Hlavní informace o akci „Vojáci štěstěny“

Akce „Vojáci štěstěny“ bude probíhat od 21. ledna do 4. února.

Po celou dobu trvání této rozsáhlé herní akce budou zúčastněné klany i hráči získávat body slávy.

Hráči získávají body slávy za účast v bitvách a kdykoliv během akce je mohou vyměnit za osobní bonusy, které zvyšují míru získávání osobních bodů slávy. Po skončení akce lze nastřádané osobní body slávy vyměnit za různé odměny.

Klany budou získávat body slávy v bitvě a za plnění speciálních podmínek.

Klan může kdykoliv během akce využít speciální mechaniky a zkonvertovat klanové body slávy na výzkumné body.

Výzkumné body lze investovat do různých technologií, které zvýší míru získávání klanových bodů slávy a usnadní klanové akce na mapě.

Pokud to provedou efektivně, mohou klany, které body slávy investují moudře, získat během bitev ještě více bodů slávy.

Klany, které dosáhnou vhodné rovnováhy mezi získáváním bodů slávy a jejich investováním do technologií, budou mít v této akci při dosahování dobrých výsledků v bitvách nejlepší šanci na úspěch.

1. Obecná pravidla

1.1. Akce „Vojáci štěstěny“ bude k dispozici od 21. ledna, 08:00, do 4. února, 08:00.

1.2. Akce bude sestávat z jedné fáze, a to bez přestávek či dní volna.

1.3. Do akce se budou moci zapojit všechny klany (stávající i nově založené).

1.4. Mapa bude rozdělena na tři fronty: Základní, Progresivní a Elitní. Přístup na území Progresivní a Elitní fronty je omezen.

1.5. Vzpoury jsou VYPNUTY.

1.6. Všechny bitvy se budou hrát ve formátu „Veteráni“, 15 proti 15 s vozidly X. úrovně.

1.7. Trvání bitvy bude 15 minut. 

1.8. „Mlha války“ je ZAPNUTA.

1.9. Postihy za nedostavení se do bitvy jsou ZAPNUTY.

1.10. Příjmy provincií ve zlaťácích jsou VYPNUTY. Během akce „Vojáci štěstěny“ bude provincie svému vlastníkovi poskytovat 1 až 3 speciální bonusy.

1.11. Vlastník provincie se nemůže účastnit turnajů o vyloďovací provincie, vyloďovacích aukcí nebo turnajů mezi vyzyvateli při útocích na jeho vlastní provincie po zemi.

1.12. Pokud klany vlastní jakákoliv území na jakékoliv frontě, mohou podat žádost o účast ve vyloďovacích turnajích na území Základní fronty a ve vyloďovacích aukcích na Progresivní a Elitní frontě.

1.13. Klany nemohou napadnout vyloďovací provincie na území Základní fronty po zemi.

1.14. Klany mohou napadnout vyloďovací aukce na území Progresivní a Elitní fronty po zemi.

1.15. Velitelství jsou VYPNUTA. Divize lze zorganizovat v libovolné provincii.

1.16. Organizace a údržba divize jsou bezplatné.

1.17. Moduly divizí jsou ZAPNUTY, ale omezeny. Všechny zorganizované divize budou automaticky vybaveny modulem „Inženýrský prapor“, který snižuje omezení pohybu mezi vlastněnými provinciemi o 50 %.

1.18. Vyloďovací provincie v rámci území Základní fronty jsou dynamické a své umístění mění po ukončení vyloďovacích bitev.

1.19. Maximální počet účastníků v rámci vyloďovacího turnaje je 32.

1.20. V první den „Přerozdělení světa“ je maximální možný počet účastníků vyloďovacího turnaje 16.

1.21. Vyloďovací provincie v rámci území Progresivní a Elitní fronty jsou dynamické a své umístění mění, když jsou bitvy mezi vyzyvateli u konce.

1.22. Maximální počet účastníků v rámci vyloďovací aukce na území Progresivní fronty je 16 a na území Elitní fronty pak 8.

1.23. Maximální počet žádostí (dostupných klanu v rámci tahu na globální mapě) o vylodění na území Základní fronty je 6

1.24. Posunutí bitev o 15 minut je ZAPNUTO pro 50 % provincií.

1.25. Uzamykání vozidel je ZAPNUTO v bitvách o provincie Elitní fronty. Základní doba uzamknutí je 72 hodin.

1.26. Mapy pro akci „Vojáci štěstěny“:

 • Karélie
 • Malinovka
 • Himmelsdorf
 • Prochorovka
 • Ensk
 • Lakeville
 • Ruinberg
 • Doly
 • Murovanka
 • Útesy
 • Opatství
 • Westfield
 • Pouštní řeka
 • El Halluf
 • Letiště
 • Fjordy
 • Redshire
 • Step
 • Rybářský přístav
 • Horský průsmyk
 • Mannerheimova linie
 • Dubový lesík
 • Dálnice
 • Klidné pobřeží
 • Hranice říše
 • Paříž

2. Speciální pravidla

V rámci akce „Vojáci štěstěny“ se budou používat různé komplexní mechaniky a podmínky (které se podobají těm v „Závodech ve zbrojení“). Níže je uveden stručný glosář, který termíny používané v textu objasňuje:

 • Fronty: herní oblast je rozdělena na tři fronty a každá z nich má různé podmínky přístupu a mechaniky. Každá následující fronta má méně provincií, náročnější soupeře a lepší odměny.
 • Bonusy: klanová vylepšení, která jsou k dispozici z provincií. Získávají je ty klany, které provincie vlastní.
 • Technologie: speciální výhody, které klany získají investováním dříve získaných bodů slávy.
 • Laboratoř: místo pro pořizování technologií. Technologie lze zakoupit za výzkumné body (které se dají získat pouze směnou klanových bodů slávy).
 • Investování: speciální mechanika na směnu klanových bodů slávy za výzkumné body (vyžadované pro nákup technologií). Pokud klan při využití funkce investování vlastní provincie na frontách akce, tak bude takový klan z mapy automaticky odstraněn.
 • Vyloďovací aukce: hybrid vylodění a aukce, kde část klanů činí nabídky na vylodění v klanových bodech slávy, zatímco další část účastníků se do ní dostane s využitím bonusů a technologií.
 • Klanové úkoly: úkoly, které klanu umožňují získávat body slávy, výzkumné body a různé technologie.
 • Osobní bonusy: speciální výhody, které hráči získají výměnou za osobní body slávy.
 • Odměnové bonusy: různé odměny, které mohou hráči po skončení akce získat výměnou za nastřádané osobní body slávy.

3. Herní oblast

3.1. Účastníci akce „Vojáci štěstěny“ ze všech časových pásem budou hrát v jediné herní oblasti, bez rozdělení na regiony.

3.2. Herní oblast je rozdělena na tři fronty: Základní, Progresivní a Elitní. 

3.3. Hlavní čas akce: Základní fronta od 12 do 22 SEČ včetně. Progresivní a Elitní fronta od 13 do 21 SEČ včetně.

4. Fronty

Existují tři fronty s různými přístupovými podmínkami, různým ziskem osobních a klanových bodů slávy a různými strategickými mechanikami.

Každá provincie globální mapy má 1 – 2 bonusy poskytující klanu, který je vlastní, strategické výhody.

Rozdělení bonusů do provincií zůstává během celé akce beze změny.

4.1. Základní fronta

4.1.1. Na Základní frontě se dají body slávy získat jedině za bitvy.

4.1.2. Žádosti o vylodění na území základní fronty jsou k dispozici pro každý klan, který má alespoň 15 členů s vozidlem X. úrovně.

4.1.3. Na území Základní fronty jsou k dispozici dynamická vylodění; zároveň mohou žádosti o vylodění na této frontě podat klany, které již vlastní provincie na libovolné frontě.

4.1.4. Základní fronta sestává z 636 provincií. Hlavní čas je od 18:00 do 21:00.

4.2. Progresivní fronta

.2.1. Na Progresivní frontě se dají body slávy získat jak za bitvy, tak i za držení provincií.

4.2.2. Existují čtyři způsoby, jak k provinciím na Progresivní frontě získat přístup:

 • Obsaďte provincii, která poskytuje „žádost o účast ve vyloďovací aukci na Progresivní frontě“.
 • Kupte si z laboratoře technologii, která poskytuje „žádost o účast ve vyloďovací aukci na Progresivní frontě“.
 • Učiňte nabídku (v bodech slávy) ve vyloďovací aukci. Minimální nabídka na Progresivní frontě činí 100 klanových bodů slávy(podívejte se na odstavec 7 v pravidlech).
 • Splňte klanový úkol „Zkušený nájezdník“ (podívejte se na odstavec 9 v pravidlech).

4.2.3. Provincie na Progresivní frontě poskytují k bodům slávy získaným v bitvách 10% bonus (oproti Základní frontě, podívejte se na odstavec 8 v pravidlech).

4.2.4. Vlastnictví provincie na Progresivní frontě je odměněno body slávy. Jejich počet se snižuje s každým uplynulým dnem vlastnictví. Body slávy se připisují při výpočtu dalšího tahu, když jsou bitvy v provincii u konce. Pokud klan opustí mapu před výpočtem tahu, tak tyto klanové body slávy nedostane.

Doba vlastnění provincie klanem na Progresivní frontě (herní dny)

Klanové body slávy

1

4 000

2

3 000

3

2 000

4

1 000

5+

0

To znamená, že když klan poprvé obsadí provincii Progresivní fronty, získá 4 000 klanových bodů slávy. Pokud ji udrží i druhý den, dostane 3 000 klanových bodů slávy. Vlastnictví provincie po třetí den bude odměněno 2 000 klanovými body slávy a tak dále.

4.2.5. Když je provincie opětovně obsazena (vyjma obsazení po investování), zůstává bonus beze změny, jako by ji klan vlastnil. Například, klan vlastní provincii po tři dny, pak ji ztratí a následujícího dne znovu obsadí. V takovém případě dostane klan 1 000 klanových bodů slávy za první den opětovného vlastnictví a 0 klanových bodů slávy za následující den. 

4.2.6. Investování pak počítadlo vlastnictví provincie vynuluje, a pokud je provincie opakovaně obsazena, příjmy začínají znovu od začátku.

