W rozwoju

Title

Ostatnia aktualizacja strony: 17 października 2014 r.

Wszystkie informacje zamieszczone na tej stronie mogą ulec zmianie.

Więcej wiadomości o najbliższej aktualizacji World of Tanks będą stopniowo pojawiać się na tej stronie w miarę ich udostępniania.

Obena wersja gry to 9.3, a pełną listę zmian możecie znaleźć na specjalnej stronie.

Jeśli poszukujecie informacji o przyszłych zmianach, nad którymi obecnie pracują nasi deweloperzy, sprawdźcie serię „Dzienniki deweloperów”.

 

Zwiń

Zmiany w trzecim teście publicznym wersji 9.4 w stosunku do drugiego testu

Zwiń

 

 • Przywrócono dźwięki strzałów z wersji 9.3 z powodu spadków wydajności na starszych maszynach PC.
 • Poprawiono wydajność i zmniejszono zużycie pamięci na mapie Charków.
 • Naprawiono pomniejsze błędy z interfejsem i samą rozgrywką w trybie Twierdz.
 • Naprawiono problemy z wyświetlaniem gąsienic pojazdu Object 260.
 • Naprawiono niektóre modele elementów środowiska.
Zwiń Rozwiń

Zmiany w drugim teście publicznym wersji 9.4 w stosunku to pierwszego testu

Zwiń

 

Ważne:

 • Dodano nową mapę Stalingrad.
 • Dźwięki strzałów ulepszono zgodnie z opiniami otrzymanymi od uczestników pierwszego testu publicznego.
 • Usunięto usterkę skutkującą podwójnym naliczaniem uszkodzeń po rykoszecie i wynikający z niej problem z nieprawidłowym przyznawaniem następujących odznaczeń: Medal Dumitru, Medal Orlika, Wojownik, Bombardier.
 • Usunięto usterkę wykrytą w pierwszym teście, skutkującą znikającymi pociskami.
 • Opracowano ponownie menu gry pojawiające się po naciśnięciu klawisza Esc.

Pojazdy:

 • Naprawiono usterki modeli wizualnych następujących pojazdów: Centurion 7/1, KV 85, M5 Stuart, M3 Lee.
 • Naprawiono wyświetlanie kamuflażu dla pojazdów: Tiger II, E 100.

Inne:

 • Ulepszono efekty dźwiękowe przygotowania artyleryjskiego.
 • Zmniejszono głośność eksplozji różnych elementów otoczenia (beczek, samochodów itp.).
 • Ulepszono tło niektórych okien interfejsu.
 • Naprawiono niektóre usterki interfejsu i rozgrywki w trybie Twierdze.
 • Usunięto niektóre problemy z interfejsem w trybie Bitew drużynowych.
 • Naprawiono usterki związane z odtwarzaniem powtórek bitew.
 • Usunięto rozbieżności między modelami wizualnymi i modelami zniszczeń niektórych obiektów otoczenia.
 • Usunięto problemy z modelami wizualnymi niektórych obiektów otoczenia.
 • Naprawiono funkcję czatu głosowego po powtórnym wejściu do bitwy.
 • Dodano efekty specjalne, które nie zostały zamieszczone w pierwszym teście publicznym.
 • Opracowano ponownie część efektów pocisków uderzających w różne powierzchnie.
 • Dodano brakujące ikony nowych pojazdów, które pojawiły się w pierwszym teście.
 • Naprawiono usterki związane z synchronizacją danych w otwartym oknie wyników bitwy.
 • Umożliwiono dodawanie graczy off-line do oddziałów (plutonów, kompanii czołgów itd.).
 • Wyłączono czat w oknie zaproszeń do Bitew specjalnych.
 • Naprawiono usterki związane ze zbyt ostrą krawędzią dynamicznego cieniowania na nachylonych powierzchniach.
 • Naprawiono pomniejsze usterki interfejsu.

