frontě“.
  • Učiňte nabídku (v bodech slávy) ve vyloďovací aukci. Minimální nabídka na Progresivní frontě činí 100 klanových bodů slávy (podívejte se na odstavec 5 pravidel).
  • Splňte klanový úkol „Zkušený nájezdník“ (podívejte se na odstavec 7 pravidel).
 • Provincie na Progresivní frontě poskytují k bodům slávy získaným v bitvách 10% bonus (oproti Základní frontě, podívejte se na odstavec 6 pravidel)
 • Vlastnictví provincie na Progresivní frontě je odměněno body slávy; jejich počet se snižuje s každým uplynulým dnem vlastnictví. Body slávy se připisují během výpočtu dalšího tahu, když jsou bitvy v provincii u konce. Pokud klan opustí mapu před výpočtem tahu, tak tyto klanové body slávy nedostane.
Doba vlastnění provincie klanem na Progresivní frontě (herní dny) Klanové body slávy
1 4 000
2 3 000
3 2 000
4 1 000
5+ 0

To znamená, že když klan obsadí provincii Progresivní fronty poprvé, tak získá 4 000 klanových bodů slávy. Pokud ji udrží druhý den, dostane 3 000 klanových bodů slávy a vlastnictví provincie po třetí den bude odměněno 2 000 klanových bodů slávy a tak dále.

 • Když je provincie obsazena opakovaně (vyjma obsazení po investování), zůstává bonus beze změny, jako by ji klan vlastnil. Například, klan vlastní provincii po tři dny, pak ji ztratí, a pak ji následujícího dne znovu obsadí. V takovém případě dostane klan 1 000 klanových bodů slávy za první den opětovného vlastnictví a 0 klanových bodů slávy za následující den.
 • Investování pak počítadlo vlastnictví provincie vynuluje, a pokud je provincie opakovaně obsazena, tak příjmy začínají znovu od začátku.
 • Progresivní fronta sestává ze 121 provincií.

4.3. Elitní fronta

 • Na Elitní frontě se body slávy dají získat za bitvy, za vlastnění provincií a za počet vlastněných provincií.
 • Existují dva způsoby, jak k provinciím Elitní fronty získat přístup:
  • Kupte si z laboratoře technologii, která poskytuje „žádost o účast ve vyloďovací aukci na Elitní frontě“.
  • Učiňte nabídku (v bodech slávy) ve vyloďovací aukci. Minimální nabídka na Elitní frontě je 10 000 klanových bodů slávy (podívejte se na bod 5 pravidel).
 • Provincie na Progresivní frontě poskytují k bodům slávy získaným v bitvách 20% bonus (oproti Základní frontě, podívejte se na bod 6 pravidel).
 • Za vlastnictví provincie jsou klany odměněny v klanových bodech slávy, a podobně jako u provincií na Progresivní frontě (odstavec pravidel 3.2.4) se také za každý den vlastnictví snižují. Body slávy se připisují během výpočtu dalšího tahu, když jsou bitvy v provincii u konce.
Doba vlastnění provincie klanem na Elitní frontě (herní dny) Klanové body slávy
1 6 000
2 4 500
3 3 000
4 1 500
5+ 0
 • Klany, které na území Elitní fronty vlastní skupiny provincií, získávají klanové body slávy. Na konci herního dne jsou klany, které na území Elitní fronty vlastní 4 či více provincií, odměněny klanovými body slávy v závislosti na počtu vlastněných provincií, když jsou všechny bitvy v provinciích u konce.
Počet provincií vlastněných klanem Odměna v klanových bodech slávy
1 0
2 0
3 0
4 9 000
5 9 000
6 18,000
7 18 000
8+ 45 000

Klanové body slávy získané za vlastnictví skupin provincií se připisují na konci herního dne (ve 7:00 SELČ). Pokud však klan zahájí investování, zatímco vlastní skupinu provincií na Elitní frontě, tak obdrží výzkumné body v plném rozsahu, tedy za všechny klanové body slávy, včetně odměny za vlastnění skupiny provincií.