4.2.7. Progresivní fronta sestává z 160 provincií. Hlavní čas je od 18:00 do 21:00.

4.3. Elitní fronta

4.3.1. Na Elitní frontě se body slávy dají získat za bitvy, za vlastnění provincií a za počet vlastněných provincií.

4.3.2. Existují dva způsoby, jak k provinciím Elitní fronty získat přístup:

 • Kupte si z laboratoře technologii, která poskytuje „žádost o účast ve vyloďovací aukci na Elitní frontě“.
 • Učiňte nabídku (v bodech slávy) ve vyloďovací aukci. Minimální nabídka na Elitní frontě je 10 000 klanových bodů slávy (podívejte se na odstavec 7 v pravidlech).

4.3.3. Provincie na Progresivní frontě poskytují k bodům slávy získaným v bitvách 20% bonus (oproti Základní frontě, podívejte se na odstavec 8 v pravidlech).

4.3.4. Za vlastnictví provincie jsou klany odměněny v klanových bodech slávy, a podobně jako u provincií na Progresivní frontě (odstavec pravidel 3.2.4), se také zisk za každý den vlastnictví snižuje. Body slávy se připisují při výpočtu dalšího tahu, když jsou bitvy v provincii u konce.

Doba vlastnění provincie klanem na Elitní frontě (herní dny)

Klanové body slávy

1

6000

2

4500

3

3000

4

1500

5+

0

4.3.5. Klany, které na území Elitní fronty vlastní skupiny provincií, získávají klanové body slávy. Na konci herního dne jsou klany, které na území Elitní fronty vlastní 4 či více provincií, odměněny klanovými body slávy v závislosti na počtu vlastněných provincií, když jsou všechny bitvy v provinciích u konce. 

Počet vlastněných provincií na Elitní frontě

Odměna v klanových bodech slávy

1

0 bodů

2

0 bodů

3

0 bodů

4

9 000 bodů

5

9 000 bodů

6

18 000 bodů

7

18 000 bodů

8+

45 000 bodů

Klanové body slávy získané za vlastnictví skupin provincií se připisují na konci herního dne (přibližně v 02:00). Pokud však klan zahájí investování, zatímco vlastní skupinu provincií na Elitní frontě, obdrží příslušné výzkumné body v plném rozsahu, tedy za všechny klanové body slávy, včetně odměny za vlastnění skupiny provincií.

Pokud si klan udrží vlastnictví provincií do konce bitev a pak opustí globální mapu, (ne tím, že začne investovat), tak klanové body slávy obdrží.

4.3.6. Uzamykání vozidel v bitvách o provincie Elitní fronty je ZAPNUTO.

 • Vozidla zničená v jakékoliv bitvě na území Elitní fronty jsou uzamčena na 72 hodin, vyjma bitev s vlastníkem provincie. Při výhře v bitvě proti vlastníkovi provincie jsou vozidla uzamčena na 36 hodin.
 • Doba uzamčení vozidel se dá snížit použitím speciální technologie.
 • Uzamčená vozidla se dají využít v bitvách na území Základní a Progresivní fronty.

4.3.7. Elitní fronta sestává z 15 provincií. Hlavní čas je od 18:00 do 21:00. 

5. Vylepšení pro klany

Klan může využívat různé bonusy a vylepšení, aby zisk bodů slávy zrychlil.

Ty se dělí do dvou skupin: na technologie, které lze zakoupit v laboratoři za výzkumné body nebo získat jako odměnu za splnění klanových úkolů, a na bonusy, jež je možné získat za obsazení a vlastnění provincií, které takové bonusy poskytují. Efekty bonusů a technologií se sčítají. Na více podrobnosti se podívejte v odstavcích 5.3 a 5.4 v pravidlech.

5.1. Výzkumné body a investování

5.1.1. Investování je speciální mechanika na směnu klanových bodů slávy za výzkumné body (v určitém směnném kurzu). Směnný kurz se dá zlepšit s pomocí určitých technologií.

5.1.2. Nahromaděné klanové body slávy se dají směnit všechny najednou nebo po částech. Čím více klanových bodů slávy se směňuje, tím příznivější je směnný kurz. Počet klanových bodů slávy ke směně se dá nastavit při zahájení investování.

5.1.3. Při použití této mechaniky jsou všechny učiněné (čekající) nabídky v aukcích zrušeny a klan opouští globální mapu. Všechny nahromaděné klanové body slávy jsou směněny za výzkumné body. K využití funkce investování má oprávnění pouze Velitel klanu a Výkonní důstojníci.

5.1.4. Směna bodů slávy za výzkumné body se v podstatě provádí po výpočtu nejbližšího tahu.

5.1.5. Investování se nedá zahájit, pokud začal Hlavní čas v provinciích, kde má klan určené bitvy.

5.1.6. Jakmile je investování dokončeno, obnoví se možnost získání plného bonusu z provincií na Progresivní a Elitní frontě (sekce 4.2 a 4.3 v pravidlech).

5.1.7. Směna bodů slávy za výzkumné body je nevratná. To znamená, že výzkumné body nelze směnit za body slávy. Buďte pozorní, a to zejména na konci akce.

