W rozwoju

Title

Strona ostatnio zaktualizowana 15 grudnia 2014.

Wszystkie informacje na tej stronie mogą ulec zmianie.

Więcej informacji o następnej aktualizacji World of Tanks zostanie dodanych do tej strony, gdy tylko będzie to możliwe.

Obecna wersja: 9.4 Pełna informacja o zmianach znajduje się na odpowiedniej stronie.

Jeśli chcecie poznać więcej informacji o przyszłych zmianach, nad którymi aktualnie pracują nasi deweloperzy, nie wahajcie się zajrzeć do serii „Dzienniki deweloperów”.

 

Lista zmian w trzecim teście publicznym wersji 9.5 w stosunku do drugiego testu 

 • Naprawiono niektóre teksty w interfejsie misji osobistych.
 • Usunięto usterki modeli wizualnych następujących pojazdów: FV4005, Sherman Firefly.
 • Usunięto usterki  kamuflażu w następujących pojazdach: Т-34-85M, Т-54 ltwt., Pz.Kpfw. IV Ausf. H, T-34, M3 Lee.
 • Zwiększono jasność nazw pojazdów przeciwnika na minimapie.
 • Naprawiono pomniejsze usterki interfejsu.

Lista zmian w drugim teście publicznym wersji 9.5 w stosunku do pierwszego testu


Ważne:

 • Naprawiono pomniejsze błędy w rozgrywce i interfejsie występujące podczas misji indywidualnych.
 • Warunki w większości misji indywidualnych zostały dopasowane.
 • Wszystkie cztery operacje w misjach osobistych są odblokowane i dostępne do testowania. W wersji 9.5 te operacje będą jednak odblokowywane kolejno.
Zwiń

Pojazdy

 • Zmieniono parametry poniższych pojazdów w celu dostosowania ich do nowych pojazdów z wersji 9.5: M2, Stuart I, Grant I, Sherman III, Archer, Sherman Firefly, Achilles IIC, Challenger/Avenger, Charioteer, FV4004 Conway, FV4005 Stage 2.
 • Dostosowano niektóre parametry czołgu T-55 NVA DDR.
 • Naprawiono błędy występujące w wyświetlaniu modeli następujących pojazdów: IS-7, M2, Achilles IIC, Sherman III, Challenger/Avenger, Panther mit 8,8 cm L/71, Т-55 NVA DDR, Т95E2, Stuart I.
 • Naprawiono błędy modeli uszkodzeń następujących pojazdów: Maus, T28 Prototype, SU-14, FV4005 Stage 2, Challenger/Avenger, Т95E2.
 • Naprawiono błędy związane z kamuflażem w następujących pojazdach: Churchill I, Panther mit 8,8 cm L/71, Sherman Firefly.
 • Poprawiono kolor ikony niszczyciela czołgów Achilles IIC.
 • Zwiększono uszkodzenia zadawane przez chińskie pociski OB działa Sha-bao-471 kalibru 122 mm z 465 do 530.

Mapy

 • Naprawiono pomniejsze błędy występujące na mapach Mittengard, Miasto duchów, oraz Winterberg.
 • Naprawiono błędy w rozgrywce i wyświetlaniu elementów na mapie Stalingrad.
 • Ulepszono działanie map: Miasto duchów i Mittengard.
 • Zmniejszono zużycie pamięci podczas rozgrywki na mapie Wichura.
 • Poprawiono błędy związane z modelami wizualnymi i uszkodzeń niektórych elementów środowiska.