Pokud si klan udrží vlastnictví provincií do konce bitev v provinciích a pak opustí globální mapu, (tím že začne investovat), tak klanové body slávy obdrží.

 • Uzamykání vozidel v bitvách na Elitní frontě je zapnuto.
  • Vozidla zničená v jakékoliv bitvě na Elitní frontě jsou uzamčena na 144 hodin, vyjma bitev s vlastníkem provincie. Při výhře v bitvě proti vlastníkovi provincie jsou vozidla uzamčena na 72 hodin.
  • Doba uzamčení vozidel se dá snížit pomocí speciální technologie.
  • Uzamčená vozidla se dají využít v bitvách na území Základní a Progresivní fronty.
 • Elitní fronta sestává z 15 provincií.

5. Vylepšení pro klany

Klan může využívat různé bonusy a vylepšení, aby zrychlil svůj zisk bodů slávy.

Ty se dělí do dvou skupin: na technologie, které lze zakoupit v laboratoři za výzkumné body nebo získat jako odměnu za splnění úkolů, a na bonusy, jež je možné získat za obsazení a vlastnění provincií, které takové bonusy poskytují. Efekty bonusů a technologií se sčítají. Na více podrobnosti se podívejte v odstavcích 5.3 a 5.4 pravidel.

5.1. Výzkumné body a investování

 • Investování je speciální mechanika na směnu klanových bodů slávy za výzkumné body (v určitém směnném kurzu). Směnný kurz se dá zlepšit s pomocí určitých technologií.
 • Nahromaděné klanové body slávy se dají směnit v plné míře nebo po částech. Čím více klanových bodů slávy se směňuje, tím příznivější je směnný kurz. Počet klanových bodů slávy ke směně se dá nastavit při zahájení investování.
 • Při použití této mechaniky jsou všechny učiněné (čekající) nabídky v aukcích zrušeny a klan opouští globální mapu. Všechny nahromaděné klanové body slávy jsou směněny za výzkumné body. Funkci investování může využít pouze Velitel klanu a Výkonní důstojníci.
 • Směna bodů slávy za výzkumné body se v podstatě provádí po výpočtu nejbližšího tahu.
 • Investování se nedá zahájit, pokud začal hlavní čas v provinciích, kde má klan určené bitvy.
 • Jakmile je investování dokončeno, obnoví se možnost získání plného bonusu z provincií na Progresivní a Elitní frontě (sekce 4.2 a 4.3 pravidel).
 • Směna bodů slávy za výzkumné body je nevratná. To znamená, že výzkumné body nelze směnit za body slávy. Buďte pozorní, a to zejména na konci „Závodů ve zbrojení“.

5.2. Laboratoř

 • Laboratoř je speciální obchod, kde se dají výzkumné body utratit za různé technologie.
 • V laboratoři si lze prohlédnou všechna aktivní vylepšení klanu.

5.3. Bonusy

 • Každá provincie na mapě akce má až tři různé bonusy.
 • Bonusy se aktivují, jakmile klan obsadí provincii, a jsou ukončeny, když klan přestane provincii vlastnit.
 • Pokud klan vlastní několik provincií, které poskytují stejný bonus, tak se efekt bonusu nenásobí. Klan získává efekt pouze z nejúčinnějšího bonusu. Například, klan vlastní dvě provincie a jedna z nich poskytuje bonus „+3 % k získaným osobním bodům slávy“, zatímco druhá provincie poskytuje bonus „+10 % k získaným osobním bodům slávy“. Celkově dostanou členové klanu pouze +10 % k osobním bodům slávy, které získají.