5.2. Laboratoř

5.2.1. Laboratoř je speciální obchod, kde se dají výzkumné body utratit za různé technologie.

5.2.2. V laboratoři si lze prohlédnout všechna momentálně aktivní vylepšení klanu.

5.3. Klanové bonusy

5.3.1. Každá provincie na mapě akce má až dva různé bonusy.

5.3.2. Bonusy se aktivují, jakmile klan obsadí provincii, a jsou neaktivní, když klan přestane provincii vlastnit.

5.3.3. Pokud klan vlastní několik provincií, které poskytují stejný bonus, tak se jeho efekt nenásobí. Klan získává efekt pouze z nejúčinnějšího bonusu. Například, klan vlastní dvě provincie a jedna z nich poskytuje bonus „+3 % k získaným klanovým bodům slávy“, zatímco druhá provincie poskytuje bonus „+10 % k získaným klanovým bodům slávy“. Celkově dostane klan pouze +10 % ke klanovým bodům slávy, které získá.

5.4. Technologie

5.4.1. Technologie se v rámci akce získává jednou a působí až do jejího skončení.

5.4.2. Technologie začíná fungovat okamžitě po zakoupení v laboratoři, nebo poté, co ji klan dostane za splnění klanového úkolu.

5.4.3. Efekt několika technologií stejného typu se sčítá. To znamená, že když klan dostane technologii, která poskytuje „+5 % k získaným klanovým bodům slávy“, a později dostane technologii, která poskytuje „+10 % k získaným klanovým bodům slávy“, tak klan obdrží bonus +15 % ke klanovým bodům slávy, jež získá.

5.4.4. Náklady na technologie se mohou dynamicky měnit v závislosti na počtu klanů, které si technologii zakoupí. Čím více klanů si určitou technologii pořídí, tím levnější bude pro klany, které ji ještě nemají.

Tabulka se souhrnem bonusů a technologií dostupných během fází akce

Efekt

Technologie

Bonusy

Zvýšený počet klanových bodů slávy získaných v bitvách

+

+ Fronty: Základní, Progresivní, Elitní

Zvýšený počet klanových bodů slávy za vlastnění provincií na Progresivní a Elitní frontě

+

+ Fronty: Základní, Progresivní, Elitní

Žádost o účast v aukci na Progresivní frontě

+

+ Základní fronta

Žádost o účast v aukci na Elitní frontě

+

 -

Zvýšená odměna za vlastnění provincií na území Elitní fronty

+

  + Elitní fronta

Zvýšený efekt bonusů poskytovaných provinciemi

+

  -

Snížené trvání uzamčení vozidel

+

  -

Zvýšený poměr směny klanových bodů slávy za výzkumné body

+

  -

6. Osobní bonusy

6.1. Hráči mohou směnit své osobní body slávy za osobní bonusy, které urychlí získávání osobních bodů slávy.

6.2. Osobní bonus na osobní body slávy se aktivuje, jakmile ho hráč získá.

Upozorňujeme vás, že výše uvedená směna je nevratná, takže pečlivě zvažte svůj čas a úsilí.

Správná volba vám umožní získat více bodů slávy a umístit se výše v pořadí akce, zatímco chyba ve výpočtech může vést nižšímu umístění, než byste čekali.

7.  Vyloďovací aukce v provinciích Progresivní a Elitní fronty

7.1. Pro přístup na Progresivní a Elitní frontu musí hráči využít vyloďovací aukce.

7.2. Aukce se dá zúčastnit dvěma způsoby: získáním přístupu do aukce pomocí technologie či bonusu, nebo učiněním nabídky v klanových bodech slávy.

7.3. Hlavním rysem vyloďovacích aukcí je to, že v nich může být více než jen jeden vítěz. Vítězové aukce se navzájem utkají v turnaji a vítěz turnaje se pak utká s vlastníkem provincie. Maximální počet účastníků turnaje závisí na frontě – 16 vítězů na Progresivní frontě, a 8 na Elitní. V případě potřeby se dají tyto počty zvýšit.

7.4. 8 žádostí o vyloďovací aukci na Progresivní frontě a 4 žádosti o vyloďovací aukci na Elitní frontě jsou vyhrazeny pro klany, které získají přístup obsazením provincie s odpovídajícím bonusem či zakoupením tohoto bonusu v laboratoři.

7.5. Do skončení času podávání žádostí (jeden tah před zahájením bitvy) mohou všechny klany učinit nabídky do vyloďovací aukce v klanových bodech slávy, nebo podat žádost o účast ve vyloďovací aukci pomocí klanových bonusů a technologií, které mají.

7.6. Jeden tah před zahájením bitev se vytvoří turnajová tabulka. Ta zahrnuje klany, které podaly žádost o účast ve vyloďovací aukci prostřednictvím bonusů a technologií, které učinily nejvyšší nabídky v klanových bodech slávy a které v dané provincii „přistály po zemi“.

Příklad: Žádost o účast ve vyloďovací aukci na Progresivní frontě podalo 23 klanů. 2 klany vlastní provincie, které jim poskytují odpovídající bonus, a 4 klany si žádost zakoupily v laboratoři. 14 klanů učinilo nabídky v klanových bodech slávy a 3 klany přistály v provincii „po zemi“. Jeden tah před zahájením bitev se vytvoří turnajová tabulka. Ta bude zahrnovat 6 klanů s odpovídajícími bonusy (2 klany, které vlastní provincie a 4 klany, které si zakoupily technologii), 10 klanů, které učinily nejvyšší nabídky v klanových bodech slávy a 3 klany, jež v provincii přistály „po zemi“. 4 klany, které učinily nejnižší nabídky, se turnaje nezúčastní.

