Klanové války: Armageddon

Pravidla

1. Obecná pravidla akce „Armageddon“

1.1 Akce „Armageddon“ bude probíhat od 10. června, 11:00 do 20. června, 11:00 SELČ na speciální mapě akce, která je aktivní po boku s mapou světa s běžnými pravidly.

Akce se mohou zúčastnit všechny klany, a to včetně již existujících klanů a klanů vytvořených po zahájení akce. 

1.2   Níže naleznete klíčové prvky této herní akce a její příslušná pravidla:

 • Všechny bitvy této akce bude možné hrát pouze s vozidly VIII. úrovně.
 • Povstání jsou vypnutá.
 • Budou přidány nové vyloďovací provincie.
 • Počet účastníků na vyloďovacích turnajích se zvýšil na 128 (s výjimkou období „přerozdělení světa“).
 • Zamrzání vozidel je vypnuto.
 • Možnost přesunu žetonů do rezervy bez pokuty.
 • Příležitost se zúčastnit vyloďovacích turnajů, i když máte provincie na mapě světa.

1.3   První den akce, 10. června v 11:00 SELČ, bude na mapě akce povolen režim přerozdělení.

 • Vylodění bude možné ve všech provinciích.
 • Funkce špionáž a kontrašpionáž budou zapnuty.
 • Maximální počet žádostí o vylodění během fáze přerozdělení světa činí 32.
 • Pokud během vyloďovacího turnaje skončí bitva s vlastníkem provincie remízou, vlastnictví provincie přechází na vyzývající klan.

1.4   Přerozdělení světa skončí 11. června, 11:00 SELČ. Pak začnou platit pravidla akce „Armageddon“:

 • Pokud během vyloďovacího turnaje skončí bitva s vlastníkem provincie remízou, vlastnictví provincie zůstává bránícímu klanu.

1.5   Příjem provincie ve zlaťácích ze dvou map bude sloučen do jednoho fondu a distribuován mezi provincie následovně:

 • Příjem provincií hlavní mapy světa bude snížen na minimum:

1)      Vyloďovací provincie – 48

2)      Běžné provincie – 72

3)      Provincie s vysokým příjmem – 480

 • Příjem všech provincií mapy akce Armageddon bude zvýšen na 960
2. Zvláštní pravidla

Akce Armageddon se odehraje na základě následujících postupných úkolů, které bude každý klan řešit individuálně:

 • Vylodění na mapě a obsazení řídicího centra pro získání informací o dalším úkolu.
 • Obsazení provincie pro získání „Belluzzova létajícího talíře“.
 • Obsazení další provincie se startovací rampou. Z této provincie se klan může přesunout do vyloďovací provincie v tajné oblasti – Novém Švábsku.
 • Po vítězství vyloďovacího turnaje v Novém Švábsku musí klan obsadit opěrný bod pro rozvinutí svého útoku.
 • Obsazení provincie s reaktorem pro pozdější energetické zásobování kosmodromu.
 • Obsazení provincie s kosmodromem pro cestu na novou mapu světa.
 • Udržení kosmodromu a obsazení dalších reaktorů pro zvýšení svého hodnocení úspěchu.

2.1 Mapa akce Armageddon

2.1.1 Po otevření mapy bude klan požádán o výběr ideálního času, ve kterém bude aktivní. Pouze velitel a jeho zástupce jsou oprávněni vybrat ideální čas, a to pouze na začátku prvního úkolu. Zároveň budou klany moci vykonávat své činnosti na mapě světa bez přijetí jakýchkoliv herních úkolů. Během akce může klan zahájit úkol kdykoliv.


2.1.2
Jakmile zvolíte ideální čas, bude klanu náhodně přidělena vyloďovací provincie. Tato provincie představuje první krok úkolu a nachází se v místě, kde bude umístěno řídicí centrum.


2.1.3
Jakmile je ideální čas potvrzen zodpovědnou klanovou osobou, předpokládá se, že klan zahájil svůj úkol.

Důležité: Stejná provincie může představovat počáteční provincii úkolu pro několik klanů. Proto každý z nich obdrží své individuální úlohy.


2.1.4
Pokud během přerozdělení světa klan požádal o vyloďovací turnaj, ale nepodařilo se mu dostat se mezi omezený počet účastníků, bude klanu automaticky přidělena jiná vyloďovací provincie v rámci rozsahu vybraného ideálního času. Poté, pokud se klan nacházel ve vyloďovacím turnaji, ale nedostal se do fronty žadatelů, budou jeho žetony přeneseny do dalšího vyloďovacího turnaje na dané provincii.


2.1.5
Pokud během jednoho kola obsahuje počáteční provincie více žádostí než zbývající počet volných míst k účasti v nejbližším vyloďovacím turnaji, budou mít v turnaji prioritu ty klany, pro které byla tato provincie počáteční provincií v rozsahu úkolu.


2.1.6
První fáze se považuje za dokončenou, pokud klan vyhraje vyloďovací turnaj a umístí své velitelství na vyloďovací provincii. Na dokončení úkolu má klan 36 kol po obdržení úkolu.


2.1.7
První fáze se považuje za nesplněnou, pokud:

 • Klan neodeslal žádné žádosti o účast ve vyloďovacím turnaji.
 • Klan se nedostal do fronty vyloďovacího turnaje.
 • Klan prohrál ve vyloďovacím turnaji.

Pokud klan selže v první fázi, obdrží nový úkol pro první fázi okamžitě poté, co nastane jeden z výše uvedených bodů.