5.4. Technologie

 • Technologie se získává v rámci akce a působí až do skončení „Závodů ve zbrojení“.
 • Technologie začíná fungovat okamžitě po zakoupení v laboratoři, nebo poté, co ji klan dostane za splnění klanového úkolu.
 • Efekt několika technologií stejného typu se sčítá. To znamená, že když klan dostane technologii, která poskytuje +5 % k získaným osobním bodům slávy, a později dostane technologii, která poskytuje +10% k získaným osobním bodům slávy, tak členové klanu obdrž bonus +15 % k osobním bodům slávy, jež získají.
 • Náklady na technologie se mohou dynamicky změnit v závislosti na počtu klanů, které si technologii zakoupí. Čím více klanů si určitou technologii zakoupí, tím levnější bude pro klany, které ji ještě nemají.

5.5. Tabulka se shrnutím bonusů a technologií dostupných během fází akce

Efekt Technologie Bonusy
Zvýšený počet osobních bodů slávy získaných v bitvách ano Fronty: Základní, Progresivní, Elitní
Zvýšený počet klanových bodů slávy získaných v bitvách Fronty: Základní, Progresivní, Elitní
Zvýšený počet klanových bodů slávy za vlastnění provincií na Progresivní a Elitní frontě Fronty: Základní, Progresivní, Elitní
Žádost o účast v aukci na Progresivní frontě Základní fronta
Žádost o účast v aukci na Elitní frontě žádná
Zvýšená odměna za vlastnění provincií na území Elitní fronty Elitní fronta
Zvýšený efekt bonusů poskytovaných provinciemi žádný
Snížené trvání uzamčení vozidel žádné
Zvýšený poměr směny klanových bodů slávy za výzkumné body žádný
Zvýšený bonus za výhru proti protivníkovi, který má více klanových bodů slávy žádný

6. Vyloďovací aukce v provinciích Progresivní a Elitní fronty

 • Pro přístup na Progresivní a Elitní frontu musí hráči využít vyloďovací aukce.
 • Existují dva způsoby účasti v aukci: získání přístupu do aukce pomocí technologie či bonusu, nebo učinění nabídky v klanových bodech slávy.
 • Hlavním rysem vyloďovacích aukcí je to, že v aukci může být více než jen jeden vítěz. Poté se vítězové aukce navzájem utkají v turnaji. Vítěz turnaje se pak utká s vlastníkem provincie. Maximální počet účastníků turnaje závisí na frontě — 16 vítězů na Progresivní frontě a 8 vítězů na Elitní frontě. Je-li to potřeba, dají se tyto počty zvýšit.
 • 8 žádostí o vyloďovací aukci na Progresivní frontě a 4 žádostí o vyloďovací aukci na Elitní frontě jsou vyhrazeny pro klany, které získají přístup obsazením provincie s odpovídajícím bonusem či zakoupením tohoto bonusu v laboratoři.
 • Jeden tah před zahájením bitvy mohou všechny klany učinit nabídky do vyloďovací aukce v klanových bodech slávy, nebo podat žádost o účast ve vyloďovací aukci pomocí klanových bonusů a technologií, které mají.
 • Jeden tah před zahájením bitev se zformuje turnajová tabulka. Ta zahrnuje klany, které podaly žádost o účast ve vyloďovací aukci prostřednictvím bonusů a technologií, klany které učinily nejvyšší nabídky v klanových bodech slávy a klany, které v dané provincii „přistály po zemi“.

Příklad: Žádost o účast ve vyloďovací aukci na Progresivní frontě podalo 23 klanů. 2 klany vlastní provincie, které jim poskytují odpovídající bonus, a 4 klany si žádost zakoupily v laboratoři. 14 klanů učinilo nabídky v klanových bodech slávy a 3 klany přistály v provincii „po zemi“. Jeden tah před zahájením bitev se zformuje turnajová tabulka. Ta bude zahrnovat 6 klanů s odpovídajícími bonusy (2 klany, které vlastní provincie a 4 klany, které si zakoupily technologii), 10 klanů, které učinily nejvyšší nabídky v klanových bodech slávy a 3 klany, jež v provincii přistály „po zemi“. 4 klany, které učinily nejnižší nabídky, se turnaje nezúčastní.

 • Pokud několik klanů učiní identické nabídky, dostane přednost ten klan, který nabídku učinil jako první.