7.7. Pokud několik klanů učiní identické nabídky, dostane přednost ten klan, který nabídku učinil jako první.

Příklad: 10 klanů učinilo identické nabídky do vyloďovací aukce na Elitní frontě. Navíc se do této aukce přihlásily 2 klany, které vlastní odpovídající technologii. V tomto případě vyhraje aukci 8 klanů – 2 klany, které vlastní technologii, a 6 klanů, které své nabídky učinily dříve než ostatní klany.

7.8. Všechny neúspěšné nabídky se klanu vrátí.

7.9. Bitvy mezi vítězi aukce a klany, které v aukční provincii přistály „po zemi“, probíhají podle standardních pravidel, jež platí pro turnaje mezi vyzyvateli. Navíc v těchto bitvách platí 5x násobitel na osobní a klanové body slávy v nich získané.

8. Body slávy

8.1. V rámci akce „Vojáci štěstěny“ soutěží klany o body slávy, aby si mohly nárokovat nejhodnotnější odměny.

8.2. Jak klany, tak i hráči získávají v bitvách body slávy.

8.3. V jedné bitvě získají všichni hráči týmu stejné množství bodů slávy, které je pak ovlivněno koeficientem osobního bonusu, jenž je pro každého kráče individuální.

Vzorec pro výpočet bodů slávy získaných v bitvách

Přičemž:

 • Fame_Points – body slávy získané v bitvě.
 • Fame_points_base – základní počet bodů slávy na Základní frontě se rovná 1 500.
 • Battle_type_c – násobitel typu bitvy.
 • Event_value_c – násobitel herní akce -1.
 • Еlo_c – násobitel Elo hodnocení, odpovídající Elo hodnocení fronty pro vozidla X. úrovně.
 • Team_XP – množství zkušeností získaných týmem v bitvě.
 • Battle_XP – celkové množství zkušeností získaných týmy v bitvě.
 • Team_size – daná velikost týmu — 15 hráčů (10 pro ASII).
 • Bonus_р – násobitel pro body slávy získané v bitvách poskytnutý aktivními bonusy (různý pro klany a hráče)
 • Technology_р – násobitel pro body slávy získané v bitvách poskytnutý aktivními technologiemi (různý pro klany a hráče)

Násobitel typu bitvy (Battle_type_c)

Typ bitvy

Násobitel

Turnaj mezi vyzyvateli ve vyloďovací provincii na Základní frontě

1

Turnaj mezi vyzyvateli v běžné provincii na libovolné frontě a turnaj mezi vyzyvateli ve vyloďovací aukci na Progresivní a Elitní frontě

5

Bitva s vlastníkem na všech frontách

5

 

Násobitele Elo hodnocení (Elo_c)

Elo hodnocení nepřátelského klanu

Elo_c

<=1 000

1,0

1 001 – 1 050

1,1

1 051 – 1 100

1,2

1 101 – 1 150

1,3

1 151 – 1 200

1,4

1 201 – 1 250

1,5

1 251 – 1 300

1,6

1 301 – 1 350

1,7

1 351 – 1 400

1,8

1 401 – 1 450

1,9

>=1 451

2,0

8.5. Osobní body slávy

8.5.1. V rámci akce se dají osobní body slávy získat pouze v bitvách.

8.5.2. Během akce se osobní body slávy dají vyměnit za osobní bonusy.

8.5.3. Jakmile akce skončí, dají se osobní body slávy vyměnit za odměnové bonusy.

8.6. Klanové body slávy

8.6.1. Klanové body slávy se dají získat bojováním v bitvách a plněním speciálních podmínek na Progresivní a Elitní frontě.

8.6.2. Záznam získaných klanových bodů slávy je k dispozici v profilu klanu na klanovém portálu.

8.6.3. Klanové body slávy lze utratit ve vyloďovací aukci na Progresivní a Elitní frontě. Systém aukcí je v předpisech vysvětlený v sekci 5.

8.6.4. Klanové body slávy lze použitím mechaniky investování zcela či částečně směnit za výzkumné body.

8.6.5. Klanové body slávy a investované body jsou zobrazeny na globální mapě, což umožňuje posouzení protivníků s ohledem na počet klanových bodů slávy, které utratili za technologie, a jejich rychlost získávání klanových bodů slávy.

8.6.6. Zmanipulované bitvy jsou předpisy zakázány. Klany a hráči, kteří poruší pravidla, ztratí všechny své body slávy (jak osobní, tak i klanové), a jejich herní účty budou zablokovány.

8.6.7. V případě sporných situací spojených se získáváním bodů slávy (podezření na zmanipulované bitvy atd.) si administrátor hry vyhrazuje právo na vyžádání záznamu bitvy, screenshotů a poskytnutí jiných souvisejících informací. Pokud nebudou požadované informace poskytnuty, tak může správce rozhodnout na základě svého uvážení. Důrazně vám doporučujeme zapnutí možnosti „Ukládat záznam bitvy“ v nastavení hry.