 

Zwiń Rozwiń

Zmiany w pierwszym teście publicznym wersji 0.9.4 w stosunku do wersji 0.9.3

Zwiń

 

 • Zmieniono format Bitew drużynowych (7/54 zamiast 7/42, zmienione warunki zwycięstwa).
 • Wprowadzono duże ulepszenia i zmiany w trybie Twierdz.
 • Usunięto niektóre problemy z modelami wizualnymi następujących pojazdów: SU-100, IS-7, JagdPanther, M24 Chaffee, Т37, LTTB, Ru 251.
 • Naprawiono usterki modeli uszkodzeń dla następujących pojazdów: M24 Chaffee, KV-85.
 • Poprawiono niewłaściwe oznaczenie wież niszczyciela czołgów T67.
 • Zmieniono parametry czołgu Т-34-3: czas przeładowania zmniejszono z 14,4 do 13,4 s., zmniejszono dyspersję podczas obrotu wieży o 25%.
 • Zmieniono parametry niszczyciela czołgów AT 15A: zwiększono liczbę PW z 850 do 1050, obniżono maksymalny poziom bitwy do VIII.
 • Naprawiono współczynniki ukrycia w czołgu Т-54 lightweight.
 • Poprawiono i ulepszono następujące mapy: Komaryn, Malinowka, Lotnisko, Koło podbiegunowe.
 • Ulepszono wydajność mapy Wichura.
 • Dodano efekt przygotowania artyleryjskiego w trakcie odliczania przed bitwą na niektórych mapach.
 • Naprawiono rozbieżności między modelami wizualnymi i modelami zniszczeń dla niektórych obiektów otoczenia.
 • Usunięto problem z pojazdami wyrzucanymi w powietrze podczas przejeżdżania przez niektóre obiekty otoczenia.
 • Usunięto spadek wydajności podczas wyświetlania niektórych pojazdów w jakości HD.
 • Ulepszono wydajność renderowania cieni oraz jakość wyrenderowanych cieni.
 • Ulepszono wydajność renderowania klatek dla większości konfiguracji.
 • Zoptymalizowano działanie niektórych elementów interfejsu bitwy.
 • Opcja włączania/wyłączania potrójnego buforowania jest ponownie dostępna w menu ustawień graficznych.
 • Usunięto usterkę polegającą na pojawianiu się na ekranie artefaktów graficznych po zmianie rozdzielczości.
 • Naprawiono niektóre przypadki zawieszania się i awarii klienta gry.
 • Opracowano ponownie w pełni dźwięki strzałów.
 • Poprawiono dźwięki zniszczenia pojazdu poprzez taranowanie.
 • Poprawiono dźwięki zniszczenia wybuchających obiektów.
 • Usunięto przerwy w odtwarzaniu dźwięku silnika w przypadku wielu pojazdów stojących blisko siebie.
 • Zmieniono warunki uszkodzeń powodowanych przez odstrzeloną wieżę.
 • Rozszerzono listę nazwisk członków załogi.
 • Usunięto Bitwy historyczne z opcji menu trybów bitwy.
 • Opracowano ponownie efekty pocisków uderzających w niektóre powierzchnie.
 • Usunięto niektóre problemy z interfejsem i rozgrywką w trybie Twierdz.
 • Przerwy w odznaczeniach seryjnych są obecnie liczone poprawnie.
 • Naprawiono dysproporcję między wielkością znaczników i minimapy podczas zbliżania.
 • Issue with the Platoon channel becoming blocked when creating a Platoon fixed.
 • Naprawiono usterkę polegającą na pojawianiu się komunikatu o karze za dezercję po wychodzeniu z trybu powtórki.
 • Naprawiono usterki funkcjonalności czatu tekstowego w Kompaniach czołgów.
 • Usunięto usterkę polegającą na zwieszaniu się okna wyszukiwania kompanii podczas tworzenia plutonu.
 • Usunięto zawieszanie się gry na „Aktualizacji załogi...” podczas wracania do garażu.
 • Naprawiono wyświetlanie ikony piątej umiejętności członka załogi.
 • Naprawiono warunki zdobycia odznaczenia Łowca.
 • Usunięto usterkę polegającą na przywróceniu wyboru serwera na „Auto” po nieudanym logowaniu (np. po wpisaniu nieprawidłowego hasła).
 • Naprawiono niektóre błędy związane z odtwarzaniem powtórek.
 • Naprawiono wyświetlanie logo klanu w garażu dla rozdzielczości ekranu większych niż 1280 pikseli w poziomie.
Zwiń Rozwiń