Příklad: 10 klanů učinilo identické nabídky do vyloďovací aukce na Elitní frontě. Navíc se do této aukce přihlásili 2 klany, které vlastní odpovídající technologii. V tomto případě vyhraje aukci 8 klanů — 2 klany, které vlastní technologii, a 6 klanů, které svou nabídku učinily dříve než ostatní klany.

 • Všechny neúspěšné nabídky se klanu vrátí.
 • Bitvy mezi vítězi aukce a klany, které v aukční provincii přistály „po zemi“, probíhají podle standardních pravidel, jež se platí pro turnaje mezi vyzyvateli. Navíc v těchto bitvách platí 5x násobitel na osobní a klanové body slávy v nich získané.

7. Body slávy

 • V rámci „Závodů ve zbrojení“ soutěží klany o body slávy, aby si mohly nárokovat nejhodnotnější odměny akce.
 • Jak klany, tak i hráči získávají v bitvách body slávy. V jedné bitvě získají všichni hráči týmu stejné množství bodů slávy.
 • Vzorec pro výpočet bodů slávy získaných v bitvách:

kde

 • Fame_Points: Fame_Points — body slávy získané v bitvě.
 • Fame_points_base — základní počet bodů slávy v „Závodech ve zbrojení“ se rovná 1 500.
 • Battle_type_c — násobitel typu bitvy.
 • Event_value_c — násobitel herní akce.
 • Еlo_c — násobitel Elo hodnocení, odpovídá Elo hodnocení fronty pro vozidla X. úrovně.
 • Team_XP — množství zkušeností získaných týmem v bitvě.
 • Battle_XP — celkové množství zkušeností získaných týmy v bitvě.
 • Team_size — daná velikost týmu — 15 hráčů.
 • Bonus_р — násobitel poskytnutý aktivními bonusy pro body slávy získané v bitvě (různý pro klany a hráče)
 • Technology_р — násobitel poskytnutý aktivními technologiemi pro body slávy získané v bitvě (různý pro klany a hráče)

Násobitel typu bitvy (Battle_type_c)

Typ bitvy Násobitel
Turnaj mezi vyzyvateli ve vyloďovací provincii na Základní frontě 1
Turnaj mezi vyzyvateli v běžné provincii na libovolné frontě a turnaj mezi vyzyvateli ve vyloďovací aukci na Progresivní a Elitní frontě 5
Bitva s vlastníkem na všech frontách 5

 

Násobitel herní akce (Event_value_c)

Typ provincie Násobitel
Vyloďovací provincie na Základní frontě 1
Provincie Základní fronty 1
Provincie Progresivní fronty (včetně vyloďovacích aukcí) 1,1
Provincie Elitní fronty (včetně vyloďovacích aukcí) 1,2

 

Násobitele Elo hodnocení (Elo_c)

Elo hodnocení nepřátelského klanu Elo_c
<= 1 000 1,0
1 001 – 1 050 1,1
1 051 – 1 100 1,2
1 101 – 1 150 1,3
1 151 – 1 200 1,4
1 201 – 1 250 1,5
1 251 – 1 300 1,6
1 301 – 1 350 1,7
1 351 – 1 400 1,8
1 401 – 1 450 1,9
>=1 451 2,0

Osobní body slávy

 • V rámci akce se dají osobní body slávy získat pouze v bitvách.
 • Osobní body slávy se během celé akce uchovávají, bez ohledu na fázi a vstup do/opuštění klanu.
 • Záznam získávání osobních bodů slávy je k dispozici v osobním profilu na portálu hry.