9. Klanové úkoly

9.1. Během akce „Vojáci štěstěny“ mohou klany plnit úkoly.

9.2. Tyto úkoly se budou odměňovat technologiemi, výzkumnými body a klanovými body slávy.

9.3. Všechny klanové úkoly, jejich podmínky a odměny jsou k dispozici v rozhraní globální mapy.

Název mise

Odměna

Podmínky úkolu

Počet splnění

Zkušební úder

100 výzkumných bodů

Obsaďte provincii Základní fronty

3

Obchvatný úder

5 000 klanových bodů slávy

Obsaďte provincii Progresivní fronty

3

Rozhodující úder

Technologie: +20 % ke klanovým bodům slávy v bitvách

Obsaďte provincii Elitní fronty

1

Zkušený nájezdník

Technologie: bezplatná žádost pro Progresivní frontu

Obsaďte 10 provincií Progresivní fronty

1

Dobře mířená palba

50 výzkumných bodů

Zničte 50 nepřátelských vozidel na libovolné frontě

2

 10. Speciální nabídky

Klanům budou za předpokladu splnění určitých podmínek nabídnuty možnosti k investování klanových bodů slávy do výzkumných bodů se speciálním, zvýšeným směnným kurzem: pokud se klan účastnil bitev alespoň po 5 dní v rámci akce a nikdy neprovedl investování, dostane speciální investiční nabídku s 50 % výzkumných bodů navíc. Nabídka zůstane dostupná po 24 hodin a klan ji dostane jen jednou za celou akci.

11. Průběh akce „Vojáci štěstěny“

11.1. Před zahájením akce dostanou všechny klany 15 výzkumných bodů a mohou je utratit za technologie v laboratoři.

11.2. V první den akce budou všechny provincie na Základní frontě vyloďovací. Maximální počet žádostí o vylodění je 16.

11.3. Po skončení bitev ve vyloďovacích provinciích budou na Základní frontě zapnuty dynamické vyloďovací provincie. Maximální počet žádostí o tento typ vylodění je 32.

11.4. Druhého dne akce se otevřou dynamické vyloďovací aukce na územích Progresivní a Elitní fronty.

11.5. V poslední den akce (4. února) se po skončení bitev ve vyloďovacích turnajích už nové dynamické vyloďovací provincie a aukce nevytvoří.

11.6. 4. února v 08:00 bude mapa zmrazena, akce skončí a začne finalizace výsledků „Vojáků štěstěny“.

11.7. Proces získávání cen a otevření přístupu ke směně bonů za vozidla začne 7. února. Poznámka: datum získávání cen se může změnit.

12. Speciální postihy za nedostavení se do bitvy

12.1 Celková hodnota postihů se bude vypočítávat z celkového množství klanových bodů slávy, a to včetně nabídek, které byly učiněny, ale nevyhrály.

12.2. Klanové body slávy jsou odstraněny z účtu klanu. Proto může v důsledku postihů a výsledků aukcí účet klanu zobrazovat záporné množství klanových bodů slávy.

Počet nedostavení se do bitvy ve sledovaném období

Maximální počet žádostí o vylodění

Klanové body slávy

Sledované období

1

 

6

Postihy se nebudou ukládat

3 dny

2

5

-10%

3

3

-10%

4

1

-10%

13. Odměny

Odměny v rámci akce „Vojáci štěstěny“ jsou rozděleny na osobní a klanové odměny a dostávají se za obsazení pozice v odpovídajících Uličkách slávy. Navíc všichni účastníci akce, kteří získali osobní body slávy, mohou tyto body vyměnit za odměnové bonusy.

Do výpočtu procentního podílu hráčů, kteří dostanou konečné odměny, budou zahrnuti pouze ti hráči a klany, jimž se podaří do Uličky slávy vstoupit.

Pro vstup do Uličky slávy musí hráč či klan odehrát v rámci akce alespoň 5 bitev.    

13.1. Osobní žebříček

13.1.1. Jako odměny za umístění v osobním žebříčku mohou hráči získat bony, odznaky a medaile.

13.1.2. Rozdělení bonů podle osobního žebříčku:

Mějte prosím na vědomí, že níže uvedené sumy bonů jsou ovlivňovány koeficientem, který vychází z pozice klanu. Ve výsledku se mohou odměny zvýšit až sedmkrát! 

Od

Do

Bony

0%

1%

1000

1%

2%

950

2%

3%

900

3%

5%

850

5%

10%

800

10%

15%

750

15%

20%

700

20%

25%

600

25%

50%

500

50%

75%

250

13.1.3. Medaile akce „Vojáci štěstěny“ a podmínky jejich získání

Vítěz akce „Vojáci štěstěny“

Odměna pro členy klanu, který obsadil první místo v akci „Vojáci štěstěny“

Buďte na konci akce členem vítězného klanu

Odehrajte během akce „Vojáci štěstěny“ alespoň 5 bitev za klan poté, co jste se do tohoto konkrétního klanu naposledy přihlásili.

„Vojáci štěstěny“: nejlepších 10

Odměna pro členy klanů, které se dostaly mezi 10 nejlepších v akci „Vojáci štěstěny“

Buďte na konci akce členem 10 nejlepších klanů

Odehrajte během akce „Vojáci štěstěny“ alespoň 5 bitev za klan poté, co jste se do tohoto konkrétního klanu naposledy přihlásili.

Neuděluje se v případě, že bylo získáno ocenění Vítěz akce „Vojáci štěstěny“

 

„Vojáci štěstěny“: nejlepších 100

Odměna pro členy klanů, které se dostaly mezi 100 nejlepších v akci „Vojáci štěstěny“

Buďte na konci akce členem 100 nejlepších klanů

Odehrajte během akce „Vojáci štěstěny“ alespoň 5 bitev za klan poté, co jste se do tohoto konkrétního klanu naposledy přihlásili.