Interfejs i inne

 • Naprawiono błędy związane z wiadomością informującą o braku misji osobistych, którą gracz otrzymywał, wciskając TAB w bitwie.
 • Naprawiono błędy związane z automatycznym wyszukiwaniem w trybie Bitew drużynowych.
 • Naprawiono usterki interfejsu w trybie Twierdze.
 • Naprawiono wyświetlanie rozszerzonych funkcji minimapy dostępnych po wciśnięciu klawisza Alt.
 • Usunięto usterkę polegającą na wyświetlaniu na minimapie sektora ostrzału dla artylerii, nawet gdy opcja ta była wyłączona.
 • Usunięto usterkę polegającą na ciągłym pojawianiu się na minimapie ustawień dla sektora ostrzału artylerii oraz kierunku kamery.
 • Zwiększono ostrość napisów na minimapie.
 • Naprawiono wyświetlanie wiadomości czatu po ponownym dołączeniu do bitwy.
 • Usunięto przyczyny niektórych przypadków zawieszania się i awarii klienta gry.
 • Opracowano ponownie część efektów pocisków uderzających w pojazd.
 • Usunięto błąd polegający na zamrażaniu pojazdu na koniec bitwy.
 • Naprawiono wyświetlanie interfejsu bitwy w garażu.
 • Usunięto problem spadku wydajności podczas przewijania listy misji na ekranie misji osobistych.
 • Zwiększono wydajność dla niektórych konfiguracji komputerów.
 • Usunięto usterkę skutkującą niemożliwością zniszczenia obiektów pociskami podkalibrowymi i kumulacyjnymi.
Zwiń Rozwiń

Lista zmian w teście publicznym wersji 9.5 w stosunku do wersji 9.4

Ważne: Dostępne są misje osobiste!

Misje osobiste to nowy rodzaj misji. Za ich wykonywanie gracze będą otrzymywać różne nagrody, w tym unikalne pojazdy wysokich poziomów. Główna różnica w porównaniu do istniejących dotychczas misji to brak ograniczeń czasowych. Oprócz tego gracze będą mogli wybrać, które misje będą chcieli zrealizować.

Zwiń

Pojazdy

 • Dodano nową gałąź brytyjskich czołgów i niszczycieli czołgów:
  * M2, czołg lekki II poziomu
  * Stuart I, czołg lekki III poziomu
  * Grant I, czołg średni IV poziomu
  * Sherman III, czołg średni V poziomu
  * Archer, niszczyciel czołgów V poziomu 
  * Sherman Firefly, czołg średni VI poziomu   
  * Achilles IIC, niszczyciel czołgów VI poziomu  
  * Challenger/Avenger, niszczyciel czołgów VII poziomu  
  * Charioteer, niszczyciel czołgów VIII poziomu   
  * FV4004 Conway, niszczyciel czołgów IX poziomum 
  * FV4005 Stage 2, niszczyciel czołgów X poziomu  

Poprawki w pojazdach

 • Naprawiono usterki modeli wizualnych następujących pojazdów: Maus, JagdPanther (poprawiony rozmiar broni), M4A3E8 Fury, КV-1S, Centurion Mk. 7/1.
 • Naprawiono usterki modelu uszkodzeń następujących pojazdów: SU-14-1, SU-14-2.
 • Naprawiono jasność i kolor gąsienic niektórych modeli HD.
 • Naprawiono wyświetlanie emblematów i inskrypcji na niektórych pojazdach.
 • Zrównoważono niszczyciel czołgów FV215b (183): zwiększono opancerzenie obrotowej nadbudowy, zmniejszono prędkość obrotu oraz zdolność pokonywania trudnego terenu.

Mapy i obiekty

 • Dodano nowe mapy: Mittengard (dla bitew niższych poziomów), Miasto duchów (dla bitew drużynowych), Winterberg.         
 • Usunięto mapy Siewierogorsk oraz Ruinberg w ogniu.    
 • Naprawiono niektóre elementy powierzchni następujących map: Zatoka rybacka, Przełęcz, Wichura.
 • Naprawiono niektóre problemy rozgrywki na mapie Stalingrad.
 • Naprawiono usterkę polegającą na możliwości jazdy poza granicami pam Wichura i Przełęcz.
 • Naprawiono niektóre usterki wizualne na mapie Wichura.
 • Naprawiono usterki modeli wizualnych i modeli uszkodzeń niektórych elementów otoczenia.