Klanové body slávy

 • Klanové body slávy se dají získat bojováním v bitvách a plněním speciálních podmínek na Progresivní a Elitní frontě.
 • Záznam získávání klanových bodů slávy je k dispozici v profilu klanu na klanovém portálu.
 • Pokud klan, který má méně klanových bodů slávy, porazí klan, která má více klanových bodů slávy (včetně již učiněných, ale neodehraných nabídek), tak 3 % z rozdílu v klanových bodech slávy (včetně již učiněných, ale neodehraných nabídek) se přesunou od poraženého klanu ke klanu vítěznému. Technologie mohou toto množství zvýšit na 7 % z rozdílu v klanových bodech slávy.
  • Příklad: 2 klany vybojovaly bitvu. Na konci bitvy má vítězný klan 1 000 klanových bodů slávy, zatímco poražený klan má 101 000 klanových bodů slávy. Rozdíl v počtu jejich klanových bodů slávy ční 100 000. 3 % z tohoto počtu jsou 3 000. To znamená, že poražený klan ztratí 3 000 klanových bodů slávy, které budou přesunuty k vítěznému klanu.
 • Klanové body slávy lze utratit ve vyloďovací aukci na Progresivní a Elitní frontě. Systém aukcí je vysvětlený v sekci 5 předpisů.
 • Klanové body slávy lze díky mechanice investování zcela či částečně směnit za výzkumné body.
 • Klanové body slávy jsou s přihlédnutím k investovaným bodům zobrazeny na globální mapě, což umožňuje posouzení protivníků s ohledem na počet klanových bodů slávy, které utratili za technologie a ohledně jejich rychlosti získávání klanových bodů slávy.
 • Zmanipulované bitvy jsou předpisy zakázány. Klany a hráči, kteří poruší pravidla, ztratí všechny své body slávy (jak osobní, tak i klanové), a jejich herní účty budou zablokovány.
 • V případě sporných situací spojených se získáváním bodů slávy (podezření na zmanipulované bitvy atd.) si administrátor hry vyhrazuje právo na vyžádání záznamu bitvy, screenshotů a poskytnutí jiných souvisejících informací. Pokud nebudou požadované informace poskytnuty, tak může správce rozhodnout na základě svého uvážení. Důrazně vám doporučujeme zapnutí možnosti „Ukládat záznam bitvy“ v nastavení hry.

8. Klanové úkoly

 • Během akce „Závody ve zbrojení mohou klany plnit úkoly.
 • Úkoly se budou odměňovat technologiemi, výzkumnými body a klanovými body slávy.
 • Všechny klanové úkoly, jejich podmínky a odměny jsou k dispozici v rozhraní globální mapy.
Název úkolu Odměna Podmínky úkolu Počet splnění
Úderná síla 5 000 výzkumných bodů Vyhrajte bitvu na Elitní frontě (včetně bitev v rámci vyloďovacích aukcí) 2
Zkušební úder 100 výzkumných bodů Obsaďte provincii Základní fronty 3
Obchvatný úder 5 000 klanových bodů slávy Obsaďte provincii Progresivní fronty 3
Rozhodující úder Technologie: +20 % ke klanovým bodům slávy v bitvách Obsaďte provincii Elitní fronty 1
Zkušený nájezdník Technologie: bezplatná žádost pro Progresivní frontu Obsaďte 10 provincií Progresivní fronty 1
Dobře mířená palba Technologie: +5 % k osobním bodům slávy Zničte 50 nepřátelských vozidel na libovolné frontě 2

9. Speciální nabídky

 • Klanům budou za předpokladu splnění určitých podmínek nabídnuty možnosti k investování klanových bodů slávy do výzkumných bodů se speciálním, zvýšeným směnným kurzem:
Podmínky, které klanu zajistí speciální nabídku
 1. Pokud klan hrál bitvy alespoň po dobu 5 dní v „Závodu ve zbrojení!“
 2. Klan nikdy neprovedl investování
 3. Klan může okamžitě provést investování
Mechanismus
 • Při vstupu na globální mapu dostane Velitel tohoto klanu a Výkonní důstojníci speciální nabídku k okamžitému provedení investování ve výhodnějším poměru
Při přijetí této nabídky
 • Klan provede investování a obdrží o 50 % výzkumných bodů navíc.
Při odmítnutí této nabídky
 • Okno speciální nabídky se minimalizuje a zůstane k dispozici po 24 hodin.
Jak často tento klan může dostat speciální nabídku
 • Jednou za akci