2.1.8 Pokud klan uspěje v prvním úkolu (vylodí se na mapě, obsadí řídicí centrum a umístí velitelství), obdrží další úkol – obsazení provincie, na které lze získat Belluzzův létající talíř. Tato provincie se vybere náhodně z provincií sousedících s provincií s řídicím centrem. Cílová provincie pro tento úkol může být přiřazena s rozdílem +/- 1 hodiny od stanoveného ideálního času. Pokud je cílová provincie také vyloďovací provincie, klan musí podat žádost k účasti ve vyloďovacím turnaji a vyhrát ho, aby provincii obsadil. Provincie bude považována za obsazenou poté, co na ní klan umístí své velitelství. Na dokončení tohoto úkolu má klan limit 36 kol.

2.1.9 Jakmile klan přesune velitelství z provincie s řídicím centrem do provincie s Belluzzovým létajícím talířem, otevře se provincie dalšího úkolu: Startovací rampa. Bude mít společnou hranici s provincií, kde se nachází Belluzzův létající talíř a bude vybrána náhodně. Klan musí obsadit startovací rampu a přesunout sem své velitelství. Cílová provincie pro tento úkol může být přiřazena s rozdílem +/- 1 hodiny od stanoveného ideálního času. Pokud je cílová provincie také vyloďovací provincie, klan musí podat žádost k účasti ve vyloďovacím turnaji a vyhrát ho k obsazení provincie. Provincie bude považována za obsazenou poté, co na ní klan přesune své velitelství. Na dokončení tohoto úkolu má klan limit 36 kol od okamžiku přijetí úkolu.

2.1.10 Obsazení startovací rampy zajistí příležitost přesunout se do oblasti speciální akce, Nového Švábska. Aby se klan mohl do Nového Švábska přesunout, nesmí mít méně než 15 žetonů.

2.1.11 Úkol bude považován za nesplněný, pokud bude velitelství klanu ztraceno a v libovolné z fází se vrátí do rezerv. V takovém případě klan obdrží nový úkol první fáze, i když tento klan již vlastní provincie na mapě.

2.1.12 Pokud klanu dojde čas a nepřesune velitelství na obsazenou provincii úkolu, bude udělen nový podobný úkol. Náhodně se zvolí nová provincie, která bude hraničit s provincií, kde se nachází velitelství klanu. Průběh úkolu se následně obnoví od bodu, ve kterém byl přerušen.


2.2 Nové Švábsko

2.2.1 Nové Švábsko představuje speciální místo, kde mohou klany začít pracovat na dokončení hlavního cíle akce. Jediným způsobem, jak se dostat do Nového Švábska, je přes předmostí, které je dostupné pouze po obsazení startovací rampy.

2.2.2 Klan, který obsadil startovací rampu, bude automaticky odstraněn z mapy ve stanovený čas – 11:00 SELČ. Všechny žetony klanu a velitelství budou odeslány do rezerv a zůstanou aktivní. Poté bude klan automaticky přesměrován na vyloďovací turnaj na předmostí – provincii, která se nachází na okraji tajného komplexu, který se skládá z reaktorů a kosmodromu. Klan získává body slávy pouze při prvním obsazení předmostí během vylodění v Novém Švábsku.

2.2.3 Pokud byl klan poražen během fáze turnaje na předmostí nebo byl vytlačen z provincií Nového Švábska, bude automaticky přesměrován na vylodění na předmostí. Počet pokusů je neomezený. V případě remízy v bitvě s vlastníkem přechází vlastnictví provincie na útočící klan.

2.2.4 Po obsazení předmostí vítěz získá možnost zaútočit na reaktor – součást tajného komplexu, který poskytne klanu body slávy za své obsazení.

2.2.5 Hlavním cílem akce je obsadit kosmodrom, který je obklopen provinciemi reaktoru. V případě vlastnictví kosmodromu mohou klany obsazovat další reaktory a získávat body slávy se čtyřnásobným koeficientem. Samotný kosmodrom neposkytuje dodatečné body slávy.

Důležité: Opětovné obsazení reaktoru nepřináší klanu body slávy. To znamená, že body slávy se udělují pouze jednou za obsazení každého jednotlivého reaktoru.


2.3 Další mise

2.3.1
Body slávy klanu lze získat nejen plněním úkolů, ale také vytvářením překážek pro soupeře.


2.3.2
Plnit budete moci následující dodatečné mise:

 • „Najít a zničit“ – odešlete velitelství soupeřova klanu během jejich druhého nebo třetího úkolu z mapy do rezerv. V takovém případě obdrží vítězný klan dodatečné body slávy do pokladnice.
 • „Strážce“ – ubraňte provincii před útoky soupeřova klanu, pro který je tato provincie cílem.

Pro další informace se podívejte na následující infografiku:

Důležité: „Zmanipulované“ bitvy jsou proti pravidlům a budou trestány kompletním vymazáním bodů slávy nebo zablokováním herního účtu hříšníků.

V případě sporu o hodnocení bodů slávy (podezření na „zmanipulované“ bitvy apod.) budou mít administrátoři hry právo vyžádat si záznam bitvy, snímky obrazovky a další informace související s touto situací. Pokud nebudou požadované informace dodány, bude rozhodnutí provedeno dle uvážení administrátorů. Po dobu trvání akce důrazně doporučujeme všem účastníkům zapnout si možnost záznamu bitvy v nastavení hry.


 

Zavřít