Neuděluje se v případě, že bylo získáno ocenění Vítěz akce „Vojáci štěstěny“ nebo „Vojáci štěstěny“: nejlepších 10

Účastník akce „Vojáci štěstěny“

Pamětní ocenění za aktivní účast v akci „Vojáci štěstěny“ 

Odehrajte během akce „Vojáci štěstěny“ alespoň 5 bitev

Epická výhra

Odměna pro členy klanu, který měl nejdelší sérii vítězství

Buďte členem klanu, který měl nejdelší sérii vítězství (na konci akce)

Odehrajte během akce „Vojáci štěstěny“ alespoň 5 bitev za klan poté, co jste se do tohoto konkrétního klanu naposledy přihlásili.

13.1.4. Odznaky akce „Vojáci štěstěny“ a podmínky jejich získání

Legenda globální mapy

Získává se za mimořádné úspěchy na globální mapě

1.    Buďte podle výsledků akce mezi 1 % nejlepších hráčů na osobním žebříčku a buďte členem klanu, který patří mezi 1 % nejlepších klanů.

2.  Odehrajte alespoň 50 % bitev akce „Vojáci štěstěny“ za klan, který patří mezi 1 % nejlepších klanů.

Hrdina akce „Vojáci štěstěny“

Získává se za umístění mezi 10 % nejlepších hráčů v akci „Vojáci štěstěny“

1.    Buďte na konci akce členem 10 % nejlepších klanů

2.    Odehrajte během akce „Vojáci štěstěny“ alespoň 5 bitev za klan poté, co jste se do tohoto konkrétního klanu naposledy přihlásili.

13.2. Odměnové bonusy

13.2.1. Hráči, kteří během akce získali osobní body slávy, je mohou vyměnit za osobní bonusy.

13.2.2. Jakmile akce „Vojáci štěstěny“ skončí, zobrazí se cena vozidel za odměnu, uvedená v osobních bodech slávy. Cena se bude rovnat množství osobních bodů slávy, které získal hráč, jenž obsadil 10 800. pozici v Uličce slávy. Kromě osobních bodů slávy bude hráč na získání vozidla potřebovat také 4 000 bonů.

13.2.3. Lze vybrat pouze vozidlo, které hráč aktuálně nemá ve své garáži.

13.2.4. Všechna vozidla za odměnu přijíždějí s veteránskou sadou úpravy vzhledu; pokud hráč skončil mezi 10 % nejlepších hráčů, přijedou vozidla se stylem „Blesk“, jenž odpovídá národu vybraného vozidla.

13.2.5. Možnost výměny bodů slávy za odměnové bonusy bude trvat až do 21. února, 08:00, včetně.

13.2.6 Všechny odměnové bonusy budou po skončení akce k dispozici v rozhraní globální mapy.

13.3. Klanový žebříček

DŮLEŽITÉ!

Mějte prosím na vědomí, že některé mechaniky akce jsou nevratné a mohou ovlivnit postup klanu v případě, že dojde k nějakým nekalým praktikám ze strany důstojníků klanu, nebo v případě zcizení jejich účtů.

Své zabezpečení berte prosím zodpovědně a zvažte před zahájením akce tato tři doporučení:

 • Pro velitele klanů – buďte obezřetní při výběru hráčů, kteří mají přístup k pravomocím důstojníků a operacím na mapě. Je dobré počet takových hráčů po dobu trvání akce omezit.
 • Nikdy nepřevádějte svůj účet jakékoliv třetí straně – není to bezpečné a porušuje to pravidla hry.
 • Důrazně vám doporučujeme, abyste před zahájením akce změnili heslo ke svému účtu.

13.3.1. V závislosti na pozici klanu v klanovém žebříčku může být suma bonů pro hráče v daném klanu poskytnuta s následujícím násobitelem:

Od

Do

Klanový násobitel

0%

1%

7

1%

2%

6,5

2%

3%

6

3%

5%

5,5

5%

10%

5

10%

15%

4

15%

20%

3

20%

25%

2,5

25%

50%

2

50%

100%

1

13.3.2. To znamená, že pokud je hráč mezi 7 % nejlepších hráčů podle osobních bodů slávy v regionu a klan je mezi 7 % nejlepších klanů ve stejném regionu, tak hráč obdrží 800 bonů (podle osobního žebříčku) *5 (klanový násobitel) = 4 000 bonů.

13.3.3. Hráč dostává klanový násobitel pouze od klanu, ke kterému patří v okamžiku ukončení akce, a to v případě, že byla splněna následující podmínka: odehrál během akce alespoň 5 bitev jako součást tohoto klanu.