System, grafika i wydajność

 • Zmniejszono zużycie pamięci przez klineta gry.
 • Zmieniono system ładowania dźwięków w grze, aby zmniejszyć częstotliwość wstrzymywania gry.
 • Wyłączono odtwarzanie muzyki i dźwięków otoczenia z twardego dysku przy głośności ustawionej na poziomie zero.
 • Naprawiono niektóre przypadki zawieszania i awarii klienta.
 • Usunięto przypadki wstrzymywania gry przy wyświetlaniu efektów specjalnych.
 • Usunięto migotanie liści w trybie snajperskim.
 • Naprawiono usterkę polegającą na tworzeniu zrzutów ekranu w Windows po naciśnięciu PrintScreen lub Alt+PrintScreen przy zminimalizowanym kliencie World of Tanks.
 • Naprawiono usuwanie worldoftanks.exe z procesów po zamknięciu klienta.
 • Naprawiono dla niektórych obiektów wyświetlanie cieni o wysokim poziomie detali w ustawieniu z niskim poziomem cieni.
 • Naprawiono usterkę polegającą na braku cienia pojazdu w trybie snajperskim.

Interfejs i inne zmiany

 • Gracze będą otrzymywać dodatkowe PD za powodowanie uszkodzeń w wykrytych przez siebie pojazdach, jeśli będą one wyższego poziomu niż pojazd gracza (+10% za każdy poziom różnicy, maks. +30%).
 • Rozszerzono funkcjonalność minimapy. Dodano wektor widoku, sektor prowadzenia ognia (tylko dla dział samobieżnych), wyświetlanie nazw pojazdów, wyświetlanie punktu, w którym ostatnio widziany był pojazd.  
 • Ostrzeżenie za bezczynność w bitwie będzie teraz udzielane tylko za trzy wykroczenia z rzędu (dotychczas pojawiało się natychmiast). Od teraz kara za bezczynność w bitwie będzie nakładana na gracza po czwartym naruszeniu zasad.
 • Naprawiono część usterek interfejsu i rozgrywki w trybie Twierdze.
 • Poprawiono interfejs w oknie Bitew specjalnych.
 • Zmieniono interfejs nagradzania Odznakami Mistrzowskimi.
 • Ulepszono wyświetlanie kamuflażu na pojazdach podczas używania ustawienia poprawionej grafiki.
 • Opracowano ponownie efekty pocisków uderzających w pojazd.
 • Zwiększono głośność dźwięku po zakończeniu przeładowania.
 • Zmieniono tekst warunków dla odznaczeń Podpalacz, Spec od wybuchów i Kamikadze.
 • Przesunięto medal Kierowca wyścigowy 2014 do kategorii Specjalne.
 • Usunięto migotanie znaczników pojazdów na minimapie.   
 • Naprawiono obliczanie liczby trafień w moduły zewnętrzne (gąsienice i działo) w ekranie wyników bitwy. 
 • Usunięto problem z pojazdami nieuzyskującymi statusu elitarnego po opracowaniu wszystkich modułów.
 • Naprawiono usterkę związaną ze spadaniem pojazdu przez podłogę garażu.
 • Naprawiono usterkę polegającą na wyłączaniu się czatu plutonowego po wyłączeniu czatu bitewnego w trybie bitew losowych.
 • Naprawiono usterkę polegającą na nieprzyznawaniu medalu Wsparcie, jeśli gracz uszkodził jedynie gąsienice nieprzyjacielskiego pojazdu.
 • Usunięto rzadki przypadek przemieszczania kamery do koordynatów zerowych podczas przełączania między sojusznikami w trybie po zniszczeniu.
 • Naprawiono wyświetlanie gąsienic podczas przełączania się między sojusznikami w trybie po zniszczeniu.
 • Usunięto usterkę powodującą pojawianie się kilku rozprysków, gdy pocisk uderzał w wodę pod kątem.
 • Naprawiono usterkę polegającą na niedziałaniu ograniczenia obniżenia krytycznie uszkodzonych dział. 
 • Naprawiono usterkę polegającą na niemożliwości przywrócenia załogi do pojazdu, jeśli członkowie załogi, którzy zostali wcześniej wysłani do koszar, wypełnili je do maksymalnej pojemności.
 • Rozszerzono listę wskazówek na ekranie ładowania bitwy.
 • Naprawiono pomniejsze usterki interfejsu i tekstów niektórych wiadomości.
 
Zwiń Rozwiń