10. Průběh „Závodů ve zbrojení“

 • Před začátkem „Závodů ve zbrojení“ dostanou všechny klany 15 výzkumných bodů a mohou je utratit za technologie v laboratoři.
 • V první den akce budou všechny provincie na Základní frontě vyloďovací. Maximální počet žádostí o vylodění je 16.
 • Při skončení bitev o vylodění budou zapnuta automatická vylodění v provinciích Základní fronty. Maximální počet žádostí pro tento typ vylodění je 32.
 • Druhého dne akce se otevřou dynamické vyloďovací aukce na územích Progresivní a Elitní fronty.
 • V poslední den akce (11. června) se po skončení bitev ve vyloďovacích turnajích už nová dynamická vylodění a aukce nevytvoří.
 • 12. června v 10:00 SELČ bude mapa zmrazena, akce skončí a začne finalizace výsledků „Závodů ve zbrojení“.
 • Proces přijímání cen a otevření přístupu ke směně bonů za vozidla začne 14. června.

11. Speciální postihy za nevstoupení do bitvy

 • Součet postihů se bude vypočítávat z celkové sumy klanových bodů slávy, včetně nabídek, které byly učiněny, ale nebyly vyhrány.
 • Klanové body slávy jsou z účtu klanu odstraněny. Proto může v důsledku postihů a výsledků aukcí účet klanu zobrazovat záporné množství klanových bodů slávy.
Počet bitev bez vstupu ve sledovaném období Maximální počet žádostí o vylodění Klanové body slávy Sledované období
1 6 Postihy se nebudou ukládat 3 dny
2 5 -10 %
3 3 -10 %
4 1 -10 %

 

12. Odměny

Chtějí-li vstoupit do Uličky slávy, musí klany i hráči během akce „Závody ve zbrojení“ odehrát alespoň 5 bitev a získat alespoň 100 bodů slávy. Do výpočtu procentního podílu hráčů, kteří dostanou konečné odměny, budou zahrnuti pouze ti hráči a klany, jimž se podaří do Uličky slávy vstoupit.

12.1. Osobní žebříček

 • Hráči mohou jako odměny za „Závody ve zbrojení“ získat vozidla, bony, odznaky, medaile, styl a digitální kamufláž.
 • Rozdělení bonů podle osobního žebříčku:

Všimněte si prosím, že níže uvedené sumy bonů jsou uplatněny s koeficientem, který vychází z pozice klanu. Ve výsledku se mohou odměny zvýšit až sedmkrát!

Umístění Bony

Top 0–1 %

1 000

Top 1–2 %

950

Top 2–3 %

900

Top 3–5 %

850

Top 5–10 %

800

Top 10–15 %

750

Top 15–20 %

700

Top 20–25 %

600

Top 25–50 %

500

Top 50–75 %

250

Medaile akce „Závody ve zbrojení“ a podmínky jejich získání

Vítěz „Závodů ve zbrojení“

Odměna pro členy klanu, který obsadil první místo v „Závodech ve zbrojení“

 • Buďte na konci akce členem vítězného klanu
 • Odehrajte během „Závodů ve zbrojení“ alespoň 5 bitev po vstupu do klanu.
 • Získejte alespoň 100 bodů slávy

„Závody ve zbrojení“: top 10

Odměna pro členy klanů, které se dostaly mezi top 10 v „Závodech ve zbrojení“

 • Buďte na konci akce členem klanu v top 10
 • Odehrajte během „Závodů ve zbrojení“ alespoň 5 bitev po vstupu do klanu.
 • Získejte alespoň 100 bodů slávy
 • Neuděluje se v případě, že bylo získáno ocenění Vítěz „Závodů ve zbrojení“

„Závody ve zbrojení“: top 100

Odměna pro členy klanů, které se dostaly mezi top 100 v „Závodech ve zbrojení“

 • Buďte na konci akce členem top 100 klanů
 • Odehrajte během „Závodů ve zbrojení“ alespoň 5 bitev po vstupu do klanu.
 • Získejte alespoň 100 bodů slávy
 • Neuděluje se v případě, že bylo získáno ocenění Vítěz „Závodů ve zbrojení“ nebo „Závody ve zbrojení“: top 10