Na rozdíl od ostatních odměn se budou herní zlaťáky rozdělovat za určenou pozici, a nikoliv za umístění mezi určitým procentem hráčů. Celkový výherní fond ve výši 8,415,000 bude mezi klany rozdělen následujícím způsobem:

Pozice:

Odměna

1

200000

2

150000

3

100000

4

95000

5

90000

6

85000

7

80000

8

75000

9

70000

10

65000

11

64000

12

63000

13

62000

14

61000

15

60000

16

59000

17

58000

18

57000

19

56000

20

55000

21

54000

22

53000

23

52000

24

51000

25

50000

26

50000

27

50000

28

50000

29

50000

30

50000

31

50000

32

50000

33

50000

34

50000

35

50000

36

50000

37

50000

38

50000

39

50000

40

50000

41

50000

42

50000

43

50000

44

50000

45

50000

46

40000

47

40000

48

40000

49

40000

50

40000

51

40000

52

40000

53

40000

54

40000

55

40000

56

40000

57

40000

58

40000

59

40000

60

40000

61

40000

62

40000

63

40000

64

40000

65

40000

66

40000

67

40000

68

40000

69

40000

70

40000

71

40000

72

40000

73

40000

74

40000

75

40000

76

30000

77

30000

78

30000

79

30000

80

30000

81

30000

82

30000

83

30000

84

30000

85

30000

86

30000

87

30000

88

30000

89

30000

90

30000

91

30000

92

30000

93

30000

94

30000

95

30000

96

30000

97

30000

98

30000

99

30000

100

30000

101

30000

102

30000

103

30000

104

30000

105

30000

106

30000

107

30000

108

30000

109

30000

110

30000

111

30000

112

30000

113

30000

114

30000

115

30000

116

30000

117

30000

118

30000

119

30000

120

30000

121

30000

122

30000

123

30000

124

30000

125

30000

126

30000

127

30000

128

30000

129

30000

130

30000

131

30000

132

30000

133

30000

134

30000

135

30000

136

20000

137

20000

138

20000

139

20000

140

20000

141

20000

142

20000

143

20000

144

20000

145

20000

146

20000

147

20000

148

20000

149

20000

150

20000

151

20000

152

20000

153

20000

154

20000

155

20000

156

20000

157

20000

158

20000

159

20000

160

20000

161

20000

162

20000

163

20000

164

20000

165

20000

166

20000

167

20000

168

20000

169

20000

170

20000

171

20000

172

20000

173

20000

174

20000

175

20000

176

20000

177

20000

178

20000

179

20000

180

20000

181

20000

182

20000

183

20000

184

20000

185

20000

186

20000

187

20000

188

20000

189

20000

190

20000

191

20000

192

20000

193

20000

194

20000

195

20000

196

10000

197

10000

198

10000

199

10000

200

10000

201

10000

202

10000

203

10000

204

10000

205

10000

206

10000

207

10000

208

10000

209

10000

210

10000

211

10000

212

10000

213

10000

214

10000

215

10000

216

10000

217

10000

218

10000

219

10000

220

10000

221

10000

222

10000

223

10000

224

10000

225

10000

226

10000

227

10000

228

10000

229

10000

230

10000

231

10000

232

10000

233

10000

234

10000

235

10000

236

10000

237

10000

238

10000

239

10000

240

10000

241

10000

242

10000

243

10000

244

10000

245

10000

246

10000

247

10000

248

10000

249

10000

250

10000

251

10000

252

10000

253

10000

254

10000

255

10000

256

10000

257

10000

258

10000

259

10000

260

10000

261

10000

262

10000

263

10000

264

10000

265

10000

266

10000

267

10000

268

10000

269

10000

270

10000

271

10000

272

10000

273

10000

274

10000

275

10000

276

10000

277

10000

278

10000

279

10000

280

10000

281

10000

282

10000

283

10000

284

10000

285

10000

286

10000

287

10000

288

10000

289

10000

290

10000

291

10000

292

10000

293

10000

294

10000

295

10000

296

10000

297

10000

298

10000

299

10000

300

10000

301

10000

302

10000

303

10000

304

10000

305

10000

306

10000

307

10000

308

10000

309

10000

310

10000

311

10000

312

10000

313

10000

314

10000

315

10000

316

10000

317

10000

318

10000

319

10000

320

10000

321

10000

322

10000

323

10000

324

10000

325

10000

326

10000

327

10000

328

10000

329

10000

330

10000

13.4. Nejlepší klany akce dostanou pozvánky k účasti ve speciálním klanovém turnaji, který se bude konat po skončení akce „Vojáci štěstěny“ (pouze EU)

14. Aukce bonů

Hráči, kteří vstoupili do Uličky slávy, ale neskončili mezi 10 800 nejlepšími a nedostali možnost výměny bonů za vozidla, se mohou zapojit do aukce bonů a zkusit vyhrát jedno ze šesti klanových vozidel (T95/FV4201 Chieftain, М60, VK 72.01, Objekt 907, 121В, Т95Е6).

14.1. Aukce začíná s otevřením okna pro směnu bonů za vozidla dne 6. února (Poznámka: datum zahájení aukce se může změnit – končí 21. února v 08:00.

14.2. Hráči, kteří vstoupili do Uličky slávy, ale neskončili mezi 10 000 nejlepšími, mají šanci k učinění nabídky v bonech ve výši alespoň 5000 bonů. Mějte na vědomí, že osobní body slávy se dají vyměnit za bony a ty pak využít v aukci.

14.3. Hráč může nabídku kdykoliv zrušit a učinit nabídku jinou.

14.4. Na konci aukce získají hráči, kteří učinili nejvyšších 400 nabídek, vozidlo vybrané v okně nabídek.

14.5. Pokud se vyskytne několik hráčů s nejnižší vítěznou nabídkou, tak vozidla dostanou hráči, kteří učinili vítězné nabídky nejdříve.

14.6. Nabídky, které byly učiněny, ale nevyhrály, se vrátí hráčům, kteří je provedli. 

Zavřít