Účastník „Závodů ve zbrojení“

Pamětní ocenění za aktivní účast v „Závodech ve zbrojení“

 • Odehrajte během „Závodů ve zbrojení“ alespoň 5 bitev

Epická výhra

Odměna pro členy klanu, který měl nejdelší sérii vítězství

 • Buďte členem klanu, který měl nejdelší sérii vítězství (na konci akce)
 • Odehrajte během „Závodů ve zbrojení“ alespoň 5 bitev za klan poté, co do něj vstoupil nejnovější člen.

Odznaky „Závodů ve zbrojení“ a podmínky jejich získání

Legenda globální mapy

Získává se za mimořádné úspěchy na globální mapě

 • Buďte podle výsledků akce mezi 1 % nejlepším hráčů na osobním žebříčku a buďte členem klanu, který patří mezi 1 % nejlepších klanů
 • Odehrajte alespoň 50 % bitev v „Závodech ve zbrojení“ za klan, který patří mezi 1 % nejlepších klanů poté, co do něj vstoupil nejnovější člen.

Hrdina „Závodů ve zbrojení“

Získává se za umístění mezi 10 % nejlepších hráčů v „Závodech ve zbrojení“

 • Buďte na konci akce členem klanu patřícího mezi 10 % nejlepších klanů
 • Odehrajte během „Závodů ve zbrojení“ alespoň 5 bitev za klan poté, co do něj vstoupil nejnovější člen.

Styly a kamufláže „Závodů ve zbrojení“ a podmínky jejich získání

Sada stylů „Blesk“

 • Buďte na konci akce mezi 10 % nejlepších hráčů na osobním žebříčku

Letní digitální

 • Buďte na konci akce mezi 75 % nejlepších hráčů na osobním žebříčku

Pouštní digitální

 • Buďte na konci akce mezi 50 % nejlepších hráčů na osobním žebříčku.
 • Uděluje se společně s letní kamufláží

Zimní digitální

 • Buďte na konci akce mezi 25 % nejlepších hráčů na osobním žebříčku v jakémkoli regionu.
 • Uděluje se společně s letním a pouštním maskovacím vzorem
 • Na rozdíl od bonů, stylů a kamufláží je počet umístění, která získají přístup ke směně bonů za vozidla, omezený. Příležitost ke směně bonů za jedno ze tří vozidel X. úrovně (М60, Т95Е6, 121B) dostane nejlepších 9.000 hráčů. Hráči si budou moci směnit vozidla ze „Závodů ve zbrojení“ ve speciálním poměru 4 000 bonů.
 • Během směny vozidel budou hráči moci využít bony udělené za „Závody ve zbrojení“, a také bony získané za jakýkoliv jiný typ aktivit.
 • Jeden hráč bude moci bony směnit pouze za jedno vozidlo.
 • Vítězové akce Závody ve zbrojení budou moci vyměnit bony za vozidla od 15. června, 10:00 do 29. června, 10:00 SELČ
 • Vozidla za odměnu budou vybavena veteránskou kamufláží, speciálními emblémy a nápisy. Navíc dostanou po skončení akce „Závody ve zbrojení“ vlastníci tanku 121B sadu veteránské kamufláže, emblémy a nápisy.
 • Pokud hráč mimo výherní zónu vyhraje stejné množství bodů slávy jako hráč na poslední pozici ve výherní zóně, tak oba hráči dostanou z osobního žebříčku stejné ocenění.

T95E6

121B

M60

12.2. Klanový žebříček

DŮLEŽITÉ!

Uvědomte si prosím, že některé mechaniky akce „Závody ve zbrojení“ jsou nevratné a mohou ovlivnit postup klanu v rámci akce, pokud dojde k nějakým nekalým akcím ze strany důstojníků klanu, nebo v případě zcizení jejich účtů.

Vezměte na sebe prosím zodpovědnost za své zabezpečení a zvažte před zahájením akce tyto tři rady:

 • Pro velitele klanů — buďte obezřetní při výběru hráčů, kteří mají přístup k pravomocím důstojníků a operacím na mapě. Je dobrým nápadem počet takových hráčů po dobu trvání akce omezit.
 • Nikdy nepřevádějte svůj účet na jakoukoliv třetí stranu — není to bezpečné a porušuje to pravidla hry.
 • Důrazně vám doporučujeme, abyste před zahájením akce změnili heslo ke svému účtu.
 • V závislosti na pozici klanu v klanovém žebříčku může být suma bonů pro hráče v daném klanu poskytnuta s následujícím násobitelem:
Pozice Klanový násobitel
Top 0–1 % 7
Top 1–2 % 6.5
Top 2–3 % 6
Top 3–5 % 5.5
Top 5–10 % 5
Top 10–15 % 4
Top 15–20 % 3
Top 20–25 % 2.5
Top 25–50 % 2
Top 50–100 % 1
 • To znamená, že když je hráč mezi 7 % nejlepších hráčů podle osobních bodů slávy v regionu a klan je mezi 7 % nejlepších klanů ve stejném regionu, tak hráč dostane 800 bonů (podle osobního žebříčku) *5 (klanový násobitel) = 4 000 bonů.00.
 • Hráč obdrží klanový násobitel jen od toho klanu, ke kterému patří v okamžiku konce akce Závody ve zbrojení (klan, ke kterému patříte na konci akce je ten, který vám poskytne násobitel) a také za předpokladu, že byly splněny následující podmínky:
 • Vybojováno alespoň 5 bitev v Závodech ve zbrojení jako součást tohoto klanu.
 • Získáno alespoň 100 osobních bodů slávy jako součást tohoto klanu.

Na rozdíl od ostatních odměn se budou herní zlaťáky rozdělovat za určenou pozici, a nikoliv za umístění mezi určitým procentem hráčů. Celková hodnota cen: 7 015 000  postup rozdělení mezi klany je následující:

Pozice Odměna
1 200 000
2 150 000
3 100 000
4 95 000
5 90 000
6 85 000
7 80 000
8 75 000
9 70 000
10 65 000
11 64 000
12 63 000
13 62 000
14 61 000
15 60 000
16 59 000
17 58 000
18 57 000
19 56 000
20 55 000
21 54 000
22 53 000
23 52 000
24 51 000
25—40 50 000
41—55 40 000
56—100 30 000
101—170 20 000
171—275 10 000
 • Nejlepší klany dle výsledků akce „Závody ve zbrojení“ dostanou pozvánky k účasti ve speciálním klanovém turnaji, který se bude konat v létě 2018.

13. Aukce bonů

Hráči, kteří vstoupili do Uličky slávy, ale neskončili mezi 9.000 nejlepších a nezískali možnost ke směně bonů za vozidla, se mohou zapojit do aukce bonů a zkusit jedno ze tří klanových vozidel (М60, 121В, Т95Е6) vyhrát.

 • Aukce začíná s otevřením okna výměny bonů za vozidla: 15. června, 10:00 do 29. června, 13:00 SELČ
 • Hráči, kteří vstoupili do Uličky slávy, ale neskončili mezi 9.000 nejlepších, mají šanci k učinění nabídky v bonech ve výši alespoň 5 000 bonů.
 • Hráč může nabídku kdykoliv zrušit a učinit nabídku jinou.
 • Na konci aukce získají hráči, kteří učinili nejvyšších 120 nabídek, vozidlo vybrané v okně nabídek.
 • Pokud se vyskytne několik hráčů s nejnižší vítěznou nabídkou, tak vozidla dostanou hráči, kteří učinili vítězné nabídky nejdříve.
 • Nabídky, které byly učiněny, ale nevyhrály, se vrátí hráčům, kteří tyto nabídky učinili.
Zavřít